Mudo nodweddion o Ddaearyddiaeth i Bentley Map

Ychydig amser yn ôl yr ydym wedi bod yn sôn am yr hyn y mae'n ei olygu i wneud y leap o Geographics Microstation Map Bentley, buom yn sôn am sut mae'r ddau yn gweithio sgematig a rhai o fuddion pwysig Map Bentley. Eisoes mewn swydd siaradais am sut mae'n bosibl mudo'r strwythur o'r prosiect, yn yr achos hwn, rydw i eisiau cywiro sut i fudo mapiau gyda nodweddion Geograffeg i ddosbarthiadau nodwedd o xfm.

Er bod strwythur prosiect a adeiladwyd gyda Geographics Legacy yn cael ei fewnforio o Bentley Map, nid yw'n golygu y bydd y priodweddau sydd gan y gwrthrychau yn cael eu cydnabod gan y prosiect newydd, mae'n rhaid eu neilltuo.

Sut roedd Daearyddiaeth yn gweithio

Yn yr arddull Daearyddiaeth roedd gan y gwrthrychau trwy MSLINK gysylltiad â chronfa ddata, dyna oedd gan yr holl wrthrych, dolen math OLE. Cysylltodd yr MSLINK hwn y gwrthrych graffig o'r ffeil dgn trwy MAPNAME y tabl MAPS, a thrwy'r MSCATALOG i nodi o ble i gael y data Entitynum. Yn ogystal, roedd tablau dwbl ar gyfer prosiectau sy'n gydnaws â Intergraph a oedd fel arfer yn cario UG o'r blaen.

siâp ffeiliau allforio daearyddiaeth map Bentley

Yn ogystal, roedd gan y gwrthrych NODWEDD, er nad oedd hyn yn ddeinamig, wrth ei aseinio cafodd yr eiddo a ddiffiniwyd ar gyfer y briodoledd honno (gan gynnwys gorchmynion) ac roedd yn gysylltiedig â'r tabl CATEGORI. Gallai gwrthrych fod â mwy nag un priodoledd a'r flaenoriaeth oedd yr un a neilltuwyd gan yr arddull ddiffiniol, bod NODWEDD a gwrthrychau eraill sy'n gysylltiedig â'r sylfaen yn gysylltiedig â'r tabl MSCATALOG lle rhoddwyd y fath iddynt entitynwm dyna oedd navel popeth.

dbdiagrm

Yna y ffeil index.dgn cynnal y siapiau o fapiau cysylltiedig, dyma y mapiau caffael MAPID, felly roedd gan bob bwrdd yn gysylltiedig â Geographics o leiaf ddau faes: MSLINK (nifer y endid graffigol, yn unigryw ar bob map) sy'n allweddol sylfaenol ac MAPID (bob amser mae map yn cael ei storio, ei fod yn unigryw yn y catalog mapiau) sydd yn allwedd estron at y bwrdd mapiau.

Felly yr unig ffordd i ryngweithio â'r data oedd trwy gysylltu â'r sylfaen, a gwnaed y gweithrediadau gydag ef i'r anifail  megis diweddaru'r tablau a oedd â gwybodaeth am y gwrthrych fel arwynebedd, perimedr a chyfesurynnau fel bod y Cyhoeddwr yn gwybod sut i'w arddangos. Fe allech chi echdynnu hefyd labeli syrthiodd fel gwrthrychau o'r gronfa ddata gyda'r un cyswllt â'r gwrthrych cysylltiedig.

Mae'n ymddangos yn syml ond mae'n costio byd i mi ei ddeall gan MGE, a'r peth poenus yw nad yw'r holl fwg hwnnw'n helpu llawer i brosiect gyda Bentley Map.

Sut mae Map Bentley yn gweithio

siâp ffeiliau allforio daearyddiaeth map Bentley Mae prosiect Bentley Map yn cadw'r un rhesymeg o Gategori, priodoldeb, map, gwrthrych; ond yn yr achos hwn, trwy ddisodli'r ddolen ddata OLE gan XML mae llawer o'r broses yn newid.

Yn yr achos hwn, gall y gwrthrych ar y map gael data wedi'i storio (yn yr un dgn), sy'n cael ei ddeall fel xml neu fel y mae Bentley wfm yn ei alw. Yna mae hefyd yn newid mai dim ond un priodoledd y gall yr eitemau ei gael erbyn hyn, a chael eu cysylltu'n ofodol gan reolau topolegol; Cyn hyn, gallai terfyn y goeden afal fod yr un llinell a hefyd terfyn yr eiddo, nawr mae'n rhaid iddyn nhw fod yn wrthrychau ar wahân ond gyda chysylltiad topolegol fel bod y llall hefyd wrth addasu un.

Felly dim ond un clic i ffwrdd yw rhyngweithio â data, p'un a ydych chi'n gysylltiedig â'r prosiect ai peidio, gallwch ddarllen popeth a adawyd fel data xfm. Ac yna trin labeli ac yn priodoli eiddo, dim ond trwy wneud newidiadau gan y Gweinyddwr Geo-ofodol. Yn flaenorol, dim ond trwy Gyhoeddwr yr oedd gwneud newidiadau yn ddeinamig, ond roedd gwrthrychau yn mynnu bod y briodoledd yn cael ei dileu a'i hailbennu.

Yn ogystal, mae Bentley Map yn cynnig opsiynau i greu ffurflenni data, prosesau dilyniannol, gorchmynion cysylltiedig (dulliau / gweithrediadau / parthau / meini prawf / adroddiadau) a pirouettes eraill sy'n hwyluso adeiladu data.

Nid oedd rhywbeth wedi newid llawer, ac fel y dywed defnyddwyr ESRI, bod ysmygu yn cymryd y gwyrdd i ei chwythu a'i dreulio.

Y broblem

Nawr, mudo strwythur prosiect yn bosibl, yna ychwanegu ymarferoldeb drwy'r Gweinyddwr Geospatial, a fyddai'n barod i barhau i fwydo data ond y cyfyng-gyngor yw:

A'r mapiau wedi'u hadeiladu gyda Geographics?

Ar gyfer y Bentley hwn nid yw wedi cynllunio unrhyw arteffact sy'n caniatáu trosi gwrthrychau o brosiect Etifeddiaeth i xfm ... Beth fuck!

Y cynnig yr wyf am ei awgrymu yw'r un rwy'n ei weld mor hyfyw, ar ôl bod yn sgwrsio â ffrind a gysylltodd â mi o Chile, ar ôl nifer o negeseuon e-bost rydym wedi cyrraedd Geofumada hen ffasiwn ond ymarferol.

Cam 1. Allforio i siapio ffeiliau

O brosiect Geographics agored, dewisir dewis allforio nodweddion i ffeiliau siâp (ffeil / allforio / SHP). Rhaid gwneud hyn ar gyfer pob un nodwedd sydd eisoes ar y map.

siâp ffeiliau allforio daearyddiaeth map Bentley

Byddai'n rhaid ymladd ychydig pan fydd y gwrthrychau yn ganolbwynt / ffiniau, gan y byddai'n angenrheidiol eu trosglwyddo i siapiau trwy drosglwyddo'r ddolen iddyn nhw.

Hefyd gellir gwneud allforio i Mapinfo, yn ôl eich dewis.

 

Cam 2. Mewnforio o Bentley Map

siâp ffeiliau allforio daearyddiaeth map Bentley Ac yn awr, o Bentley Map Project, dewiswyd yr opsiwn mewnforio (Ffeil / mewnforio / GIS Data mathau), gyda hyn mae'r ffenestr yn ymddangos rhyngweithredu, gwneir y botwm dde i'r llygoden i mewn mewnforion ac fe'i dewisir mewnforio newydd.

Mae clicio ar y dde ar Imoport1 yn dewis naill ai ffeil neu gyfeiriadur cyfan. Mae'n bosibl mewnforio siâp ffeiliauneu siâp ffeiliau allforio daearyddiaeth map Bentley Ffeiliau Mapinfo math mif a tab.

Drwy gyffwrdd â'r dosbarth nodwedd Gallwn weld bod modd dewis lefel, lliw, tryloywder ac eiddo eraill.

I'w neilltuo i nodwedd bod gennym ddiddordeb ynddi, dim ond ei haenu'r haen (lefel).

 

Y boenus

Fel y dywedodd Memin yn yr hen bakin Mecsicanaidd hwnnw:

"Diantres !!!"

Byddai'n rhaid gwneud hyn ar gyfer pob nodwedd ar bob map ym mhob categori ym mhob prosiect.

Ar gyfer hyn, mae'n bosibl achub y mewnforio, felly dim ond fesul ffeil neu gyfeiriadur y gelwir ef. Y gwir yw bod gwaith caled i drawsnewid data, yn enwedig os yw mewn ffeiliau ar wahân. Ni fyddai'n brifo, yn gweithio vba yn. NET ar gyfer aut
Sgipiwch y broses yn lle mynd i'r afael â'r dasg hon ar droed, a all arwain at fwy nag ychydig o hunanladdiad y dydd. Y brif broblem yw er mwyn gwneud y naid rydym yn parhau i ddibynnu ar ymgynghoriaeth arbenigol (a mwg iawn) i ddeall perfeddion Bentley Map a Daearyddiaeth, mae'n bosibl, ond ni ddylai'r cymwysiadau fod mor astral (gadewch i ni ei wynebu, mae'r ddau yn) ar gyfer defnyddwyr cyffredin.

Hyd yn oed yn fwy poenus, pe bai gwybodaeth yn cael ei storio yn y DNA gwreiddiol yn yr hanes... ni fydd hanes y ffeil newydd.

I gloi

Mae'r ateb a gyflwynaf yn hyfyw os nad oes gennych lawer o ddata, neu os cafodd ei storio mewn cetris gofodol, felly'r casgliad trist yw nad yw'r mudo o Ddaearyddiaeth i Bentley Map mor hawdd, oherwydd trawsnewid data. Os yw'r Gweinyddwr Geo-ofodol, fel y dywedodd o'r blaen a toothache, gallai mudo data fod yn fwy poenus hyd yn oed oni bai fod Bentley yn meddwl am atebion i'w ddefnyddwyr nad ydynt am fynd o un diwrnod i'r llall.

Wrth siarad â ffrindiau dwfn, fe wnaethon nhw gymhariaeth annoeth i mi, ond ers heddiw mae diwrnod diflas mewn gwesty meddyliol ac mae'r gymhariaeth mor wir, gyda'ch caniatâd, byddaf yn ei ddefnyddio:

"Nid yw'n debyg i newid partneriaid ...

... gallai fod fel colli eich virginity eto "

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.