Mudo nodweddion o Ddaearyddiaeth i Bentley Map

Ychydig amser yn ôl yr ydym wedi bod yn sôn am yr hyn y mae'n ei olygu i wneud y leap o Geographics Microstation Map Bentley, buom yn sôn am sut mae'r ddau yn gweithio cynlluniau a rhai manteision pwysig Map Bentley. Eisoes mewn swydd rwyf wedi siarad â phosib mudo'r strwythur o'r prosiect, yn yr achos hwn, rydw i eisiau cywiro sut i fudo mapiau gyda nodweddion Geograffeg i ddosbarthiadau nodwedd o xfm.

Er bod strwythur prosiect a adeiladwyd gyda Geographics Legacy yn cael ei fewnforio o Bentley Map, nid yw'n golygu y bydd y priodweddau sydd gan y gwrthrychau yn cael eu cydnabod gan y prosiect newydd, mae'n rhaid eu neilltuo.

Sut roedd Daearyddiaeth yn gweithio

Yn arddull Daearyddiaeth roedd gan y gwrthrychau trwy MSLINK gymdeithas i gronfa ddata, dyna'r cyfan oedd gan y gwrthrych, dolen fath OLE. Roedd yr MSLINK hwn yn gysylltiedig â'r gwrthrych graffig o'r ffeil dgn trwy MAPNAME y tabl MAPS, a thrwy'r MSCATALOG i ganfod ble i gael y data o Entitynum. Yn ogystal, roedd yna dablau dwbl ar gyfer prosiectau sy'n cydweddu rhwng intergraph a oedd fel arfer yn cynnal UG o'r blaen.

siâp ffeiliau allforio daearyddiaeth map Bentley

Yn ogystal, roedd gan y gwrthrych NODWEDD, er nad oedd hyn yn ddeinamig, pan gafodd ei neilltuo cafodd yr eiddo a ddiffiniwyd ar gyfer y priodoldeb hwnnw (yn eu plith gorchmynion) ac roedd hyn yn gysylltiedig â thabl CATEGORI. Gallai gwrthrych gael mwy nag un briodoldeb a'r flaenoriaeth oedd yr un a roddodd yr arddull derfynol, bod y NODWEDD a'r gwrthrychau eraill sy'n gysylltiedig â'r sylfaen yn gysylltiedig â thabl MSCATALOG lle cawsant yr un peth entitynwm dyna oedd navel popeth.

dbdiagrm

Yna y ffeil index.dgn cynnal y siapiau o fapiau cysylltiedig, dyma y mapiau caffael MAPID, felly roedd gan bob bwrdd yn gysylltiedig â Geographics o leiaf ddau faes: MSLINK (nifer y endid graffigol, yn unigryw ar bob map) sy'n allweddol sylfaenol ac MAPID (bob amser mae map yn cael ei storio, ei fod yn unigryw yn y catalog mapiau) sydd yn allwedd estron at y bwrdd mapiau.

Felly yr unig ffordd i ryngweithio â'r data oedd trwy gysylltu â'r sylfaen, a gwnaed y gweithrediadau gydag ef i'r anifail sut i fod y diweddariad yn y tablau oedd â gwybodaeth am y gwrthrych fel ardal, perimedr a chydlynu fel bod y Cyhoeddwr yn gwybod sut i'w arddangos. Gellid ei dynnu hefyd labeli syrthiodd fel gwrthrychau o'r gronfa ddata gyda'r un cyswllt â'r gwrthrych cysylltiedig.

Mae'n ymddangos yn syml ond mae'n costio byd i mi ei ddeall gan MGE, a'r peth poenus yw nad yw'r holl fwg hwnnw'n helpu llawer i brosiect gyda Bentley Map.

Sut mae Map Bentley yn gweithio

siâp ffeiliau allforio daearyddiaeth map Bentley Mae prosiect Bentley Map yn cadw'r un rhesymeg o Gategori, priodoldeb, map, gwrthrych; ond yn yr achos hwn, trwy ddisodli'r ddolen ddata OLE gan XML mae llawer o'r broses yn newid.

Yn yr achos hwn, gall y gwrthrych ar y map fod â data storio (yn yr un fath), a ddeellir fel xml neu wrth i Bentley ei alw'n wfm. Yna, mae hefyd yn newid y gall gwrthrychau nawr fod ag un briodoldeb yn unig, a bod yn cael eu cysylltu'n ofodol gan reolau topolegol; cyn y gallai fod yr un llinell ffin y manzanero a hefyd cyfyngiad yr eiddo, erbyn hyn mae'n rhaid iddynt fod yn wrthrychau ar wahân ond gyda chymdeithas topolegol fel bod, wrth addasu un yr un arall, hefyd.

Felly, rhyngweithio â data, yn glic syml, p'un a yw'n gysylltiedig â'r prosiect ai peidio, gallwch ddarllen popeth a adawyd fel data xfm. Ac yna delio â labeli ac eiddo'r nodweddion, gan wneud newidiadau yn unig gan y Gweinyddwr Geospatial. Cyn gwneud y newidiadau, dim ond trwy ddeunydd Cyhoeddwr ydoedd newidiadau ond roedd angen symud y gwrthrychau a'u hail-lofnodi.

Yn ogystal, mae Map Bentley yn cynnig opsiynau i greu ffurflenni data, prosesau dilyniannol, gorchmynion cysylltiedig (dulliau / gweithrediadau / parthau / meini prawf / adroddiadau) a phiouetiau eraill sy'n hwyluso'r gwaith o adeiladu data.

Nid oedd rhywbeth wedi newid llawer, ac fel y dywed defnyddwyr ESRI, bod ysmygu yn cymryd y gwyrdd i ei chwythu a'i dreulio.

Y broblem

Nawr, mudo strwythur prosiect yn bosibl, yna ychwanegu ymarferoldeb drwy'r Gweinyddwr Geospatial, a fyddai'n barod i barhau i fwydo data ond y cyfyng-gyngor yw:

A'r mapiau wedi'u hadeiladu gyda Geographics?

Ar gyfer y Bentley hwn nid yw wedi cynllunio unrhyw arteffact sy'n caniatáu trosi gwrthrychau o brosiect Etifeddiaeth i xfm ... Beth fuck!

Y cynnig yr wyf am ei awgrymu yw'r un rwy'n ei weld mor hyfyw, ar ôl bod yn sgwrsio â ffrind a gysylltodd â mi o Chile, ar ôl nifer o negeseuon e-bost rydym wedi cyrraedd Geofumada hen ffasiwn ond ymarferol.

Cam 1. Allforio i siapio ffeiliau

O brosiect Geographics agored, dewisir dewis allforio nodweddion i ffeiliau siâp (ffeil / allforio / SHP). Rhaid gwneud hyn ar gyfer pob un nodwedd sydd eisoes ar y map.

siâp ffeiliau allforio daearyddiaeth map Bentley

Byddai'n rhaid ymladd ychydig pan fydd y gwrthrychau yn ganolbwynt / ffiniau, gan y byddai'n angenrheidiol eu trosglwyddo i siapiau trwy drosglwyddo'r ddolen iddyn nhw.

Hefyd gellir gwneud allforio i Mapinfo, yn ôl eich dewis.

Cam 2. Mewnforio o Bentley Map

siâp ffeiliau allforio daearyddiaeth map Bentley Ac yn awr, o Bentley Map Project, dewiswyd yr opsiwn mewnforio (Ffeil / mewnforio / GIS Data mathau), gyda hyn mae'r ffenestr yn ymddangos rhyngweithredu, gwneir y botwm dde i'r llygoden i mewn mewnforion ac fe'i dewisir mewnforio newydd.

Gyda botwm dde'r llygoden yn Imoport1, dewisir ffeil neu gyfeiriadur cyflawn. Mae'n bosibl mewnforio siâp ffeiliauneu siâp ffeiliau allforio daearyddiaeth map Bentley Ffeiliau Mapinfo math mif a tab.

Drwy gyffwrdd â'r dosbarth nodwedd Gallwn weld bod modd dewis lefel, lliw, tryloywder ac eiddo eraill.

I'w neilltuo i nodwedd bod gennym ddiddordeb ynddi, dim ond ei haenu'r haen (lefel).

Y boenus

Fel y dywedodd Memin yn yr hen bakin Mecsicanaidd hwnnw:

"Diantres !!!"

Byddai'n rhaid gwneud hyn ar gyfer pob nodwedd ar bob map ym mhob categori ym mhob prosiect.

Ar gyfer hyn, mae'n bosibl achub y mewnforio, felly fe'i gelwir yn ffeil yn unig trwy ffeil neu drwy gyfeiriadur. Y gwir yw bod yna waith caled i drawsnewid data, yn enwedig os ydynt mewn ffeiliau ar wahân. Ni fyddai'n brifo gweithio vba yn .NET ar gyfer awtomatig
I hepgor y broses yn hytrach na wynebu'r dasg hon ar droed, a all achosi mwy nag un hunanladdiad un diwrnod. Toral broblem yw bod i wneud y naid yn parhau i ddibynnu ar arbenigol (a mwg iawn) yn deall yn ddigon dewr i Bentley Map a chyngor Geographics, mae'n bosibl, ond ni ddylai ceisiadau fod mor Astral (rhaid cyfaddef, yn cael eu) i ddefnyddwyr cyffredin.

Hyd yn oed yn fwy poenus, pe bai gwybodaeth yn cael ei storio yn y DNA gwreiddiol yn yr hanes... ni fydd hanes y ffeil newydd.

I gloi

Cyflwynaf yr ateb yn ymarferol os oes gennych ddata bach, neu nid os ydynt yn cael eu storio yn y gofod cetris, felly mae'r casgliad drist yw bod mudo o Geographics i Bentley Map mor syml, ar gyfer trawsnewid data. Os yw'r Gweinyddwr Geospatial, fel y dywedais o'r blaen, yn a toothache, gallai mudo data fod yn fwy poenus hyd yn oed oni bai fod Bentley yn meddwl am atebion i'w ddefnyddwyr nad ydynt am fynd o un diwrnod i'r llall.

Wrth siarad â ffrindiau dwfn, fe wnaethon nhw gymhariaeth annoeth i mi, ond ers heddiw mae diwrnod diflas mewn gwesty meddyliol ac mae'r gymhariaeth mor wir, gyda'ch caniatâd, byddaf yn ei ddefnyddio:

"Nid yw'n debyg i newid partneriaid ...

... gallai fod fel colli eich virginity eto "

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.