Blog Ingenieria.com

Mae'n bleser mawr gennym groesawu Blog Ingenieria.com, a lansiwyd heddiw gan rwydwaith Blogstica, gobeithiwn y daw i ategu'r thema na fanteisiwyd fawr arni yn y blogsphere Sbaenaidd. O fewn y llinellau y mae'r blog hwn yn bwriadu ymdrin â nhw mae: Cymwysiadau gwe peirianneg Pensaernïaeth Meddalwedd CAD / CAM Peirianneg Sifil ...

Mapiau Cerdd, y gerddoriaeth orau yn ôl gwlad

Nid gwefan gartograffig mo Gracenote, ond mae ei ddyluniad yn reddfol iawn. Mapiau wedi'u hintegreiddio yn Flash sydd, wrth ddewis y wlad, yn dangos y mwyaf o artistiaid ac albymau i chi wrando arnyn nhw. Yn yr enghraifft, ym Mecsico rydym yn gwrando mwy ar: Luís Miguel The Beatles Alejandro Fernández Ricardo Arjona Miguel Bosé Shakira Maná José José Vicente Fernández  

Ychwanegu ffeil kml i fap

I ychwanegu map at bost blog, dim ond o fapiau google y mae'n rhaid i chi ei addasu, ond er mwyn ychwanegu map kml wedi'i fewnosod mae'n bosibl, mae'n rhaid i chi ei ychwanegu o fewn y gadwyn & kml = yna url y ffeil kml, a all hefyd fod yn a map wedi'i greu mewn mymaps googlemaps. Os nad ydych chi eisiau…

Her i geofumadores, mapiau o gasineb :)

I'r rhai sy'n hoff o heriau geo-ofodol, dyma ysbrydoliaeth Louis S. Pereiro, bardd o Sbaen sydd yn ei foment iselder yn argymell y dylai fod yn bosibl gwneud mapiau o gasineb. Wel, gadewch i ni weld a yw rhywun yn bloeddio :) CARTOGRAFFIAETH Fel sydd eisoes wedi marw neu wedi trechu, rwy'n siarad hebof i ac rwy'n cysgu mewn trychineb. Dylai fod…

Amcanestyniad di-ffrâm

Ychydig flynyddoedd yn ôl, yn y gyngres flynyddol "Cyrchu a Mapio" yn yr Unol Daleithiau, rwy'n cofio bod yn dyst i un o'r pwffs hynny sy'n eich gadael yn agored, ac nid yn unig am nad yw ein Saesneg academaidd yn addasu i'r gringo caliche. Roedd yn arddangosfa gan Kevin Sahr, Jon Kimerling a Denis ...

Y genhedlaeth newydd o Ortophotos

Er bod technolegau dal delweddau digidol wedi datblygu, ar y lefel ffotogrametreg, ffotograffau a gymerwyd gyda chamerâu analog fu'r ateb gorau, yn rhannol oherwydd datrysiad y negyddion ac oherwydd y fethodoleg orthorectification systematig sydd wedi bod yn digwydd ers mwy na 50 mlynedd. o ddefnydd. Hyd yma, ychydig o gwmnïau ...

The Sweet Taste of Cadastre

Dyma destun DVD a roddodd Diego Erba i mi ar ôl cyfweliad beth amser yn ôl yn ystod ei ymweliad â Honduras. Mae'r teitl ychydig yn amwys, ond mae'r cynnwys yn flasus i wrando arno, a'i weld gan eu bod yn fideos wedi'u paratoi'n dda iawn. Ymhlith ei gynnwys mae: The Territorial Cadastre; ...

Cwrs ArcMap cyflawn yn Sbaeneg

Mae hwn yn gwrs ArcMap eithaf cynhwysfawr, gydag enghreifftiau a fideos wedi'u cynnwys. Mae'r deunydd yn gynnyrch Rodrigo Nórbega a Luis Hernán Retamal Muñoz a gychwynnodd ar y fenter hon, i ddechrau roedd ym Mhortiwgaleg ac er bod yr ymarferion yn fersiwn 8, nid yw eu rhesymeg gweithredu wedi newid llawer. Yn y cyntaf…

orthophotos Fel geogyfeirnod yn Google Earth

Yn flaenorol roeddwn wedi siarad am sut i fapio mapiau yn Google Earth, nawr byddwn yn gweld sut rydyn ni'n gwneud yr un peth ag orthoffoto. Deallir ef gan orthoffoto, delwedd orthorectig, y gwyddom ei georeference ohoni. Mae Google Earth yn gofyn am bedwar data, sy'n cyfateb i ganolfannau pob ochr i'r orthophoto (gweler y ddelwedd isod), mae llawer yn credu bod ...

Cwblhau tiwtorial Google Maps

Ar ôl i google ryddhau'r API i allu gweithredu mapiau, gyda chartograffeg a swyddogaethau googlemaps, mae sesiynau tiwtorial amrywiol wedi dod i'r amlwg. Dyma un o'r rhai mwyaf cyflawn; Dyma dudalen Mike Williams sy'n cychwyn o'r pethau sylfaenol, yna rhai technegau datblygedig ac yn olaf addasu mapiau, gan gynnwys estyniadau a ...