Stori gariad ar gyfer geomatig

Yma, mae stori a gymerwyd o'r blogosphere, nad yw'n addas ar gyfer technoffobau, efallai yn meddiannu mwy na dychymyg Alex Ubago. Llygaid nad ydynt yn gweld. Roedd yn brynhawn llwyd, yn annheg am daith waith lwyddiannus i Montelimar, yn Nicaragua; roedd y awel môr yn gwarchod y croen yn gynnes mewn gronynnau halen a oedd yn cael eu picio ...

Mapiau Georeferencing yn Google Earth

Mae'r rhain yn hen fapiau, mae rhai yn cynhyrchu rhywfaint o chwerthin i ni yn enwedig pan ymgynnull ar offer mapio presennol, fodd bynnag, yn ystyried sut y maent yn cael eu gwneud mapiau hynny mewn cyfnod pan nad oes unrhyw un wedi llwyddo i ddim hyd yn oed hedfan, rydym yn argyhoeddedig gan eu bod yn gartograffwyr medrus Dyma'r map o Ganol America, o ...

Camau Rheoli Cadastral Trefol

Mae rheoli tiriogaethol yn gymhwysedd lleol, ac mae deddfau trefol yn gyffredinol yn priodoli'r cyfrifoldeb hwn i lywodraethau lleol. Arallgyfeirio bwrdeistrefi neu bwrdeistrefi, gyda'u gwahanol lefelau o ddatblygiad, dimensiwn tiriogaethol, meini prawf awdurdodaethol, topograffi a hydrinedd yn gwneud y gweithgaredd stentaidd yn mynd drwy wahanol cylchoedd o weithredu. A. Sail Treth ...

Sut wnaeth ein byd Google Earth newid?

Cyn Google Earth, efallai dim ond defnyddwyr o systemau GIS neu ryw gwyddoniaduron presennol wedi cael syniad gwirioneddol sfferig y byd, newidiodd hyn yn gwbl ar ôl dyfodiad y cais hwn i ddefnyddio bron unrhyw ddefnyddiwr Rhyngrwyd (Mae Ddaear Rhithwir ond nid ar gyfer escritiorio ), yn degan wych o'r Google mawr, wedi'i wneud ...

Fy swydd gyntaf

Dywedodd ffrind, y mae'n braf siarad amdano am fodelau gofodol, i ysgrifennu am y pwnc hwn y bu'n rhaid i chi ysmygu gwyrdd. Felly, mae'r enw geofumadas, yr un a ddechreuodd yn 2007, yn awr gyda rhai mannau sy'n dyblygu'r cynnwys o dan dechnoleg syndiceiddio. O'r awdur, gallwch chi wybod llawer wrth i chi ddarllen ...