#CODE - Cyflwyniad i gwrs dylunio gan ddefnyddio mainc waith Ansys

Canllaw sylfaenol i greu efelychiadau mecanyddol o fewn y rhaglen ddadansoddi elfennau meidraidd gwych hon. Mae mwy a mwy o beirianwyr yn defnyddio Cymedrolwyr Solid gyda'r dull elfen gyfyngedig i ddatrys problemau beunyddiol cyflyrau straen, anffurfiannau, trosglwyddo gwres, llif hylif, electromagnetiaeth, ymhlith eraill. Mae'r cwrs hwn yn cyflwyno casgliad o ddosbarthiadau a fwriadwyd ...

Newyddion o HEXAGON 2019

Cyhoeddodd Hexagon dechnolegau newydd a chydnabu arloesi ei ddefnyddwyr yn HxGN LIVE 2019, ei gynhadledd fyd-eang o atebion digidol. Mae'r conglomerate hwn o atebion wedi'u grwpio yn Hexagon AB, sydd â lleoliad diddorol mewn synwyryddion, meddalwedd a thechnolegau ymreolaethol, wedi trefnu ei gynhadledd technoleg pedwar diwrnod yn The Venetian yn Las Vegas, Nevada, UDA. UU ...

logo autocad

Cwrs AutoCAD am ddim - ar-lein

Dyma gynnwys y cwrs AutoCAD ar-lein rhad ac am ddim. Mae'n cynnwys adrannau 8 yn olynol, lle mae mwy na fideos 400 ac esboniadau o sut mae AutoCAD yn gweithio. ADRAN GYNTAF: CYSYNIADAU SYLFAENOL Pennod 1: Beth yw AutoCAD? Pennod 2: Rhyngwyneb sgrin Autocad Chapter 3: Unedau ac mae'n cyd-fynd â Chapter 4: Paramedrau ...

Taith y Byd Chronicle - FME Barcelona

Yn ddiweddar, aethom i ddigwyddiad FME World Tour 2019, dan arweiniad Con Terra. Cynhaliwyd y digwyddiad mewn tri lleoliad yn Sbaen (Bilbao, Barcelona a Madrid), yn dangos y datblygiadau a gynigir gan FME, ei thema ganolog oedd y Gêm Trawsnewid gyda FME. Gyda'r daith hon, dangosodd cynrychiolwyr Con Terra ac FME sut ...

Newyddion Geo-beirianneg - AutoDesk, Bentley ac Esri

Mae AUTODESK YN CYHOEDDI Automk 3 DIWYDIANT, DIWYDIANNAU A SIFIL 2020D Cyhoeddodd lansiad Revit, InfraWorks a Civil 3D 2020. Revit 2020 Gyda Revit 2020, bydd defnyddwyr yn gallu creu dogfennaeth fwy manwl a manwl sy'n cynrychioli bwriad y dyluniad yn well, yn cysylltu'r data ac yn caniatáu i gydweithredu a chyflwyno prosiectau fod yn fwy hylifol. Bydd yn helpu ...

Rydym yn lansio Geo-Engineering - Y cylchgrawn

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi lansiad y cylchgrawn Geo-beirianneg ar gyfer y byd Sbaenaidd. Bydd ganddo gyfnodoldeb chwarterol, argraffiad digidol wedi'i gyfoethogi â chynnwys amlgyfrwng, lawrlwytho mewn pdf a fersiwn argraffedig yn y prif ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnwys gan ei brif gymerwyr. Ym mhrif stori y rhifyn hwn, mae'r term Geo-peirianneg yn cael ei ail-ddehongli, fel hynny ...

Y gorau o Uwchgynhadledd BIM 2019

Cymerodd Geofumadas ran yn un o'r digwyddiadau rhyngwladol pwysicaf a oedd yn gysylltiedig â BIM (Magu Gwybodaeth Adeiladu), yr Uwchgynhadledd BIM Ewropeaidd 2019, a gynhaliwyd yn yr AXA Auditorium yn ninas Barcelona-Sbaen. Cyn y digwyddiad hwn, cynhaliwyd Profiad BIM, lle gallech gael syniad o'r hyn fyddai'n dod am y dyddiau ...

Profi cywirdeb data drychiad Google - syndod!

Mae Google Earth yn darparu mynediad i'ch data drychiad gydag allwedd API Google Elevation am ddim. Mae Dylunio Safle Sifil, yn manteisio ar y potensial hwn gyda'i swyddogaeth newydd Lloeren i Wyneb. Mae'r swyddogaeth hon yn eich galluogi i ddewis ardal a'r pellter rhwng pwyntiau'r grid, mae'n dychwelyd arwyneb gyda chromliniau lefel wedi'u hintegreiddio â'r ...

Camau i olrhain ffôn cell

Gan ystyried pwysigrwydd cafell phones heddiw yn ein bywyd bob dydd, rydym yn tueddu i ofalu amdanynt fel plentyn, o brynu gorchuddion, gwydr wedi'i dymheru ar gyfer diogelu sgrin, modrwyau ar y cefn ar gyfer gafael a hyd yn oed amddiffynwyr ar gyfer y dŵr rhag ofn na fydd yn brawf o ...

Lawrlwythwch a gosodwch ArcGIS Pro

Lawrlwytho a mynediad Ystyriaethau cyffredinol Er mwyn gosod cais ArcGIS Pro yn ei le, rhaid ystyried sawl arwydd isod. E-bost: er mwyn creu cyfrif sy'n gysylltiedig â ArcGIS Pro, rhaid i e-bost fod yn weithredol, gan fod yr holl wybodaeth yn cael ei hanfon drwyddi ...