Dinasoedd digidol - sut y gallwn fanteisio ar dechnolegau fel yr hyn y mae SIEMENS yn ei gynnig

Cyfweliad Geofumadas yn Singapore gydag Eric Chong, Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol, Siemens Ltd. Sut mae Siemens yn ei gwneud hi'n haws i'r byd gael dinasoedd doethach? Beth yw eich prif offrymau sy'n galluogi hyn? Mae dinasoedd yn wynebu heriau oherwydd newidiadau a ddaeth yn sgil megatrends trefoli, newid yn yr hinsawdd, globaleiddio a demograffeg. Yn eu holl gymhlethdod, maent yn cynhyrchu ...

Digital Twin - Athroniaeth ar gyfer y chwyldro digidol newydd

Ganwyd hanner y rhai a ddarllenodd yr erthygl hon gyda thechnoleg yn eu dwylo, yn gyfarwydd â thrawsnewidiad digidol fel rhywbeth a roddwyd. Yn yr hanner arall ni yw'r rhai a welodd sut y cyrhaeddodd oes y cyfrifiadur heb ofyn am ganiatâd; cicio'r drws a thrawsnewid yr hyn a wnaethom yn lyfrau, papur neu derfynellau cyntefig ...

Lansiodd FES Arsyllfa India yn GeoSmart India

(LR) Is-gadfridog Girish Kumar, Syrfëwr Cyffredinol India, Usha Thorat, Cadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr, FES a chyn Ddirprwy Lywodraethwr Banc Wrth Gefn India, Dorine Burmanje, Cyd-gadeirydd, Rheoli Gwybodaeth Geo-ofodol Fyd-eang y Y Cenhedloedd Unedig (UN-GGIM) a Jagdeesh Rao, Prif Swyddog Gweithredol, FES, yn ystod lansiad yr Arsyllfa ...

AulaGEO, y cynnig cwrs gorau ar gyfer gweithwyr proffesiynol Geo-beirianneg

Mae AulaGEO yn gynnig hyfforddi, wedi'i seilio ar sbectrwm Geo-beirianneg, gyda blociau modiwlaidd yn y dilyniant Geo-ofodol, Peirianneg a Gweithrediadau. Mae'r dyluniad methodolegol yn seiliedig ar "Gyrsiau Arbenigol", sy'n canolbwyntio ar gymwyseddau; Mae'n golygu eu bod yn canolbwyntio ar ymarfer, gwneud y tasgau ar achosion ymarferol, yn ddelfrydol cyd-destun prosiect sengl a ...

Mae Plex.Earth Timeviews yn darparu'r delweddau lloeren diweddaraf yn AutoCAD i weithwyr proffesiynol AEC

Lansiodd Plexscape, datblygwyr Plex.Earth®, un o'r offer mwyaf poblogaidd ar gyfer AutoCAD ar gyfer cyflymu prosiectau pensaernïaeth, peirianneg ac adeiladu (AEC), Timeviews ™, gwasanaeth unigryw yn y farchnad AEC fyd-eang, sy'n gwneud y Delweddau lloeren cyfoes mwyaf fforddiadwy a hawdd eu cyrraedd yn AutoCAD. Ar ôl partneriaeth strategol ...

15fed Cynhadledd Ryngwladol gvSIG - Diwrnod 2

Ymdriniodd Geofumadas yn bersonol â thridiau 15fed Cynhadledd Ryngwladol gvSIG yn Valencia. Ar yr ail ddiwrnod, rhannwyd y sesiynau yn 4 bloc thematig fel y diwrnod blaenorol, gan ddechrau gyda gvSIG Desktop, yma roedd popeth yn ymwneud â'r newyddion ac integreiddiadau i'r system yn agored. Mae siaradwyr y bloc cyntaf, ...

Blwyddyn arall, carreg filltir arall, profiad rhyfeddol arall ... Dyna oedd YII2019 i mi!

Pan ddywedwyd wrthyf y byddwn yn cael cyfle arall i fod yn rhan o ddigwyddiad Seilwaith mwyaf y flwyddyn, fe barodd imi sgrechian â llawenydd. Roedd YII2018 yn Llundain, y tu hwnt i fod yn un o fy hoff gyrchfannau gwyliau, yn brofiad rhyfeddol gyda chyfweliadau eithriadol gyda swyddogion gweithredol gorau Bentley Systems, Topcon ac eraill, darlithoedd deinamig ...

Gwasanaethau cwmwl iTwin newydd ar gyfer Peirianneg Seilwaith Gefeilliaid Digidol

Mae efeilliaid digidol yn dod i mewn i'r brif ffrwd: cwmnïau peirianneg a pherchen-weithredwyr. Rhoi Dyheadau Gefeilliaid Digidol ar Waith SINGAPORE - Y Flwyddyn mewn Seilwaith 2019 - Hydref 24, 2019 - Cyflwynodd Bentley Systems, Corfforedig, darparwr byd-eang meddalwedd cynhwysfawr a gwasanaethau cwmwl efeilliaid digidol, wasanaethau cwmwl newydd ...

Ailddiffinio'r Cysyniad Geo-Beirianneg

Rydym yn byw eiliad arbennig yng nghymer disgyblaethau sydd wedi cael eu segmentu ers blynyddoedd. Arolygu, dylunio pensaernïol, lluniadu llinell, dylunio strwythurol, cynllunio, adeiladu, marchnata. Rhoi enghraifft o'r hyn a oedd yn draddodiadol yn llifau; llinol ar gyfer prosiectau syml, ailadroddol ac anodd eu rheoli yn dibynnu ar faint y prosiectau. Heddiw, er syndod ...

Dim mwy o fannau dall â swyddogaethau Mosaig

Heb amheuaeth, yr achos gorau wrth weithio gyda delweddau lloeren yw dod o hyd i'r delweddau mwyaf addas ar gyfer achos defnyddio, dyweder, Sentinel-2 neu Landsat-8, sy'n cwmpasu eich maes diddordeb yn ddibynadwy (AOI); felly, mae'n galluogi cael data cywir a gwerthfawr yn gyflym o ganlyniad i'w brosesu. Weithiau bydd rhai ...

STAAD - creu pecyn dylunio cost-effeithiol wedi'i optimeiddio i wrthsefyll straen strwythurol - Gorllewin India

Wedi'i leoli ym mhrif leoliad Sarabhai, mae K10 Grand yn adeilad swyddfa arloesol sy'n gosod safonau newydd ar gyfer gofod masnachol yn Vadodara, Gujarat, India. Mae'r ardal wedi gweld twf cyflym mewn adeiladau masnachol oherwydd ei agosrwydd at y maes awyr a'r orsaf reilffordd leol. Llogodd K10 VYOM Consultants fel ...