Lansiodd FES Arsyllfa India yn GeoSmart India

(LR) Is-gadfridog Girish Kumar, Syrfëwr Cyffredinol India, Usha Thorat, Cadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr, FES a chyn Ddirprwy Lywodraethwr Banc Wrth Gefn India, Dorine Burmanje, Cyd-lywydd, Rheoli Gwybodaeth Geo-ofodol Fyd-eang. Y Cenhedloedd Unedig (UN-GGIM) a Jagdeesh Rao, Prif Swyddog Gweithredol, FES, yn ystod lansiad yr Arsyllfa ...

AulaGEO, y cynnig cwrs gorau ar gyfer gweithwyr proffesiynol Geo-beirianneg

Mae AulaGEO yn gynnig hyfforddi, wedi'i seilio ar y sbectrwm geo-beirianneg, gyda blociau modiwlaidd yn y dilyniant Geo-ofodol, Peirianneg a Gweithrediadau. Mae'r dyluniad methodolegol yn seiliedig ar "Gyrsiau Arbenigol", sy'n canolbwyntio ar gymwyseddau; mae'n golygu eu bod yn canolbwyntio ar ymarfer, gwneud gwaith cartref ar astudiaethau achos, yn ddelfrydol cyd-destun prosiect sengl a ...

Mae Plex.Earth Timeviews yn darparu'r delweddau lloeren diweddaraf yn AutoCAD i weithwyr proffesiynol AEC

Lansiodd Plexscape, datblygwyr Plex.Earth®, un o'r offer mwyaf poblogaidd ar gyfer AutoCAD ar gyfer cyflymu prosiectau pensaernïaeth, peirianneg ac adeiladu (AEC), Timeviews ™, gwasanaeth unigryw yn y farchnad AEC fyd-eang, sy'n gwneud y Mae'r mwyafrif o ddelweddau lloeren wedi'u diweddaru yn fforddiadwy ac yn hygyrch o fewn AutoCAD. Ar ôl partneriaeth strategol ...

Cynhadledd Ryngwladol 15as gvSIG - Diwrnod 2

Roedd Geofumadas yn ymdrin yn bersonol â thridiau Diwrnod Rhyngwladol 15as gvSIG yn Valencia. Ar yr ail ddiwrnod rhannwyd y sesiynau yn flociau thematig 4 yn union fel y diwrnod blaenorol, gan ddechrau gyda gvSIG Desktop, cyflwynwyd popeth yn ymwneud â newyddion ac integreiddiadau i'r system yma. Mae siaradwyr y bloc cyntaf, ...

Cynhadledd Ryngwladol 15as gvSIG - diwrnod 1

Dechreuodd Cynhadledd Ryngwladol 15as gvSIG gael ei chynnal ym mis Tachwedd 6, yn Ysgol Dechnegol Uwch Peirianneg Geodetig, Cartograffig a Thopograffig - ETSIGCT. Agorwyd y digwyddiad gan awdurdodau Prifysgol Polytechnig Valencia, y Generalitat Valenciana a Chyfarwyddwr Cyffredinol Cymdeithas Alvaro gvSIG ...

Blwyddyn arall, carreg filltir arall, profiad rhyfeddol arall ... Dyna oedd yr YII2019 i mi!

Pan ddywedon nhw wrtha i y byddwn i'n cael cyfle arall i fod yn rhan o ddigwyddiad Seilwaith mwyaf y flwyddyn, fe wnaeth i mi sgrechian â llawenydd. Roedd YII2018 yn Llundain, y tu hwnt i fod yn un o fy hoff gyrchfannau gwyliau, yn brofiad rhyfeddol gyda chyfweliadau eithriadol gyda phrif weithredwyr Bentley Systems, Topcon ac eraill, cynadleddau deinamig ...

Gwasanaethau cwmwl iTwin newydd ar gyfer Peirianneg Seilwaith Gefeilliaid Digidol

Mae efeilliaid digidol yn dod i mewn i'r brif ffrwd: cwmnïau peirianneg a pherchen-weithredwyr. Gan roi dyheadau efeilliaid digidol SINGAPORE ar waith - Y Flwyddyn mewn Seilwaith 2019- 24 Hydref 2019 - Cyflwynodd Bentley Systems, Corfforedig, y darparwr byd-eang o feddalwedd gynhwysfawr a gwasanaethau cwmwl gefell digidol, wasanaethau cwmwl newydd ...

Ailddiffinio'r Cysyniad Geo-Beirianneg

Rydym yn byw eiliad arbennig yng nghymer disgyblaethau sydd wedi'u segmentu ers blynyddoedd. Arolygu, dylunio pensaernïol, lluniadu llinell, dylunio strwythurol, cynllunio, adeiladu, marchnata. Rhoi enghraifft o'r hyn yn draddodiadol oedd llifau; llinellol ar gyfer prosiectau syml, ailadroddol ac anodd eu rheoli yn dibynnu ar faint y prosiectau. Heddiw, er syndod ...

Dim mwy o fannau dall â swyddogaethau Mosaig

Heb os, yr achos gorau wrth weithio gyda delweddau lloeren yw dod o hyd i'r delweddau mwyaf priodol ar gyfer achos defnyddio, dyweder, Sentinel-2 neu Landsat-8, sy'n cwmpasu eich maes diddordeb yn ddibynadwy (AOI); felly, mae'n caniatáu cael data cywir a gwerthfawr yn gyflym o ganlyniad i'r prosesu. Weithiau, bydd rhai ...

STAAD - creu dyluniad cost-effeithiol a optimized wedi'i osod i wrthsefyll straen strwythurol - Gorllewin India

Wedi'i leoli ym mhrif leoliad Sarabhai, mae K10 Grand yn adeilad swyddfa arloesol sy'n diffinio safonau newydd ar gyfer lleoedd masnachol yn Vadodara, Gujarat, India. Mae'r ardal wedi profi twf cyflym mewn adeiladau masnachol oherwydd ei agosrwydd at y maes awyr lleol a'r orsaf reilffordd. Llogodd K10 VYOM Consultants fel ...

Sut i godi adeiladau 3D yn Google Earth

Mae llawer ohonom yn gwybod offeryn Google Earth, a dyna pam yr ydym wedi bod yn dyst i'w esblygiad diddorol yn ystod y blynyddoedd diwethaf, i ddarparu atebion mwy a mwy effeithiol inni yn unol â datblygiadau technolegol. Defnyddir yr offeryn hwn yn gyffredin i leoli lleoedd, dod o hyd i bwyntiau, tynnu cyfesurynnau, mewnbynnu data gofodol i berfformio rhyw fath o…