Mapping Symudol 10, argraff gyntaf

Wedi hynny y pryniant o Ashtech gan Trimble, mae Spectra wedi dechrau hyrwyddo cynhyrchion Mobile Mapper. Y symlaf o'r rhain yw'r Mapiwr Symudol 10, yr wyf am edrych arno ar yr adeg hon.

Daeth y fersiynau Mobile Mapper Pro, CE a CX i ben yno er bod yr olaf yn dal i fod ar y farchnad; o dechnoleg Blade yn adnabyddus Mapiwr Symudol 6, sef rhagflaenydd yr un hon yr ydym yn ei chyflwyno yn awr. Mae'r llinell yn wahanol, oherwydd nid yw MM6 er gwaethaf cael technoleg newydd o ran system weithredu, yn rhagori ar y Mobile Mapper Pro o ran derbynioldeb, roedd hwnnw'n dderbynnydd cain iawn gyda'r gallu i ddarllen y cod C / A a'r cam cludo. Roedd yr ôl-brosesu yn safonol ac roedd ei gost derfynol gyda bargeinio da oddeutu 1,200 o ddoleri gydag ôl-brosesu. Er bod y MM10 yn dal i ddarllen y cod C / A yn unig a gyda thechnoleg (ar lefel meddalwedd, nid derbynfa) mae'n llwyddo i gyrraedd 50 cm o ôl-brosesu; Cyn belled â bod yr ôl-brosesu yn cael ei actifadu, ond mae'r opsiwn hwn yn costio $ 500 ychwanegol, hynny yw, mae'n dod allan fel 1,900.

Sut mae'r Mapper Symudol 10 yn wahanol i'r Mobile Mapper 6

cymariaethau mapiwr symudolYn gyffredinol mae'r gwahaniaethau'n sylweddol. O ran dyluniad, mae'r MM10 yn dalach, yn ehangach, ond hefyd yn gulach; gyda dosbarthiad gwell o le; Nid oeddem erioed yn gwybod beth yw pwrpas y badell frwyliaid. Mae ganddo lympiau rwber ar y pennau sy'n ei gwneud hi'n haws eu trin ag un llaw.

Mae'r tabl isaf yn dangos mewn gwyrdd yr agweddau sy'n rhoi'r potensial mwyaf i'r Mapiwr Symudol 10 o'i gymharu â'r MM6 a'r rhai sydd wedi'u marcio mewn coch yw'r gwahaniaethau negyddol na ellir eu hosgoi yn wyneb newid. Rwyf hefyd yn gosod colofn i ddangos beth sy'n digwydd gyda'r Mapiwr Symudol 100, yr wyf yn siarad o'r blaen o'r blaen.

Mapiwr Symudol 6 Mapiwr Symudol 10 Mapiwr Symudol 100
Consteliadau GPS, SBAS GPS GPS, GLONASS, SBAS
Sianeli 12 20 45
Amlder L1 L1 L1, L2
Diweddariad 1 Hz 1 Hz Eiliad 0.05
Fformat data NMEA NMEA RTCM 3.1, ATOM, CMR (+), NMEA
Gall weithio fel sylfaen dim dim Si
Precision mewn modd SBAS amser real 1 - 2 mts. 1 - 2 mts. llai na 50 cm .. yn SBAS, llai na 30 cm. yn DGPS.
Cywirdeb ôl-brosesu llai nag un metr llai na 50 centimetr 1 cm.
Prosesydd 400 MHz 600 MHz 806 MHz
System weithredu Ffenestri 'n Symudadwy 6.1 Ffenestri 'n Symudadwy 6.5 Ffenestri 'n Symudadwy 6.5
Cyfathrebu Bluetooth, USB Bluetooth, USB, GSM / GPRS, Wifi GSM / GPRS, BT, WLAN
Maint X x 14.6 6.4 2.9 cm 16.9 8.8 x x 2.5 cm X x 19 9 4.33 cm
pwysau 224 gram Gram 380 gyda batri 648 gram
Screen 2.7 « 3.5 « 3.5 «
cof 64MB SDRAM, 128 MB Flash, cof SD 128 MB SDRAM, 256 MB NAND, Micro SDHC Cof hyd at 8GB 256 MB SDRAM / 2 GB NAND, Micro SDHC
Tymheredd isaf -20 C -10 C -20 C
Tymheredd uchaf + 60 C + 60 C + 60 C
Cefnogaeth gollwng a dirgryniadau Metro 1 Metr 1.20 ar goncrid Metr 1.20 ar y concrid, mwy o safonau ETS300 019 a MIL-STD-810
Batri Un pâr AA Lithiwm / hyd hyd at 20 awr Lithiwm / hyd hyd at 8 awr
Math o antena Mewnol / Allanol Mewnol / Allanol Mewnol / Allanol

Mae gwelliant sylweddol yn y batri, yn lle'r pâr AA mae'n dod â batri lithiwm ag ymreolaeth o hyd at 20 awr; ddim yn ddrwg oherwydd mae bron i dri diwrnod o waith mewn diwrnodau 7 awr. Roedd hyn yn sicr wedi ei helpu i fod yn gulach.

Nid yw'n gwella'n fanwl gywir heb ôl-brosesu, mae bron yn borwr gyda rhagofalon rheiddiol o dan 2 fetr. Mae'n rhaid i chi ddeall ei fod yn ddyfais gyda dim ond un amledd, nid yw'n cefnogi RTK. Ond mae'n gwella mewn perthynas â'r MM6 o ran manwl gywirdeb data wrth eu prosesu ar ôl, a all fod yn is na 50 cm, sy'n cyfateb i bicsel orthoffoto confensiynol mewn arolwg gwledig.

Rydym yn tybio bod y manwl gywirdeb hwn yn cael ei gyrraedd oherwydd bod ganddo ystod o hyd at 20 sianel (GPS L1 C / A ac yn y modd SBAS: WAAS / EGNOS / MSAS). Yn ogystal, deellir y gellid gwneud ôl-brosesu mewn perthynas â chanolfan anghysbell trwy GPRS neu Wifi.

Mae'n dod â fersiwn fwy diweddar o Windows Mobile, mae'r prosesydd wedi'i wella (Mae'n ARM9) ond ar lefel y feddalwedd mae'n dod â'r un peth: Windows Mobile. Activate Sync ac Internet Explorer. Mae Maes Mapper Symudol wedi'i gynnwys, sy'n debyg i Fapio Symudol gyda rhai gwelliannau; fodd bynnag, mae hefyd yn cefnogi ArcPad er mai dim ond yn yr Unol Daleithiau y gellir prynu'r drwydded hon.

Hefyd mae gan y cof fwy o gapasiti, sy'n dod â 256 MB NAND (Flash anhyblyg), hyd yn oed bellach yn cefnogi MicroSD hyd at 8 GB.

Fel pethau ychwanegol gallwch brynu antena allanol a'r raced i'w hongian ar bolyn. I actifadu'r opsiwn ôl-brosesu, rhaid talu allwedd actifadu.

 

Casgliad

Am ei bris, sy'n is na US $ 1,500, nid yw'n edrych yn ddrwg. Er mai fy mhoced yn unig yw hwn gyda galluoedd GPS a GIS.

Mae'n edrych yn ddelfrydol ar gyfer stentiau gwledig, coedwigaeth, prosiectau amgylcheddol neu'r rhai lle mae 50 centimetr o gywirdeb yn ddigon. Mae'n amlwg, mae'n rhaid i chi fanteisio ar y GIS, gan ei fod yn caniatáu ichi godi haenau o linellau, polygonau neu bwyntiau gyda maint y priodoleddau yr ydym eu heisiau, gan gynnwys ffotograffau a sain.

Byddai'n rhaid inni weld beth sy'n digwydd pe baem yn defnyddio gvSIG Symudol i ddod o hyd i rywbeth mwy na'r Maes Mapio Symudol syml.

 

Beth sy'n ei osod ar wahân i'r Mapmer Symudol 100

mobilemapper100start1_1279292619623

 

Wrth gwrs, mae'r Mapper Symudol 10 yn degan pan fydd yn casglu gyda'r Mapiwr Symudol 100. Dyma lefel arall o offeryn gyda rhagofalon ôl-brosesu o hyd at 1 cm, er ei fod yn dal i fod yn un amledd.

Efallai mai'r anfantais fwyaf yn y MM10 yw nad yw'n anhyblyg, mae'n cyrraedd yno at y dibenion y dyluniwyd iddi.

Ar y llaw arall, gellir graddio'r Mapper Symudol 100. Gydag antena allanol a rhai cyfluniadau gallai ddod yn Promark 100, gyda rhywbeth arall mewn Promark 200 sydd eisoes yn cefnogi amledd deuol.

Er bod yr un peth ar y tu allan i'r tai.

Byddwn yn gweld y cymhariaeth honno mewn swydd arall.

Yma gallwch ddod o hyd i gynrychiolydd o'r cynhyrchion hyn.

Yma gallwch ddarganfod mwy o gynhyrchion Ashtech.

18 Yn ymateb i “Mobile Mapper 10, argraff gyntaf”

 1. Rwyf am i chi fy helpu i gael mobille GPS Mapper 10, ac yr wyf am i brynu antena allanol, fy nghwestiwn pa fath o brynu antena a pha fath o affeithiwr ond fy mod yn gweithio'n dda iawn

 2. Mae gen i fapiwr 10 Mobile gyda post-broses, pa offer y gallaf ei gael fel orsaf sylfaen a pha mor fanwl y gallaf ei ddisgwyl?
  Cofion

 3. I bwy bynnag a fynno: BLE GALLAF GAEL ACCESSORIES MM6, yn ogystal â LLAWLYFR llawn I'W DDEFNYDDIO AT 100%.
  NID PEIDIWCH Â CHI ODDI WNEUD NI WNEUD UNDYM NI, YN ARCHWILIO AR GYFER NEWYDDION SY'N FOD YN POSIBL.

 4. Helo, da iawn
  Rwyf wedi bod yn chwilio ar wefan Geofumadas ond nid wyf wedi dod o hyd i unrhyw beth yr oeddwn yn edrych amdano, felly rwyf wedi penderfynu gofyn ichi yn uniongyrchol: a oes gennych unrhyw ganllaw / llawlyfr neu'n gwybod unrhyw le y gallaf ei lawrlwytho sut i weithio yn y maes gyda thîm « gwneuthurwr symudol ashtech 10 ». Gwn fod y cwestiwn yn un helaeth iawn, ond unrhyw beth y gallech roi sylwadau arno, diolchaf ichi. A fyddai llawlyfr defnyddiwr y fersiwn 100 yn ddilys ar gyfer yr 10? Dyma'r unig un i mi ei weld ar eich gwefan. Rwyf wedi ymweld â gwefan Ashtch ac nid wyf wedi gweld llawer. Dim ond llawlyfr pecyn y Swyddfa sydd gen i.
  Diolch a gorau o ran

 5. Mae gen i maper 10 ond ni allaf ddod o hyd i sut i ffurfweddu system nat 27 gyda chyfesurynnau nat 27, dim ond lledred a hydred sy'n ymddangos ac mae angen "x" & "Y" & "Z" arnaf.

 6. Rydw i wedi rhentu Mobile Mapper 6. A oes unrhyw un yn gwybod sut mae ffeiliau mmw (fforddpoints) yn cael eu trosi i fformatau GIS eraill? Nid yw'n rhoi'r opsiwn i mi gyda Swyddfa Mapio Symudol

  Iker Iturbe

 7. Mae gen i 35 pesos Mecsicanaidd ac os ydw i angen manwl gywirdeb, rydw i'n gwneud gwaith cynllunio trefol ... beth ydych chi'n awgrymu fy mod i'n ei brynu gyda'r swm hwn ... anfonwch ddyfynbris ataf.

 8. Hi!

  Nawr bod un dyfynbris yn Trimble, os oes gennyf gyllideb o ddoleri 1500, beth fyddwn i'n ei argymell Mapping Symudol neu Trimble Juno? Am gywirdeb, dibynadwyedd, llywio, gis, cysur, ac ati

 9. Mae Juno yn dda iawn. Gydag ôl-brosesu, mae'r cywirdebau o amgylch yr isffordd, heb ôl-brosesu mae'n llywiwr gyda manwl gywirdeb uwchlaw'r 2.50

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.