Microstation V8i: Tasg Navigation

microstation v8i beth sy'n newydd

Y mwyaf arloesol a welais, ac aderyn yn MicroStation V8i yn y bar llywio a elwir Tasg Navigation 'n sylweddol yn rhoi wyneb newydd o reoli ac o bosibl yn anfon gorchmynion i ailgylchu yr allwedd i mewn.

Pam bar

Mae gan y rhaglenni CAD yr hynod o fod â miloedd o orchmynion, a rydyn ni'n hoffi'r rhai ohonom ni sy'n cribo rhai gwallt llwyd ond nid oes angen i'r graddau bod y tueddfryd gwrthrych mewnosod y rhaglennu bellach yn eu hadnabod trwy gyfrwng gorchmynion testun.

Yn achos Microstation, diflannodd y gorchmynion trwy fewnosod yn raddol gyda'r botymau, ond yr anhawster yw ble i storio cymaint o fariau heb wastraffu'r lle gwaith. Yn achos AutoCAD, dewisodd o fersiwn 2009 ar y Rhuban, sy'n debyg i Microsoft Office, yn yr ystyr bod y gorchmynion yn cael eu grwpio mewn cyd-destun mewn bar uchaf llorweddol.

Mae microstation wedi penderfynu mynd o far fertigol sy'n ymddangos yn ddatrysiad da oherwydd ei bod yn haws ei reoli ar ffurf coeden. Mae'n ymddangos i ni yn syniad eithaf llwyddiannus a heb fawr o newidiadau syfrdanol, mae ganddo rywfaint o debygrwydd i'r ffordd y mae wedi'i strwythuro yn AutoCAD Civil 3D.

Sut mae'n edrych

Mae'r bar yn ddefnyddiol o ran archebu'r eiconau, cwympo, a hyd yn oed lusgo unrhyw le ar y sgrin. I actifadu'r arddangosfa yn hawdd, mae ganddyn nhw lythyr yn gysylltiedig â nhw, fel pan fyddwch chi'n ei wasgu ar y bysellfwrdd, maen nhw'n datblygu i'r dde ... yn wych, cyn i chi orfod pwyso'r botwm ac aros iddo ehangu.

microstation v8i beth sy'n newydd

Yna ceir proffiliau a sefydlwyd ymlaen llaw fel y mae 3D Sifil yn ei wneud, yn dibynnu ar microstation v8i beth sy'n newyddcymwysiadau wedi'u gosod gallwch ddewis eu hoffer sy'n gysylltiedig â thasgau cyffredin. Sylwch, ar ôl gosod Geopack, gallaf ddewis proffil gyda'r gorchmynion sydd o ddiddordeb imi, megis:

 • Arolwg
 • geometreg
 • Offer DTM
 • safle
 • Draenio
 • Carthffosydd Dŵr
 • Tirwedd
 • geodechneg
 • ac ati

Really gyda hyn os ydynt yn ysmygu marijuana yn yr arddull yr Iseldiroedd, oherwydd ymarferoldeb yn dda iawn, yn groes i'r hen oedd angen i fod yn edrych barrau offer neu teipio gorchmynion ar yr allwedd i mewn.

opsiynau

Gellir ffurfweddu'r bar tasgau mewn o leiaf dri opsiwn, mae'r rhain wedi'u diffinio yn "lleoedd gwaith / dewisiadau / llywio tasgau". Gallwch hefyd ddiffinio meintiau eicon rhwng bach, canolig neu fawr; datrysiad da i'n llygaid neu feintiau monitor bach.

Dialog  Gyda hyn, mae'r hen ffurf yn cael ei chynnal, neu o leiaf fel y gwnaed yn XM, o fariau cynradd y gellir eu defnyddio mewn offer cysylltiedig. Yn yr arddull V8 bryd hynny, ers i mi weld nad oes llawer wedi gweld XM eto.

Blwch offeryn. Dyma'r arddull rydw i wedi'i ddangos uchod.

Mewn golygfeydd. Gyda'r dewis arall hwn, mae'r bariau wedi'u hongian ar ymyl y golygfeydd, yn ddiddorol oherwydd eu bod yn arbed lle ond rwy'n dal i fethu dod o hyd i'r holl resymeg ac mae'n ymddangos i mi y gallai fynd yn gymhleth.

Casgliad

Mae'n ateb da ar gyfer trin gorchmynion, fel argraff gyntaf mae'n ymddangos yn dda o ran ymarferoldeb.

Awgrymaf eich bod yn rhoi cynnig arni, mae hyd yn oed yn bosibl ar y botwm cywir i ddewis bod bar offer yn cael ei arddangos fel bar sengl, ac wrth gwrs mae'n dda iawn y gellir eu harddangos ar ffurf panel, rhestr neu eiconau. Gall yr eiddo hyn fod yn annibynnol fesul bar, gellir eu haddasu a hefyd gweld yr opsiwn i gymhwyso'r modd i bob bar.

microstation v8i beth sy'n newydd

Yn fyr arloesedd, yn dda iawn, ond Bentley Bydd marchnata gryf iawn y cynnyrch hwn oherwydd fel y gwyddom, mae llawer o ddefnyddwyr yn anodd i fudo, nid am eu bod am gymryd y fersiwn newydd, ond am eu bod yn teimlo'n hapus â'r hyn sydd ganddynt eisoes (neu beth mae'n ei gostio iddynt môr-leidr ei yn ddrwg). 

Erbyn hyn rydw i wedi gweld pobl yn defnyddio Microstation J, a hyd yn oed Microstation SE ... ac maen nhw wrth eu boddau !!! Felly rhwng V8, XM a V8i gallem gael sefyllfa o gwsmeriaid yn gwrthsefyll newid dim ond oherwydd arloesiadau rhyngwyneb, os yw'ch rhaglen yn parhau i drin yr un fformat V8 a weithredwyd am fwy na 6 blynedd ac mae mudo heb ELS yn golygu cost. ychwanegol. 

Newidiadau y tu hwnt i'r rhyngwyneb y byddwn yn eu gweld yn nes ymlaen, am nawr rydw i ar daith eto ac mae'r cysylltiadau diwifr yn ddigalon. Rwy'n dweud wrthych, rwyf wedi gosod V8i yn y Netbook mini Acer... yn syndod mae'n rhedeg yn dda iawn ac yn datrys fy mrazy ffordd i deithio, mae'n rhaid ichi ddiffinio maint eiconau bach gan nad oes gennyf ddigon o le.

Un Ymateb i "Microstation V8i: Llywio Tasg"

 1. Wel, mae microstation yn araf iawn. Mae'n wir nad yw bod gwrthwynebiad i newid, beth sy'n digwydd yw ei fod yn siâp mStation rhesymegol iawn yn eu gorchmynion. Mae'r Autocad yn uwch iawn mewn sawl agwedd. Hyd yn oed gyda'r fersiwn 2011. Ac nid ydynt am newid oherwydd bod llawer o offer ar goll yn y Mstation. Mae llawer o amser yn cael ei golli gan ddewis yr eiconau, gyda chamau ailadroddus nad ydynt yn digwydd yn yr autocad. Anfantais arall yw y rhaglennu yn VBA, AutoLISP, DCL eithaf syml yn Autocad, ond yn y MStation yn cur pen ac nid oes capasiti llawn. Mae rheoli 3D 2011 Autocad yn ganmil arwynebau uwchraddol, 3D gwrthrychau, barn etc.

  Mae'r Mstation yn llai yn ei fformat na'r autocad, ond nid yw'n arbed lluniadau, megis graddfa multiline, cyfiawnhad ac ati. Rhaid i chi bob amser ffurfweddu data'r newidynnau ac yn awtomatig nad yw'n digwydd.

  Nid oes REFEDIT i olygu blociau (celloedd mewn mstation) mewn amser real. Nid oes unrhyw Parametrics, blociau deinamig, mewnosod bwrdd, allforio bwrdd i ragori, rhagori ar gasglu data, ciwb llywio 3D, GIZMO 3D ac ati ..... i anfeidredd. Mae'r Mstation yn ddiflas.

  Gyda'r rhaglennu, gallwch chi wneud lluniadau yn gyflym iawn, 20 gwaith yn gyflymach nag yn y Mstation a chyda bysellau 2 neu 3 yn unig. Yn ogystal, gallwch rannu data yn gyflym ag EXCEL, megis hyd llinell, graddfa, trwch, labeli, testunau, yn ymarferol all all data'r endidau gael ei allforio.

  Ychydig iawn o gymorth sy'n amlwg yn y Mstation yw'r help. Nid oes ganddo enghreifftiau ymarferol. Mae gan yr autocad esboniad am bopeth ac mae'n dangos yr holl bynciau cysylltiedig, tiwtorialau fideo, newidynnau, gorchmynion, enghreifftiau, ceisiadau, dolenni gwe, ac ati. Nid oes gennyf byth broblemau wrth ddeall beth yw gorchymyn hyd yn oed yn ei llawlyfr rhaglennu.

  Mae'r Mstation yn basoffoni. Rwy'n ei ddefnyddio yn unig oherwydd bod cleient yn gofyn amdano, ond pan mae'n llawer o waith mae'n well gennyf Autocad.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.