Archifau ar gyfer

meddygon teulu

Gwyddorau a Thechnolegau Gwybodaeth Ddaearyddol ... a'r Gymuned o ddefnyddwyr gvSIG yn Honduras

Mae maes Gwybodaeth Ddaearyddol wedi bod yn ymarfer gwasgaredig braidd yn Honduras, rhywbeth nad yw'n wahanol i wledydd eraill America Ladin lle mae llawer o brosiectau yn buddsoddi'n drwm gydag adnoddau allanol neu gydweithredu ond sydd o'r diwedd yn cael eu dirwyn i ben yn sefydliadau'r llywodraeth sydd â gwastraff o ddefnyddioldeb y wybodaeth ...

Llyfr Synhwyro Anghysbell am ddim

Mae fersiwn PDF y ddogfen Lloerennau Synhwyro o Bell ar gyfer Rheoli Tiriogaeth ar gael i'w lawrlwytho. Cyfraniad gwerthfawr a chyfredol os ystyriwn y pwysigrwydd y daeth y ddisgyblaeth hon iddo wrth wneud penderfyniadau ar gyfer rheoli coedwigoedd, amaethyddiaeth, adnoddau naturiol, meteoroleg, cartograffeg a chynllunio defnydd tir yn effeithlon. Yn ôl data a dynnwyd ...

Gosod gvSIG Symudol

Dim ond nawr rydw i newydd osod gvSIG Mobile ar Mapper Symudol 100, gan ystyried mai hwn oedd fy nhro cyntaf ac am weddill y flwyddyn rwy'n bwriadu manteisio ar y profiad, mae'n gyfleus ysgrifennu fel y gwnes i, rhag iddo roi rhywbeth i eraill ei wneud ( glans). 1. Pa fersiwn Y broses ...

Llawlyfr MobileMapper ac Ymlaen yn Sbaeneg

Ychydig ddyddiau yn ôl gofynnodd darllenydd imi am Ganllaw Defnyddiwr Sylfaenol MobileMapper 100. Fel rheol, daw'r llawlyfrau hyn ar y ddisg sy'n cyd-fynd â'r offer a brynwyd yn Ashtech, hefyd yn Almaeneg, Ffrangeg a Saesneg gyda'r enwau: xM100 & 200Platform_GSG_B_es.pdf xM100 & 200Platform_GSG_B_de.pdf xM100 & 200PlatpG_de_B_de_p__ .pdf xM100 & 200Platform_GSG_B_en.pdf Ond oherwydd peth camgymeriad gan rywun a ddylai fod wedi cael ei danio eisoes,…

Mae Trimble yn prynu Ashtech; beth allwn ni ei ddisgwyl

Nid yw'r newyddion wedi bod yn syndod mawr bellach, yn yr amseroedd hyn bod cwmnïau mawr yn prynu oddi wrth eu cystadleuwyr, yn uno ac yn chwalu'n ddarnau; ond heb amheuaeth mae'n gwneud i ni feddwl y gallai ddigwydd gyda'r cwmni a weithgynhyrchodd yr offer rydyn ni'n ei ddefnyddio neu'n bwriadu ei gaffael. I mi…

O Ddinasoedd 3D a Tueddiadau 2011 GIS

Mae'r trydydd rhifyn o'r cylchgrawn Geoinformatics wedi cyrraedd, gyda rhai pynciau eithaf diddorol. Mae Eric Van Rees yn ein synnu mewn golygyddol mynediad byr, ar ôl ei argraffiadau yn y Globalgeo yn Barcelona, ​​lle mae'n honni iddo gael ei ysgogi i ysgrifennu erthygl arbennig - y byddwn yn sicr yn ei gweld yn fuan - ynglŷn â lleoli Meddalwedd agored ...

Gwastad dinesig, pa ddull sy'n briodol

Sawl blwyddyn o arolygu, ac mae'r cwestiwn hwn bob amser yn gyffredin iawn. Pa ddull yw'r gorau i wneud cadastre? Rydym yn cyfaddef nad rysáit mo hwn, gan fod gwahanol amodau y mae'n rhaid eu hystyried a gall pob dull fod â newidynnau cyferbyniol mewn gwahanol diriogaethau. Felly i roi goleuni i'r post, gadewch i ni gnoi ar rai agweddau ...

Profi'r lluniau Promark3 ... yn unig

Y cwrs yr oeddwn wedi dweud wrthych amdano wedi pasio, roeddem yn gwneud profion gyda GPS Magellan Promark3, Mapiwr Symudol 6. Diddorol, yn y modd Arolwg, y gellir ffurfio rhwydwaith, y mae'r ôl-brosesu yn cael ei wneud nid yn unig gydag un cyfrifiadur. O dan yr amodau hyn, gallai fod yn gywir i 2 centimetr ar brydiau ...