Archifau ar gyfer

meddygon teulu

Llyfr Synhwyro Am ddim

Mae fersiwn PDF y ddogfen Satelitiau Cysbell ar gyfer Rheoli Tiriogaethol ar gael i'w lawrlwytho. Cyfraniad gwerthfawr a chyfredol os ydym yn ystyried pwysigrwydd y ddisgyblaeth hon wrth wneud penderfyniadau ar gyfer rheoli coedwigoedd, amaethyddiaeth, adnoddau naturiol, meteoroleg, cartograffeg a threfniogaethol yn effeithlon. Yn ôl data a dynnwyd ...

Gosod gvSIG Symudol

Ar hyn o bryd yr wyf yn jyst gorseddedig gvSIG Symudol ar Mapper 100 Symudol, gan ystyried ei fod yn fy tro cyntaf a gweddill y flwyddyn rwy'n credu yn cael y fantais o brofiad, dylai ysgrifennu fel y gwnes, rhag i bobl eraill hyd i rywbeth tun ( o'r glans). 1 Mae'r fersiwn sy'n prosesu ...

Llawlyfr MobileMapper ac Ymlaen yn Sbaeneg

Ychydig ddyddiau yn ôl darllenydd gofyn i mi am y Canllaw Sylfaenol i Defnyddio MobileMapper 100. Fel arfer llawlyfrau hyn ar y ddisg sy'n cyd-fynd â'r offer a brynir yn Ashtech, hefyd mewn enwau Almaeneg, Ffrangeg a Saesneg: xM100 & 200Platform_GSG_B_es.pdf xM100 & 200Platform_GSG_B_de.pdf xM100 & 200Platform_GSG_B_fr.pdf xM100 & 200Platform_GSG_B_en.pdf Ond camgymeriad rhywun sydd eisoes fod wedi tanio ...

Mae Trimble yn prynu Ashtech; beth allwn ni ei ddisgwyl

Nid yw'r newyddion wedi bod yn syndod iawn, yn yr amseroedd hyn fod cwmnïau mawr yn prynu eu cystadleuwyr, yn uno ac yn dadelfennu yn ddarnau; ond heb unrhyw amheuaeth rydym yn arwain at gredu y gallai ddigwydd gyda'r cwmni a weithgynhyrchodd yr offer a ddefnyddiwyd gennym neu roeddent yn bwriadu ei gaffael. I mi ...

Gwastad dinesig, pa ddull sy'n briodol

Mae nifer o flynyddoedd o wartheg, ac mae'r cwestiwn hwn yn gyffredin iawn bob tro. Pa ddull sy'n well i wneud gwastad? Rydym yn cyfaddef nad yw hyn yn rysáit, oherwydd mae yna wahanol amodau y mae'n rhaid eu cymryd i ystyriaeth a gall pob dull gael newidynnau gyferbyn mewn gwahanol diriogaethau. Felly, er mwyn goleuo'r swydd, gadewch i ni fagu rhai agweddau ...

Profi'r lluniau Promark3 ... yn unig

Wedi pasio'r cwrs yr oeddwn wedi'i siarad, yr oeddem yn gwneud profion rhwng y GPS Magellan Promark3, Mobile Mapper 6. Yn ddiddorol, yn y modd Arolwg, gellir ffurfio rhwydwaith, a chaiff ôl-brosesu ei wneud nid yn unig o gyfrifiadur unigol. O dan yr amodau hyn, gallech fod â phenderfyniadau o centimetrau 2 ar adegau ...

The Promark 3 GPS, argraff gyntaf

Rwyf eisoes wedi dileu'r teganau hyn o'r blwch, mewn wythnos byddwn yn gwneud hyfforddiant i weld sut maen nhw'n gweithio. Am nawr, rydw i wedi prin weld y fideos a rhai o'u nodweddion. Ancestors of the Promark 3. Yn yr un llinell hon, yn flaenorol roedd yna ac mae'r olaf: The Mobile Mapper Pro, tegan neis a oedd o gwmpas ...