Archifau ar gyfer

meddygon teulu

technoleg geo-ofodol, ei rôl a'i bwysigrwydd o fewn y strwythur TG yn yr Adrannau Trafnidiaeth.

Technoleg geosodol Crëwyd fel holl dechnoleg a ddefnyddir i gaffael, rheoli, dadansoddi, delweddu a lledaenu yn y data a'r wybodaeth ynghylch lleoliad gwrthrych, wedi goresgyn ei sefydlu cychwynnol o triad cynnwys yn ei hanfod o GIS, GPS a Synhwyro o Bell (RS Saesneg) yn ymgorffori'r technolegau sy'n dod i'r amlwg sy'n defnyddio cydran ...

georeference cynhenid

Pan fyddwn yn darllen y gwahanol ddamcaniaethau sy'n cefnogi cyfathrebu yn cynnwys mapio a hynny fel gwyddoniaeth i gynrychioli ffenomenau daearyddol megis celf rhoi'r wybodaeth hon i'r esthetig angenrheidiol, rydym yn sylweddoli bod yr amser yr ydym yn byw yn cynnwys camau gweithredu lluosog mewn bywyd bob dydd lle rydym yn defnyddio georeference fel gweithredu ...

adran Cymharu Cynnyrch

Mae cydweddu Geo yn canolbwyntio holl werth adolygu cynnyrch GIM International a Hydro International mewn un lle. Mae Geo-matching.com yn wefan annibynnol ar gyfer cymharu cynhyrchion ar gyfer gweithwyr proffesiynol caledwedd a meddalwedd ym maes geomateg, hydrography a disgyblaethau cysylltiedig. Rydym eisiau gyrru ein hymwelwyr trwy labyrinth o ...

Drones ar gyfer defnydd sifil Proffesiynol, ffotogrametreg mewn munudau.

drôn
Mae gwybod sut mae unedau ymreolaethol yn gweithio heddiw yn ein gadael ni'n fodlon gwybod beth yw tarddiad pethau ond hefyd yn manteisio ar ddatblygiadau newydd. Mae'n digwydd i'r rhai ohonom ni a oedd yn gwybod y dulliau traddodiadol o ffotogrammetreg, a'i gyfyngiadau ofnadwy; pan gymerodd yr wythnos o gipio, dadfygu, modelu a chynhyrchu'r cynnyrch terfynol wythnosau, ...