Archifau ar gyfer

meddygon teulu

Geomoments - Emosiynau a Lleoliad mewn un ap

Beth yw geomoments? Mae'r pedwerydd chwyldro diwydiannol wedi ein llenwi â datblygiadau technolegol gwych ac integreiddio offer ac atebion i sicrhau gofod mwy deinamig a greddfol i'r preswylydd. Rydym yn gwybod bod pob dyfais symudol (ffonau symudol, tabledi, neu smartwatch) yn gallu storio llawer iawn o wybodaeth, fel manylion banc, ...

Technoleg geo-ofodol, ei rôl a'i phwysigrwydd yn y strwythur TG mewn Adrannau Trafnidiaeth.

Technoleg geo-ofodol. Wedi'i genhedlu fel yr holl dechnoleg a ddefnyddir i gaffael, rheoli, dadansoddi, delweddu a lledaenu data a gwybodaeth sy'n gysylltiedig â lleoliad gwrthrych, mae wedi mynd y tu hwnt i'w syniad cychwynnol o driad sy'n cynnwys yn y bôn GIS, GPS a Canfyddiad Anghysbell (RS yn Saesneg) yn ymgorffori technolegau sy'n dod i'r amlwg sy'n defnyddio cydran ...

Y georeference cynhenid

Pan ddarllenwn y gwahanol ddamcaniaethau sy'n cefnogi'r cyfathrebu y mae cartograffeg yn ei olygu, fel gwyddoniaeth i gynrychioli ffenomenau daearyddol, ac fel celf i roi'r estheteg angenrheidiol i'r wybodaeth hon, sylweddolwn fod yr eiliad yr ydym yn byw yn cynnwys gweithredoedd lluosog ym mywyd beunyddiol. lle rydyn ni'n defnyddio georeference fel gweithred ...

Adran Cymharu Cynnyrch

Mae geo-baru yn canolbwyntio mewn un lle, holl werth adolygu cynnyrch GIM International a Hydro International. Mae Geo-matching.com yn wefan cymharu cynnyrch annibynnol ar gyfer gweithwyr proffesiynol caledwedd a meddalwedd ym maes geomateg, hydrograffeg a disgyblaethau cysylltiedig. Rydyn ni am arwain ein hymwelwyr trwy'r labyrinth o ...

Drones ar gyfer defnydd sifil Proffesiynol, ffotogrametreg mewn munudau.

drôn
Mae gwybod sut mae unedau ymreolaethol yn gweithio heddiw yn ein gadael gyda'r boddhad o fod wedi gwybod tarddiad pethau ond hefyd yn manteisio ar ddatblygiadau newydd. Mae'n digwydd i'r rhai ohonom a oedd yn gwybod y dulliau traddodiadol o ffotogrametreg, a'u cyfyngiadau ofnadwy; pan gymerodd y cylch o ddal, difa chwilod, modelu a chynhyrchu’r cynnyrch terfynol wythnosau,…