Ydyn ni'n meddiannu gorsaf gyfan robotig?

Ychydig ddyddiau yn ôl cawsom sgwrs ddymunol gyda ffrind geofumado am y defnydd yr wyf yn ei roi yn awr i adlewyrchu, ac a fyddai roboteg yn fy helpu mewn unrhyw ffordd i leihau amser. Dyma fi'n crynhoi rhan o'r sgwrs.

dulliau arolwg cadastral Yr hyn a elwir yn orsaf robotig.

Yn fyr, mae'n ddyfais sydd â swyddogaeth i chwilio am y targed ar ei ben ei hun, gan sganio nes iddo ddod o hyd iddo. Mae'r rhain yn gweithio gyda chasglwr â llaw sy'n gweithredu'r orsaf o'r man lle mae'r prism.

Mae gan bob brand deganau sy'n gwneud hyn eisoes, y Ffocws yw'r gorau rydw i wedi'i weld yn hyn o beth.

Nid yw Sokkia yn gwybod a oes ganddo fyfyrdod eisoes, ond Topcom, y ddau yn rhan o Ashtech.

 

Pryd i beidio â'i ddefnyddio.

Mewn arolygon confensiynol, fel yn achos cadastre, ychydig o ddefnydd a welaf, o leiaf am y ddau reswm hyn:

1. Gall fod ychydig yn araf.  Yr hyn sy'n digwydd yw, os bydd gweithredwr yr orsaf yn gadael lefel yr offer, yn mynd â'r casglwr â llaw ac yn mynd gyda'r prism i aros i'r offer ddod o hyd iddo, byddant mewn am rai pethau annisgwyl. Un ohonynt yw bod y ddyfais yn ysgubo i gyfeiriad clocwedd nes iddi ddod o hyd i'r prism, ac os yw'n symud i'r cyfeiriad arall, ar gyfer pob pwynt bydd yn ysgubo tro llawn bron.

Efallai, fel y dywedodd ffrind geofumedPe bai gan yr offer hyn synhwyrydd sy'n gweithio gydag UHF amledd uchel, byddai hynny'n gwneud 4 ysgubiad cwadrant cyflym, fel y byddai'n dod o hyd i'r prism ac yna dim ond ysgubo ar y cwadrant hwnnw. Byddai hyn yn arbed llawer o amser.

2. Nid yw'n ddiogel.  Y maen prawf hwn oedd wedi'i ysmygu yn rhannol, meddwl am wledydd lle mae llafur yn ddrud ac mae'n bosibl achub gweithwyr cadwyn. Yn y modd hwn, daw'r syrfëwr yn weithredwr yr orsaf a hefyd yr un sy'n cerdded y prism, hefyd yr un sy'n cario'r trybedd, ei warchodwr corff ei hun, yn fyr, y cyfan. Ond nid yw'r maen prawf hwn yn berthnasol mewn gwledydd Sbaeneg eu hiaith lle mae'r gost o dalu am wasanaethwr yn gymharol isel a lle, i'r gwrthwyneb mewn gwledydd datblygedig, mae dwyn cyfanswm gorsafoedd yn digwydd hyd yn oed os oes gennych warchodwr arfog nesaf atoch chi.

Pryd i'w ddefnyddio

Mae'n ymddangos bod y defnydd sy'n ymarferol yn ymarferol adlewyrchiad. Dyma'r ymarferoldeb a ddaw yn sgil gorsafoedd modern, sy'n sganio ardal gyfan, yn ogystal â radar, ac yna caiff hwn ei brosesu fel rhwyll tri dimensiwn. Byddai'r achos, er enghraifft, yn waith lle mae symudiad enfawr y ddaear, toriadau, llenwadau yn cael ei wneud; gydag ysgubiad am 6 o’r gloch y bore byddai’r cyflwr cychwynnol yn cael ei sicrhau, yn sefyll ar yr un pwynt, am 5 o’r gloch y prynhawn, mewn 5 munud byddem yn cael cyfrifiad y cyfaint a gynhyrchir.

Hefyd ar gyfer gweithiau hynod arbenigol, fel yr un a gyhoeddwyd gan Leica, ar y dudalen Hexagon (cwmni a fu'n ddiweddar Prynodd Intergraph).

dulliau arolwg cadastral

Os yw un o'r dyddiau hyn, mae Llywodraeth yr Unol Daleithiau yn eu llogi i wneud astudiaeth o bob welt sydd â thrwyn Jorge Washington ... yn bendant, mae roboteg yn ddelfrydol.

7 Yn ymateb i "A fyddwn ni'n meddiannu gorsaf gyfan robotig?"

 1. A all rhywun ddweud wrthyf a oes gan gyfanswm gorsaf robotig yr opsiwn i'w ddefnyddio â llaw, i weithredu'r
  rhaid i gyfanswm yr orsaf robotig gael trwydded neu brynu rhaglen yn ychwanegol.

 2. Tudalen ardderchog yn fy eiliadau o ddrwg sy'n well na phori a sgwrsio ar y dudalen hon. Llongyfarchiadau!

 3. «… Pan fydd lefel yr aeddfedrwydd wedi cyrraedd yn rhy uchel, mae wedi'i ysgrifennu ar gyfer y lefel honno, ni chaiff unrhyw amser ei wastraffu wrth ddilyn blogiau nad ydynt yn cwrdd â'r disgwyliadau hynny. »

  Dwi'n meddwl yr un peth.

 4. Mae'n debygol bod pendantrwydd yn gysyniad yr ydym i gyd yn dysgu dysgu rhywbeth ohono yn y bywyd hwn. Fi fy hun, am y rheswm hwn rwyf wedi ennill sawl sylw fel yna; Nid wyf yn eu cymedroli mwyach, rwy'n eu mwynhau yn well.

  Ac os yw'n ymwneud â gwerthfawrogiad, pan fydd lefel yr aeddfedrwydd wedi cyrraedd gormod o ddrychiad, fe'i hysgrifennwyd ar gyfer y lefel honno, ni chollir yr amser mewn blogiau canlynol nad ydynt yn bodloni'r disgwyliadau hynny.

  Oherwydd bod cronfa ddata ARIN WHOIS yn gallu bod yn beryglus gydag ail-gytgord mewn mwy nag un cynnwys, mewn mwy nag un cynnwys, mewn mwy nag un CMS.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.