Ydyn ni'n meddiannu gorsaf gyfan robotig?

Ychydig ddyddiau yn ôl cawsom sgwrs bleserus gyda ffrind geoffiwt am y defnydd rydw i'n ei wneud nawr i fyfyrio, ac os byddai roboteg yn fy helpu mewn rhyw ffordd i leihau amser. Yma rwy'n crynhoi rhan o'r sgwrs.

dulliau arolwg cadastral Yr hyn a elwir yn orsaf robotig.

Yn fyr, mae'n dîm sydd â swyddogaeth i chwilio am y targed ar ei ben ei hun, gan ei ysgubo nes iddo ei ganfod. Mae'r rhain yn gweithio gyda chasglwr â llaw sy'n rhedeg yr orsaf o'r man lle mae'r prism wedi'i leoli.

Mae gan bob brand deganau sy'n gwneud hyn eisoes, y Ffocws yw'r gorau rydw i wedi'i weld yn hyn o beth.

Nid yw Sokkia yn gwybod a oes ganddo fyfyrdod eisoes, ond Topcom, y ddau yn rhan o Ashtech.

Pryd i beidio â'i ddefnyddio.

Mewn arolygon confensiynol, fel yn achos cadastre, ychydig o ddefnydd a welaf, o leiaf am y ddau reswm hyn:

1. Gall fod braidd yn araf. Yr hyn sy'n digwydd yw, os yw gweithredwr yr orsaf yn gadael lefel yr offer, bod y casglwr â llaw yn cael ei gymryd ac yn mynd gyda'r prism i aros i'r offer ddod o hyd iddo, bydd yn cymryd rhai pethau annisgwyl. Un ohonynt yw bod y ddyfais yn ysgubo'n glocwedd nes iddi ddod o hyd i'r prism, ac os yw'n symud i'r cyfeiriad arall, ar gyfer pob pwynt bydd yn rhoi chwyldro bron yn gyflawn.

Efallai, fel y dywedodd ffrind geofumed, os oedd gan y timau hyn synhwyrydd a oedd yn gweithio gyda chlic amledd UHF, a wnaeth ysgubiadau cyflym o bedrantau 4, i ddod o hyd i'r prism ac yna dim ond ysgubo yn y cwadrant hwnnw. Byddai hyn yn arbed llawer o amser.

2. Nid yw'n ddiogel. Y maen prawf hwn oedd wedi'i ysmygu yn rhannol, meddwl am wledydd lle mae llafur yn ddrud ac mae'n bosibl achub y cadeneros. Yn y ffordd hon, daw'r syrfëwr yn weithredwr yr orsaf a hefyd yr un sy'n cerdded y prism, hefyd yr un sy'n cario'r trybedd, yn ei amddiffynwr ei hun, yn fyr, ar y cyfan. Ond nid yw'r maen prawf hwnnw'n berthnasol mewn gwledydd lle siaredir Sbaeneg bod cost talu cadenero yn gymharol isel a lle mae gwledydd datblygedig, yn wahanol i wledydd datblygedig, yn digwydd fel bod gennych chi vigilante arfog nesaf atoch chi.

Pryd i'w ddefnyddio

Mae'n ymddangos bod y defnydd sy'n ymarferol yn ymarferol adlewyrchiad. Hwn yw'r ymarferoldeb hwnnw a ddygir gan rai gorsafoedd modern, sy'n ysgubo ardal gyfan, yn ogystal â radar, ac yna caiff hyn ei brosesu fel rhwyll tri-dimensiwn. Er enghraifft, byddai'r achos yn ymwneud â gwaith lle mae symudiad enfawr o bridd, toriadau, llenwadau yn cael eu gwneud; byddai ysgubiad i'r 6 o'r bore yn cael ei roi ar yr un pwynt, i'r 5 y prynhawn, mewn munudau 5 byddai cyfrifiad y cyfaint a gynhyrchwyd yn cael ei gyfrifo.

Hefyd ar gyfer gweithiau hynod arbenigol, fel yr un a gyhoeddwyd gan Leica, ar y dudalen Hexagon (cwmni a fu'n ddiweddar Prynodd Intergraph).

dulliau arolwg cadastral

Os yw un o'r dyddiau hyn, mae Llywodraeth yr Unol Daleithiau yn eu llogi i wneud astudiaeth o bob welt sydd â thrwyn Jorge Washington ... yn bendant, mae roboteg yn ddelfrydol.

Atebion 7 i "Ydyn ni'n meddiannu cyfanswm gorsaf robotig?"

 1. A all rhywun ddweud wrthyf a oes gan gyfanswm gorsaf robotig yr opsiwn i'w ddefnyddio â llaw, i weithredu'r
  rhaid i gyfanswm yr orsaf robotig gael trwydded neu brynu rhaglen yn ychwanegol.

 2. Tudalen ardderchog yn fy eiliadau o ddrwg sy'n well na phori a sgwrsio ar y dudalen hon. Llongyfarchiadau!

 3. «... pan fydd lefel yr aeddfedrwydd wedi cyrraedd gormod o ddrychiad, mae wedi'i ysgrifennu ar gyfer y lefel honno, ni chaiff amser ei wastraffu ar ddilyn blogiau nad ydynt yn cwrdd â'r disgwyliadau hynny. »

  Dwi'n meddwl yr un peth.

 4. Mae'n debygol bod pendantrwydd yn gysyniad yr ydym i gyd yn dysgu dysgu rhywbeth ohono yn y bywyd hwn. Fi fy hun, am y rheswm hwn rwyf wedi ennill sawl sylw fel yna; Nid wyf yn eu cymedroli mwyach, rwy'n eu mwynhau yn well.

  Ac os yw'n ymwneud â gwerthfawrogiad, pan fydd lefel yr aeddfedrwydd wedi cyrraedd gormod o ddrychiad, fe'i hysgrifennwyd ar gyfer y lefel honno, ni chollir yr amser mewn blogiau canlynol nad ydynt yn bodloni'r disgwyliadau hynny.

  Oherwydd bod cronfa ddata ARIN WHOIS yn gallu bod yn beryglus gydag ail-gytgord mewn mwy nag un cynnwys, mewn mwy nag un cynnwys, mewn mwy nag un CMS.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.