Pynciau annhechnegol iawn y Gyngres Arolwg Tir

Helo tendro, bu cyngres cynhyrchiol iawn, arwyddocaol i Guatemala ac yn foment bwysig i ranbarth Canol America. Cyn siarad am agweddau technegol y digwyddiad -mai dim ond fy darllenwyr oedd â diddordeb- y byddaf yn cael fy nhreinio gyda'r ychydig ddyddiau nesaf, rwyf am fanteisio ar hyn i ryddhau rhywbeth o'r cyd-destun yr oeddwn wedi gallu manteisio arno yn y bastionau rhydd a'ch bod yn dal yn y categori hamdden ac ysbrydoliaeth.

D: \ DCIM \ 104MEDIA \ IMG_0857.JPGMae'n rhyfedd clywed yn llais eraill yr enw Geofumadas, yr ymbarél yr wyf wedi dod oddi tano y tro hwn. Rwy'n fodlon bod yr ymdrech hon y tu hwnt i'w dechrau fel Blog, bellach gyda mwy na 37,000 o ymwelwyr misol, yn cael ei hystyried am ei gyfraniad i'r cyd-destun geo-ofodol Sbaeneg ei iaith, yna mae'n dod yn ôl pan fydd athro'n dweud wrthych fod ei fyfyrwyr yn ei ddyfynnu fel ffynhonnell lyfryddol heb allu ei chwblhau. enw'r awdur am ei anhysbysrwydd. Pethau mewn bywyd, er nad ydych yn ei glywed gan eraill, nid ydych yn ei weld mewn dimensiwn ehangach o sylwadau ar-lein neu ymgynghoriadau sgwrsio. I orffen y rhagarweiniad hwn, rhaid imi ddweud wrthych ei bod wedi bod yn fraint cael rhannu'r podiwm â phobl sy'n arweinwyr mewn materion rheoli tir fel Martin Wubbe o Kadaster, Diego Erba o Lincoln Institute, Javier Morales o ITC, Mario Pimetto o Gadastre de Córdova a Jean Roch Lebbeau o SEGEPLAN.

Fe gollais i chi wrth i mi gyrraedd Quetzaltenango, dair awr o'r brifddinas ynghyd ag amser yr ymgais i adael y maes awyr mewn dinas sy'n llawn tagfeydd ar yr oriau brig. Mae'r adran hon wedi cynnwys sgwrs ar y ffordd ac ychydig o gwsg sy'n gymesur â'r newid mewn uchder sy'n cyfiawnhau'r gwallt llwyd, @ 14.66 cilomedr llinol a @ 113.47 yn y delta o uchder wrth drobwynt y mynyddoedd, yno gan asgwrn boch chwith y Rhannau Totonicapán sy'n cyrraedd 3,330 metr uwch lefel y môr (nid ar y ffordd).

Dyner, yr wyf yn deall bod hyn yn dryswch aruthrol nid yn angenrheidiol yn yr erthygl hon, ond mae'n rhan o fynd yn ôl, gan edrych yn union fel i mi cruised cymylau traed 33,000 ymyl ardaloedd UTM 15N a 16N, profi GaiaGPS ar yr iPad i weld beth mae'r lloerennau'n ei ddal ar yr uchder a'r cyflymder hwn. Alla i ddim aros i gael @home, rhedeg o gwmpas y bechgyn, a mwynhau'r llen hud y mae 14 mlynedd o briodas ac o bosib mwy na 17 mlynedd o wybod eich bod chi'n bodoli yno yn ei gynhyrchu. Cyfuniad rhyfedd o wallgofrwydd, angerdd a'r blas clir hwnnw ar gyfer gofalu am eich ymddangosiad, sy'n cyferbynnu ag arddull y person gwallgof arall hwn sy'n ystyried mai dim ond gofyniad yw dillad i fynd allan ar y stryd.jocon

Rwy'n dweud wrthych, roedd yn dda rhannu gyda chyn-athro ysgol breswyl yn fy mlynyddoedd coleg, ei fod yn byw yma yn Quetzaltenango ychydig fisoedd yn ôl yn y cyd-ddigwyddiadau gwych hynny. Diddorol, 24 mlynedd yn ddiweddarach yn bwyta gyda'i deulu ac yn mwynhau Jocóm da, pryd o'r rhanbarth hwn sy'n cynnwys cyw iâr mewn cawl gwyrdd, wedi'i droi â thortillas cynnes, reis a the sinamon sy'n gwneud iawn am polygonal agored yr enaid bod y milltiroedd ... nid y bunnoedd yn ychwanegol. Nid yw'r edafedd sy'n rhwymo'r stori gyfan hon wedi gallu fy atal rhag cofio eiliadau o fy mhlentyndod, pan wnaeth arferion gwael y guerrillas FMLN fy ngwneud edrych am ryddid mewn gwlad arall ac yn dangos fy hyfryd i deithio.

BonifazYn Quetzaltenango rwyf wedi aros yn y Posada Bonifaz, ar fy mhen fy hun rwyf wedi teimlo'ch cwmni bron fel petaech chi yma. Mae'r lle wedi bodoli ers 1936, mae'n lle clyd iawn yr wyf yn ei argymell, wrth ymyl y parc ac yn rhan o gyd-destun na ellir ei osgoi gyda'r goleuadau yn y nos a siaced dda oherwydd bod yr oerfel yn stori arall. Mae'r ganolfan hanesyddol hon yn dystiolaeth werthfawr o waith diogel blynyddoedd o'r fwrdeistref, ar gyfer adfer treftadaeth hanesyddol o'r oes drefedigaethol.

Yna rwyf hefyd wedi gallu gweld tystiolaeth werthfawr arall o'r blynyddoedd hynny o Goron Sbaen; meudwyaeth El Carmen yn Salcajá; yr Eglwys Gatholig hynaf yng Nghanol America, a adeiladwyd tua 1524 pan oedd y Sbaenwyr yn oresgynwyr go iawn; ac nid o reidrwydd fel y gwnânt yn awr gyda'r Sefydliad gvSIG, ond gyda'r un ysbryd mae'n ymddangos na fyddant yn colli gyda threigl amser.

Byddwn wedi hoffi cyd-fynd â thymor y ffair, ym mis Awst er anrhydedd i Saint Louis King o Ffrainc; amser pan fydd olion yr anghyffyrddadwy yn atseinio; Er ei bod ar wawr y dydd yn neidio ar ferched yn cario eu plant ar eu cefnau, wedi'u gwisgo yn y wisg nodweddiadol liwgar: math o blouse o'r enw Güipil a rhywbeth fel sgert o'r enw Corte, nodweddion sydd wedi aros ym balchder y gwreiddiau nad ydyn nhw'n marw. Er mai ychydig iawn o ganghennau sydd ar ôl. Mae'n drueni nad yw'r Ddawns Flying Stick yn cael ei hymarfer mwyach, lle'r oedd boncyff unionsyth yn y sgwâr yn golyn basged gylchdroi, lle'r oedd dau berson yn hongian mewn dolen yn troi yn y teimlad hwnnw o deimlo bod eu llygaid nid yn unig yn popio allan. gan y troelli centripetal ym mhob un π / 4. Ar achlysur arall y gallwch fynd gyda mi, y byddaf yn mynd trwy Rabinal neu Baja Verapaz lle dywedant ei fod yn dal i gael ei ymarfer.

eglise San Jacinto, Salcaja

Nawr prin bod unrhyw orymdeithiau ysgol, reidiau, teirw ymladd a rhai o'r cymysgeddau a ddaeth â'r Sbaenwyr i'r dawnsfeydd; mae'n dal yn dda os bydd cawl cyw iâr da gydag ef Pawiau Papa a chyfnewid jôcs da yn Aberystwyth yn iach / derbyniol morboed ag y gall Canolwyr America yn unig eu cyfrif.

Mor dyner, ysgafnder taith yw'r rhain sy'n gadael blas da yn fy ngheg, yn fwy na'r cyd-destun diwylliannol sy'n amgylchynu Afon Salamá, rhaid imi gyfaddef mai rôl pobl sydd wedi aflonyddu ar yr amodau i'r academi fod nod yn ei rôl o gynaliadwyedd y sector geo-ofodol. Mae'n eironig ac yn chwilfrydig nad yw'r holl waith hwn y mae Prifysgol San Carlos yn ei wneud yn Ninas Guatemala, felly mae bod yn ail ddinas bwysicaf Chapina yn gwneud i'r holl fwrdeistrefi sy'n cydgyfarfod â'r cwm hwn ymgymryd â her sylweddol yn y 10 nesaf mlynedd. Cawn weld a ydyn nhw'n anrhydeddu prifddinas hynafol teyrnas Quiché, pan gafodd ei galw'n Xelaju ac yna Pedro de Alvarado o'r enw La Tierra del Quetzal yn yr iaith Aztec. Rwyf wedi ei weld yn glir yn wynebau rhai bechgyn sydd prin ym mlynyddoedd cynnar eu gyrfa, ac mae hynny'n dda i bawb.

Yn ysbrydoledig, ond rhaid imi fynd yn ôl at fy nghaneuon mwg, sydd â mi gyda'r penhwyad ar flaen fy nhafod. Yn ogystal, maent newydd ddweud y dylid diffodd dyfeisiau electronig, ac nid wyf am gael gwared ag ystyr wreiddiol yr erthygl a ddechreuodd a gorffen yn llythrennol yn y cymylau ar iPad pur am y tro cyntaf. Felly, diolch i chi am gasglu clustiau o wenith o'r maes hwn, deall fy amser, a mynd gyda mi y tu hwnt i feddwl ar y siwrnai hon. Mewn ychydig funudau byddaf yn glanio, a bydd yn dda clywed eto'r iaith honno yr ydych chi a minnau'n ei deall yn unig, y mae'n rhaid ei bod wedi bodoli cyn i mi gwrdd â chi ac sy'n dal i ddwyn chwilod yn yr afu a dagrau ag esgyrn poenus yn y nos.

3 Yn ymateb i "Ychydig iawn o bynciau technegol y Gyngres Arolygu"

  1. … Yn bendant, mae cysegriad i nifer o'r ymadroddion.
    Diolch am ddilyn y gofod hwn a chymryd yn ganiataol ei fod yn bodoli.

  2. Helo Rudy. Roedd yn bleser rhannu gyda chi yn y gyngres, gan gresynu bod yr amser yn brin a'r amserlen yn dynn. Ond siawns na fydd amser i ymweld yno neu trwy'r brifddinas, naill ai mae'r caldito neu baned dda o goffi bob amser yn blasu'n dda.

    Cyfarchion a mynd ymlaen â'r ras.

  3. Helo fy enw i yw Rudy De Leon, ac roedd yn rhan o'r weinyddiaeth tir gyngres, yr wyf yn fyfyriwr o'r ail hanner gweinyddu tir yn Quetzaltenango ac yn falch o fod yn fab Salcajá, tyfodd i fyny yn chwarae o gwmpas eglwys San Jacinto ac nid ydynt yn gwybod y llawenydd Rwy'n teimlo gwybod eich sylwadau am y peth ac am y lle lle cefais fy ngeni, pe bawn i wedi hysbys fy mod yn mynd i ymweld â byddai fy darn o baradwys eisiau i rannu gyda chi gwydraid o ffrwythau caldito a darn o gynfas sy'n cynhyrchu dwylo o fy mrodyr crefftiol, ond mae fy nghalon yn llawn llawenydd gan wybod mai rhan o'r hyn yr oedd yn ei hoffi yn ei ymweliad oedd fy nhref fawr Salcajá.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.