Ychydig iawn materion technegol Cyngres Agrimensura

Helo tendro, bu cyngres yn gynhyrchiol iawn, yn arwyddocaol i Guatemala ac yn foment bwysig i ranbarth Canol America. Cyn siarad am agweddau technegol y digwyddiad -mai dim ond fy darllenwyr oedd â diddordeb- y byddaf yn cael fy nhreinio gyda'r ychydig ddyddiau nesaf, rwyf am fanteisio ar hyn i ryddhau rhywbeth o'r cyd-destun yr oeddwn wedi gallu manteisio arno yn y bastionau rhydd a'ch bod yn dal yn y categori hamdden ac ysbrydoliaeth.

D: \ DCIM \ 104MEDIA \ IMG_0857.JPGMae'n rhyfedd clywed yn llais pobl eraill yr enw Geofumadas, ymbarél yr wyf wedi dod arno ar yr achlysur hwn. Rwy'n teimlo'n fodlon bod yr ymdrech hon y tu hwnt i'w chychwyn fel Blog, sydd bellach â mwy na 37,000 o ymwelwyr misol yn cael ei ystyried am ei gyfraniad i'r cyd-destun geo-ofodol Sbaeneg ei iaith, yna'n dod yn ôl pan fydd athro yn dweud wrthych fod ei fyfyrwyr yn ei enwi fel ffynhonnell lyfryddol heb allu cwblhau enw'r awdur am ei anhysbysrwydd. Pethau o fywyd, er nad ydych chi'n ei glywed gan eraill, nid ydych yn ei weld mewn dimensiwn ehangach o sylwadau neu ymholiadau ar-lein yn y sgwrs. I orffen y rhagarweiniad hwn, rhaid imi ddweud wrthych ei bod wedi bod yn fraint rhannu'r podiwm gyda phobl sy'n gyfeiriadau at faterion rheoli tiriogaethol fel Martin Wubbe de Kadaster, Diego Erba o Lincoln Institute, Javier Morales o ITC, Mario Pimetto o Gadastre de Córdova a Jean Roch Lebbeau o SEGEPLAN.

Yr wyf yn eich colli wrth gyrraedd Quetzaltenango, tair awr o'r brifddinas ynghyd ag amser yr ymgais i adael y maes awyr mewn dinas eithaf cyffrous yn ystod oriau brig. Mae'r darn hwn wedi cynnwys sgwrs ar y ffordd ac ychydig o gwsg gymesur â'r newid mewn uchder yn cyfiawnhau gwallt llwyd, @ 14.66 llinol cilomedr a @113.47 yn y uchder delta yn gweld y trobwynt, gefn y boch chwith rhannau Totonicapán sy'n cyrraedd y metr 3,330 uwchben lefel y môr (nid ar y briffordd).

Dyner, yr wyf yn deall bod hyn yn dryswch aruthrol nid yn angenrheidiol yn yr erthygl hon, ond mae'n rhan o fynd yn ôl, gan edrych yn union fel i mi cruised cymylau traed 33,000 ymyl ardaloedd UTM 15N a 16N, profi GaiaGPS ar y iPad i weld beth sy'n dal y lloerennau ar yr uchder a'r cyflymder hwn. Rydw i'n awyddus i gyrraedd @home, rhedeg o gwmpas y bechgyn a mwynhau'r walen o hud y mae blynyddoedd o briodas 14 yn ei gynhyrchu ac o bosibl yn fwy na 17 i wybod eich bod yno. Cyfuniad anhygoel o wallgofrwydd, angerdd a'r blas clir hwnnw i ofalu am eich ymddangosiad, sy'n cyferbynnu ag arddull y crazy arall hwn sy'n ystyried nad yw'r dillad yn ofynnol i fynd allan.jocon

Dywedaf wrthych, roedd hi'n dda rhannu gyda chyn athro ysgol breswyl yn fy mlwyddyn ysgol, yn y cyd-ddigwyddiadau mawr hynny y mae'n byw yma yn Quetzaltenango ychydig fisoedd yn ôl. Yn ddiddorol, blynyddoedd 24 yn ddiweddarach yn bwyta gyda'ch teulu a mwynhau Jocom da, pryd o fwyd o ranbarth hwn gan gynnwys cyw iâr mewn cawl gwyrdd, stoked gyda tortillas cynnes, reis a the sinamon sy'n ffurfio'r enaid amlochrog agored nad ydynt yn gwneud milltiroedd ... hyd yn oed y bunnoedd ychwanegol. Nid yw'r edau sy'n uno'r holl hanes hwn wedi gallu osgoi imi gofio eiliadau o fy mhlentyndod, pan wnaeth arferion gwael o hyd y guerrilla FMLN i mi edrych am ryddid mewn gwlad arall ac yn dangos fy hyfryd i deithio.

BonifazYn Quetzaltenango Arhosais yn y Posada Bonifaz, unig yr wyf yn teimlo eich cwmni bron fel eich bod chi yma. Y lle wedi bod o gwmpas 1936, yn lle glyd iawn fy mod yn argymell, wrth ymyl y parc ac yn rhan o gyd-destun na ellir ei osgoi mynd gyda goleuadau nos a siaced da oherwydd yr oerfel yn stori arall. Mae'r ganolfan hanesyddol yn dystiolaeth werthfawr o flynyddoedd yn gweithio diogel o'r fwrdeistref, ar gyfer adfer treftadaeth hanesyddol y cyfnod trefedigaethol.

Yna, rwyf hefyd wedi gweld tystiolaeth werthfawr arall o'r blynyddoedd hynny o Goron Sbaen; Hermitage El Carmen yn Salcajá; yr Eglwys Gatholig hynaf yng Nghanol America, a adeiladwyd yno gan 1524 pan oedd y Sbaenwyr yn ymosodwyr go iawn; ac nid o reidrwydd fel y maent yn awr gyda Sefydliad gvSIG ond gyda'r un ysbryd y mae'n ymddangos na fyddant yn colli gyda threigl amser.

Byddwn wedi hoffi cyd-fynd ag amser y ffair, ym mis Awst yn anrhydedd i Saint Louis King of France; amser pan fydd olion yr afiechyd anniriaethol; er bod blodau dydd neidio mewn menywod yn cario eu plant ar eu cefnau, yn gwisgo'r wisg nodweddiadol lliwgar: rhyw fath o flows enw Güipil a rhywbeth fel sgert a elwir yn Corte, nodweddion sydd wedi bod yn y balchder y gwreiddiau ddim yn marw er mai ychydig iawn yw canghennau. bellach yn rhy ddrwg y Palo Volador Dawnsio ei harfer mewn boncyff unionsyth yn y sgwâr oedd y colyn basged cylchdroi, lle hongian dau o bobl mewn nyddu dolen yn yr ystyr o teimlo eu bod allan, nid yn unig y llygaid gan y tro cyntaf i bob tro π / 4. Bydd hi'n bryd arall y gallech fynd gyda mi, fy mod yn mynd i Rabinal neu Baja Verapaz lle maen nhw'n dweud ei bod yn dal i gael ei ymarfer.

eglise San Jacinto, Salcaja

Bellach, prin yw unrhyw wyliau ysgol, gemau mecanyddol, teithiau teithio a rhai o'r cymysgeddau a ddaeth i'r Sbaenwyr i'r dawnsfeydd; Nid yw'n peidio â bod yn dda pe bai cawl cyw iâr da gyda hi Pawiau Papa a chyfnewid jôcs da yn Aberystwyth yn iach / derbyniol morboed ag y gall Canolwyr America yn unig eu cyfrif.

Felly tendro, mae'r rhain wedi bod yn y ysgafnder y daith a gadael i mi blas da, yn hytrach na'r cyd-destun diwylliannol o amgylch Afon Salama, rhaid i mi gyfaddef ei bod yn wych rôl pobl sydd wedi aflonyddu amodau ar gyfer yr academi nod yn ei rôl o gynaliadwyedd y sector geosodol. Mae'n eironig ac yn chwilfrydig nad yw'r holl waith a wneir gan Brifysgol San Carlos mewn Guatemala City, felly mae bod yn yr ail ddinas chapina bwysicaf yn golygu bod yr holl fwrdeistrefi sy'n cyd-fynd â'r dyffryn hwn yn cymryd her sylweddol yn y 10 nesaf blynyddoedd Cawn weld os anrhydeddu'r prifddinas hynafol Quiche, pan gafodd ei alw Xelaju ac yna Pedro de Alvarado Aztec iaith a elwir yn Tierra del Quetzal. Rwyf wedi gweld yn glir yn wyneb rhai guys sydd ond yn mynd yn y blynyddoedd cynnar gyrfa, ac mae hynny'n dda i bawb.

Yn ysbrydoli, ond mae'n rhaid imi ddychwelyd at fy mhynciau mwg, sydd â mi gyda'r pica ar flaen y tafod. Yn ogystal, dim ond eu bod yn dweud yn rhaid ei droi i ffwrdd dyfeisiau electronig, ac nad ydych am i gymryd ystyr gwreiddiol yr erthygl sy'n cychwyn ac yn gorffen yn gyntaf yn y cymylau yn llythrennol pur iPad. Felly, diolch am lloffa hyn trigal deall fy amser a thu hwnt yn meddwl gyda mi ar y daith hon. Mewn ychydig o funudau y byddaf tir a bod yn dda clywed eto yr iaith mai dim ond chi a deallaf, mae'n rhaid sydd wedi bodoli cyn i mi cwrdd â chi ac sy'n parhau i stirs chwilod yn yr iau a phoen asgwrn dagrau yn y nos.

3 Ymatebion i "Ychydig iawn o faterion technegol y Gyngres Arolygu"

  1. ... yn bendant, mae gan nifer o'r ymadroddion ymroddiad.
    Diolch am ddilyn y gofod hwn a chymryd yn ganiataol ei fod yn bodoli.

  2. Helo Rudy. Roedd yn bleser rhannu gyda chi yn y gyngres, gan gresynu bod yr amser yn brin a'r amserlen yn dynn. Ond siawns na fydd amser i ymweld yno neu trwy'r brifddinas, naill ai mae'r caldito neu baned dda o goffi bob amser yn blasu'n dda.

    Cyfarchion a mynd ymlaen â'r ras.

  3. Helo fy enw i yw Rudy De Leon, ac roedd yn rhan o'r weinyddiaeth tir gyngres, yr wyf yn fyfyriwr o'r ail hanner gweinyddu tir yn Quetzaltenango ac yn falch o fod yn fab Salcajá, tyfodd i fyny yn chwarae o gwmpas eglwys San Jacinto ac nid ydynt yn gwybod y llawenydd Rwy'n teimlo gwybod eich sylwadau am y peth ac am y lle lle cefais fy ngeni, pe bawn i wedi hysbys fy mod yn mynd i ymweld â byddai fy darn o baradwys eisiau i rannu gyda chi gwydraid o ffrwythau caldito a darn o gynfas sy'n cynhyrchu dwylo o fy mrodyr crefftiol, ond mae fy nghalon yn llawn llawenydd gan wybod mai rhan o'r hyn yr oedd yn ei hoffi yn ei ymweliad oedd fy nhref fawr Salcajá.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.