MapinXL, mapiau o Excel

Mae MapinXL yn gais a adeiladwyd gan ARTICQUE, wedi'i anelu at bobl mewn swyddfeydd, nad ydynt yn arbenigwyr mewn GIS ond sydd eisiau creu argraff gyda mapiau lliw.mapsinxl

Rydym yn treulio ein bywydau eisiau cysylltu ein mapiau i Excel, yn ymwybodol na all eraill fynd oddi wrth atebion Microsoft; ac am hyn rydym wedi gwneud mil o ffyrdd i'w ddatrys, gan fewnforio data, trawsnewid fformatau, creu cysylltiadau data, gwasanaethau cyhoeddi, ac ati. Am y rheswm hwn efallai, bydd yr ateb yn ymddangos yn gyntefig yn ei swyddogaethau, ond mae mwg y dyluniad hwn yn seiliedig ar wrthdro'r GIS (mapiau o Excel), ac yn hyn o beth mae cysyniad gwych.

Wedi'i gyfeirio at arbenigwyr nad ydynt yn GIS

Mae llawer o fusnesau llwyddiannus yn dechrau atebion symlAm hynny, mae'r rhai sy'n cynllunio'r offer hyn yn mynd i mewn i bennaeth rheolwr sy'n gofyn cwestiynau iddo'i hun fel:

  • Pam mae'n rhaid i mi ofyn i'r arbenigwr GIS am fap bob tro?
  • Pam ydych chi bob amser yn ei anfon ataf yn rhy hwyr?
  • Pam nad yw gwall lliw byth ar goll?
  • Pam y gwnaeth fy argyhoeddi i fuddsoddi cymaint o filoedd mewn datblygiad GIS a rhaid i mi eu hanfon bob amser i jpg at y post ... ac mae'n pwyso cymaint o fegabeit nad yw byth yn dod?

Mae dyluniad corfforaethol gwefan MapinXL yn siarad drosto'i hun, caiff ei wneud gan farchnata pobl drostynt eu hunain.

Yn yr amgylchedd Excel

Rhywbeth sy'n eithaf deniadol am y cais hwn, yw ei fod yn cael ei integreiddio fel tab newydd o'r Excel Ribbon, mae hyn yn reddfol iawn erbyn hyn bod pawb wedi dod i arfer â'r amgylchedd hwn.mapsinxl

Mae'r pethau y mae MapinXL yn eu gwneud ar gyfer defnyddwyr sydd am gynhyrchu mapiau wedi'u peintio ar gyfer cyflwyniad, gan adfer menter a oedd unwaith yn cynnwys Excel, ond y tro hwn gallwch greu amgylcheddau newydd, golygu tablau, cysylltu â thablau eraill, yn ôl meini prawf sydd yn olaf maent yn dod yn graffeg lliwgar.

Cyfyngiad mawr yw gwneud mapiau newydd, gan eu bod yn defnyddio fformat rhyfedd o'r enw vxf, mai dim ond y byddant yn gwybod sut i gynhyrchu. Am ddim gallwch lawrlwytho rhai mapiau o wledydd ac adrannau mewnol, os oes angen map newydd ar rywun, gallant ei greu, er nad ydynt yn esbonio o dan ba amodau neu bris.

mapsinxl

Y gwerth ychwanegol

Y pris yw $ 99 fesul trwydded, y gellir ei brynu drwy Paypal. Ddim yn ddrwg i gwmnïau a allai ei ddefnyddio yn yr ardal farchnata, gydag agweddau fel:

  • Mapio cleientiaid neu gyflenwyr
  • Cynlluniau ehangu
  • Adroddiadau i fuddsoddwyr a phartneriaid

Ar gyfer gweithrediaeth, a dreuliodd fwy na $ 700 ar sioe ddata, $ 1,500 ar liniadur, a deithiodd 200 milltiroedd i ddarbwyllo ei fuddsoddwyr bod ei filiynau'n cynhyrchu ... nid yw'n afresymol buddsoddi $ 99 yn y tegan hwn a'r galw gan ei ysgrifennydd gyda llygaid hardd sy'n ychwanegu mapiau wedi'u paentio at eich adroddiadau. Atebion fel hyn a Touche Dyma'r peth mwyaf ymarferol rydw i wedi'i weld ar gyfer geomarketing.

Gwefan: MapinXL

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.