Fel y mapiau di-geomatig

Er mwyn cael ychydig o sylw, mae'r wythnos hon wedi'i chyhoeddi yn 20minutos.es erthygl ar bwnc rhagamcanion, gyda'r tonic y byddai athro chweched dosbarth yn ei esbonio wrth siarad am fapiau byd.

daearyddiaeth 20 minutes yw Mae'n werth edrych ar y sylwadau, yn drueni - eu bod yn ormod, ond dyma rai:

Mae'r ffordd y mae newyddiadurwr yn mynegi ei hun yn ysgrifennu am faterion technegol yn chwilfrydig.
i mi eu bod yn esbonio i mi ei fod yn datwm

Ac mae fy nhraed mawr yn fwy na'r haul!
Rwyf wedi ei wirio heddiw!

Moesol (o geodesig): Os gwelwch fap, peidiwch â meddwl am yr hyn mae'n ei ddweud, os nad yw pwy sydd wedi'i wneud.

mae'r byd yn fwy o ddŵr na thir, diolch byth, gan nad oes gan blanedau eraill y fantais honno a dyna pam nad oes bywyd.

Ac ni fydd hanner yn gwybod lle mae'r Ynys Las ... 20 munud, rydych chi'n gofyn gormod!

Y gwir yw mai dim ond ** yw cyfran Sbaen yn ddaearyddol.

*
Os mai dim ond daearyddol ...
*

Mae'r Ddaear yn dri-dimensiwn ac yn amhosibl ei chynrychioli mewn awyren. Cyffyrddwch eich hun Rwy'n dal i chi ...!
Mae mor amhosibl cynrychioli ei fod wedi'i gynrychioli gan fod dyn yn ddyn. Pa ymadrodd ffôl!

NID YDW'N GWYBOD AM FOD I FOD YN ANGEN!
Y RHIFAU'R BYD FEL YDYCH CHI'N PAINT EI!

Rydw i'n mynd i symud ymlaen â newyddion arall, hefyd mae'r ddaear yn wag, ar ôl cael gwared ar yr holl olew, rwy'n gobeithio na fyddai unrhyw un yn meddwl gwneud pelydr-X o'r awyr oherwydd yna os ydym am godi ofn.

Beth fyddai papurau newydd yn ei wneud heb Wikipedia?

Rydych chi'n cymryd Google Earth ac yn gweld mwy neu lai y cyfrannau.

20 minutes, byddaf yn rhoi sgŵp arall i chi ei gyhoeddi ar y dudalen flaen: Rwy'n credu bod gan y Tsieineaidd ddau ddyfais newydd drawiadol: mae un yn nodwydd sydd bob amser yn pwyntio i'r gogledd, a'r llall yn bowdwr du sy'n dadrewi, ac os Rydych chi'n ei roi mewn bag bach, yn dynn, mae'n ffrwydro ac yn gallu torri pethau.

Y map gorau yw map y clitoris a wnaed gan ein gweinidog cydraddoldeb mwyaf rhagorol (nodwch naws y coegni).

Ydyn nhw wedi trosi Topograffi yn beirianneg?

Nid yw'r Ynysoedd Dedwydd mor agos at Sbaen ac mor bell o Frasil ag y mae'n ymddangos. Yn wir, flynyddoedd lawer yn ôl, fe wnaeth y teithiau hedfan y daith honno i groesi'r pwll.

Hyd yn oed os yw'n geoid a'r pethau hynny, gellir ei gynrychioli'n ddibynadwy yn 2D, rhywbeth arall yw nad oedd neb yn deall sut y byddai'r map yn cael ei arddangos, ond yn dod ymlaen, rwy'n amau ​​na all gwneud cynrychiolaeth yn “XWUMXD” o fesuriadau yna cymryd cynllun gyda gwahanol doriadau a'i roi at ei gilydd: \ t

Felly, nid yw fy clitoris wedi'i anffurfio, yw fy mod i'n ei weld yn fy map-clitoris, oherwydd nad yw'n wastad ... pa mor dawel ydw i!

O'r ychydig bethau da dwi wedi dod o hyd i Buzz, drwy Jorge, (nid y gwobr) :)

Un Ateb i "Wrth i chi weld y mapiau nad ydynt yn geomateg"

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.