Mapiau Dynamic gyda Visual Basic 9

Ymddengys bod y fersiwn 2008 o Visual Basic yn wrthddywediad cyflawn rhwng ei alluoedd uchel a'r rhychwant oes a ystyriwyd.

msdnMewn erthygl a gyhoeddwyd yn Cylchgrawn msdn yn ei rifyn mis Rhagfyr 2007, Scott Wisniewski, peiriannydd dylunio meddalwedd Microsoft, yn dangos gwaith rhagorol fel tiwtorial ar sut i dynnu mapiau gan ddefnyddio Visual Basic. Gyda hyn, mae'n dangos nid yn unig rhai o nodweddion mwyaf deniadol Visual Basic, ond hefyd yn cynnig enghraifft weithredol y gellid ei ddefnyddio fel sail i ychwanegu at geisiadau datblygedig eraill.

Ar ddechrau'r swydd hon, rydym yn cyfeirio bod hyn yn gwrthddweud yr amser maith yn ôl y tybient, bod Visual Basic mewn llinell farwolaeth. Mae awgrym y rhagdybiaeth hon yn seiliedig ar yr arfer gwallgof hwnnw o Microsoft ar gyfer rhoi'r gorau i blatfformau i gynnal ei werthiannau; ar ôl ei wthiad egnïol tuag at. NET ac C (Sharp) yn ei anobaith i gystadlu yn erbyn Java.
Rydym yn gwybod bod dod â cyfyngu Visual Basic, i fod yn gyfyngedig iawn i lwyfannau datblygu Windows byddai'n rhaid eu disodli pan fu farw yr amgylchedd Win32x, Microsoft NET mynd i'r afael caled ac yn newid ei siopau llyfrau strategaeth ddeinamig (dll) ar gyfer y fframwaith o dan y llinell sy'n dod â C + +; felly disgwylir y byddai Visual Basic yn marw o ddamwain ... mae'n ymddangos ei fod yn digwydd yn y pen draw, pan osodir Windows Vista (blwyddyn 2014 :))

Os bydd hanes yn ailadrodd ei hun, bydd Visual Basic a .NET yn llwyddo fel Microsoft gyda Fox i ymestyn oes SQL a Access. Er nad yw'r gystadleuaeth bellach fel yr oedd ar y pryd, y tueddiadau dylunio aml-haen a'r integreiddio ar y we yw'r tanwyr a fydd yn gwneud cwymp neu fwg Gweledol Sylfaenol.

Wel, mae'n werth edrych ar y datblygiad a gynigiwyd gan Scott, er ein bod yn argymell darllenwch y ddogfen lawn byddwn yn gwneud rhai sylwadau ar gyfer maint syml y gorsafoedd ar ôl yr heddlu.

1. Defnyddio Amgylchedd WPF

vb9 wpf
Cyfaddef, mae'r erthygl wedi'i pharatoi a'i thynnu'n dda iawn, yn enwedig os nad yw'r teilyngdod gan olygydd ond gan y datblygwr ei hun; yn esbonio sut y gall amgylchedd wPF (Windows Presentation Foundation) gyfieithu'r hyn yr oeddem yn arfer ei adnabod fel "gwrthrychau", o dan gysyniad ehangach o "geometregau", a allai fod yn gysylltiedig â chod deinamig ... mae gennym yr amheuaeth ai at ddiben hyn yn unig y mae hyn Mae "View" fel mapiau fflach, neu geometreg yn cael ei ail-greu ar hedfan cronfa ddata.

2. Model Gwrthwynebu Cais

Mae'r awdur yn mynd ymlaen i esbonio sut y ffurfiodd (ailddechrau) ffurf y data a ddefnyddiwyd ... yn greadigol iawn yn ei 9 wpf gweledol sylfaenolcysyniad o Map, rhanbarth, polygon i gyd dan Dibyniaeth Dibyniaeth ac yn poeni yn yr ystyr o ailddyfeisio'n llythrennol pa gymwysiadau gofod sydd eisoes yn eu gwneud mewn swyddogaethau sylfaenol fel chwyddo, sosban, xtent. Byddem yn poeni pe baent yn seiliedig ar y swyddogaethau hyn eu bod am ddatblygu llwyfannau mapio newydd, ar gyfer y gwastraff a fyddai'n bodoli o ran ailddyfeisio i god pur, gan ystyried bod y maes hwn yn hytrach na rhaglennu yn gofyn am gysyniadau geomateg cartograffig, geoetig ac sydd wedi'u dogfennu'n uchel yn awr ond bob tro rydych chi eisiau ailddyfeisio systemau yn anorchfygol. Felly, nid ydym yn beirniadu creadigrwydd, yn hytrach rydym yn mynd â'n hetiau i rywun sy'n datblygu rhywbeth ac eisiau ei rannu mor agored, fodd bynnag rydym yn cofio'r angen sydd ar fin cael ei safoni a'i gyfundrefnoli.
Rwy'n dod ag ymadrodd a glywais ychydig yn ôl mewn cyfarfod:

... rydym yn awyddus i wneud ArcView Brasil ... jo ...

3. Y defnydd o Ddosbarthiadau Mapiau

dosbarthiadau map Yma, mewn ffordd greadigol iawn, mae'r awdur yn cysylltu'r polygonau â safonau ffederasiwn Gogledd America a elwir yn FIPS, er mai dim ond at ddibenion "ystadegol" y defnyddir y rhain. Ymddengys i ni fod y bachgen wedi ysmygu swydd dda. Wedi dweud hynny, bydd modd golygu priodweddau "rhanbarth" yn allanol.

4. Rheoli data XML

xml lat
Yn olaf, ar ôl meddwl ac yfed coffi, rwy'n tybio bod strwythur xml a LinQ (bron yn anochel) wedi cael ei ystyried i fewnforio data a geometreg mewn ffordd strwythuredig, er bod hyn yn erbyn cyfyngiad y maes cymhleth hwn, geodesy. Mae hyn yn dangos bod ailddyfeisio yn yr ystyr hwn yn beryglus, os nad yw pwrpas y canlyniad yn glir; ymddengys i ni fod y gwaith y mae wedi'i wneud at ddibenion «gweler y canlyniadau»Yn dda iawn, y peth sy'n peri pryder yw pan fydd y canlyniad hwn yn cael ei weld gan ddyfais mewn cyfarfod ac yn dweud:

«Mae gen i gyswllt â chyfranddalwyr sy'n barod i fuddsoddi yn y cais hwn fel y gallwn wneud system fapio y gellir ei gweithredu yn Sefydliad Rheoli Tiriogaethol Mega ...»

ac yn ei roi, gan ailsefydlu rhywbeth ... y mae Scott yn ei gyfaddef yn ei iaith nad yw'n geomatig:

«Ar gyfer y geometregau cymhleth, yr hyn a wnes i oedd gwneud dau ffigur, yn gyntaf dangosais yr un ar y gwaelod fel nad oedd yr un blaen yn fy gorchuddio ac felly roedd yn edrych fel ynys ...»

5. Casgliadau angenrheidiol
Yn olaf, ar gyfer ein cyfeillion rhaglenwyr yn argymell y ddogfen, mae'n dangos sut y mae'n bosibl i adeiladu ceisiadau mapio heb ddefnyddio codau tercerso ... yn rhoi credyd i'r awdur yn diolch iddo am ei garedigrwydd ac eglurder i'r casgliad ar ddiwedd yr hyn y mae'n ei ddisgwyl gan hon:

Yn y bôn, gan ddefnyddio Visual Basic, WPF, Expression Blend a LINQ Roeddwn yn gallu datblygu cais sy'n gallu ail greu gwelediadau cymharol soffistigedig gan gorff data sy'n bodoli eisoes. Gallai'r cais hwn gael ei ymestyn yn hawdd i weld data o wahanol flynyddoedd neu i drin data mewn gwahanol ffyrdd. Mae'r holl god ar gael gyda lawrlwythiad yr erthygl hon, felly peidiwch ag oedi i arbrofi a gweld beth allwch chi ei gael.

Stryd: Geomusings

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.