Mae Digital Water Works, Inc. yn derbyn buddsoddiad strategol gan Bentley Systems

 Bydd y buddsoddiad newydd yn cynyddu presenoldeb byd-eang y ddau gwmni mewn seilwaith cyflenwi trefol a seilwaith glanweithdra a gweithredwyr preifat

Denver, Colorado (Unol Daleithiau America), Mawrth 1 o 2019 - Heddiw, cyhoeddodd Digital Water Works, sy'n arwain y byd mewn atebion deublyg digidol ar gyfer seilwaith dŵr deallus, fuddsoddiad strategol yn y cwmni gan Bentley Systems. Mae'r buddsoddiad hwn yn caniatáu i Digital Water Works a Bentley ehangu eu harweiniad drwy gynnig gwell atebion seilwaith dwbl i gwmnïau cyflenwi dŵr a glanweithdra trefol a phreifat - atebion sydd â'r pŵer i gynyddu eu gwelededd gweithredol, gwella effeithlonrwydd, optimeiddio cost cyfalaf a lleihau cyfanswm cost perchenogaeth eich seilwaith dŵr.

Strategaeth Gwaith Dŵr Digidol yw gweithredu ei geisiadau integredig ei hun o amgylch y feddalwedd dosbarthu cyffredinol masnachol gorau (COTS) fel gwasanaethau iTwin OpenFlows a Bentley Systems, y bydd Bentley yn eu trwyddedu'n uniongyrchol i gwsmeriaid Digital Water Works. Nid yw'r gynghrair meddalwedd yn unigryw; Bydd Digital Water Works yn parhau i gydweithio â dosbarthwyr meddalwedd blaenllaw a chwmnïau ymgynghori technoleg a pheirianneg i gynnig gwell gwasanaeth i'r sector dŵr. O ganlyniad i'r buddsoddiad, bydd gan Bentley yr hawl i benodi dau aelod i'r bwrdd Digital Water Works.

Diolch i'w wybodaeth fanwl yn y diwydiant, ei alluoedd o'r radd flaenaf a'i dechnoleg uwch, mae Digital Water Works mewn sefyllfa unigryw i helpu cwmnïau gwasanaethau cyflenwi dŵr a glanweithdra i weithredu efelychiad digidol isadeiledd geospatial , hyblyg a chyfannol yn seiliedig ar feini prawf y diwydiant a meddalwedd COTS. Mae'r platfform geo-ofodol chwyldroadol hwn yn caniatáu i gwmnïau cyfleustodau weithredu a chynnal seilwaith dŵr mwy gwydn, tra'n cynnal cydymffurfiaeth, gan fodloni'r lefelau gwasanaeth priodol ar gyfanswm cost isaf cylch bywyd a chynyddu boddhad cwsmeriaid.

Gan gyfuno cudd-wybodaeth amser real â dadansoddiadau gofodol, mae gefeilliaid digidol yn caniatáu efelychu cyffredinol o systemau dosbarthu dŵr a chasglu dŵr gwastraff gyda delweddu trochi a gwelededd dadansoddol canlyniadau cefnogi penderfyniadau ar gyfer rheoli perfformiad gweithredol ac optimeiddio effeithlonrwydd, wedi'i yrru gan ddeallusrwydd artiffisial. Mae gefeilliaid digidol hefyd yn caniatáu rheoli gwaith ac asedau (arwahanol a llinol), roedd gwaith cynnal a chadw yn canolbwyntio ar ddibynadwyedd gyda dadansoddiad o achosion sylfaenol a pherfformiad gwael, yn ogystal â rheolaeth strategol o gylch oes asedau yn seiliedig ar risg i optimeiddio costau cylch bywyd, ymestyn oes ddefnyddiol yr isadeiledd a blaenoriaethu, rheoli a gweithredu prosiectau gwella cyfalaf.

"Mae'n bleser ac yn anrhydedd i ni dderbyn y buddsoddiad strategol hwn gan Bentley," meddai'r sylfaenydd a Phrif Weithredwr Digital Water Works, Paul F. Boulos, Doctor, BCEEM, Hon.D.WRE, Dist.D.NE, Dist.M.ASCE , NAE. "Mae eu presenoldeb a'u harweinyddiaeth fyd-eang mewn cynhyrchion gefeillio seilwaith digidol ar gyfer y sectorau ynni, olew a nwy, cludiant a mwyngloddio yn bwysig iawn, a bydd ein cydweithrediad ar gyfer eu profiad eang a'u portffolio o atebion yn fudd enfawr i'r diwydiant. o ddŵr a bydd yn rhoi gwerth anhygoel i'n cwsmeriaid. "

Dywedodd Boulos y bydd y gyfres o gynhyrchion seilwaith efeilliaid digidol yn cael ei defnyddio mewn sawl cyfnod dros y pump i ddeng mis nesaf, ac "y mis nesaf, byddwn yn lansio rhaglen arloesol ar gyfer cyfleustodau dŵr a dŵr gwastraff a chwmnïau peirianneg. sydd eisiau cymryd rhan yn y cynlluniau dylunio cynnyrch ac yna gwneud prawf o'r feddalwedd mewn beta ".

Dywedodd Bentley Systems CEO, Greg Bentley: "Mae buddsoddiad Bentley Systems yn Digital Water Works yn cynrychioli ein cydnabyddiaeth y bydd endid sy'n arbenigo mewn 'integreiddio digidol' yn chwarae rôl anhepgor wrth helpu perchnogion seilwaith i Manteisiwch yn llawn ar botensial gefeilliaid digidol. Credwn y gall ein meddalwedd modelu OpenFlows a Gwasanaethau iTwin sy'n arwain y diwydiant gryfhau datblygiadau cwmnïau dŵr a dŵr gwastraff wrth iddynt gael eu digideiddio. Ond credwn hyd yn oed yn gryfach fyth y gall dull agored, wedi'i gefnogi gan integreiddiwr annibynnol sy'n manteisio ar ein hamgylchedd datrysiadau agored agored, gael y manteision mwyaf i bob cwmni gwasanaeth a chyflymu'r gromlin ddysgu i bawb.

"Ac o ystyried ei drywydd o ddatblygiadau digidol ar gyfer gwasanaethau seilwaith dŵr cyhoeddus yn y byd, ni allai neb fod yn fwy effeithiol na Dr Paul Boulos o arwain ei beirianwyr a'i gwmnïau peirianneg, trwy Digital Gwaith Dŵr, i fanteisio ar y cyfleoedd diderfyn sydd bellach ar agor gyda gefeilliaid digidol. "

Ynglŷn â Bentley Systems

Bentley Systems yw prif ddarparwr meddalwedd cynhwysfawr meddalwedd cynhwysfawr ar gyfer peirianwyr, penseiri, gweithwyr proffesiynol geospatial, adeiladwyr a gweithredwyr perchnogion, ac mae'n anelu at yrru gweithrediadau dylunio, adeiladu a seilwaith. ceisiadau BIM a pheirianneg seiliedig ar MicroStation gan Bentley, a gwasanaethau efeilliaid digidol yn y cwmwl, gweithredu prosiect gyrru (ProjectWise) ac elw ar asedau (AssetWise) trafnidiaeth a gwaith cyhoeddus eraill, cyfleustodau , planhigion diwydiannol ac adnoddau ac endidau sefydliadol a masnachol.

Mae gan Bentley fwy na 3.500 o weithwyr, mae'n cynhyrchu mwy na miliynau o ddoleri 700 mewn refeniw blynyddol mewn gwledydd 170 ac, ers 2012, mae wedi buddsoddi mwy na miliynau o ddoleri mewn ymchwil, datblygu a chaffael. Ers ei sefydlu yn 1.000, mae'r cwmni wedi aros yn nwylo ei bum sylfaenydd, y brodyr Bentley. Mae cyfranddaliadau Bentley yn gweithredu trwy wahoddiad yn y farchnad breifat NASDAQ; mae'r partner strategol Siemens AG wedi cronni cyfran leiafrifol heb yr hawl i bleidleisio. www.bentley.com

Ynglŷn â Gwaith Dŵr Digidol

Mae Digital Water Works yn fath newydd o ddarparwr atebion technoleg sy'n ymroddedig i arloesi ar gyfer y diwydiant dŵr a dŵr gwastraff byd-eang yn unig. Mae'r cwmni'n cyfuno pŵer cyfrifiadura cwmwl, deallusrwydd artiffisial, synwyryddion IoT, efelychiad peirianyddol cyffredinol a dadansoddeg uwch i adeiladu a defnyddio atebion deuol a dibynadwy digidol ar gyfer seilwaith dŵr craffach, mwy cynaliadwy. ac yn fwy gwydn. Y canlyniad yw syniadau digonol y gellir eu gweithredu sy'n galluogi gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff cyhoeddus i optimeiddio a thrawsnewid eu cwmnïau a chynnal gweithrediad eu seilwaith yn y tymor hir gyda'r gost cylch oes isaf. Wedi'i sefydlu yn 2018 gan Paul F. Boulos, mae cwmni Denver yn cael ei gefnogi gan fwrdd o gyfarwyddwyr a bwrdd ymgynghorol sy'n cynnwys arbenigwyr blaenllaw mewn technoleg, rheolaeth a pheirianneg sy'n ymroddedig i'r diwydiant dŵr. Am fwy o wybodaeth, ewch i www.digital-ww.com neu gysylltu â. \ t Twitter y LinkedIn.

Cysylltiadau:

Gwaith Dŵr Digidol

Ram Pratti

Cyfarwyddwr Gweithrediadau

Ram.Pratti@digital-ww.com

Systemau Bentley

Jennifer Maguire

Cyfarwyddwr, Cyfathrebu Corfforaethol

jennifer.maguire@bentley.com

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.