Lawrlwythwch AutoCAD 2009 am ddim

Autodesk wedi cyhoeddi y gallu i lawrlwytho fersiwn gwbl swyddogaethol o AutoCAD 2009 Raptor a AutoCAD 2009 LT.

AutoCAD 2009

Mae gan y fersiwn hon ddilysrwydd dyddiau 30, sydd ar gael o heddiw 25 o Fawrth 2008, ffordd o'r defnyddwyr i brofi'r nodweddion newydd o'r fersiwn 2009.

Beth mae AutoDesk yn chwilio amdano gyda hyn:

1. Rhowch brawf i ddefnyddwyr newydd

Myfyrwyr geek iawn, gyda'u proffiliau Ipods, Hi5! a ffordd o fyw sy'n ddibynnol ar Twitter yw'r ymgeiswyr cyntaf y mae AutoDesk yn chwilio amdanynt, fel eu bod yn addasu i'w harddull newydd. Ac er bod gan y myfyrwyr hyn fersiynau am ddim os oes ganddyn nhw gyfrif e-bost Unversity, a'r gweddill yn môr-ladron y trwyddedau ... nhw yw cwsmeriaid dyfodol cynhyrchion y ei dechnoleg 25 mlynedd.

Os oes gennych gyfrif prifysgol, cofrestrwch a chael AutoCAD yma

2. Ceisiwch ddarbwyllo'r anghredinwyr

Ymhlith yr agweddau sydd wedi beirniadu màs defnyddwyr profiadol fwyaf yw'r mynnu ar AutoDesk am arloesi bob pum mlynedd a gwisgo'r un feddalwedd am bris uchel o fod angen mwy o adnoddau yn y cof ... sydd wedi bod yn effeithio ar y swyddogaeth ddelweddu ers sawl diwrnod. Yn lle bod AutoCAD yn debycach i Office 2007 a Windows Vista, byddai'n well gan lawer iddo wella galluoedd rendro, trin raster a 3D.

3. Chwilio i daro'r cystadleuwyr yn galed

Y ddwy flynedd diwethaf, Microsoft a Yahoo sydd wedi bod yn colli tir i gystadleuwyr newydd a hen rai sydd wedi goroesi wedi achosi Autodesk retormar edrych ymosodol gan ddefnyddio'r arf sydd wedi gweithio ar ei gyfer: môr-ladrad mewn gwledydd nad ydynt yn addawol a thrafod mewn gwledydd posibl. Mae hynny o fudd i chi trwy fod yn gost angenrheidiol ar ran cwmnïau difrifol yng Nghaliffornia ond yn swm anghyraeddadwy yn yr un cwmnïau difrifol o Quito ... nid nad yw'n werth yr ymdrech, ond bod eich cyfansoddiad yn para blwyddyn yn unig.

Ddim yn ôl, rhoddodd AutoDesk ergyd isel i Bentley, i gymryd ased gwerthfawr mewn dylunio arloesol; tra'n ceisio ymladd y tir geosodol yn ei erbyn ESRI, sydd am beth amser yn awr yn ceisio gwella eu gwendidau mewn golygu fector.

Wel i lawrlwytho'r fersiwn prawf... ac i arsylwi sut mae hacwyr yn ffynnu ar dorri'r clo ... ac er gwaethaf ein beirniadaeth gyson, ni fydd y meddalwedd sy'n cynnal cynaladwyedd yn y duedd o dechnolegau CAD, yn fwy trwy ddelwedd gorfforaethol (sydd â hynny) na thrwy swyddogaeth ( a allai wella).

Cynghorion i'w gael:

Mae'r dewis amgen hwn ar gael i'w lawrlwytho yn yr Unol Daleithiau a Chanada yn unig. Felly dyma rai awgrymiadau i'w gael rhag ofn na fyddwch chi uwchlaw'r Rio Grande:

 • Y cyntaf yw ceisio rhoi cyfeiriad dilys o'r Unol Daleithiau, a phryd y gwelwch y ddolen i'w lawrlwytho, os yw eich darparwr Rhyngrwyd yn ddeliwr o gwmni o Ogledd America neu os ydych chi'n dod o Cybercafé gallwch fod yn lwcus bod eich ip yn ymddangos gyda lleoliad yn yr Unol Daleithiau. Mae'n digwydd i mi fy mod yn ymddangos fel defnyddiwr Bismark ... ac yna mae eich dadlwythiad yn cael ei actifadu oherwydd bod y system yn eich ystyried yn ddefnyddiwr gringolandia.
 • Os nad yw hynny'n wir, bydd y system yn dweud wrthych nad yw'r lawrlwytho ar gael ar gyfer "rhai gwledydd", felly mae gennych yr opsiwn o fynd i'r e-bost a gyrhaeddodd y foment honno a gofyn am y dewis arall yr anfonwch y DVD neu'r CD ato. Yn fy achos i, defnyddiais hyn drwy "flwch post" neu "aerocasilla", sef y gwasanaethau hynny a gynigir gan lawer o gwmnïau mewn gwledydd Sbaenaidd, lle maent yn cynnig blwch ffisegol yn yr Unol Daleithiau.
 • Ac os na allwch chi naill ai ... ddrwg gennym, mae AutoDesk yn credu bod eich gwlad yn cael ei roi i fôr-ladrad yn iawn? felly nid yw'n farchnad addawol, felly mae gennych chi'r dewis arall o gael cyfeiriad e-bost coleg, gan fod trwyddedau myfyrwyr.

Felly bydd yn dibynnu ar y wlad lle rydych chi, ceisiwch ei gael yma

Ymatebion 260 i "Lawrlwythwch AutoCAD 2009 am ddim"

 1. Helo camilo

  I fyfyrwyr mae yna fersiwn addysgol, sydd wedi'i chwblhau a gellir ei ddefnyddio yn ystod blynyddoedd 3.
  Dim ond ei lawrlwytho ohono http://students.autodesk.com

  Y cyfyngiad yw ei bod yn gyfyngedig i fersiynau newydd, ni chredaf y gallwch chi lawrlwytho fersiwn 2008

 2. Helo, dwi'n ddyn ifanc sydd eisiau dysgu sut i yrru awtocad ers fy mod i'n fyfyriwr prifysgol a hoffwn i chi sy'n gwmni mor nodedig roi'r posibilrwydd i fyfyrwyr gael yr awtocad a oedd yn 2008 neu 2009 heb unrhyw gost i helpu Y myfyrwyr hynny rydych chi am eu dysgu.

 3. Gofynnaf a fyddent mor garedig i'w hanfon ataf gan nad oes arnaf ei angen ar gyfer gwaith tirlunio.

 4. Os cymerwch ef i fodoli, gallwch brynu ItelliCAD, ni fydd ond yn costio US $ 300 i chi, y gallwch yn sicr dalu amdano gyda swydd. Bydd yn rhoi'r un defnydd i chi, mae'r gorchmynion yr un peth.

  Ac felly cymerwch gyfrifoldeb i beidio â mynegi rhaglen, sy'n rhan o gael dyheadau i oresgyn â chyfrifoldeb.

  Luck.

 5. Gwn fod y rhaglen hon yn ardderchog ar gyfer pob lefel.

 6. Mae arnaf angen, y rhaglen Autocad i wneud gwaith i allu cefnogi diolch

 7. Hi, rwy'n topograffydd. Rwy'n edrych yn dda iawn, hoffwn ei ddadlwytho yn fy nghyfrifiadur, nid oes gen i lawer o brofiad ac rwyf am ddysgu, yn ysgafn, o Guayana Bolivar wladwriaeth

 8. gydag anrhydedd mawr i dderbyn y dadlwythiad hwn o autocad, mae'n hyfryd nad wyf yn gwybod sut i'w egluro, mae'n freuddwyd

 9. yn gyntaf oll noson dda. Rwy'n falch o fynd i'r afael â chi ar y cyfle i ofyn am fideo i gael mwy o wybodaeth am yrru.

 10. Mae arnaf angen help gyda autocad, anfonwch neges e-bost ataf, mae angen i mi wneud rhan fecanyddol yn 3D

 11. Sut alla i ddysgu ei ddefnyddio? Byddwn wrth fy modd yn dysgu. Rydw i yn ofpograffydd ond rwyf am ddysgu sut i'w ddefnyddio.

 12. Pe baech chi'n llogi i wneud taith i dwristiaid, beth fyddech chi'n ei wneud?

  "Shoot car a mynd â nhw yno."
  -Buywch a thalu gyda'r contract
  -Dewch hi am hyd y daith
  - Gofynnwch ar y Rhyngrwyd i anfon un at eich e-bost

  Y mater yw moeseg broffesiynol, mae gwerthu gwasanaeth yn gofyn am fod â'r cyfrifoldeb o gyflawni'r hyn a addawyd, mae dysgu disgyblaeth yn effeithlon yn gofyn am ddisgyblaeth, talu am hyfforddiant a chael y feddalwedd hyd yn oed am gost isel. Dyna sut mae busnes, os ydych chi am werthu gwasanaethau dylunio, prynu meddalwedd a thalu amdano gyda'r cyfleustodau y byddwch chi'n eu derbyn yn y blynyddoedd i ddod. Os ydych chi'n ei chael hi'n ddrud iawn, mae fersiynau ysgafn, brandiau cost isel eraill a meddalwedd ffynhonnell agored hefyd.

  Os yw at ddibenion addysgol, lawrlwythwch fersiwn treial, prynwch drwydded myfyriwr, neu os yw'ch coleg yn rhoi copi i chi.
  Ni all y blog hwn eich helpu i hacio AutoCAD, nid yw yn y polisïau i hyrwyddo anghyfreithlondeb. Llawer llai yn yr amser hwn nag y mae ffyrdd moesegol eraill o ddarparu gwasanaethau proffesiynol.

  ... Ni fyddaf yn môr-ladron y feddalwedd i eraill, os nad wyf am gael dyluniadau pirated ...
  ... os oes gennyf gymaint o dalent, ac i werthu fy creadigrwydd wrth ddefnyddio meddalwedd megis AutoCAD: A ddylai dod o hyd i ffordd i gael y fersiwn sydd yn fy ngallu, ac sy'n cyd-fynd moeseg fy dalent?
  ... os ydw i'n gwybod y gallaf fynd i drin AutoCAD yn ogystal â'm gallu, nid yw'n argyhoeddiadol i dalu cwrs da yn hytrach na hanner dysgu?

 13. Yr wyf yn annog dylunio parc dŵr ar gyfer Chiapas, argymhellais y AutoCAD rhaglen ond ni allaf lwytho i lawr, all fy helpu i lwytho i lawr anfon 'm' r neges i fy post os gwelwch yn dda, yr wyf yn annog oes ganddynt unrhyw beth 3 mis i ddysgu sut i ddefnyddio ac 3 mwy ar gyfer cyflwyno eisoes gyda chostau'r prosiect, rwyf yn gyfrifydd publio ac rwyf wedi gweithio fel contractwr

 14. helo fy enw i yw nyth Mae gen i 18 mlynedd.
  pan mae 17 yn cymryd cwrs autocad a dyfeisiwr
  Rwy'n hoffi creu a chreu gwrthrychau.
  ond wrth i chi ddechrau astudio yn yr ysgol mae'r pwnc hwn yn eich gadael.
  yna kiero i adennill yr amser a gollwyd ac ailgyfeirio yn y pwnc hwn.
  sutro dysgu mwy a chan fod gennyf waith 18 kiero yn awr o hyn ac yn arbenigo yn y math hwn o waith.
  Os gall unrhyw un fy helpu i fynd yn ôl i'r arbenigedd gwaith hwn a dysgu ychydig mwy i mi am awtocad a dyfeisiwr i mi, byddai fel gwybod mwy am yr hyn rwy'n ei hoffi.
  gracias diolch

 15. Hi, yr wyf am wybod sut i ddadlwytho'r autocad 2009 hwn, mae arnaf ei angen mor gyflym â phosibl.
  diolch
  Athe.oscar

 16. Erbyn fa angen i'r Autocad2009 yn bwysig iawn i mi gan fy mod yn astudio darpariaeth Pensaernïaeth yn fuan ac rwy'n ei angen, ond yr wyf yn, ac ni allaf ei ostwng, yn helpu porfa mi yw y byddaf yn diolch llawer ... .. cyfarchion santiago ...

 17. Os gwelwch yn dda helpu ellir mwyach lawrlwytho'r 2009 AutoCAD rhaglen oherwydd ei fod yn ddefnyddiol iawn ac yn ymarferol i wneud unrhyw waith adeiladu neu luniadau eraill sy'n ymwneud â phensaernïaeth helpwch cm i ei wneud fel y gellir ei lwytho i lawr porfa os

 18. Mae'r gosodwr AutoCAD yn mesur mwy na 1 GB, nid gwasanaeth post sy'n caniatáu anfon ffeiliau o'r maint hwnnw.

 19. Hi, sut ydych chi, mae angen i mi lawrlwytho'r autocad 2009, mae gen i ddyddiau ar hyn, sut y gallaf ei ddadlwytho am ddim, dywedwch wrthyf.

 20. Ewch ymlaen, does neb yn eu rhwystro. Ond mae môr-ladrad meddalwedd yn drosedd gref â thâl. Os na welwch chi beth ddigwyddodd i Rapidshare am ganiatáu rhannu cynnwys yn anghyfreithlon

 21. Hoffwn ddysgu'r autocad 2009, ers i mi wneud llawer o luniau o awyrennau, tir mawr a threfluniau gwledig yn bennaf.
  Diolch, anfonwch fi â llaw a meddalwedd.
  diolch

 22. Y FIRDD YW'R RHAGLEN HWN YN FAWR IAWN; AM FY I AM MYFYRWYR LLYNEDD MAWR GWAITH YN ATHRAWON TSE Rhif 15 FONTANA - CHACO, AC Y GWIR YN RHAGLEN DA IAWN. EICH CARDIAU MERESIDAS

 23. da bod yr opsiwn hwn ar gael mae'r rhaglen hon
  da iawn i'r rhai ohonom sy'n hoffi arlunio

 24. Mae'r offeryn hwn yn ardderchog. Hoffwn anfon rhaglen Auto Cad 2009 at fy post, ceisiais ei lwytho i lawr i'm cyfrifiadur, ond nid oedd gennyf ganlyniad boddhaol.

 25. mae hyn yn wych ... ar gyfer peiriannydd sifil yn y dyfodol

 26. Sut alla i lawrlwytho'r AutoCad2009 ...
  Mae arnaf ei angen ar gyfer prosiect terfynol ...

 27. Mae arnaf ei angen ar frys i mi eu llwytho i lawr ac i ddechrau gyda'r pensaernïaeth carrerade - o hyn yn awr diolch yn fawr iawn

 28. Mae angen i mi lawrlwytho'r rhaglen frys o AutoCad 2009 neu unrhyw fersiwn x fabor, ac roeddwn i'n ei gael a'i dileu pan gafodd y rhaglen ei ail-drefnu. Mae'n dda iawn y rhaglen rydw i'n ei astudio ar hyn o bryd a diolch yn fawr iawn.

 29. Mae angen autocad arnaf fel y gallaf ei gael am ddim

 30. Rwy'n credu mai hwn yw'r fersiwn orau sydd wedi'i rhyddhau

 31. Mae angen autocad arnaf, anfonwch ataf fi, diolch i chi

 32. Diolch yn fawr iawn, anfonwch hi ataf, bydd yn fy nghefnogi'n dda

  diolch i chi mil

  atte

  Peter

 33. Rwy'n gweithio gydag Autocad a hoffwn roi cynnig ar offer mwy cyfeillgar a chyflymach felly rwyf am roi cynnig ar y fersiwn newydd hon

 34. fel o dan autocad 2009
  Dwi'n ei chael hi'n ddiddorol bod autodesk wedi newid bob blwyddyn 3
  y rhaglenni.

 35. Rydw i'n fyfyriwr mewnol. sifil ac mae gennyf ddiddordeb mewn autocad 2009, os gwelwch yn dda sut i'w lawrlwytho a pha gost sydd ganddo. Mae'n ddiolchgar iawn i chi

 36. Mae'n ymddangos bod gennyf ddewis da i drin y pecynnau hyn ar y rhyngrwyd i bob defnyddiwr sydd â diddordeb mewn pensaernïaeth fodern i ddiweddaru yn y canol yr ydym ni

 37. Hi Freddy, nid yw rheolau'r blog hon yn caniatáu trosglwyddo cynhyrchion sydd â hawlfreintiau.

  Nid yw'n bosibl ychwaith i rywun anfon ffeil o'r maint hwnnw at e-bost. Y peth gorau yw eich bod yn edrych am ffordd i osod eich rhaglen, efallai gyda darllenydd dvd allanol neu offer arall sydd â'r dvd yn gweithio.

 38. Cyfarchion gyd yn dod i ben cwrs o topograffeg a'r mi egluro rhai cysyniadau AutoCAD oedd o ddiddordeb i mi ac comense i ddarllen llawlyfrau lle maent yn egluro gweithrediad hi fel cais ac yn ystyried ei bod yn progarma ardderchog Prynais yr amseroedd 2 progarma y 2006 ond byth yn gweithio oherwydd ei fod i mi a fy darllenydd dvd darllen bydd yn bosibl i anfon 'm bost yn 2009 AutoCAD

 39. Mae'r rhaglen yn dda iawn nawr bod angen i mi lawrlwytho un o'r rhain i wneud lifft cyfluniad fel gwaith a fydd yn hwyluso'r un amser ac yn arbed amser ond ni allaf ei anfon ataf i sut i ddadlwytho?

 40. Yr wyf yn Beiriannydd Sifil, mae angen autocad 2009 arnaf, ni allaf ei osod, anfonwch hi ataf yn y post. diolch.

 41. helo
  Helpwch fi, mae angen yr autocad 2009 arnaf mewn Saesneg brys!
  bydd pwy bynnag sydd â hi a'i hanfon ataf yn diolch iddo.
  Cofion

 42. HELLO I HOPE FYDD YN HELPED I GOSOD YR AUTOCARD 2009 AM DDIM O FEWN FYDD MAE'N GAN GYNNAL I'W DIFFYWCH YN DDYFRIFOL. DIOLCH

 43. Hi, rwy'n gobeithio derbyn y rhaglen hon gan ei fod yn bwysig iawn i mi oherwydd yr astudiaeth yr wyf yn ei wneud. Mae'n dda iawn ac ni allaf ei brynu. Diolch yn fawr iawn

 44. maent yn md oherwydd dim ond yn yr usa ac yn canada y gallant lawrlwytho'r rhaglen hon oherwydd nad yw ptas dim ond yn galluogi mewn paisis eraill yr wyf yn dod o bastardau pinsio horale mexica

 45. mae'n cymryd tua awr ac nid wyf yn cael y fersiwn treialu o rywun i'w helpu fi ac os ydyw'r CAD mwyaf adnabyddus erioed yn gwella

 46. oherwydd hoffwn allu lawrlwytho'r llawlyfr yn haws, ond mae'n dda iawn yr awtogad ar gyfer y rhai sy'n ei astudio.

 47. Helo Rwy'n ysgrifennu o Venezuela gweithio gyda AutoCAD o fersiwn 12 ar gyfer MS-DOS a UNIX, a phrofi pob fersiwn, ond yr wyf yn ei chael yn anodd addasu i 2009 nac e gallu 2007 swyddfa fod yr un fath brif system ddewislen efallai angen newid o paradicma hehe, y fersiwn well i mi wedi bod yn r12, r14, 2000, 2005 2008 ac yn fy marn i cyfarchion clir ......

 48. Laura: Nid yw rheolau'r blog hwn yn caniatáu trosglwyddo meddalwedd yn anghyfreithlon.

  Mae Angie, Aide, y swydd yn dangos y cyswllt lle gallwch chi lawrlwytho AutoCAD, ond mae'n rhaid i chi fod yn yr Unol Daleithiau neu Ganada, sef y gwledydd lle mae modd ei ddadlwytho i'w brofi.

 49. Helo, rwy'n fyfyriwr peirianneg sifil ac er fy mod i'n newydd i hyn tybed a allai rhywun basio'r autoCARD 2004 i mi, diolch!

 50. Nid yw .NET wedi'i osod. Ni all 2009 heb y gydran hon. Gwelwch eich gweinyddwr system am ragor o wybodaeth sy'n dod allan na allaf ei gosod

 51. Rwy'n ddefnyddiol iawn gan fy mod yn beiriannydd sifil ac rwy'n ymroddedig i adeiladu ac felly rwyf am ei ddiweddaru

 52. Rwy'n deall eich anghysur Javier, ond os ydych chi'n darllen yn ofalus, mae'n glir, os ydych chi'n byw yng Nghanada neu'r Unol Daleithiau, gallwch ei lawrlwytho am ddim.

 53. Ni allaf esbonio pam maen nhw'n gwneud i chi golli amser pan fyddant yn dweud y gallwch chi lawrlwytho tudalen am ddim ac nid yw'n debyg. Byddwch yn fwy difrifol.

 54. Rwy'n deall bod gan lawer ddiddordeb mewn lawrlwytho AutoCAD, mae maint y sylwadau yn y swydd hon yn dweud hynny. Rhaid imi egluro nad yw'r rheolau sy'n llywodraethu'r blog hwn yn caniatáu egluro sut i lawrlwytho meddalwedd yn anghyfreithlon. Fel y dywedais o'r blaen, mae yna raglenni fel Vuze a ddaeth i lawrlwytho deunyddiau o'r we.

  Os yw'r hyn sy'n cael ei lawrlwytho yn Vuze yn gyfreithlon neu'n anghyfreithlon, cyfrifoldeb pwy sy'n defnyddio'r gwasanaeth hwnnw ydyw.

 55. Yn union fel pawb a ysgrifennodd ar y dudalen hon, gofynnaf gymorth i lawrlwytho'r autocad 9, byddaf yn hynod ddiolchgar

 56. Rwy'n gwybod nad yw popeth mewn bywyd yn rhad ac am ddim ond byddwn yn gwerthfawrogi popeth
  calon i bobl q caniatáu i mi wybod gwybodaeth am
  i allu llwytho i lawr y rhaglen hon sydd ohoni
  fy swydd sy'n fy helpu i lwyddo i ddiolch i bawb-
  q yn cydweithio â mi

 57. Mae'r bin yn hawdd ei drin ond ni allaf ei lwytho i lawr ac, os bydd ei angen arnaf, ar gyfer fy ngwaith, byddwn yn ddiolchgar iawn i weld pwy all anfon gwybodaeth i mi ar sut i ddadlwytho'r rhaglen.

 58. ei bwysigrwydd yw lleihau'r rhaglen hon

 59. MAE'N DYFARNU OND MAE'N FYDD MAE'N DDEFNYDDI'N DDEFNYDDIO TG A RHA'I ANGEN EI WNEUD I'W GWNEUD YN FAWR I FYDDAI FYDD O RYDYM FEL'N GELLI ME

 60. Hoffwn i lawrlwytho'r autocard 2008 ond nid wyf yn gwybod sut i'w lawrlwytho
  a chi, os bydd arnaf ei angen, sut alla i ei wneud?

 61. Hoffwn gael y autoacad newydd, oherwydd maen nhw'n gofyn i mi allu dechrau rhai arferion ac rydw i'n mynd yn wallgof i'w gael.
  Diolch ichi ymlaen llaw. Rwyf hefyd yn gofyn am rywbeth sy'n honni amdano. Diolch eto

 62. Mae'r rhaglen hapus hon yn offeryn gwych i ni fod penseiri yn rhoi perthynas agosach i chi â realiti, a chyda nhw, rydych chi'n mynegi beth sydd gennych mewn golwg

 63. mae'r autocad yn offeryn sylfaenol ar gyfer cenhedlu dyluniad gan ei fod yn caniatáu i ni frasu at ei realiti parhaus.

 64. Hoffwn fod yn akgun dia an aruitecta Yr wyf yn graddio o'r ysgol ac rwy'n mynd i'r Brifysgol Rwyf am fod yn bensaer ac hoffwn ddysgu gyda autocad

 65. yn helpu'r rhai sydd yn dda iawn am y rhaglen hon am wybod wrth lawrlwytho rhaglen rhwydwaith ac wedi ei ar PC fel yr wyf fi at activate iddo os nad ydych yn gwybod codau activation neu'r hyn yn cael ei gynnwys yn y rhyddhau o hynny os felly fi Hoffwn i rywun ei esbonio i mi, diolch am gymryd y drafferth diolch

  A'R MWY PWYSIG O BOB ODDI WNEUD I'W DDEFNYDDIWCH NAD YW NI'N HAN YN RHANNAU ODDI WNEUD LLEOLIAD CWBLHAU RHAGLEN RHAGLEN

 66. Hoffwn wybod lle gallaf lwytho i lawr auto cad rhad ac am ddim ond ei gwneud yn hawdd ers i mi roi cynnig ar sawl safle ac ni allaf ei lwytho i lawr

 67. lle gallaf gael yr autocad 2009 yn rhad ac am ddim a bod hi'n hawdd mynd i ffwrdd gan ei bod yn ddiddorol ei ddadlwytho trwy wahanol feysydd ac maen nhw'n anodd iawn

 68. gallai rhywun fy helpu ... a dweud wrthyf sut i wneud i lawrlwytho'r autocad 2009 ..

  Mae arnaf ei angen ar frys

  diolch

 69. RHEOLI AUTOCAD ERBYN Y FLWYDDYN 90 A GAN WEDI GYNNWYS BROSES CYNNYDD Y RHAGLEN .... DYLWCH YN RHOI RHAGLENNI DIFFYWCH YN UNRHYW GYMRU - RHAID I'W DDIOGEL - Rwy'n HYSTYRIED I AUTOCAD ... .. POPE O BOB. RHAGLEN I'W BOD YN YMATEB A'N GWARCHOD AR GYFER YR AMRYWIAETH I'W DDEFNYDDIO MEWN UNRHYW GWAITH DYLUNIO.
  FY MY GWAITH BRESENNOL MEWN PORCETAJE GRE 3D .... RHAGLEN HYNNOL YN DINFINITEL YN

 70. Hi, mae'r rhaglen hon yn dda, rwy'n ei hoffi, gallwch wneud llawer o bethau gydag ef ac rwyf eisiau ei gael a'i ddefnyddio

 71. peidiwch â gwybod sut i lawrlwytho autocad Hoffwn i chi ei dreulio wrth i chi lawrlwytho diolch

 72. ni allwn argymell llithraredd meddalwedd, yn ôl rheolau'r blog hwn ... rydym yn hyrwyddo'r ffordd i'w wneud trwy gyfrif prifysgol, neu drwy lawrlwytho a ganiateir gan AutoDesk.

  Fodd bynnag, os ydych chi am ei lawrlwytho ... mae Rapidshare a'r llwyfannau hyn yn ymroddedig i hynny, mae'n rhaid i chi ysgrifennu yn Google «rapidshare lawrlwytho AutoCAD 2009» ac rydych chi'n parhau ar eich risg eich hun.

 73. Hi, mae'n wych ein bod eisoes yn cael yr autocad 2009 o venezuela, a allech chi ei anfon ataf i? NI FYDD MAE'N DDEFNYDDIWCH EICH CYFLOGIADAU DIOLCH.

 74. Fi yw'r dechnolegydd mewn adeiladu sifil, ond ffocys fy ngwaith i strwythurau metel a chodio hylif ar bwysedd uchel, os oes angen genocad gracis

 75. Hoffwn gwrs sylfaenol o autocad AM DDIM a bod hynny'n gweithio'n gywir ac yn fy ngwneud â llaw, i gyflwyno mwy i mi yn CAD, Llongyfarchiadau am ei opsiynau lluosog.

 76. mmm, dylai redeg wrth i unrhyw raglen arall gael ei gosod. Efallai nad aeth i lawr yn llwyr wrth ei lawrlwytho ... un opsiwn yw ei lawrlwytho eto.

 77. Diolchaf i chi am ei anfon ataf ac rwy'n credu ei fod yn bwysig iawn cael y wybodaeth hon; ond roedd gen i broblem ychydig ers i mi ei lwytho i lawr ar fy nghyfrifiadur ond ni allaf ei agor. Gallaf gynghori sut i'w agor neu ei lwytho i lawr ers i mi ei wneud yn anghywir.

  Diolch yn fawr.

 78. Dwi'n ei chael hi'n ddiddorol iawn ond mae angen rhaglen autocad arnaf ar gyfer newbies ers i mi ddod i wybod beth yw autocad

 79. Bore da gennyf ddiddordeb mewn dysgu Autocad, Rwy'n fyfyriwr o bensaernïaeth a cefais fy anfon i wneud swydd o gynllun tŷ yn 2D ac 3D ond nid sut i wneud hynny os gallaf helpu Byddwn yn gwerthfawrogi os gallaf anfon fy post awyren o tŷ ac esbonio i mi gam wrth gam Byddwn yn gwerthfawrogi diolch i chi am eich sylw ac rwy'n gobeithio fi 'n sylweddol yn gallu helpu pob un ohonom pan ddechreuon ni yn felly rydym yn gwybod dim byd ac wrth i ni symud ymlaen yr ydym yn dysgu, ac rydym yn awyddus i rannu ein conocimmientos gydag eraill ond yn fy achos yn 'n sylweddol angen help diolch

 80. Dwi'n ei chael hi'n ddiddorol iawn ac yn dda i'r rheiny sydd am ddysgu yn y rheiny sydd wedi'u cynnwys i mi

 81. Mae AUTOCAD yn rhaglen hynod ac mae'n deilwng bod cymaint o ddiddordeb mewn ei dysgu. Ond awgrymaf fod rhai hefyd yn neilltuo ychydig o'u hamser i sillafu perffaith: ni allwch ysgrifennu gyda chymaint o "erchyllterau" ...

 82. helo hoffwn gael y fersiwn newydd auctocad

 83. Hi, hoffwn wybod sut y caiff AutoCAD ei drin,

 84. Mae AUTOCAD, yn rhaglen bwysig iawn a gwerthfawr ar gyfer fy ngwaith o Dylunio Gwyddonol. Rwyf am wneud cais yn fy ymarfer o graficaciones ar gyfer addysgu a dysgu mathemateg. Mae didacteg mathemateg, yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg a'r ugeinfed ganrif, wedi newid yn sylweddol. Y rheswm am hyn yw ei fod wedi ei brawf i brofi a yw'r broblem fathemategol yn cael ei datrys a dim mwy. Ond rwy'n credu fel yr hen athrawon mathemategol y gall un gychwyn addysgu mathemateg trwy graffio, neu drwy dynnu datganiadau, cynigion neu gysyniadau cyn mynegi fformiwlâu mathemategol. Ar gyfer y gwaith hwn, rwyf wedi cymryd rhai technegau o'r graffiau gyda chymorth AUTOCAD. Rwy'n disgwyl rhai argymhellion gan weithwyr proffesiynol yn y maes hwn.
  Diolch yn fawr.

 85. Gallant lywio trwy ddefnyddio Annonymizer ( http://www.annonymizer.com ). Felly, bob tro, bob amser, bydd eich IP yn dod o ddarparwr yr Unol Daleithiau. Fe wnes i lawrlwytho'r autocad 2009 ym Mecsico, y baradwys o fôr-ladrad.

 86. MAE'N HYNNY'N MYNEDIAD I'W BOD YN GYNNAL I FOD YN FFORDD FAST AR GYFER

 87. Hoffwn ddysgu'r rhaglen hon, hoffwn ei gael os gallwch chi anfon sesiynau tiwtorial fideo o AUTO CAD i mi

 88. mae fy e-bost yn gorffen yn «DI» sy'n golygu lluniadu cyfrifiadur, rwy'n gweithio gyda'r 2007 ac yn ddiffuant eisiau symud ymlaen, dyna pam mae angen i mi lawrlwytho'r autocad 2009 a'i holl newyddbethau.

 89. Wel, gadewch i ni weld arloesi'r offeryn hwn ac yn hwyluso'r gwaith.

 90. Edrychaf, rwy'n deall mai'r hyn sydd o ddiddordeb iddynt yw bod eich post yn dod i ben yn .edu

  felly ceisiwch ddweud wrthym

 91. Mae gennyf ddiddordeb mawr mewn cael y rhaglen, ond mae angen i mi wybod a oes unrhyw gyfyngiadau cn ynglŷn â chyfrif y brifysgol, hynny yw, os yw'n berthnasol o unrhyw wlad, oherwydd fy mod i'n dod o Nicaragua

 92. Diolch am anfon nodweddion newydd fersiwn AutoCAD 2009 yn Sbaeneg.
  saludo cordial

 93. Cymrodorion pensaernïol ffug Rwyf yn darllen eich sylwadau autocad 2009 a hoffwn gael copi gan fy mod yn hoffi'r dyluniad ac nid oes gennyf gyfleusterau economaidd i'w gael, diolch i ni.

 94. Rhaglen sy'n anelu at benseiri am ddatblygiad gwell, oherwydd y rhaglen hon, rwyf wedi gwella yn yr agwedd broffesiynol gan y manteision rydych chi'n eu cynnig.

 95. Hoffwn ddysgu sut i'w ddefnyddio ar gyfer tua thri dimensiwn
  efallai y gall rhywun roi cyngor i mi ychydig yn gysylltiedig â'r pwnc hwn.

 96. Hi, sut wyt ti? Wel, dwi'n ddyn ifanc gydag awydd i ddysgu mwy. Hoffwn gael fy anfon at yr autocad.
  Diolchaf i chi am eich caredigrwydd. Hug.

 97. os nad ydw i'n llwytho i lawr y fersiwn hon yn effeithio ar yr 2008 sydd eisoes wedi'i osod ...?
  nawr wedi ei lwytho i lawr ... ... yn dilyn:
  Faint o amser sydd gennyf?
  a yw'n barhaol ...?
  os na fyddaf yn ei wneud fel y bydd yn ... ..?

 98. Mae hyn yn anhygoel ond rwyf am wybod sut i ddadlwytho'r fersiwn honno os yn bosibl, anfonwch y wybodaeth i mi, diolch ...

 99. cofiwch fy awdurdodi ar y newyddion diweddaraf gan autocad Rwy'n beiriannydd sifil yn cd obregon sonora Mexico

 100. Gofynnaf i unrhyw un a all anfon meiriadur 2009 i aurocad ynghyd â fideo o eprendizaje.

  diolch

 101. yn fy nhref oherwydd ei fod yn lle anghysbell iawn nad oes gennym fynediad i'r math hwn o raglenni, dim ond gobeithio y byddaf yn gallu cyd-fynd â'r cynnyrch rywfaint, a bod o adnodd isel iawn, ni allaf ei brynu.

 102. Rydw i'n technolegydd mewn cynhyrchiadau sifil, ond nid oes raid i mi ddelio â'r hyfforddwr ac rydw i'n ei chael hi'n bwysig a mwy o ddiddordeb mawr mewn dysgu.
  Rwy'n gobeithio y byddant yn fy nghynghori neu'n esbonio sut rwy'n ei wneud i gael mynediad at y rhaglen.

 103. Er mwyn gallu lawrlwytho rhaglenni o'r math hwn ac i efelychu ein bod yn cysylltu o'r Unol Daleithiau, rhaid i ni lawrlwytho'r rhaglen ganlynol ar gyfer Windows a phopeth heb broblemau Tarian Hotspot

 104. Mae'n EDRYCH DA AR GYFER ME NOSOTROAS RYDYM YN YN Y DYLUNIAD RYDYM WEDI I CYMHARU THE AutoCAD CYNNYDD

 105. yn dda iawn ond wrth i mi allu lawrlwytho'r fersiwn gwerthuso neu'r prawf ... anfonwch neges at fy post ... diolch ...

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.