Lawrlwythwch a gosodwch ArcGIS Pro

Lawrlwytho a mynediad

Ystyriaethau cyffredinol

I berfformio gosodiad ArcGIS Pro, rhaid ystyried sawl arwydd isod.

  1. E-bost: er mwyn creu cyfrif sy'n gysylltiedig â ArcGIS Pro, rhaid i e-bost fod yn weithredol, gan fod yr holl wybodaeth yn cael ei hanfon trwy hyn i actifadu'r cynnyrch.
  2. Ar gyfer defnyddwyr sydd eisoes â chyfrif ArcGIS Ar-lein, ni allant ddefnyddio'r un cymwysterau i redeg ArcGIS Pro, gan eu bod yn gyfrifon cwbl wahanol. Fodd bynnag, os bydd cyfrif yn cael ei agor yn ArcGIS Pro, gyda'r un e-bost a ddefnyddiwyd ar gyfer ArcGIS Ar-lein, bydd y rhain yn cael eu cysylltu'n awtomatig a bydd yr holl gynhyrchion a grëir o'r cymhwysiad bwrdd gwaith ar y we yn weladwy.
  3. Cymwysterau: ar adeg creu'r enw defnyddiwr allweddol, mae'n rhaid iddynt eu cadw wrth law, er mwyn gallu cyrchu'r cais bwrdd gwaith.

Lawrlwythwch, gosod a mynediad i ArcGIS Pro.

Ar ôl ystyried yr ystyriaethau uchod, rydym yn parhau gyda'r broses o lawrlwytho, gosod a chael mynediad i ArcGIS Pro Er enghraifft, bydd cyfrif My Esri hefyd yn cael ei greu ar gyfer defnyddio ArcGIS Ar-lein.

  1. Lleolwch y dudalen we ar y porwr ArcGIS Pro, cliciwch ar yr opsiwn treial am ddim.

2. Mae tab newydd yn agor lle gallwch ddod o hyd i ffurflen lle mae'r data yn cael ei osod. Mae'r data hyn yn bwysig, gan y bydd yr e-bost a nodir yn cyrraedd yr hysbysiad ar gyfer creu'r cyfrif.

3. Wedi hynny, caiff yr e-bost ei wirio a'i wirio os cyrhaeddodd y neges actifadu, os felly, cliciwch ar y ddolen activation, ar y dudalen sy'n agor, bydd yn cael ei rhoi ar yr enw defnyddiwr a fydd yn cynnwys eich cyfrif ArcGIS Pro a'ch cyfrinair. .: defnyddiwr: abc123_ab / password: xxxxx

4. Yna, mae tudalen yn cael ei hagor i sefydlu paramedrau'r sefydliad, ac mae'r data gofynnol yn cael eu rhoi yn y ffurflen a'u gweithredu.

5. I barhau, agorir tudalen y sefydliad a grëwyd eisoes, lle caiff yr holl ddata ei storio, a gynhyrchir gan y sefydliad ei hun. Yn yr un modd, arddangosir y credydau a gafwyd trwy greu'r cyfrif.

6. Er mwyn ysgogi'r defnydd o'r cais, mae'r adran lle mae'r trwyddedau wedi'u lleoli, ac agorir tab newydd, lle cânt eu neilltuo fesul un i'w defnyddio'n ddiweddarach.

7. Ar ddiwedd aseiniad y trwyddedau, caiff ei gofnodi yn y ddewislen defnyddwyr, ac mae opsiwn My Esri wedi'i leoli. Yn y cam hwn mae'n rhaid i chi fod yn ofalus iawn, gan nad yw'r defnyddiwr a'r cyfrineiriau a osodir ar y pwynt hwn, yn cyfateb i fanylion ArcGIS Pro.

8. I ddechrau, cliciwch ar greu cyfrif cyhoeddus newydd a llenwch y data yn y ffurflen. Noder na all enw'r defnyddiwr gyfateb i'r un a grëwyd yn flaenorol ar gyfer ArcGIS Pro, rhaid iddo fod yn un newydd. .: defnyddiwr: abc123_ab123 / password: xxxxx

9. Ar ôl y cam blaenorol, caiff ei wirio os yw'r e-bost actifadu wedi cyrraedd ar gyfer cyfrif My Esri.

10. Gosodir y data cyfatebol yn y ffurflen, gyda'r actifadu hwn, caiff swm arall o gymwysterau ei gaffael a fydd yn ychwanegu 1200 ar gyfer defnyddio offer gwe Esri.

11. Ar y diwedd, rydych chi'n dychwelyd i dudalen y sefydliad ac yn y ddewislen defnyddwyr, mae'r opsiwn "Llwytho treialon" wedi'i leoli, agorir tab newydd lle gallwch lawrlwytho'r cais.

12. Ar ôl cael y cais wedi'i lwytho i lawr, mae'n rhedeg i'w osod ar y cyfrifiadur, yn syml iawn, fel unrhyw raglen arall.

13. Ar ddiwedd y gosodiad agorir y cais, a gofynnir am y manylion mewngofnodi, gosodir y defnyddiwr a grëwyd gyntaf (defnyddiwr: abc123_ab / password: xxxxx)

Os cyflawnir y camau'n gywir, bydd gosod y rhaglen yn llwyddiannus, a byddant yn gallu cyflawni pob math o brosesau yn y cais hwn.

Dyma fideo sy'n egluro'r broses hon.

Un Ymateb i "Lawrlwytho a gosod ArcGIS Pro"

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.