KML ... Fformat cyd-fynd neu fonopoli OGC?

Safonau OGC Mae'r newyddion o gwmpas, ac er bod mwy na blwyddyn yn ôl fe'i rheolwyd bod y fformat kml yn cael ei ystyried yn safon ... mae'r eiliad y caiff ei gymeradwyo yn creu llawer o feirniadaeth am fwriad Google i fonopoleiddio'r fformat sydd mewn sefyllfa dda iawn. Gadewch i ni ddweud nawr bod y kml yn y Safonau OGC, wedi creu gwahanol safbwyntiau.

Y da

Mae'r safonau'n dda, os nad ydynt yn bodoli eisoes, ni ellid cynnal y gallu i ryngweithredu rhwng y gwahanol offer technolegol, y rhai masnachol yn bennaf. Gwrthrych Consortiwm Gis Agored (OGC) yw systemateiddio safonau data gofodol sy'n caniatáu creu protocolau cyfnewid o dan gynlluniau dogfenedig, megis diffiniadau endidau, perthnasoedd a geiriaduron data ac ati.

Wrth weld y rhestr o dechnolegau sydd â nifer o'u cynhyrchion o dan y slogan "safonau ogc" gwelwn fod yr ymdrech wedi cael cefnogaeth dda iawn, gan gynnwys AutoDesk, ESRI, Bentley, Intergraph, Leica, Oracle, CadCorp, Mapinfo, Manifold ... rhwng roedd eraill yn cynnwys Microsoft y llynedd yn unig. Mae'r tabl hwn yn adlewyrchu'r categorïau y mae safonau OGC yn eu cylch, gan gynnwys KML a fyddai'n safon ar gyfer geolocation data XML.

Hyd yn hyn mae wedi bod yn anodd rhyngweithio â kml heb orfod ei fewnforio (kml i dxf), a hyd yma nid yw Google wedi bod eisiau rhoi capasiti i Google Earth i agor yn uniongyrchol .pp neu .dxf; gallai'r ffaith bod y kml yn safonol tybio y gallai'r pethau hyn newid oherwydd mae'n sicr na fydd yr esblygiad sydd wedi digwydd yn ufuddhau i faen prawf gwallgof Google a bydd creadigrwydd y diwydiant geo-ofodol a'r gymuned yn gyffredinol yn cael ei chwarae.

Felly nid yw'n ddrwg, bod Google yn rhyddhau ei fformat kml a pha mor dda y mae'n ei wneud o dan y model "agored", oherwydd yn y modd hwn gellir gwarantu cynaliadwyedd i'r rhai sy'n buddsoddi mewn datblygiadau. Mae hyn yn golygu rhwyddineb creu cymwysiadau heb orfod mewnforio na thrawsnewid data, ac er ei fod yn ymddangos yn ddamcaniaethol iawn, mae'r maen prawf "agored" ar wahân i fod yn gydweithredol yn ceisio niwtraliaeth sydd o fudd i bawb heb gofrestru'r fformatau gyda rhaglen benodol ... ac eithrio Google, wrth gwrs. .

Y drwg

Y broblem yw bod yr OGC yn cymeradwyo'r fformat hwn ar adeg sensitif yn y marchnadoedd technoleg mawr; a chyfeiriwn yn union at y foment pryd Ni allai Microsoft brynu Yahoo! sydd wedi penderfynu fflyrtio gyda Google.

Mae Microsoft yn perfformio'n well na Google mewn offer bwrdd gwaith, mae Google yn perfformio'n well na phawb yn y parth Rhyngrwyd, Yahoo! Yn perfformio'n well mewn hysbysebu ar-lein. Betiau Microsoft ar drwyddedau caethiwed, mae Google yn ceisio hyrwyddo'r defnydd o "ei" gymwysiadau am ddim, Yahoo! Mae'n marw bob eiliad. Mae Earth Virtual yn ddyddiol yn fwy deniadol, Mae gan Google Earth fwy o sylw, Yahoo Maps ...

Y pethau bach hyn yw'r rhai sy'n creu amheuon os yw Google yn ceisio rhyddhau'r cilometr i'r cyhoedd, nid oherwydd ei fod yn rhoi rhywbeth i'r byd, ond oherwydd ei fod am i bawb weithio mewn fformat y mae eisoes wedi llwyddo i'w osod ... tebyg wrth i Microsoft gynnig .NET i unrhyw un oedd eisiau datblygu cymwysiadau bwrdd gwaith, gan sicrhau eu bod yn gydnaws ag arddull er mwyn mynd â ni i lefelau anhygoel o ddioddef ac edrych dros gysgodfan Java. Hefyd, mae rhan fawr o'r gymuned geo-ofodol wedi tanamcangyfrif potensial y kml oherwydd ei allu cyfyngedig, oherwydd er ein bod yn cyfaddef bod gan Google Earth a Google Maps gyflawniadau rhagorol, nid yw'r kml yn gwneud mwy na dangos lleoliadau pinsio, oherwydd yr egwyddor oedd bod: symlrwydd daearyddol ar xml a ffocws gwe bob amser. Ond nid yw datblygiadau offer pen desg mawr wedi bod yn fwy pryderus nag i fewnforio ac allforio y kml gan arfer gwallgof Google o lynu ei API i'w osod.

) Safonau GC - Yr Hyll

... a gall hyn ryddhau'r posibilrwydd o wneud datblygiadau sy'n cysylltu â data Google Maps heb orfod mynd drwy ei API? Hyd yn hyn, os ydych chi am wneud rhywbeth y mae'n rhaid i chi leoli gweithredydd Google, dywedwch wrtho beth rydych chi eisiau ei wneud, beth rydych chi eisiau ei ddangos, sut y byddai'r data'n edrych ... ac yna aros i amodau'r lefel cydraniad uchaf gael eu dangos, lle rhaid i chi roi logo Google ac, wrth gwrs, y rhwymedigaeth i brynu Cleient Menter Google Earth am y pris y gallwch chi feddwl amdano neu yn yr achos eithafol, sefydlu Google Earth Pro ar y gweinydd wedi'i gyflyru i'w fympwyon.

Er ein bod yn cymeradwyo bod y dewis agored yn cael ei gefnogi gan dechnolegau sydd wedi'u lleoli'n dda, fel Google a'r miloedd o barthau y maent wedi'u datblygu ar eu API, rydym yn cofio nad yw MySQL, a gafodd gydweithrediad gwych gan y gymuned, yn prynwyd y diwrnod gan SUN am y swm cymedrol o triliwn o ddoleri. Ac o'r ffaith nad yw'r rhai a helpodd i ddatrys namau pob fersiwn wedi gweld ceiniog.

Yng nghynhadledd Baltimore, gallaf eisoes ddychmygu araith Mark Reichardt, Prif Swyddog Gweithredol OGC a fydd yn rhoi cyfarfod llawn o'r enw: «Gweledigaeth yr OGC«, Ac yn sicr byddant yn cynnig allor i Google. Beth fydd y nofel hon yn dod i ben?

Ateb 2 i "KML ... fformat cydnaws neu fonopoli OGC?"

  1. Iawn Diolch am yr ateb sy'n ymddangos yn llwyddiannus iawn. Byddai Google yn cyflwyno'r kml i'r safon yn rhoi mwy o sefydlogrwydd iddo o ran newidiadau capricious.

  2. Helo,

    Gadewch i ni beidio â chymysgu troras â merinos, un peth yw bod gan Google wasanaeth map y maen nhw'n ei wneud yn fusnes gwych, a rhywbeth arall yw bod OGC wedi rhoi'r anrhydedd i'r fformat lle mae Google yn trosglwyddo llawer o'ch gwybodaeth daearyddol.

    Gadewch i mi egluro: wrth ddiffinio KML fel safon, rydym yn sicrhau y caiff ei ddogfennu, yna sut y mae'r hyn a ddefnyddiwn yn wahanol iawn. Cyhoeddodd Google a gweithredu Am ddim o lyfrgell i weithio gyda KML (a fydd cystal ag yr oedd Google eisiau iddo fod, ond dyna ryfel arall). Yn gvSIG mae cefnogaeth eisoes i KML heb ddefnyddio'r llyfrgell hon ac mae gwaith yn cael ei wneud i'w wella oherwydd ei fod yn ddewis amgen hyfyw i drosglwyddo gwybodaeth mewn fformat mwy syml neu lai (nad yw'n golygu ei fod yn bwriadu cefnogi GML 3.2, llawer mwy pwerus a yn ôl pob tebyg ar gyfer defnyddiau eraill). Mae gallu dod â gvSIG a KML a gyhoeddir gan unrhyw un, gan ddadansoddi gydag ef ac ail-gynhyrchu KML arall i'w gyhoeddi lle rydych chi eisiau (heb fynd trwy wasanaethau Google yn amlwg) yn wirioneddol ddiddorol?

    Yn fyr, ni ddylem ddrysu ffordd Google o wneud busnes gyda'r diffiniad o safonau. Yn bersonol, rwy'n credu ei bod yn dda bod KML yn safonol oherwydd o leiaf rydym yn sicrhau ein bod i gyd yn defnyddio'r un fformat.

    cyfarchion

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.