Archifau ar gyfer

iPad

GIS Kit, yn olaf rhywbeth da i'r iPad

Yn olaf, gwelaf gymhwysiad deniadol iawn ar gyfer iPad sy'n canolbwyntio ar gipio data GIS yn y maes. Mae gan yr offeryn botensial ar gyfer llawer o bethau, ac mae'n gadael cymwysiadau rydw i wedi rhoi cynnig arnyn nhw fel GaiaGPS, GIS4Mobile, ArcGIS ar gyfer iPad a GISRoam mewn diapers; yr olaf yn bwerus ond ddim yn gyfeillgar iawn i weithio gyda hi ac yn canolbwyntio mwy ar ddadansoddi ...

Cynghorion i ddod i arfer â'r bysellfwrdd rhithwir Ipad

Dim byd gwell na bysellfwrdd Zagg i weithio ar yr iPad, sydd gyda llaw eisoes wedi dangos i mi yn amsugno sioc ar gyfer cwymp un metr ar goncrit. Ond nid yw cerdded bob amser yn ras, felly dyma rai awgrymiadau i ddod i arfer â'r rhith-bysellfwrdd. 1. Nid yw'n dda cymryd arferion gwael.…

Cylchgronau 3, themâu 3

Cyrhaeddodd PC Magazine, rhifyn digidol o Orffennaf 2011, heddiw yn unig. Cymeraf y cyfle hwn i hyrwyddo pwnc sydd wedi fy niddanu yma yn yr esblygiad bron yn anghildroadwy hwn o ddychwelyd i wneud bron popeth gyda'n hewinedd. Rwyf hefyd yn hyrwyddo ar y diwedd awgrymiadau o ddiddordeb mewn dau gylchgrawn arall yn yr amgylchedd geo-ofodol y mae ...

Yr ochr arall i'r IPad

Prynhawn teulu, dim byd fel hyn i anghydbwyso'r pwysau. Roeddwn i eisiau gwneud y swydd hon i gynnal cydbwysedd â lluniadau fy merch gyda'r iPad, rhag iddyn nhw ymladd drosto. Dyma ochr arall i'r awyr, y lluniau gorau i mi eu tynnu ohono yw hoffi'r cnwd gyda chawl o ...

Sut i ddal y sgrin Ipad

Rydym yn byw yn yr oes o fwyd cyflym, mae popeth ar y ffordd, yn fodiwlaidd, yn raddadwy ac yn gymharol berthnasol. Cymaint felly fel ein bod ni'n dysgu pethau ar yr hediad. Ar ôl bron i chwe mis o ddefnyddio'r iPad, fe ddigwyddodd i mi sut y gallwn wneud beth ar y bwrdd gwaith rydyn ni'n ei alw'n "sgrin argraffu" neu wedi'i gyfieithu ...

Sut i drosglwyddo ffeiliau o'r Ipad i'r PC

Mae gweithio ar dabledi yn arfer y bydd yn rhaid i ni ddod i arfer ag ef, oherwydd mae'n duedd eithaf anghildroadwy. Yn yr achos hwn byddwn yn gweld sut i ddatrys mater pasio data rhwng y PC a'r Ipad gydag o leiaf dri opsiwn. 1. Trwy Itunes Efallai mai dyma'r ffordd fwyaf ymarferol, gan mai dim ond ...

Blogsy am Blogs o IPad

Mae'n ymddangos imi ddod o hyd i gymhwysiad iPad derbyniol o'r diwedd sy'n caniatáu blogio heb lawer o boen. Hyd yn hyn roeddwn wedi bod yn rhoi cynnig ar BlogPress a'r un WordPress swyddogol, ond rwy'n credu mai Blogsy yw'r un a ddewiswyd o ran golygu WYSIWYG mwy neu lai cyfeillgar. Er bod yn rhaid i mi ddatrys y gwasanaeth gyda delweddau wedi'u cynnal yn ...

Zagg, y cyflenwad gorau i'r Ipad

Un o'r prif broblemau gydag addasu i iPad yw'r bysellfwrdd. Bydd yna rai sy'n dod i arfer ag ef, ond ar ôl mis deuaf i'r casgliad bod y rhesymau hyn yn fy atal rhag gwneud hynny: Ar y naill law, mae fy mysedd yn rhy dew, ac mae'n anodd i mi weithredu'r bysellfwrdd. 25 mlynedd yn ddiweddarach rwy'n gwerthfawrogi fy nghwrs teipio ...

Byddwch yn ofalus!

Darllenwch bopeth ... peidiwch â chredu unrhyw beth, mai Diwrnod Ffwl Ebrill yw 60 Parthau Bydysawd Traverse heddiw. Fe wnaethant hynny i mi yn gynnar ddoe, ar yr esgus bod y Dwyrain Pell eisoes yn 28 Blissful Ipad na fydd yn gadael imi flogio yn Wysiwyg, neu Javascript, neu xmlrpc, tabled hapus sy'n fy ngorfodi ...

Ipad, fy hoff geisiadau 43

  Chwarae, chwarae gyda'r dabled hon, cynigiaf roi'r gorau i ddefnyddio'r gliniadur ddechrau'r flwyddyn nesaf. Mae fy ansicrwydd a fydd hyn yn bosibl mewn gwirionedd wedi fy arwain i chwilio am yr offer sylfaenol sy'n disodli'r hyn rwy'n ei wneud - ac yn rhoi'r gorau i'w wneud - yn fy nhrefn. Mae model gweithredu Apple yn ddiddorol gyda ...

Etifeddiaeth 2010

Beth i'w ddweud, pan fyddaf ychydig oriau i ffwrdd i fynd ar wyliau, rwy'n gadael iddynt wybod beth oedd y gwynt ar fin chwythu i ffwrdd a bod hynny wedi codi oherwydd nad yw'r nod euraidd yn ddilys mwyach. Er mewn cwpl o bynciau, erfyniais arno â dagrau. O argyfwng Honduran Wel, dim llawer o newyddion. Dim ond…