Ar gyfer Ymchwilwyr, Prosiect Treth Eiddo Tiriog

 

Galwad am Ddethol Ymchwilwyr

Mae'r Rhaglen ar gyfer America Ladin a'r Caribî yn cyhoeddi'r broses ddethol ar gyfer ymchwilwyr sydd â diddordeb mewn cymryd rhan mewn astudiaeth ar systemau treth eiddo tiriog yn America Ladin. Mae'r prosiect yn ceisio casglu a systemateiddio data ariannol, cyfreithiol a gweinyddol ar y dreth eiddo, mewn awdurdodaethau gwahanol wledydd y rhanbarth gyda'r bwriad o ledaenu gwybodaeth a pharatoi dangosyddion perfformiad ar briodoleddau nodedig, megis cadastre, arfarniadau, casglu a casgliad, ymhlith eraill.

Cyfrifoldebau Ymchwilydd

prisiad stentaidd1 Casglu data yn awdurdodaethau 10 i 15 yn eich gwlad ar y dreth eiddo, gan gynnwys data ariannol; deddfwriaeth sylfaenol; math o benderfynu a gweinyddu'r dreth; a data cyffredinol ar y gwledydd a'r awdurdodaethau a ddewiswyd. Defnyddir y data i ddiweddaru'r ffeiliau sydd ar gael yn yr adrannau “Mynediad Data” a “Dangosyddion” sydd ar gael yn:

 • http://www.lincolninst.edu/subcenters/property-tax-in-latin-america/es/data.asp
 • http://www.lincolninst.edu/subcenters/property-tax-in-latin-america/es/indicators.asp

2 Adolygwch yr holiadur a ddefnyddir ar gyfer casglu data, gan gynnwys cynnig ffurflen symlach sy'n briodol i'ch gwlad. Mae holiaduron a ddefnyddir ar hyn o bryd ar gael yn:

 • http://www.surveymonkey.com/s/isbicostarica2010
 • http://www.surveymonkey.com/s/impuestopredial2010
 • http://www.surveymonkey.com/s/iptu2010

3 Cymryd rhan mewn gweithdy wyneb yn wyneb yn ninas Porto Alegre, Brasil. Bydd y gweithdy yn cael ei gynnal yn ystod penwythnos (i'w gyhoeddi), ddiwedd mis Tachwedd neu ganol mis Rhagfyr mae'n debyg.

4. Cymryd rhan mewn gweithdy rhithwir 2 ddiwrnod, a fydd yn cael ei gynnal ym mis Mawrth 2012 (yr union ddyddiad i'w ddiffinio maes o law). Bydd y gweithdy hwn hefyd yn cael ei gynnal dros benwythnos.

5 Paratoi adroddiadau unigol a grŵp sy'n gysylltiedig â'r tasgau cyflenwol canlynol a fydd yn cael eu perfformio yn ystod y gweithdai.

 • Gwerthusiad beirniadol o'r dull ymchwil, offerynnau a ddefnyddiwyd yn yr arolwg, dull lledaenu data ymchwil, strategaethau i ddenu cyfranwyr a chydweithwyr.
 • Systemateiddio ffynonellau data yn eich gwlad.
 • Adolygiad cyffredinol o ddata a gyhoeddwyd am eich gwlad / awdurdodaethau ar wefan Lincoln.
 • Nodi termau newydd 10 ar gyfer yr eirfa, dolenni gwe 10 am eich gwlad a chyhoeddiadau 10 sy'n berthnasol ym maes trethiant eiddo tiriog.
 • Cyfraniad yn natblygiad a templed (tabl cryno) ar y dreth eiddo i'w defnyddio mewn cymariaethau rhyngwladol. 
 • Cyfraniad wrth strwythuro adroddiadau treth yn y dyfodol.

 

Cais

Bydd y dewis o gyfranogwyr i'w cyflogi yn y prosiect yn seiliedig ar y dogfennau a'r wybodaeth ganlynol, y dylid anfon atynt ptla@lincolninst.edu cyn 12 Tachwedd o 2011:

 • Crynhowyd Curriculum vitae (CV) (uchafswm o daflenni 2), gan gynnwys data ar eich galwedigaeth gyfredol a'ch perthynas â phwnc treth eiddo.
 • Sylw ar uchafswm o dudalennau 3 ar y sefyllfa a / neu faterion beirniadol ar y dreth eiddo yn eich gwlad.
 • Llythyr cyfeirio gan weithiwr proffesiynol yr ydych wedi gweithio gydag ef, gan gynnwys cyfeiriad e-bost a rhif ffôn i gysylltu â chi.
 • Dangosol yw'r awdurdodaethau y byddech chi'n eu hystyried yn ddichonadwy ac yn gynrychioliadol o'ch gwlad, gan nodi cyfeiriadau ar y ffynonellau data lle byddwch chi'n dod o hyd i'r wybodaeth economaidd-gymdeithasol a'r ystadegau treth sy'n berthnasol i'r prosiect hwn.

Os cewch eich dewis:
Iawndal
- UD $ 9,200. Yn ogystal, bydd Sefydliad Lincoln yn talu costau cludo, llety a phrydau bwyd sy'n gysylltiedig â'r gweithdy wyneb yn wyneb.
Cyfnod Contract - Tachwedd 2011 i Mai 2012.

Am gwestiynau ac eglurhad, ysgrifennwch at ptla@lincolninst.edu.

Gallwch hefyd ddilyn galwadau tebyg ar Facebook a Twitter.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.