Mae defnyddwyr ArcView 3x yn hoffi GvSIG

Heddiw roeddwn i mewn sefydliad cynhyrchu cartograffig, o'r rhai a ddysgodd yn dda iawn sut i raglennu gyda Avenue, y bwriad cychwynnol oedd cyflwyno dewisiadau amgen i ddiflaniad ffurfiol ArcView 3x a chyfyngu symud i ArcGIS 9.

image Byddai wedi bod yn fwy cymhleth pe baent wedi bod yn ddefnyddwyr Geomedia i bwy y gymhariaeth byddai wedi bod yn fwy helaeth, neu fod arian ar gael iddynt ac roeddent yn y posibilrwydd o gaffael ceisiadau am fath Maniffold ArcGIS neu gost is. Mewn ychydig funudau o amlygiad roeddent yn fodlon â manteision GvSIG; nawr rwy'n crynhoi'r hyn rwy'n credu sydd wedi eich darbwyllo:

1. Mae'n edrych cymaint fel ArcView a AutoCAD

Mae'r ffaith bod GvSIG wedi bod yn debyg iawn i ArcView 3x yn ei ryngwyneb yn seiliedig ar olygfeydd, tablau a gosodiadau wedi bod yn bendant. Yna, gweler y ffordd i adeiladu data sy'n debyg i AutoCAD, gyda digon o orchmynion golygu wedi dylanwadu; Wrth gwrs, gwyddom fod defnyddwyr ArcView 3x wedi beirniadu'r anhawster i olygu data'n gywir a diffyg topoleg.

2. Mae'n rhad ac am ddim, neu bron

Mae'r gair cywir yn rhydd i'w ddefnyddio, fodd bynnag y ffordd yr ydych wedi delweddu yw ei ddosbarthu nad oes angen prynu trwydded. Datblygodd y sefydliad hwn rai swyddogaethau ar Avenue, ac wrth ystyried y posibilrwydd o symud i ArcGIS 9, yr hyn sy'n digwydd yw, ar gyfer defnyddwyr ei gymwysiadau, ei bod yn anodd caffael y math hwn o drwydded ... yn enwedig oherwydd eu bod yn fwrdeistrefi incwm isel.

Wrth gwrs, oherwydd hyn rwyf wedi ymrwymo i roi cwrs GvSIG iddynt o'r enw "GvSIG ar gyfer defnyddwyr ArcView" ... Rwy'n credu y bydd yn ddiddorol.

Golygai caffael ArcGIS, ArcGIS Engine, ArcObjects, Gis Server ac ArcSDE agos at $ 57,000. Yn awr, dim ond $ 2,000 y byddant yn ei fuddsoddi mewn cwrs Java, $ 1,000 mewn cwrs GvSIG a $ 2,000 wrth baratoi llawlyfrau da ... Nid yw'n rhad ac am ddim wrth gwrs, ond dim ond $ 5,000 fydd yn eu costio oherwydd bod ganddynt raglenwyr sy'n trin Java ac yn gwybod gyda'u llygaid cau defnydd ArcView.

3. Cydnawsedd aml-system

Wedi'i ddatblygu ar Java, mae'n rhedeg ar Mac a Linux, mae'n golygu y byddent yn rhoi'r gorau i ddioddef oherwydd y pecyn gwasanaeth sy'n cefnogi'r system yr oeddent yn ystyried ei gweithredu.

Am y tro hwn y gwneir y penderfyniad, dim ond cynllun gwaith fydd yn adlewyrchu cam hyfforddi, datblygu a gweithredu fersiwn newydd eu system. Gorau oll, maent yn gobeithio systemateiddio'r profiad i'w droi'n gyhoeddiad.

Felly ie, defnyddwyr ArcView fel GvSIG. Ddeufis i ffwrdd bod yn profi, eisoes yn cynhyrchu canlyniadau.

Yno rwy'n dweud wrthynt sut mae'n mynd.

Atebion 4 i "Mae defnyddwyr ArcView 3x wrth eu bodd gyda GvSIG"

 1. Nid yw gvSIG yn rhad ac am ddim, ond mae'n cael ei dalu gyda'n trethi gan rai gweinyddiaethau cyhoeddus.

  Yr hyn nad yw'n dderbyniol yw bod meddalwedd y buddsoddwyd cymaint o arian ac amser ynddo mor hwyr o ran meddalwedd sy'n cystadlu (darllenwch qGIS neu debyg). A'r cyfan oherwydd "arfer" Sbaen o wneud popeth o'r dechrau, heb ailddefnyddio llawer o'r hyn sydd eisoes wedi'i wneud yn y gymuned (fel GRASS er enghraifft).

  Mae'n hawdd, gydag arian cyhoeddus. Faint o'r cwmnïau hyn sy'n cydweithio yn gvSIG (prydlesu IVER, prodeveloped ac eraill), yn ei wneud fel buddsoddiad ac nid ydynt yn codi unrhyw beth mewn gwirionedd?

 2. Mae meddwl bod meddalwedd am ddim yn rhad ac am ddim yn un o'r camgymeriadau mwyaf clasurol a all ddigwydd o gwmpas yr SL. Os felly, byddwn wedi treulio dwy flynedd yn byw oddi ar yr ocsigen yr wyf yn ei anadlu, gan fod rhan fawr o'm hymroddiad i waith y prosiect gvSIG ac mae'n amlwg nad yw fy mhenaethiaid mor ddyngarol. Hynny yw, mae gvSIG a llawer o brosiectau SL eraill yn byw o sefydliadau a chwmnïau sy'n BUDDSODDI yn y prosiectau hyn gyda meddyliau gwahanol iawn, rhai heb ddiddordeb ac eraill, ond nid bob amser, LÍCITOS.

  Yn y prosiect mae bwriad bob amser i gydweithio, nid yn unig yn y datblygiad ond hefyd yn y ddogfennaeth, felly os yn y sefydliad cynhyrchu cartograffig y mae ei benodiadau eisiau cymryd rhan yn y prosiect gyda'r "llawlyfrau da" hynny, rwy'n siŵr bod fy Bydd partneriaid prosiect yn eich croesawu â breichiau agored!

  Rwy'n credu, os yw pob asiantaeth sy'n mabwysiadu gvSIG yn cyfrannu ychydig at y prosiect gyda llawlyfrau, sesiynau tiwtorial, estyniadau neu beth bynnag, bydd y budd yn cael ei ddychwelyd yn gyflym iawn i'r gymuned a byddwn yn cael yr hyn "os yw pawb yn chwarae, mae pawb yn ennill." Mae'n wahaniaeth amlwg o ran mabwysiadu technolegau perchnogol ac mae hynny'n gwneud y SL yn "wely poeth" arloesi a datblygu.

  A chan fod gen i sylw braf rwy'n mynd i'w bostio ar fy mlog 😀

 3. O'r tîm gvSIG, ni allwn ond diolch i chi am ein hysbysu o'r da a'r drwg y mae defnyddwyr yn ei gael yn y cais, a fydd bob amser yn ein helpu i wella. Diolch yn fawr!
  O ran y rhifyn, ychydig bach fydd yn cael ei wella gyda'r nod o gael y gorau posibl. Ac mae'r topoleg eisoes ar fin cael ei datblygu, felly yn y dyfodol bydd fersiynau ar gyfer pawb sydd ei angen.
  O ran y cwrs rydych chi'n mynd i'w gymryd, os oes angen, ar we "glasurol" gvSIG (www.gvsig.gva.es) mae gennych chi ddigon o ddeunydd yn yr adran ddogfennaeth; Ar wefan gymunedol gvSIG (www.gvsig.org), ym maes "lawrlwythiadau answyddogol" gallwch ddod o hyd i gwrs sydd wedi'i roi gan y gymuned.

  Cyfarchion!
  Alvaro

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.