Mae defnyddwyr ArcView 3x yn hoffi GvSIG

Heddiw, bûm mewn sefydliad cynhyrchu cartograffig, o'r rhai a ddysgodd yn dda iawn i raglennu gyda Avenue, y bwriad cychwynnol oedd cyflwyno dewisiadau amgen i ddiflaniad ffurfiol ArcView 3x a chyfyngiad symud i ArcGIS 9.

image Byddai wedi bod yn fwy cymhleth pe buasent yn ddefnyddwyr Geomedia i bwy y gymhariaeth byddai wedi bod yn fwy helaeth, neu roedd ganddyn nhw arian ar gael ac roeddent yn gallu prynu ArcGIS neu gymwysiadau Manifold cost is. Mewn ychydig funudau o amlygiad maent wedi bod yn fodlon â buddion GvSIG; Nawr rwy'n crynhoi'r hyn rwy'n credu sydd wedi eich argyhoeddi:

1. Mae'n edrych cymaint fel ArcView a AutoCAD

Mae'r ffaith bod gan GvSIG y fath debygrwydd ag ArcView 3x yn ei ryngwyneb yn seiliedig ar olygfeydd, tablau a chynlluniau wedi bod yn bendant. Yna gweld bod y ffordd o adeiladu data sy'n debyg i AutoCAD, gyda digon o orchmynion golygu wedi dylanwadu; Wrth gwrs, rydym yn gwybod bod defnyddwyr ArcView 3x yn feirniadol iawn o'r anhawster wrth olygu data yn gywir a'r diffyg topoleg.

2. Mae'n rhad ac am ddim, neu bron

Mae'r gair cywir yn rhad ac am ddim i'w ddefnyddio, ond y ffordd y maent wedi'i ddelweddu yw nad oes angen prynu trwydded i'w ddosbarthu. Datblygodd y sefydliad hwn rai nodweddion ar Avenue, ac roeddent yn ystyried y posibilrwydd o symud i ArcGIS 9, yr hyn sy'n digwydd yw ei bod yn anodd i ddefnyddwyr eu cymwysiadau gaffael y math hwn o drwydded ... yn enwedig gan eu bod yn fwrdeistrefi incwm isel.

Wrth gwrs, ar gyfer hyn rwyf wedi addo rhoi cwrs GvSIG i chi o'r enw "GvSIG ar gyfer defnyddwyr ArcView" ... rwy'n credu y bydd yn ddiddorol.

mae caffael ArcGIS, ArcGIS Engine, ArcObjects, Gis Server, ac ArcSDE yn costio tua $ 57,000 iddynt. Nawr dim ond $ 2,000 y byddan nhw'n ei fuddsoddi mewn cwrs Java, $ 1,000 mewn cwrs GvSIG a $ 2,000 yn natblygiad llawlyfrau da ... Nid yw'n rhad ac am ddim, ond dim ond $ 5,000 y bydd yn ei gostio iddyn nhw oherwydd bod ganddyn nhw raglenwyr sy'n trin Java ac sy'n gwybod â'u llygaid wedi cau'r defnydd o ArcView.

3. Cydnawsedd aml-system

Pan gaiff ei ddatblygu ar Java, mae'n rhedeg ar Mac a Linux, mae'n golygu y byddent yn rhoi'r gorau i ddioddef o'r pecyn gwasanaeth sy'n cefnogi'r system yr oeddent yn ystyried ei gweithredu.

Am y tro, mae'r penderfyniad yn cael ei wneud, dim ond cynllun gwaith y byddan nhw'n ei wneud sy'n adlewyrchu cam hyfforddi, datblygu a gweithredu'r fersiwn newydd o'u system. Gorau oll, maen nhw'n gobeithio systemateiddio'r profiad yn swydd.

 

Felly ie, mae defnyddwyr ArcView yn hoffi GvSIG. Dau fis o bod yn profi, eisoes yn cynhyrchu canlyniadau.

Yma dwi'n dweud wrthynt sut mae'n mynd.

4 Atebion i "Mae defnyddwyr ArcView 3x yn caru GvSIG"

 1. Nid yw gvSIG yn rhad ac am ddim, ond mae'n cael ei dalu gyda'n trethi gan rai gweinyddiaethau cyhoeddus.

  Yr hyn nad yw'n dderbyniol yw bod meddalwedd y buddsoddwyd cymaint o arian ac amser ynddo mor hwyr o ran meddalwedd sy'n cystadlu (darllenwch qGIS neu debyg). A'r cyfan oherwydd "arfer" Sbaen o wneud popeth o'r dechrau, heb ailddefnyddio llawer o'r hyn sydd eisoes wedi'i wneud yn y gymuned (fel GRASS er enghraifft).

  Mae'n hawdd, gydag arian cyhoeddus. Faint o'r cwmnïau hyn sy'n cydweithio yn gvSIG (prydlesu IVER, prodeveloped ac eraill), yn ei wneud fel buddsoddiad ac nid ydynt yn codi unrhyw beth mewn gwirionedd?

 2. Mae meddwl bod meddalwedd am ddim yn rhad ac am ddim yn un o'r camgymeriadau mwyaf clasurol a all ddigwydd o gwmpas yr SL. Os felly, byddwn wedi treulio dwy flynedd yn byw oddi ar yr ocsigen yr wyf yn ei anadlu, gan fod rhan fawr o'm hymroddiad i waith y prosiect gvSIG ac mae'n amlwg nad yw fy mhenaethiaid mor ddyngarol. Hynny yw, mae gvSIG a llawer o brosiectau SL eraill yn byw o sefydliadau a chwmnïau sy'n BUDDSODDI yn y prosiectau hyn gyda meddyliau gwahanol iawn, rhai heb ddiddordeb ac eraill, ond nid bob amser, LÍCITOS.

  Yn y prosiect mae bwriad bob amser i gydweithio, nid yn unig yn y datblygiad ond hefyd yn y ddogfennaeth, felly os yn y sefydliad cynhyrchu cartograffig y mae ei benodiadau eisiau cymryd rhan yn y prosiect gyda'r "llawlyfrau da" hynny, rwy'n siŵr bod fy Bydd partneriaid prosiect yn eich croesawu â breichiau agored!

  Rwy'n credu, os yw pob asiantaeth sy'n mabwysiadu gvSIG yn cyfrannu ychydig at y prosiect gyda llawlyfrau, sesiynau tiwtorial, estyniadau neu beth bynnag, bydd y budd yn cael ei ddychwelyd yn gyflym iawn i'r gymuned a byddwn yn cael yr hyn "os yw pawb yn chwarae, mae pawb yn ennill." Mae'n wahaniaeth amlwg o ran mabwysiadu technolegau perchnogol ac mae hynny'n gwneud y SL yn "wely poeth" arloesi a datblygu.

  A chan fod gen i sylw braf rwy'n mynd i'w bostio ar fy mlog 😀

 3. O'r tîm gvSIG, ni allwn ond diolch i chi am ein hysbysu o'r da a'r drwg y mae defnyddwyr yn ei gael yn y cais, a fydd bob amser yn ein helpu i wella. Diolch yn fawr!
  O ran y rhifyn, ychydig bach fydd yn cael ei wella gyda'r nod o gael y gorau posibl. Ac mae'r topoleg eisoes ar fin cael ei datblygu, felly yn y dyfodol bydd fersiynau ar gyfer pawb sydd ei angen.
  O ran y cwrs rydych chi'n mynd i'w gymryd, os oes angen, ar we "glasurol" gvSIG (www.gvsig.gva.es) mae gennych chi ddigon o ddeunydd yn yr adran ddogfennaeth; Ar wefan gymunedol gvSIG (www.gvsig.org), ym maes "lawrlwythiadau answyddogol" gallwch ddod o hyd i gwrs sydd wedi'i roi gan y gymuned.

  Cyfarchion!
  Alvaro

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.