Rwy'n-model, y Bentley newydd bet

bentley i model v8i Am eiliad cefais fy amheuon, pe bai Bentley yn siarad am fformat newydd a fyddai'n disodli'r dgnV8, yna roeddwn i'n meddwl ei fod yn fath o fformat cywasgedig fel y kmz gyda Google Earth kml. Fisoedd yn ôl, fe wnes i swydd, gan ddymuno tybio hynny roedd yn golygu ff o V8i, ar ôl y cyflwyniad a wnaed yn y Symposiwm, ac er fy mod yn siŵr bod hyn yn fwy geofumed, rwy'n meddwl fy mod yn deall beth mae'n ei olygu (ria) yr i.

Dyma'r I-model, bet y mae Bentley yn gobeithio ei wneud, a fydd o bosibl yn chwyldroi'r ffordd y maent yn gweld eu cynhyrchion a'u fformat dgn / dwg / dxf V8. Er mai dim ond breef oedd yr hyn y maent yn ei ddangos i ni, eisoes yn y fersiynau V8i rydym wedi dechrau i brofi beth mae'r ffrindiau hyn yn ei wneud a beth mae I-model yn ei olygu i Bentley.

I-model tuag at Bentley

Ar gyfer Bentley mae'n syml iawn, ymasiad yng ngalluoedd Prosiect Doeth a Microstation, prif gynnyrch hyd nes eu bod wedi gwasanaethu erbyn hyn: un i reoli dogfennau, y llall i weithredu data gofodol.

Gyda'r model I-Bent mae Bentley yn gobeithio cymryd ProjectWise Navigator i ddefnydd mwy gwaraidd, sydd, hyd yn hyn, wedi cael ei ystyried yn affeithiwr cymhleth canolig i'w weithredu mewn prosiectau syml. Mae'n awgrymu y byddai'r llif gwaith yn cael ei godi ar yr hyn y mae Project Wise eisoes yn ei wneud ond o dan reolaeth data strwythuredig, yn dilyn safonau ac integreiddio'r gwahanol offer geo-peirianneg y mae Bentley wedi'i gaffael a'i ail-adeiladu o XM.

Tra ar lefel Microstation, byddai'r fformat dgn yn awr yn integreiddio data xml o wahanol arbenigeddau, wedi'i strwythuro mewn ffordd debyg i'r hyn a wnaethant gyda xfm. Byddai ProjectWise Navigator yn cymryd lle Bentley View, nid ydym yn gwybod a fyddai'n aros yn rhydd a byddai Microstation yn caffael eiddo a oedd gan ProjectWise Lite.

I-model tuag at ddefnyddiwr Bentley

image Mae ennill y defnyddiwr yn eang, gan y byddai'n gwella'r gallu i gydweithio ar yr un data, gan anghofio cysyniad ffeiliau. Er mwyn rhoi enghraifft, mewn ffeil math I-model, gallai'r technegwyr stentiau wagio eu data gyda thrachywiredd milimetr, tra byddai'r defnyddwyr GIS yn creu haenau topolegol i wneud dadansoddiad gofodol, byddai'r peirianwyr ffyrdd yn tynnu'r llinell israddio o waith newydd a gwaith gwasanaethau cyhoeddus ehangu'r rhwydwaith. Mae pob un, gyda safonau topolegol yn cael eu haddasu i'r perthnasedd yn ôl arbenigedd, yn ymddangos fel pe baent yn gweithredu'r un ffeil sy'n pwyso'r 20% o'r hyn a fyddai'n ffeiliau unigol, gyda hawliau fesul defnyddiwr a chadw hanes y newidiadau sy'n cael eu storio. Felly, byddai'r safon dopolegol yn gwneud yr un llinell ar gyfer stentiau â therfyn terfyn eiddo, ar gyfer cynllunio trefol wal gynnal, ar gyfer gwaith cyhoeddus yn strwythur lliniaru ac ar gyfer dylunio llenfur; gweithredu gwirio hawliau syml i mewn a gweinyddu newidiadau i fflagiau sy'n gwrthod derbyn.

Yna mae Geoweb Publisher yn codi'r ffeil i'w chyhoeddi ar y Fewnrwyd neu'r Rhyngrwyd, gyda VPR gwell sy'n deall meini prawf darllen syml (WMS, WCS), esblygodd y llinell goch i'r rhifyn a reolir gan (WFS-T). Gwneud yr hyn y mae wedi'i wneud, sydd bellach yn parchu safonau ac yn gysylltiedig â thrafodion â hawliau, llofnod digidol a rheolaeth Hanesyddol.

Mae'r mwg yn ymddangos yn syfrdanol, ond y cysyniad o BIM sy'n berthnasol i lif gwaith sy'n digwydd bob dydd mewn sefyllfa go iawn. Wrth gwrs, gellir gwneud hyn i gyd gyda Microstation a ProjectWise, ond mae'r data yn allanol neu ychydig o gysylltiad sydd ar lefel xml, mae hypergyswllt yn debyg i beth oedd y mslinks. Daearyddiaeth; felly, rwy'n cysylltu'r trawsnewidiad hwn yn fawr iawn â gweithrediad y cysyniad xfm arfaethedig yn 2005, wedi'i integreiddio yn Bentley Map XM. Os yw'r fformat V8 wedi'i gysyniadu'n dda, ac yn cefnogi xml o'r dyddiad hwnnw, yna ni fyddai gennym fformat newydd ar gyfer V8i, dim ond fersiynau newydd o gynnyrch Bentley fyddai'n gallu darllen data strwythuredig yn ôl lefel eu harbenigedd. Byddai fersiynau blaenorol i V8i yn darllen y dgn heb weld y priodoleddau xml fel y mae nawr i'w weld gyda Microstation arferol, ffeil yn cael ei gweithredu gyda Bentley Map.

imodel bentley

Rwy'n modelu tuag at ddefnyddio brandiau eraill

Yma, mae'n ymddangos mai dyma'r her gryfaf, mae'n ymddangos mai'r peilot integreiddio gyda AutoDesk Revit, sy'n caniatáu i ddata weithredu o Bentley Architecture, yw'r canllaw, ac er mai fy dyfalu yw, efallai y bydd Bentley yn dyheu am gyrraedd y tu hwnt. Dwyn i gof bod rhywbeth tebyg yn bodoli yn Bentley Map i ryngweithio â ArcxIS mxd a lyr, gyda'r gwahaniaeth sy'n gofyn am drwydded ESRI wedi'i gosod; mae'r ffaith bod hyn bellach yn gweithio gyda Revit heb fod angen trwydded yn gwneud i ni feddwl ei fod yn ganlyniad cytundeb rhwng AutoDesk a Bentley, gan mai AutoDesk oedd y cyntaf i hyrwyddo cysyniad BIM yn Revit.

Er y byddai V8i yn fformat gweithio i ddefnyddwyr Microstation, ar gyfer defnyddwyr allanol byddai'n fformat cyfnewid wedi'i gyfoethogi y gallant ddarllen data ohono o dan safonau derbyniol, nid yr hyn y mae ffeil pdf neu ffeil wedi'i allforio yn ei wneud. Yn y pen draw, mae BIM y tu hwnt i Bensaernïaeth yn cael ei grynhoi i ddehongli'r ffigyrau geoffisegol mewn gofod rhithwir fel gwrthrychau bywyd go iawn y maent wedi'u cynrychioli erioed, fel y dywed Txus. Mae hefyd yn debygol bod Bentley yn edrych i wneud gwell defnydd o'i fformatau dxf / dwg sydd wedi bod yn gweithredu heb drawsnewidiad ers sawl blwyddyn, ac y byddai AutoCAD bellach yn darllen ategion gyda'i holl briodoleddau V8i.

Pe bai hyn yn wir, byddai defnyddiwr Civil3D yn darllen arwyneb a adeiladwyd gydag Inroads mewn dwg-i-model, tra byddai defnyddiwr AutoCAD ond yn gweld y fector a oedd yn brif ffynhonnell, fel grid y dot. Dyma'r hyn y mae defnyddwyr yn ei ddisgwyl yn gyffredinol gan wahanol ganghennau o greadigrwydd dynol o'r enw brandiau masnachol (gan gynnwys rhai ffynhonnell agored sydd hefyd yn fasnachol) ac sy'n dyheu bod cwmnďau mawr yn ystyried y term rhyngweithredu fel budd byd-eang ac nid cofleidio i gau yn ogystal â'r cylch.

bentley i model v8i ________________________________________

I gloi, I-model yw gweithredu BIM, a reolir gan ProjectWise, a weithredir gan Microstation ac mewn cytgord â brandiau eraill.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.