Rwy'n-model, y Bentley newydd bet

bentley i model v8i Am eiliad roedd gen i fy amheuon, pe bai Bentley yn siarad am fformat newydd a fyddai’n disodli’r dgnV8, yna roeddwn i’n meddwl ei fod yn fath o fformat cywasgedig fel kmz gyda kml Google Earth. Fis lawer yn ôl fe wnes i swydd, eisiau tybio hynny roedd yn golygu ff o V8i, ar ôl y cyflwyniad a wnaed yn y Symposiwm, ac er fy mod yn siŵr bod hyn yn fwy geofumed, rwy'n meddwl fy mod yn deall beth mae'n ei olygu (ria) yr i.

Dyma'r I-model, bet y mae Bentley yn dyheu amdano, a fydd o bosibl yn chwyldroi'r ffordd rydych chi'n gweld ei gynhyrchion a'i fformat dgn / dwg / dxf V8. Er mai dim ond breef oedd yr hyn roedden nhw'n ei ddangos i ni, eisoes yn y fersiynau V8i rydym wedi dechrau i brofi beth mae'r ffrindiau hyn yn ei wneud a beth mae I-model yn ei olygu i Bentley.

I-model tuag at Bentley

Ar gyfer Bentley mae'n syml iawn, ymasiad yng ngalluoedd Prosiect Doeth a Microstation, prif gynnyrch hyd nes eu bod wedi gwasanaethu erbyn hyn: un i reoli dogfennau, y llall i weithredu data gofodol.

Gyda'r I-model mae Bentley yn gobeithio dod â ProjectWise Navigator at ddefnydd mwy gwâr, sydd hyd yn hyn wedi'i ystyried yn affeithiwr canolig cymhleth i'w weithredu mewn prosiectau syml. Mae'n awgrymu y byddai'r llif gwaith yn cael ei godi ar yr hyn y mae Project Wise eisoes yn ei wneud ond o dan reoli data strwythuredig, gan ddilyn safonau ac integreiddio'r gwahanol offer geo-peirianneg y mae Bentley wedi'i gaffael a'i ail-adeiladu o XM.

Tra ar y lefel Microstation, byddai'r fformat dgn bellach yn integreiddio data xml o wahanol arbenigeddau, wedi'u strwythuro mewn ffordd debyg i'r hyn a wnaethant gyda xfm. Byddai Bentley View yn cael ei ddisodli gan ProjectWise Navigator, nid ydym yn gwybod a fyddai'n aros yn rhad ac am ddim a byddai Microstation yn caffael eiddo a oedd gan ProjectWise lite.

I-model tuag at ddefnyddiwr Bentley

image Mae'r enillion i'r defnyddiwr yn eang, gan y byddai'n gwella'r gallu i weithio gyda'i gilydd ar yr un data, gan anghofio'r cysyniad o ffeiliau. I roi enghraifft, mewn model I-math o ffeil, gallai'r technegwyr cadastre wagio eu data gyda manwl gywirdeb milimetr, tra byddai'r defnyddwyr GIS yn creu haenau topolegol i wneud dadansoddiad gofodol, byddai'r peirianwyr ffyrdd yn llunio'r is-haen. gwaith newydd a gwaith gwasanaethau cyhoeddus, estyniad i'r rhwydwaith. Popeth, gyda normau topolegol wedi'u haddasu i'r perthnasedd yn ôl arbenigedd, mae'n ymddangos eu bod yn gweithredu'r un ffeil sy'n pwyso 20% o'r hyn a fyddai'n ffeiliau unigol, gyda hawliau fesul defnyddiwr ac yn cadw hanes o newidiadau wedi'u storio. Felly, byddai'r norm topolegol yn gwneud yr un llinell yn ffin eiddo ar gyfer stentiau, ar gyfer cynllunio trefol yn wal gynnal, ar gyfer gwaith cyhoeddus yn strwythur lliniaru ac ar gyfer dylunio llenfur; Mae gweithredu hawliau gwirio-i-mewn syml a rheoli newid yn derbyn baneri derbyn.

Yna mae Geoweb Publisher yn codi'r ffeil i'w chyhoeddi ar y Fewnrwyd neu'r Rhyngrwyd, gyda VPR gwell sy'n deall meini prawf darllen syml (WMS, WCS), esblygodd y llinell goch i argraffiad rheoledig trwy (WFS-T). Gwneud yr hyn y mae wedi'i wneud, bellach yn parchu safonau ac yn gysylltiedig â thrafodion â hawliau, llofnod digidol a rheolaeth Hanesyddol.

Mae'r mwg yn ymddangos yn astral, ond y cysyniad o BIM sy'n cael ei gymhwyso i lif gwaith sy'n digwydd bob dydd mewn lleoliad go iawn. Sylwch, gellir gwneud hyn i gyd eisoes gyda Microstation a ProjectWise, ond mae'r data yn allanol neu nid oes llawer o gysylltiad ar y lefel xml, yr hyn sydd â hyperddolen sy'n debyg i'r hyn y mae mslinks ohono Daearyddiaeth; felly, rwy'n cysylltu'r trawsnewidiad hwn yn fawr iawn â gweithrediad y cysyniad xfm cynigiwyd yn 2005, wedi'i integreiddio i Bentley Map XM. Os yw'r fformat V8 wedi'i gysyniadu'n dda, ac yn cefnogi xml o'r dyddiad hwnnw, yna ni fyddai gennym fformat newydd ar gyfer V8i, dim ond fersiynau newydd o gynhyrchion Bentley fyddai'r gallu i ddarllen data strwythuredig yn ôl lefel eu harbenigedd. Byddai'r fersiynau cyn V8i yn darllen y dgn heb weld y priodoleddau xml fel y mae nawr i weld ffeil yn cael ei gweithredu gyda Bentley Map gyda Microstation arferol.

imodel bentley

Rwy'n modelu tuag at ddefnyddio brandiau eraill

Ymddengys mai dyma’r her gryfaf, ymddengys mai’r peilot integreiddio ag AutoDesk Revit, sy’n caniatáu i ddata weithredu o Bentley Architecture yw’r canllaw, ac er mai dyna fy nyfalu, efallai bod Bentley yn dyheu am fynd ymhellach. Gadewch i ni gofio bod rhywbeth tebyg yn bodoli ar Bentley Map i ryngweithio ag ArcGIS mxd a lyr, gyda'r gwahaniaeth bod angen trwydded ESRI wedi'i osod arno; mae'r ffaith bod hyn bellach yn gweithio gyda Revit heb fod angen trwydded yn gwneud inni feddwl ei fod yn ganlyniad cytundeb rhwng AutoDesk a Bentley, gan mai AutoDesk oedd y cyntaf i hyrwyddo cysyniad BIM yn Revit.

Er y byddai V8i yn fformat gweithio ar gyfer defnyddwyr Microstation, ar gyfer defnyddwyr allanol byddai'n fformat cyfnewid cyfoethog y gallant ddarllen data ohono o dan safonau derbyniol, nid yr hyn y mae pdf neu ffeil wedi'i allforio yn ei wneud. Yn y diwedd, mae BIM y tu hwnt i Bensaernïaeth yn cael ei leihau i ddehongli ffigurau geofumed mewn gofod rhithwir fel gwrthrychau bywyd go iawn y maen nhw wedi'u cynrychioli erioed, fel y dywed Txus. Mae'n debygol hefyd bod Bentley yn edrych i wneud gwell defnydd o'i fformatau dxf / dwg, sydd wedi gweithredu heb drawsnewid ers sawl blwyddyn, ac a fyddai bellach trwy ategion yn cael eu darllen gan AutoCAD gyda'i holl briodoleddau V8i.

Pe bai hyn yn wir, byddai defnyddiwr Civil3D yn darllen arwyneb wedi'i adeiladu gydag Inroads i mewn i fodel dwg-i, tra byddai defnyddiwr AutoCAD ond yn gweld y fector a oedd yn gwasanaethu fel y brif ffynhonnell, fel y rhwyll bwynt. Dyma'r hyn y mae'r cyffredinolrwydd yn disgwyl i ddefnyddwyr o wahanol ganghennau o greadigrwydd dynol o'r enw brandiau masnachol (gan gynnwys rhai ffynhonnell agored sydd hefyd yn fasnachol) ac sy'n dyheu bod cwmnïau mawr yn ystyried bod y term rhyngweithrededd yn fudd byd-eang ac nid yn gofleidiad i'r ddwy ochr gau. ynghyd â'r cylch.

bentley i model v8i ________________________________________

I gloi, I-model yw gweithredu BIM, a reolir gan ProjectWise, a weithredir gan Microstation ac mewn cytgord â brandiau eraill.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.