Heddiw, rwyf am wneud rhywbeth gwahanol

Agor fy post hebddo limpiar sbam

I garu di heb i ailgyflwyno eich amseroedd gwael

I fod yn hwyr i weithio hebddo meddwl yn fy mhennaeth

Diodwch adrenalin hebddo i adolygu ei gynnwys

Diffyg mewn cariad â chi hebddo rheswm ydw i wedi cael caniatâd

Llên-ladrad erthygl heb parch ei awdur

Tynnwch polygon hebddo volver i weld yn y graddau

Darllenwch post o'r Merch Siocled heb cuddio hi deirgwaith

Rheoli Geofumadas hebddynt moderar sylwadau o Viagra

Dw i'n cysgu am wyth o'r gloch i wneud yn siŵr os yw'r pajamas wrth gefn, pe bawn i'n gosod y larwm, pe bawn i'n cau drws y gegin yn iawn, pe bai'r cwrtatyn Phillip wedi ei ginio ...

Mae'n chwilfrydig: os ydym am wneud rhywbeth gwahanol, rhaid inni adael ar un ochr berfau fel rhesymu, gweld, meddwl, adolygu, cofio, parchu, sicrhau, dychwelyd, glanhau, cymedroli.

Y rheswm am ei fod yn gweld, yn awgrymu ail-weld yr hyn yr ydym eisoes yn ei wybod ac wedi ei weld o'r blaen. Mae rhesymu yn golygu ailddehongli'r hyn yr ydym eisoes wedi'i ddiffinio, ailddefnyddio'r ymdeimlad rhesymegol, moesol, ysbrydol ac empirig. Nid yw meddwl o reidrwydd yn arloesi pe bawn ni'n dod yn ôl i'r un syniadau a ragdybir. Ymddengys ei fod yn byw fel zombie i roi'r gorau i wneud y pethau hynny, ond gallai fod yn fwy tebyg i awtomeiddio arferion.

iPad

Mae hefyd yn chwilfrydig bod gwneud rhywbeth gwahanol yn ymddangos yn wael, yn anghyfrifol, yn afresymol, yn anghwrtais, yn ddi-hid, yn anghyson. Yn fyr, daeth bron popeth i ben yn ... fel anghyfreithlon.

Heddiw, rwyf am greu ateb o gynnyrch a fethwyd

Ysgrifennwch erthygl yn anrhydedd i gymeriad a gasglwyd

Nid yw gweithio cynnyrch sydd wedi'i brofi yn gweithio

Paentiwch lun ar fwrdd tacsi

Trowch y targed i mewn i amlen Cosine gyda phedair echel Cartesaidd

Cysgu yn fy nghadair yn meddwl am ddim ... heblaw chi.

266203_shapeimage_1

Heddiw, fe wnaf wneud rhywbeth gwahanol

Anghofiwch fi i gofio chi

4 Ymatebion i "Heddiw, rwyf am wneud rhywbeth gwahanol"

  1. Rydw i eisiau gwneud rhywbeth gwahanol i gyd-fynd â phapur awyr o bopeth i wybod rhywun sy'n wahanol i fod yn hapus. Rydw i'n rhy fawr o bopeth a hoffwn adael y rotena lle rydw i am fod yn fwy hapus ..

  2. Heh, mae hynny'n fy atgoffa o stori cariad gwaharddedig. Tendr, diolch am bigo clustiau gwenith o'r cae gwenith hwn.

  3. Nid wyf yn gwybod pwy sy'n ymroddedig, ond gwnes i rywbeth gwahanol yn erbyn fy nynged a byw gyda rhywun a wnaeth y gwahanol bethau i wneud i mi fod yn hapus.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.