Archifau ar gyfer

Hamdden / ysbrydoliaeth

Meddyliau a syniadau awdur geofumadas

Sut i ddal y sgrin Ipad

Rydym yn byw yn yr oes o fwyd cyflym, mae popeth ar y ffordd, yn fodiwlaidd, yn raddadwy ac yn gymharol berthnasol. Cymaint felly fel ein bod ni'n dysgu pethau ar yr hediad. Ar ôl bron i chwe mis o ddefnyddio'r iPad, fe ddigwyddodd i mi sut y gallwn wneud beth ar y bwrdd gwaith rydyn ni'n ei alw'n "sgrin argraffu" neu wedi'i gyfieithu ...

Llinell 52

Roedd hi'n 4 y bore, ar ôl sgwrs hir a oedd fel petai heb ddiwedd. Ugain mlynedd yn ddiweddarach, roedd -si lazima nyeupe au-, cyd-ddigwyddiadau a hud gan lawer a gafodd eu pardduo gan rwydweithiau cymdeithasol wedi gwneud gwyrth bron allan o Wyddoniadur Tlön yn dod yn wir. Dechreuodd y sgwrs fel unrhyw sgwrs oedolion â hynny ...

Heddiw, rwyf am wneud rhywbeth gwahanol

Agorwch fy post heb lanhau'r sbam Yn eich caru heb gofio'ch amseroedd gwael Cyrraedd yn hwyr i'm gwaith heb feddwl am fy rheolwr Yfed adrenalin heb adolygu ei gynnwys Syrthio mewn cariad â chi heb resymu os caniateir i mi Lên-ladrad erthygl heb barchu ei awdur Tynnu tramwy hebddo dychwelyd i'r golwg i raddau ...

Pam ei bod mor anodd i fenyw syrthio i gysgu?

Dydd Llun, ac nid yw'r ieir eisiau rhoi hynny. Ac i gydnabod dyfeisgarwch yr hyn y gall gif animeiddiedig ei wneud mewn dim ond 836 kb gyda 128 o beli ym mhob parth, 64 y cwadrant ac 16 y drefn mewn rhychwant o 32 eiliad. Er bod rhai ffrindiau wedi dod o hyd i dynged arall iddo a'i wneud yn debyg ...

Hir Nawr, mwg 10,000 o flynyddoedd

Ydych chi erioed wedi dod ar draws ar Facebook lun o'r ysgol lle gwnaethoch chi astudio, newid yn llwyr, modern neu ddisgyn ar wahân? Yna rydych chi'n sylweddoli bod llawer a oedd yn byw ar yr un llwyfan yn iawn yno, ar Facebook, yn tagio'u hunain yn y llun a dynnwyd gyda Kodak 110 mm. Wrth i fwy o bobl ymddangos ...

Lliwiau a llinellau gwyliau

Nid yw o reidrwydd wedi bod yn 400 mlynedd o dawelwch, ond i'w gyfiawnhau yma rwy'n gadael rhai lliwiau o'r gwyliau i chi gyda'r bechgyn a'r ferch sy'n goleuo fy llygaid. Mae twristiaeth ddomestig yn rhad ac yn gwreiddio mewn plant. Siop offer i ffermwyr ym mwrdeistref Taulabé. Mae'r plentyn hwnnw'n ymddangos fel ...

Etifeddiaeth 2010

Beth i'w ddweud, pan fyddaf ychydig oriau i ffwrdd i fynd ar wyliau, rwy'n gadael iddynt wybod beth oedd y gwynt ar fin chwythu i ffwrdd a bod hynny wedi codi oherwydd nad yw'r nod euraidd yn ddilys mwyach. Er mewn cwpl o bynciau, erfyniais arno â dagrau. O argyfwng Honduran Wel, dim llawer o newyddion. Dim ond…

... yn brysur ond yn hapus

Llawer i'w wneud, eisiau cau'r flwyddyn mewn heddwch da, a mynd ar wyliau gyda straen mewn llai na 2.5175. Aros am amser i ailddechrau sibrydion geofumar gyda'r nos. Hefyd yn mwynhau llawer o foddhad teuluol. Fy merch, yn manteisio ar yr iPad. Mae'n ddoniol, dysgodd ei ddefnyddio o fy mlaen, nawr mae hi'n arbenigwr ...

Gadewch i ni fynd yn ôl i dalent

  Gadewch inni fynd yn ôl at y dalent, gadewch inni ladd yr athrylith ac adfywio'r dyn a rwbiodd y lamp, oherwydd mae'n well credu yn yr un a gafodd y fenter syml nag o ganlyniad i dri dymuniad nad oedd yn costio dim i ni. Dyma oedd testun un o'r cynadleddau y bûm ynddynt yn ystod y dyddiau diwethaf. ...

Geofumadas mewn lluniau bron yn unig

Llawer i'w wneud, yn bendant llawer. Dyma fi'n gadael y gorau o'r dyddiau diwethaf i chi mewn delweddau sydd wedi gadael blasau diddorol i mi. Mae heno gyda'r lleuad ac yfory gyda'r haul parachico gwnaethoch ofyn i mi parachico byddaf yn ei roi i chi Gyda fy mwgwd ffon fy chinchin byddaf yn eich swnio gyda fy zapateado serape lliw y byddaf yn ei ddawnsio, Little Mermaid ...

Roeddech chi yno ...

Pirouetted y ferch, troi ato, cerdded drosodd, cwrcwd i lawr, a'i weld ar 34 centimetr. Yna roedd yn gwybod mai hi oedd hi, yr un llygaid ... Roedd hi'n noson arferol, o lafur gorfodol yn y swyddfa. Y dyddiau hynny pan oedd cerddoriaeth deithiol U2 yn swnio ar fysellfwrdd y Chamaco, a ddaeth â ...

Roger Penwill, hiwmor i cadistas

Un o'r goreuon sydd i'w weld mewn cartwnau a wnaed ar gyfer amgylchedd CAD, yw Roger Penwill, a ddechreuodd pan oedd yn ddrafftiwr yn gwneud ymarfer yn ôl yn 1980. Roedd yn gwneud hyn am amser hir fel hobi, cyhoeddodd gwpl o lyfrau ac roedd yn fath o Aeth cystal nes iddo adael ei broffesiwn a ...

37.5 eiliad o'ch cusan olaf

Byddai dweud na wrthych wedi bod yn haws na chlywed yn ei ddweud. Mae'n brifo'n galed yma yn fy nghalon, nid nad oeddwn i'n ei ddisgwyl, nid nawr, efallai byth. Dyna pam y gofynnaf ichi am yr un cusan olaf hon. Ddim yn rhy hir, ddim yn rhy fyr. Dim ond 37.5 eiliad o gyswllt fy ngwefusau sych â'r ...

Rhagolygon ar gyfer Cwpan y Byd yn Ne Affrica

Nid yw hyn yn newydd, mae wedi bod yno ers Cwpan y Byd blaenorol, ond mae'n ein hatgoffa na ddylai breuddwydion fyth farw. Llawer llai nawr bod fy mhlant yn wallgof gyda’u halbwm, ac mae gen i’r argraff nad yw’r golygfeydd byth yn dod i ben. Mae cyfrifiad gwyddonol wedi'i wneud o bwy sy'n debygol o ennill y ...

… O'ch anadl, a mwy.

Fe wnes i gofleidio’r doorknob yn ysgafn, heb yr ofn y byddai fy arwyddion digidol yn cael eu trwytho yng ngweddwch yr efydd, yn cael eu mygu yn yr arddull drefedigaethol, yn cael eu tramgwyddo gan fraster fy ngwaith o dan 5 car nad wyf yn cofio eu brandiau, y rhai prin y gwelais i mewn llorweddol anadweithiol. Troais i'r chwith yr 83 gradd sydd eu hangen ar gyfer y wasgfa wddf ...