Archifau ar gyfer

Hamdden / ysbrydoliaeth

Meddyliau a syniadau awdur geofumadas

Sut i ddal y sgrin Ipad

Rydyn ni'n byw yn yr adegau o fwydydd cyflym, mae popeth ar y ffordd, modwlar, graddadwy ac o berthnasedd cymharol. Cymaint, ein bod ni'n dysgu pethau ar y daith. Ar ôl bron i chwe mis o ddefnyddio'r Ipad, fe ddigwyddodd i mi sut y gallwn wneud beth ar y cyfrifiadur penbwrdd yr ydym yn ei alw'n "sgrin argraffu" neu ei gyfieithu ...

Y llinell 52

Dyna oedd 4 o'r bore cynnar, ar ôl sgwrs hir a oedd yn ymddangos fel pe bai dim diwedd. Un ar hugain o flynyddoedd yn ddiweddarach, pe bai lazima nyeupe au-, siawns a hud gan lawer o rwydweithiau cymdeithasol demononeidd wedi gwneud wyrth bron yn dod allan o'r Encyclopedia Tlön. Dechreuodd y sgwrs fel unrhyw sgwrs oedolion i hynny ...

Heddiw, rwyf am wneud rhywbeth gwahanol

Agor fy bost heb glanhau'r spam Amarte heb recoder eich eiliadau drwg yn hwyr ar gyfer fy ngwaith heb feddwl am fy rheolwr yfed adrenalin heb wirio ei gynnwys disgyn ar eich cyfer heb reswm os ydw i'n cael plagiarize erthygl heb barchu ei awdur Tynnwch polygon heb ail-farn raddau ...

Pam mae menywod yn ei chael hi'n anodd cwympo'n cysgu

Dydd Llun, ac nid yw'r ieir yn dymuno'i roi ohono. Ac i gydnabod y dyfeisgarwch o'r hyn y gall gif animeiddio yn ei wneud mewn dim ond 836 128 kb gyda pheli ym mhob ardal, 64 16 fesul pedrant ac fel mater o drefn dros gyfnod o 32 eiliad. Er bod rhai ffrindiau wedi dod o hyd iddo gyrchfan arall ac roeddent yn debyg iddo ...

Hir Nawr, mwg o flynyddoedd 10,000

Ydych chi erioed wedi dod o hyd ar Facebook, gyda llun o ysgol lle rydych yn astudio, newid yn llwyr, modern neu disgyn ar wahân? Yna byddwch yn sylweddoli bod llawer a oedd yn byw ar yr un llwyfan yno ar Facebook, labelu eu hunain yn y llun gyda Kodak 110 mm. Wrth i fwy o bobl ymddangos ...

Lliwiau a llinellau gwyliau

Nid yw 400 o reidrwydd wedi bod yn flynyddoedd o dawel, ond i'w gyfiawnhau yma rwy'n gadael rhai lliwiau o'r gwyliau gyda'r bechgyn a'r ferch sy'n goleuo fy llygaid. Daw twristiaeth domestig yn economaidd ac mae'n ffurfio gwreiddiau mewn plant. Storfa offer ar gyfer ffermwyr ym mwrdeistref Taulabé. Mae'r plentyn hwnnw'n ymddangos ...

... yn brysur ond yn hapus

Mae llawer i'w wneud, am geisio cau'r flwyddyn mewn heddwch da, a mynd ar wyliau gyda straen yn llai na 2.5175. Aros am amser i ailddechrau rhediad geofumar yn ystod y nos. Hefyd yn mwynhau nifer o foddhadau teuluol. Fy merch, gan fanteisio ar yr Ipad. Mae'n ddoniol, dysgodd ei ddefnyddio o'm blaen, nawr mae'n arbenigwr ...

Gadewch i ni fynd yn ôl i dalent

Gadewch i ni fynd yn ôl i dalent, lladd y geni ac adfywio'r dyn a rwbiodd y lamp, oherwydd mae'n well credu yn yr un a gafodd y fenter syml nag o ganlyniad i dri dymuniad a oedd yn costio dim byd i ni. Dyma oedd thema un o'r cynadleddau yr oeddwn yn eu mynychu yn ystod y dyddiau diwethaf. ...

Geofumadas mewn lluniau bron yn unig

Mae llawer i'w wneud, yn bendant yn fawr. Yma rwy'n gadael y gorau o'r dyddiau diwethaf mewn delweddau sydd wedi gadael i mi flasau diddorol. Heno yw'r lleuad a bore gyda'r parachico haul parachico chi ofyn i mi byddaf yn rhoi fy ffon mwgwd gyda fy chinchin Sonare chi gyda fy dawns zapateado serape lliw, Little Mermaid ...

Rydych chi yno ...

Gwnaeth y ferch picouette, troi ato, mynd ato, cywiro i lawr, a gweld 34 modfedd. Yna, roedd yn gwybod mai hi oedd hi, yr un llygaid ... Roedd yn noson arferol, llafur gorfodedig yn y swyddfa. Y dyddiau hynny y sainodd cerddoriaeth heibio U2 ar fysellfwrdd El Chamaco, a ddaeth â ...

37.5 eiliad o'ch mochyn olaf

Gan ddweud na, byddai wedi bod yn haws na chlywed eich bod yn ei ddweud. Mae'n brifo'n galed yma yn y galon, nid oeddwn i'n disgwyl, nid yn awr, efallai byth. Dyna pam yr wyf yn gofyn i chi y mochyn olaf hwn. Ddim yn rhy hir, nid yn rhy fyr. Dim ond o eiliadau 37.5 o gyswllt fy gwefusau sych gyda'r ...

Rhagfynegiadau ar gyfer Cwpan y Byd yn Ne Affrica

Nid yw hyn yn newydd, mae wedi bod yno ers Cwpan y Byd blaenorol, ond mae'n ein hatgoffa na ddylai breuddwydion byth farw. Ychydig yn llai nawr bod fy mhlant yn fy ngofal gyda'u albwm, ac nid oes gennyf yr argraff i mi byth yn gorffen y golygfeydd. Gwnaed cyfrifiad gwyddonol o bwy sy'n debygol o ennill y ...

... o'ch anadl, a mwy.

Yn ofalus cofleidio'r handlen, heb ofni bod fy arwyddion digidol yn impregnate mewn efydd eglurder, mwg arddull trefedigaethol, tramgwyddo gan y braster fy llafur dan ceir 5 y mae eu brandiau nid ydynt yn cofio, y rhai sydd jyst yn gweld yn llorweddol anadweithiol. Rwy'n troi adael y graddau 83 angenrheidiol ar gyfer y wasgfa guttural ...