Archifau ar gyfer

Hamdden / ysbrydoliaeth

Meddyliau a syniadau awdur geofumadas

Rwy'n-fodel, yn ôl i dalent

Mae'r esblygiad technolegol yn y maes cyfrifiadurol yn gymhleth, mae cyfraith Moore wedi dangos yn ffyddlon na fydd yn bosibl mewn dwy flynedd i ddefnyddio Windows 7 heb gael ei ystyried yn gynhanesyddol. Mae AutoCAD 2013 eisoes yn swnio yn y fforymau ac rydym wedi gorffen heb gnoi AutoCAD 2012 newydd, mae bron popeth heddiw yn dafladwy, ...

Geofumadas ... yn llythrennol ar y hedfan

Cyflymder ar lefel y ddaear: 627 milltir yr awr Uchder 38,0e00 troedfedd uwch lefel y môr Pellter i'r gyrchfan 1,251 milltir Tymheredd allan yna: -74 gradd Fahrenheit Amser i'r gyrchfan: 2:25 awr Amser tarddiad lleol: 3:00 AM Amcangyfrif o'r amser cyrraedd 11:27 AM Nid dyma'r 19 awr o hedfan, mae gen i ...

Gwybodion Google Street View

Mae 9 Eyes yn safle sydd wedi casglu delweddau o chwilfrydedd o Google Earth, yn benodol golygfeydd stryd (Street View). Rhaid i chi gymryd peth amser i chwilio am bethau fel y rhain, ond bachgen yn gwneud rhai yn denu sylw. Yn gyffredinol pynciau o ddiddordeb y bechgyn hyn yw anifeiliaid o flaen y camera, ferched ...

Calon o'r enw "Pepe"

Fel plentyn roeddwn i'n gwisgo crys a roddais i ffwrdd ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Plant, heb hyd yn oed ei wybod, nid hyd yn oed y ddinas lle'r oedd ei hardaloedd picnic. Flynyddoedd yn ddiweddarach deuthum yn gleient cornel fach o flaen Parque La Merced yn Tegucigalpa, lle byddwn yn dod i guddio ar ddydd Sadwrn i wehyddu rhwng y dasg ...

Penwythnos mewn lluniau 13

Dim byd fel ymlacio am ychydig gyda'r geofumaditos draw yna. Ar ôl mis o frwydro yn erbyn y stôf nwy methan, ar ôl arholiadau aethon ni i ddathlu ymweliad yr ewythr syrthiedig o Houston. I grynhoi, rwy'n gadael rhai lluniau i chi. Ar ôl fy sylw diwethaf, fe wnaethant ennill y lle cyntaf ar lefel pum adran ...

Cheats for Angry Birds

Mae'r amser y mae pobl bellach yn ei dreulio yn aros yn gysylltiedig wedi troi gemau porwr neu symudol-ganolog yn fusnes proffidiol. Mae Angry Birds yn un o'r rheini, sydd ar y dechrau yn ymddangos yn gêm eithaf gwirion ac undonog. Ond unwaith y bydd y chwaraewyr yn pasio'r cam cychwyn mae'n dod yn ...

Wythnos wyddonol

Mae wedi bod yn wythnos gyffrous i'r bechgyn, gyda'u harbrofion ar gyfer Ffair Wyddoniaeth y Gwyddorau Naturiol. Er nad oedd llawer o amser i ymarfer a chynllunio, gwaith Beba fu arddangos y gylched drydanol gan ddefnyddio goleudy sillafu cardbord. Er ei fod yn syml, y peth gorau yw ei fod wedi cael ...

Cwrs Instagramau'r Topograffi

Ar ôl tridiau o waith, dyma fi'n rhyddhau ychydig o ddelweddau o'r cwrs topograffi gyda Total Station. Fel y dywedodd Aristotle, nid yw'r dyn doeth byth yn dweud popeth y mae'n ei feddwl, ond mae bob amser yn meddwl popeth y mae'n ei ddweud ... Rwyf wedi bod yn meddwl am 45 munud sut i ofyn cwestiwn ynghylch defnyddio'r gyfrifiannell wyddonol hon. "Y cywirdeb ...

Genius ac Ingenio

- Pwy sy'n newid lampau newydd ar gyfer hen rai? - Roedd yn sgrechian. Cynigiodd y dywysoges ar y balconi hen lamp Aladdin i'r hen ddyn. Mae'r stori mor hysbys fel nad oes bron neb yn cofio cymeriad glas yn arnofio ar ddiwedd y lamp, gydag ystum serfaidd i gynnig ceisiadau ...

Retro 286

Mae pethau anhygoel yn digwydd yn y byd, ”meddai wrth Úrsula. I'r dde yno, yr ochr arall i'r afon, mae yna bob math o ddyfeisiau hudol, wrth i ni barhau i fyw fel asynnod. (Un Can Mlynedd o Soledad) Roedd hi'n flynyddoedd pan oeddwn i yn yr ysgol uwchradd, pan aeth peiriannydd o Nicaraguan â 286 i warws y prosiect, gyda ...

Cartwn Ennill yn y Gyngres Addysg

  Caricatura oedd enillydd cyngres ar addysg a byw'n gynaliadwy a gynhaliwyd yn Sao Paulo. "Mae pawb yn meddwl am adael planed well i'n plant ... Pan fydd yr hyn y dylen nhw ei feddwl yw gadael Plant Gwell ar gyfer y Blaned." Trwy: Y sbam gorau

Cael cariad fel chi

Nid oeddwn yn disgwyl un diwrnod i gyhoeddi'r mewnwelediadau hyn gerbron 30,000 o wylwyr wyneb yn wyneb a 14,000 lle maent, ochr yn ochr â'r porthwyr, yn mynd trwy'r gofod hwn yn fisol. Ond mae troadau bywyd a'r flwyddyn ddiwethaf wedi tynnu cyfres o ragfarnau o'r tabl o'r hyn y byddwn i'n ei alw'n gonfensiynol, felly heb eglurhad pellach ...

Yr ochr arall i'r IPad

Prynhawn teulu, dim byd fel hyn i anghydbwyso'r pwysau. Roeddwn i eisiau gwneud y swydd hon i gynnal cydbwysedd â lluniadau fy merch gyda'r iPad, rhag iddyn nhw ymladd drosto. Dyma ochr arall i'r awyr, y lluniau gorau i mi eu tynnu ohono yw hoffi'r cnwd gyda chawl o ...