Archifau ar gyfer

Hamdden / ysbrydoliaeth

Meddyliau a syniadau awdur geofumadas

Geofumadas ... yn llythrennol ar y hedfan

milltir yr awr 627 traed 38,0e00 Uchder uwchben lefel y môr Pellter i'r gyrchfan 1,251 milltir allan yna Tymheredd:: cyflymder uchel ddaear graddau -74 Fahrenheit Amser i Cyrchfan: 2: 25 Oriau Origin amser lleol: 3: 00 AC Amcangyfrif o'r amser cyrraedd 11: 27 19 AC Mae amserau hedfan, mae ganddynt i mi ...

Calon o'r enw "Pepe"

Fel baban, gwisgo crys a roddais fel rhodd ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol Plant, heb hyd yn oed wybod hynny, hyd yn oed y ddinas lle roedd ei feysydd picnic. Blynyddoedd yn ddiweddarach daeth yn gleient o gornel fechan o flaen Parc La Merced yn Tegucigalpa, lle byddwn i'n cuddio ar ddydd Sadwrn i fethu rhwng y gwaith ...

Penwythnos mewn lluniau 13

Does dim byd fel ymlacio am ychydig gyda'r geofumaditos drosodd. Ar ôl mis o frwydro yn erbyn stôf nwy methan, ar ôl arholiadau aethon ni i ddathlu ymweliad y dyn syrthiodd o Houston. I grynhoi, rwy'n gadael rhai lluniau. Ar ôl fy sylw diwethaf, enillodd y lle cyntaf ar lefel y pum rhan o ...

Cheats for Angry Birds

Mae'r amser y mae pobl bellach yn buddsoddi mewn bod yn gysylltiedig, wedi gwneud gemau sydd wedi'u hanelu at borwyr neu ffonau symudol yn dod yn fusnes proffidiol. Adar Angry yw un o'r rhai hynny, sydd i ddechrau yn ymddangos yn gêm wirion ac undonog. Ond unwaith y bydd y chwaraewyr yn pasio'r cam cychwyn, bydd yn ...

Wythnos wyddonol

Bu'n wythnos gyffrous i'r plant, gyda'u harbrofion ar gyfer ffair gwyddoniaeth y Gwyddorau Naturiol. Er nad oedd llawer o amser i ymarfer a chynllunio, mae gwaith y Beba wedi bod yn dangos y cylched trydan gan ddefnyddio goleudy sillaf cardbord. Er ei bod yn syml, y peth gorau yw ei fod wedi cael ...

Instagramau'r Cwrs Arolygu

Ar ôl tri diwrnod o waith, dyma'n rhyddhau ychydig o ddelweddau o'r cwrs topograffi gyda Total Station. Fel y dywedodd Aristotle, nid yw'r doeth yn dweud popeth y mae'n ei feddwl, ond mae bob amser yn meddwl am bopeth y mae'n ei ddweud ... Rwyf wedi bod yn cymryd munudau 45 yn meddwl sut i ofyn cwestiwn am y defnydd o'r cyfrifiannell wyddonol hon. "Cywirdeb ...

Genius ac Ingenio

- Pwy sy'n newid lampau newydd ar gyfer hen rai? - Roeddwn i'n sgrechian. Cynigiodd y dywysoges ar y balcon hen lamp yr Aladdin i'r hen ddyn. Mae'r stori yn adnabyddus iawn nad oes neb yn dod â chymeriad glas yn wylio ar ddiwedd y lamp, gyda ystum deiliol i gynnig ceisiadau ...

Retro 286

Mae pethau anhygoel yn digwydd yn y byd, "meddai wrth Ursula. Ar y llaw arall, ar ochr arall yr afon, mae yna bob math o ddyfeisiau hudol, tra byddwn yn parhau i fyw fel asynnod. (Cain mlynedd o Soledad) Roedd yn flynyddoedd pan oedd yn yr ysgol uwchradd, bod peiriannydd Nicaragu yn cymryd 286 i werin y prosiect, gyda ...

Cyngres Ennill Cartwn mewn Addysg

Caricatura oedd enillydd mewn cyngres ar addysg a bywyd cynaliadwy a gynhaliwyd yn Sao Paulo. "Mae pawb yn meddwl am adael planed well i'n plant ... Pryd y dylwn feddwl amdano yw gadael y Plant Gorau ar gyfer y Planed." Trwy: Y gorau o sbam

Cael cariad fel chi

Doeddwn i ddim yn disgwyl un diwrnod i gyhoeddi'r tueddiadau hyn cyn gwylwyr 30,000 ar y safle a 14,000 lle y maent yn gweddill yn fisol yn y lle hwn. Ond mae troi bywyd a'r flwyddyn ddiwethaf wedi dileu cyfres o ragfarnau o'r carped o'r hyn y byddwn i'n ei alw'n gonfensiynol, felly heb esboniadau pellach ...

Yr ochr arall i'r IPad

Teulu y Prynhawn, dim byd tebyg i ddadfeddiannu'r pwysau. Roeddwn i eisiau gwneud y swydd hon i gadw cydbwysedd gyda darluniau fy merch gyda iPad, rhag ymladd dros hynny. Mae hyn yn ochr arall o'r awyr, y lluniau gorau i mi gymryd eich bod yn rhoi'r craw fel cawl ...

Sut i ddal y sgrin Ipad

Rydyn ni'n byw yn yr adegau o fwydydd cyflym, mae popeth ar y ffordd, modwlar, graddadwy ac o berthnasedd cymharol. Cymaint, ein bod ni'n dysgu pethau ar y daith. Ar ôl bron i chwe mis o ddefnyddio'r Ipad, fe ddigwyddodd i mi sut y gallwn wneud beth ar y cyfrifiadur penbwrdd yr ydym yn ei alw'n "sgrin argraffu" neu ei gyfieithu ...