Archifau ar gyfer

Hamdden / ysbrydoliaeth

Meddyliau a syniadau awdur geofumadas

Yr hyn nad ydyn nhw wedi'i ddweud am y meteor Rwsia

Ar ôl bron i ddau ddiwrnod o gysylltiad â dadansoddwr cudd-wybodaeth ar gyfer y tîm Swyddfa Reconnaissance Gwladol (NRO) o arbenigwyr yn cadarnhau darganfyddiad diddorol o'r hyn y maent wedi eu cymryd o ddyfnderoedd y llyn lle mae wedi gostwng meteoryn Rwsia, pwy ar ôl datganiadau wedi awgrymu mai ...

Beth sydd y tu ôl i ymddiswyddiad y Pab Benedict

Heddiw, mae'r byd estronedig wedi dawelu y tu ôl i newyddion mai dim ond cyfranogiad yr Eglwys Gatholig yn y cyd-destun byd-eang sy'n ein dangos ni. Byddai heddiw wedi bod yn gyffredin Dydd Llun 11 Chwefror gydag ephemeris na fyddai wedi mynd y tu hwnt i'r pentrefi y mae eu noddwr yn Virgin of Lourdes, yn ...

Persbectifau byr a phethau 20,000 i'w gwneud

Er mwyn peidio â cholli'r rhain 47.5 eiliad mae'n ei gymryd i'r golau, ac yng nghanol 20,327 bethau i'w gwneud ... Mae gen i ddisgwyliad ceidwadol o'r datblygiadau arloesol sy'n dod â AutoCAD 2014. Ym mis Ebrill bydd yn lansio yswiriant a maen prawf arwynebol gallu gweld tueddiadau anghildroadwy: Mae mwy o ffyrdd i orfodi'r plugins i Revit BIM ...

Diwedd y Byd 2012 Beth os oedd y Maya yn iawn?

Mae gen i ffrind Mae'n bleser gen i ddyfalu ar y cynllwynion go iawn ein gwleidyddion mewn grym ac ofergoeliaeth dychmygol o'n pobl â nhw. Un o'r rhain yw'r ffaith bod y Mayans ragwelir yn eu cylch cyfrif hir, sy'n flynyddoedd 5,125 ôl byddai'r byd yn dod i ben, dyddiedig ar gyfer mis Rhagfyr 21 ...

Lludw cariad llosgi

Roedd hi'n ddiwrnod traddodiadol o feysydd awyr straen, darlithoedd mewn poen geomatig yn Lloegr ac yn y cefn ar gyfer y Toshiba trwm a oedd yn dwyn i'r dde yn yr ysgwydd dde. Ar ôl ychydig oriau o oedi wedi hedfan, rwyf wedi blasu dau goffi a bar siocled. I dreulio amser roeddwn wedi prynu fersiwn arbennig o Vivir ...

Pixeli diweddar

teithio dros y tir i Nicaragua ... wedi blino, gyda'r cwmni yn unig yn ddigon i atgyfnerthu GaiaGPS a egeomates rhestr wen a bydd dim ond y darllenwyr ffyddlon yn gwybod yn yr amser wythnosau 2 nesaf. Yn ddiddorol clywed am brosiectau sy'n gwneud crwydro gan ddefnyddio Google Earth fel mewnbwn, yn fodlon i rannu gyda panelwyr o ...

Beth sy'n digwydd i'r blynyddoedd 40?

Ryw amser yn ôl ysgrifennais erthygl am y teimlad o ryddid, yn un o'r misoedd mwy cymhleth hynny. Erthygl fy mod yn mwynhau darllen eto, oherwydd efallai ei fod yn un o'r rhai hynny lle mae dwysedd y foment yn cael ei ddiddymu. Roedd y llun a osodwyd yn debyg i'r un hwn, er nad oedd yr eiliad yr un peth. Ond yn gyffredinol, ...

Gages fy arfer rheolaidd

Mae'r bywyd hwn yn debyg iawn i frodwaith gyda dyluniad aml-ddol, wedi'i ymestyn gan ddau gylch pren fel yr oeddem yn yr ysgol. Mae pob pwyth yr ydym yn ei roi heddiw, yn dod yn frand o ddyluniad sydd yn ei gyfanrwydd yn cynrychioli ein bywydau, ac yn sicr, er na fyddwn ni'n gwneud y nod, bydd ...

Aroswch eich ysbrydoli! Llythyr at fy nghydweithwyr

Heddiw yn ddiwrnod arbennig, mae'r heriau newydd yn golygu bod yn rhaid i mi gymryd yn ganiataol gyfle gwell. Mewn wythnos, ni fyddaf yn eich pennaeth ar unwaith a bydd un ohonoch yn digwydd i mi fel na fydd pethau'n stopio a hefyd fel eu bod yn caffael y ffresni y mae'r newidiadau yn ei alw. Er y byddaf yma, yn siŵr ...

Ar gefn eich llaw

Amseroedd eraill yr wyf wedi cyffwrdd â'ch llaw, dwi ddim yn gwybod faint, nid wyf yn gwybod a yw llawer, nid yw byth, efallai byth, efallai ddim yn hoffi hynny. Ond mae'r dryswch o gychwyn yr ysgrifen hon bron yn ddiangen pan nad yw'r hyn sydd wedi bod yn ystyrlon mwyach gyda cherrig milltir sy'n dileu hanes yr hyn nad oedd. Nid yw byth, dim ...

Tintin, yn ôl i blentyndod

Bu'n ddymunol gweld y ffilm Tintin, The Secret of the Unicorn, tan yr wythnos hon, wedi ei ragflaenu yn y cyd-destun Canolbarth Americanaidd hwn. Er ei fod yn gymeriad comig Ewropeaidd y mae eu copïau cyntaf y daeth yn y blynyddoedd 30 yn Le Petit Vingtième, yr wyf yn cofio darllen pan oeddwn yn yr ysgol, mewn tref anghofio ...

Geofumadas, 2011 Etifeddiaeth

Mae'r flwyddyn bron i ben, yr hyn yr wyf am ei gael yw gorwedd mewn magau, cysgu tri diwrnod yn olynol ac adfer y cysgu cronedig; dewch draw i gymryd y cawl bwyd môr y mae fy nghyfraith-wraig yn ei wneud, y cnau mewn mêl a'r twrci a adawyd yn y nos ... uf! dim ond ychydig ddyddiau mwy. Fel pawb ...

Fy nhraith olaf mewn lluniau 7

Dim byd i'w wneud â'r strydoedd miniog bythefnos yn ôl. Ond er gwaethaf jyglo ei wneud er mwyn peidio dod i ben mewn clogwyn, yn cymryd car sy'n dod contravía neu'n cael eich hun hanner ffordd semoviente ... i fynd i'r lle hwn, yn eistedd ar y feranda ac yn teimlo heddwch sy'n trosglwyddo yr haul ...

Rwy'n-fodel, yn ôl i dalent

Mae'r esblygiad technolegol yn yr ardal gyfrifiadurol yn gymhleth, mae cyfraith Moore wedi dangos gyda ffyddlondeb na fydd yn bosibl mewn dwy flynedd i ddefnyddio Windows 7 heb gael ei weld yn gynhanesyddol. Mae AutoCAD 2013 eisoes yn swnio'n y fforymau ac nid ydym yn dal i orffen cnoi'r AutoCAD 2012 newydd, mae bron popeth heddiw yn cael ei daflu, ...