Archifau ar gyfer

Hamdden / ysbrydoliaeth

Meddyliau a syniadau awdur geofumadas

Amlenni nad ydynt yn dechnolegol

Mae arnaf ofn eich gweld eto, a dileu iota o'r wladwriaeth a gyrhaeddodd y stori hon. Nid wyf yn gwybod a all fod yn fwy. Rwy'n amau ​​hynny ac yn gwrthod gwneud unrhyw beth a fydd o leiaf yn dinistrio faint mae hyn yn werth i mi. Ar ôl gweld eich barn chi, rwy'n falch o fod yn rhan o stori cynorthwyydd ... ...

Yr hyn nad ydyn nhw wedi'i ddweud am y meteor Rwsia

Ar ôl bron i ddau ddiwrnod o gyswllt â dadansoddwr cudd-wybodaeth o'r Swyddfa Rhagchwilio Genedlaethol (ONR), mae tîm o arbenigwyr yn cadarnhau darganfyddiad diddorol yn seiliedig ar yr hyn maen nhw wedi'i gymryd o ddyfnderoedd y llyn lle mae gwibfaen Rwsia wedi cwympo, pwy ar ôl datganiadau oedd wedi awgrymu ei fod yn ...

Beth allai fod y tu ôl i ymddiswyddiad y Pab Bened

Heddiw mae'r byd dieithrio wedi gwawrio y tu ôl i newyddion sydd ond yn dangos i ni gyfranogiad yr Eglwys Gatholig yn y cyd-destun byd-eang. Heddiw byddai wedi bod yn gyffredin ddydd Llun, Chwefror 11, gyda digwyddiadau na fyddent wedi mynd y tu hwnt i'r trefi y mae eu nawddsant yn Forwyn Lourdes, yn ...

Persbectifau byr a phethau 20,000 i'w gwneud

Er mwyn peidio â cholli'r 47.5 eiliad hyn y mae'r goleuadau traffig yn eu cymryd, ac yng nghanol 20,327 o bethau i'w gwneud ... mae gen i ddisgwyliad ceidwadol o'r nodweddion newydd a ddaw yn sgil AutoCAD 2014. Ym mis Ebrill mae'n sicr y bydd yn cael ei lansio ac yn ôl disgresiwn arwynebol gallem weld tueddiadau anghildroadwy: ffyrdd i orfodi ategion i wneud Revit BIM ...

Diwedd y Byd 2012 Beth petai'r Mayans yn iawn?

Mae gen i ffrind y mae'n braf dyfalu arno ar gynllwynion go iawn ein gwleidyddion presennol a rhai dychmygol ofergoeliaeth ein pobl. Un o'r rhain yw'r ffaith bod y Mayans wedi rhagweld yn eu cylch cyfrif hir y byddai'r byd yn dod i ben ar ôl 5,125 mlynedd, dyddiedig Rhagfyr 21 ...

Lludw cariad llosgi

Roedd yn ddiwrnod traddodiadol, o feysydd awyr dirdynnol, darlithoedd mewn Saesneg geomatig, a phoen yng ngwaelod y cefn o'r Toshiba trwm a oedd yn dannedd yn iawn yn yr ysgwydd dde. Ar ôl cwpl o oriau o oedi wrth hedfan roeddwn wedi cael dau goffi a bar o siocled. I wastraffu amser roeddwn wedi prynu fersiwn arbennig o Vivir para ...

Pixeli diweddar

Mae teithio i Nicaragua ar dir ... yn flinedig, gyda dim ond cwmni GaiaGPS a digon o amser i gydgrynhoi rhestr wen Geofumadas y bydd darllenwyr ffyddlon yn unig yn gallu gwybod amdani yn ystod y pythefnos nesaf. Mae'n ddiddorol clywed am brosiectau sy'n gwneud cadastre gan ddefnyddio Google Earth fel mewnbwn, sy'n foddhaol i'w rannu gyda phanelwyr o ...

Beth Sy'n Digwydd yn 40?

Beth amser yn ôl ysgrifennais erthygl am y teimlad o ryddid, yn un o'r misoedd mwyaf cymhleth hynny. Erthygl rydw i wir yn mwynhau ei darllen eto, oherwydd efallai ei fod yn un o'r rhai lle mae dwyster y foment yn cael ei ryddhau. Roedd y llun roeddwn i'n ei bostio yn debyg i'r un hwn, er nad oedd yr amseriad yr un peth. Ond ar y cyfan,…

Gages fy arfer rheolaidd

Mae'r bywyd hwn yn edrych yn debyg iawn i frodwaith gyda dyluniad aml-liw, wedi'i ymestyn allan gan ddau gylch pren yn union fel y gwnaethom yn yr ysgol. Mae pob pwyth a roddwn heddiw, yn dod yn arwydd o'r dyluniad sydd yn ei gyfanrwydd yn cynrychioli ein bywydau, ac y byddwn, gyda llaw, yn gwneud y cwlwm olaf, ...

Aros yn ysbrydoliaeth! Llythyr at fy nghydweithwyr

Mae heddiw yn ddiwrnod arbennig, mae'r heriau newydd yn golygu bod yn rhaid i mi achub ar gyfle gwell. Mewn wythnos, nid fi fydd eich pennaeth uniongyrchol mwyach a bydd un ohonoch yn fy olynu fel nad yw pethau'n stopio a hefyd fel eu bod yn caffael y ffresni y mae'r newidiadau yn mynnu. Er y byddaf o gwmpas yn sicr ...

Ar gefn eich llaw

Bryd arall yr oedd wedi cyffwrdd â'ch llaw, nid wyf yn gwybod faint, nid wyf yn gwybod a yw llawer, nid hynny byth, efallai byth, ddim fel hyn. Ond mae'r dryswch o ddechrau'r ysgrifen hon bron yn ddiangen pan nad yw'r hyn a fu bellach yn gwneud synnwyr â charreg filltir sy'n dileu hanes yr hyn nad oedd. Na hynny byth, na ...

Tintin, yn ôl i'w blentyndod

Mae wedi bod yn braf gweld y ffilm Tintin, The Secret of the Unicorn, a ryddhawyd tan yr wythnos hon yn y cyd-destun hwn yng Nghanol America. Er ei fod yn gymeriad o'r comic Ewropeaidd, y daeth ei gopïau cyntaf allan yn y 30au yn Le Petit Vingtième, rwy'n cofio ei ddarllen pan oeddwn yn yr ysgol, mewn tref anghofiedig o ...

Geofumadas, 2011 Etifeddiaeth

Mae'r flwyddyn bron ar ben, y cyfan rydw i eisiau yw gorwedd i lawr mewn hamog, cysgu dridiau yn olynol ac adfer y diffyg cwsg cronedig; Prin fy mod i'n codi i fynd â'r cawl bwyd môr y mae fy mam-yng-nghyfraith yn ei wneud, y toesenni mewn mêl a'r twrci a oedd ar ôl o noson dda ... uf! cwpl o ddiwrnodau yn fwy. Fel pawb ...

Fy nhaith olaf mewn 7 llun

Dim i'w wneud â strydoedd clir bythefnos yn ôl. Ond er gwaethaf y jyglo y mae'n rhaid ei wneud er mwyn peidio â mynd i ben ar glogwyn, ewch â char sy'n dod ar draws y ffordd neu ddod o hyd i hanner tryc yng nghanol y ffordd ... Cyrraedd y lle hwn, eistedd yn y golygfan a theimlo'r heddwch a drosglwyddir gan yr haul ...