Wythnos wyddonol

Mae wedi bod yn wythnos gyffrous i'r plant, gyda'u harbrofion ar gyfer ffair wyddoniaeth y Gwyddorau Naturiol.y babi

Er nad oedd llawer o amser i ymarfer a chynllunio, mae gwaith Beba wedi bod yn arddangos y cylched drydan gan ddefnyddio goleudy cardfwrdd. Er ei fod yn syml, y peth gorau yw ei fod wedi cael ei ddatblygu'n llwyr yn Saesneg, gan ei fod yn ddwyieithog o Kinder (ni chyrhaeddodd y bachgen y hapusrwydd hwnnw).

Hefyd roedd sgriblo ei lythyr yn gwbl wreiddiol ac eithrio'r teitl uwch. Er nad oedd yn flasus iawn am beidio â bod yn gymwys ar gyfer y cam nesaf. Ar gyfer yr un nesaf bydd yn rhaid i ni gynllunio rhywbeth llai syml, sy'n datblygu ei alluoedd naturiol. Mae'n amlwg nad ymchwil pur yw ei faes, ond ymchwil areithio, mathemateg a chelf; cyfuniad rhyfedd sy'n edrych fel pensaernïaeth a gormes y Natsïaid.

Er bod gwaith y Bachgen yn lefel arall. Ar hyn o bryd mae'n adnewyddiad o Stondin ers iddo ennill y lle cyntaf ar lefel pum adran y Cwrs Cyntaf, felly mae ei bwysau i gystadlu â'r ysgol gyfan. Cymhelliad da o ystyried nad oedd ei gynnig cyntaf o sillafu robot yn ymddangos yn ddiddorol i'r athro.

Mae wedi bod yn y maes hwn ers mwy na mis, gyda dau gymar y mae'n rhaid i mi eu cario a'u dwyn ers iddynt ddechrau stôf nwy methan. Roedd yn rhywbeth ffiaidd, oherwydd eu bod yn recordio ar fideo y foment pan oeddent yn casglu gwastraff, yn eu plith hylif cŵn; llanast aruthrol maent yn arfog â mom oherwydd eu bod eisoes wedi difetha'r bowlen o saladau sy'n ymddangos fel petaent yn eu didynnu o'u taliadau.

Ar ôl 15 diwrnod ar ôl iddo orchuddio'n derfynol, roedd yn werth ei gynnau ym mhen y pibell, dim ond mewn ychydig o olew coginio yr oedd yn rhaid taflu olew coginio fel nad oedd yn dal ar sych.

Hefyd iddo ef yr ail dro mae'n ennill yn hyn, pan oedd yn y Pedwerydd Gradd fe wnaethon ni dŷ wedi'i gwblhau gyda bylbiau golau a phanel o switshis i ddangos faint y gallai ei arbed yn economaidd trwy gyfyngu ar oleuadau un, dau, neu fwy ymlaen. Y tro hwnnw, enillodd y lle cyntaf ar lefel yr ysgol, roedd yn waith gwych eu bod wedi bod yn gweithio gyda'i gilydd, roeddem wedi gwneud y tŷ gyda bocs o'r Kodak Printer a'r to gyda bocs Pizza y penwythnos, yna fe wnaethon ni ei beintio. gyda tempera a gwnaethom adael bwlch ar yr ochr lle gallem weld y ddau lawr wedi'u haddurno'n llwyr o'r teganau presennol.

Dyma artist arall, er ei fod yn fwy graffig ac yn gysylltiedig â thechnoleg.

Rwy'n yfed

Arferion da, maen nhw'n fy atgoffa o ddyddiau fy Ngholeg pan wnaethon ni brofwr transistor, sef cyfarpar na fyddai bron yn cael ei ddefnyddio heddiw, ond yn y dyddiau hynny roedd yn waith unrhyw dechnegydd trwsio radio. Gwaith gwych, er ei fod allan o gyd-destun oherwydd nad oedd o ddiddordeb mawr i'r cyhoedd ar lawr gwaelod y Gyngres Genedlaethol, roedd hefyd yn ddiflas ac yn gymhleth i egluro i'r rheithgor a'r athrawon beth oedd ystyr y polaredd NPN, gan fod y ddyfais hefyd yn gallu profi polaredd a pharhad, a wyddom pan ddaeth technegydd electroneg sy'n ymroddedig i'r crefft â diddordeb yn y tegan.

Ah, dyddiau prisiau y rhai, Griselda, roedd y ferch o gylchedau byr y galon yn iawn o flaen llaw ac yn gwenu arnom o bryd i'w gilydd er na wyddem i bwy o'r tri nerf y gwên. El Chele, Obesso a Hulk (fi), oherwydd cefais y llysenw hwnnw am ychydig o flynyddoedd; roedd yr un cyntaf wedi'i neilltuo ar gyfer y pwnc hwnnw, gan ei fod bellach yn dechnegydd mewn electroneg ac mae ganddo weithdy da yn llawn esgyrn, gyda'r ail yn gyfreithiwr ac yn fardd technolegol.

Atebion 3 i "Wythnos Wyddonol"

  1. Rwy'n cofio ein bod wedi gwneud hynny yn yr ysgol i ddweud, "gorsaf radio": Fe wnaethon ni greu rhaglen mewn gweledol sylfaenol 6.0, gan efelychu chwaraewr cerddoriaeth, hefyd fe wnaethon ni newid yr amlder i feicroffon diwifr, a anfonodd at yn lle ei dderbyn. amledd penodol Y meicroffon hwnnw wedi'i gysylltu â'r cyfrifiadur a'r chwaraewr mewn gweledol sylfaenol, yn ychwanegol at ddod o hyd i'r amledd priodol mewn chwaraewr radio (roedd yn rhaid iddo fod yn radio digidol, oherwydd roedd amlder y meicroffon hyd yn oed, nid yn rhyfedd fel mae'n digwydd yn y radio arferol, 100.4, yn lle 100.5) A gyda hyn fe wnaethon ni chwarae'r gerddoriaeth roedden ni ei eisiau, fe drodd rhywbeth hynod ddiddorol allan….

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.