Wythnos wyddonol

Mae wedi bod yn wythnos gyffrous i'r plant, gyda'u harbrofion ar gyfer ffair wyddoniaeth y Gwyddorau Naturiol.y babi

Er nad oedd llawer o amser i ymarfer a chynllunio, gwaith Beba fu arddangos y gylched drydanol gan ddefnyddio golau sillafu cardbord. Er ei fod yn syml, y peth gorau a gafodd yw bod yr adroddiad a'r arddangosfa wedi'u datblygu'n gyfan gwbl yn Saesneg, oherwydd mae wedi bod yn Ddwyieithog ers Kindergarten (ni chyflawnodd y bachgen y hapusrwydd hwnnw).

Hefyd roedd sgriblo ei lawysgrifen yn hollol wreiddiol ac eithrio'r teitl uchaf. Er iddo gael blas nad oedd yn ddymunol iawn am beidio â chymhwyso ar gyfer y cam nesaf. Ar gyfer yr un nesaf bydd yn rhaid i ni gynllunio rhywbeth llai syml, sy'n datblygu eu sgiliau cynhenid. Mae'n amlwg nad ymchwil pur mo'i faes, ond areithio, mathemateg a chelf; cyfuniad rhyfedd sy'n debyg i bensaernïaeth a gormes y Natsïaid.

Tra bod gwaith Boy yn lefel arall. Ar y pwynt hwn mae'n adnewyddiad Stondin gan ei fod eisoes wedi ennill y lle cyntaf ar lefel pum adran Cwrs Cyntaf, felly ei bwysau yw cystadlu â'r ysgol gyfan. Nid oedd cymhelliant da o ystyried ei chynnig robot sillafu cyntaf yn ymddangos yn ddiddorol i'r athro.

Mae wedi bod yn hyn ers mwy na mis, gyda dau gydweithiwr yr wyf wedi gorfod eu cymryd a dod â nhw ers iddynt ddechrau'r stôf nwy methan o'r fath. Roedd yn fath o ffiaidd, oherwydd eu bod wedi recordio fideo ar y foment wrth gasglu gwastraff, gan gynnwys carthu cŵn; Fe wnaethant llanast aruthrol gyda’u mam oherwydd eu bod eisoes wedi difetha’r bowlen o saladau y mae’n ymddangos y byddant yn eu tynnu o’u taliadau.

Ar ôl 15 diwrnod ar ôl iddo orchuddio'n derfynol, roedd yn werth ei gynnau ym mhen y pibell, dim ond mewn ychydig o olew coginio yr oedd yn rhaid taflu olew coginio fel nad oedd yn dal ar sych.

Hefyd iddo ef yr eildro iddo ennill yn hyn o beth, pan oedd yn y Bedwaredd Radd gwnaethom dŷ cyflawn gyda bylbiau golau a phanel switsh i ddangos faint y gallai ei arbed yn ariannol trwy gyfyngu ar y defnydd o un, dau, neu fwy o oleuadau arno. Y tro hwnnw enillodd y lle cyntaf yn yr ysgol gyfan, roedd yn waith gwych i'r ddau ohonom ei wneud, roeddem wedi gwneud y tŷ gyda blwch o'r Argraffydd Kodak a'r nenfwd gyda blwch Pizza'r penwythnos, yna gwnaethom ei baentio gyda tempera a gadawsom dwll ochr lle roedd y ddau blanhigyn wedi'u haddurno'n llawn o'r teganau presennol.

Dyma artist arall, er ei fod yn fwy graffig ac yn gysylltiedig â thechnoleg.

Rwy'n yfed

Mae'r arferion da hyn yn fy atgoffa o fy nyddiau ysgol pan wnaethom brofwr transistor, dyfais a fyddai heddiw â bron i ddim cyfleustodau ond yn y dyddiau hynny dyna oedd gan unrhyw dechnegydd atgyweirio radio. Swydd wych, er ei bod allan o'i chyd-destun oherwydd nad oedd o fawr o ddiddordeb i gyffredinolrwydd ymwelwyr ar lawr gwaelod y Gyngres Genedlaethol, roedd hefyd yn ddiflas a chymhleth esbonio i'r rheithgor ac athrawon beth oedd polaredd yr NPN yn ei olygu, gan fod y ddyfais hefyd yn caniatáu profi polaredd a pharhad, a ddysgon ni pan ddaeth technegydd electroneg pwrpasol i ymddiddori yn y tegan.

Ah, ddyddiau gwerthfawr y dyddiau hynny, roedd Griselda, y ferch â chylchedau byr y galon o'n blaenau ac yn gwenu arnom o bryd i'w gilydd er nad oeddem erioed yn gwybod i bwy o'r tri nerds y cysegrwyd y wên. El Chele, Obesso y Hulk (fi), wel, cefais y llysenw hwnnw am gwpl o flynyddoedd; Roedd y cyntaf wedi'i gysegru i'r pwnc hwn, nawr mae'n dechnegydd electroneg ac mae ganddo weithdy da yn llawn esgyrn, yr ail yn gyfreithiwr a minnau ... yn fardd technolegol.

3 Ymatebion i "Wythnos Wyddonol"

  1. Rwy'n cofio ein bod ni, yn yr ysgol, wedi gwneud, "i siarad," gorsaf radio ": Fe wnaethon ni greu rhaglen fach mewn 6.0 gweledol sylfaenol, gan efelychu chwaraewr cerddoriaeth, fe wnaethon ni hefyd newid yr amlder i feicroffon diwifr, y byddai'n anfon ato yn lle ei dderbyn. amledd penodol. Y meicroffon hwnnw wedi'i gysylltu â'r cyfrifiadur a'r chwaraewr mewn gweledol sylfaenol, yn ychwanegol at ddod o hyd i'r amledd priodol mewn chwaraewr radio (roedd yn rhaid iddo fod yn radio digidol, oherwydd roedd amlder y meicroffon hyd yn oed, nid yn rhyfedd fel mae'n digwydd mewn radio arferol, 100.4, yn lle 100.5) A chyda hyn fe wnaethon ni atgynhyrchu'r gerddoriaeth roedden ni ei eisiau, fe drodd rhywbeth hynod ddiddorol allan….

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.