Excel i drosi o Gydlynydd Daearyddol i UTM

Mae'r templed hwn yn hwyluso trosi cyfesurynnau daearyddol mewn graddau, cofnodion ac eiliadau i gyfesurynnau UTM.

daearyddol i utm

1. Sut i fewnbynnu'r data

Rhaid prosesu'r data mewn dalen Excel, yn y fath fodd fel eu bod yn dod yn y fformat gofynnol. Wrth gwrs, rhaid parchu'r cyfyngiadau arferol mewn perthynas â'r ystod o werthoedd derbyniol wrth i ni siarad pryd rydym yn egluro'r cyfesurynnau UTM.

 • Mae'r spheroid yn cael ei ddewis yn y ffurflen ollwng
 • Y golofn gyntaf yn unig yw gosod rhif
 • Y colofnau mewn melyn yw mynd i mewn i'r cydlynynnau daearyddol
 • Mae'n rhaid i'r ddwy latitudes a'r hyd yn dod mewn niferoedd (heb raddau, munudau neu eiliadau), a'u gwahanu i mewn i golofnau gwahanol, gall yr olaf gael degolion.
 • Ni ddylai'r graddau mewn hyd gyrraedd 180
 • Ni ddylai graddau mewn latitudes gyrraedd 90
 • Ni ddylai cofnodion ac eiliadau gyrraedd 60, oherwydd y byddent eisoes yn rhan o'r uned nesaf
 • Rhaid i'r Dwyrain / Gorllewin fod yn gyfalaf "E" neu "W"
 • Mae'n rhaid i'r Gogledd / De fod yn borth "N" neu "S", sydd ar frys

Os ydych chi'n llwyddo i'w paratoi mewn tudalen arall o excel, gyda'r nodweddion hynny dim ond copi / past sydd gennych

2. Mae'r canlyniadau allbwn

Y colofnau mewn gwyrdd yw'r cyfesurynnau UTM, yn ôl y spheroid a ddewiswyd, ac mae'r rhanbarth yn cael ei ddangos hefyd.

3. Sut i'w hanfon at AutoCAD

image Y golofn ychwanegol yw'r cyfesurynnau UTM fel y gallwch eu hanfon at AutoCAD yn union fel rydym yn esbonio mewn erthygl arall. I anfon o Excel UTM i Google Earth gweler yr erthygl arall hon.

Adolygwch ef, ac adroddwch unrhyw faterion

 

Y templed i drosi cyfesurynnau Daearyddol yn UTM.
lwytho i lawr i lawr

Gallwch ei brynu gyda hi  Cerdyn credyd neu Paypal.

Mae'n symbolaidd os yw un yn ystyried y cyfleustodau y mae'n eu darparu a pha mor hawdd y gellir ei gaffael.

 

 

 

 


Dysgwch sut i wneud hwn a thempledi eraill yn y Cwrs twyllo Excel-CAD-GIS.


 

51 Yn ymateb i "Templed Excel i'w Drosi o Gyfesurynnau Daearyddol i UTM"

 1. Helo.
  Ysgrifennwch neges i'r e-bost a gyrhaeddodd pan wnaethoch y pryniant, fel eu bod yn anfon templed atoch sydd nid yn unig yn cefnogi cyfesurynnau mewn graddau, munudau ac eiliadau ond hefyd mewn degolion.

  Cyfarchion.

 2. Prynais y templed i drosi daearyddol i UTM. Fy nghwestiwn yw: sut alla i fynd i mewn i gyfesurynnau daearyddol degol?
  Mae'n debyg nad yw'r templed yn eu hadnabod, oherwydd mae'n nodi gwerthyd (parth) UTM arall.

 3. Os yw'n gwneud hynny.
  Ond mae'n rhaid i chi ofalu bod eich data wedi:
  y coma fel gwahanydd miloedd, fel ei fod: -56.514,707 -12.734,156
  Gwiriwch a allwch chi newid hynny yn eich lleoliadau rhanbarthol.

  Os ydych chi am roi cynnig arni cyn ei brynu, anfonwch enghraifft o ddata yn excel, at geofumadas y golygydd post (@). com

 4. noite BOA.
  Mae'r cynllun hwn yn trosi Cydlyniant Daearyddol (Grau Degol) yn UTM mewn metrau
  Ex: X -56.514.707
  A -12.734.156
  I: X 552758.64049
  A 8592230.59473

 5. Diolch yn fawr, mae gen i'r templed eisoes, dim ond un amheuaeth, er fy mod i eisoes wedi darllen y post am sut mae'r templed yn gweithio a'r hyn sy'n cyfeirio at gyfesurynnau UTM, os ydw i ym Mhenrhyn Yucatan ac mae gen i'r pwynt canlynol N 20 - 26 - 31.5 W 90 - 01 - 42.5, fel y gwnaf os dywed yr arwyddion na all lledredau gyrraedd 90 gradd, byddwn yn gwerthfawrogi eich help yn fawr

 6. Hi Miguel,
  Neithiwr fe’i hanfonwyd atoch chi, i’r post miguel.manamond ...
  Rydym wedi ei anfon ymlaen at y miguel.navarrete ...

  Os oes gennych amheuon, rhowch wybod i ni.

 7. Helo diwrnod da neb yn talu trwy Paypal Excel Template i drosi o Gydlynydd Daearyddol i UTM, ond nid wyf yn gweld y ddolen lwytho i lawr, mae gen i'r ID trafodiad os bydd angen, byddaf yn ymwybodol o'r cyfarchion ymateb

 8. bore da.

  Rwyf wedi talu gyda PayPal ac nid oes opsiwn i chi descaga unrhyw ar dderbyn PayPal.

  Talwyd 13 Gorffennaf o 2.017. 08: 59: 22 GMT + 02: 00.
  ID Trafodiad: 6SC71916TD634893X

  Dywedwch wrthyf sut i ddadlwytho'r ffeil.

  A cyfarch.

  R. Gallardo.

 9. Gibran:
  i symud o gofnodion ac ail raddau i raddau a degolion, rhaid i chi rannu'r cofnodion gan 60 a'r eiliadau gan 3600, gan barchu ychwanegu degol y ddwy werthoedd hyn at graos, lwc.

  Gallwch wneud exel.

 10. Yn gyntaf, diolch am rannu eich gwybodaeth.

  Ail: Fe wnes i lawrlwytho'r rhagoriaeth ddaearyddol i UTM, ond mae angen i mi wybod pa sfferoid rwy'n ei ddefnyddio ar gyfer Brasil, neu esboniad o ba un i'w ddefnyddio ar gyfer gwahanol leoliadau.

  Diolch yn fawr.

 11. Gwiriwch yr e-bost, weithiau mae'n mynd i sbam. Ond unwaith y bydd y taliad wedi'i wneud byddwch yn derbyn y dderbynneb PayPal ac e-bost gydag ulr i'w lawrlwytho.

 12. gwnewch gylch 1.00 mewn diamedr yna dewiswch y cylch ar ôl mynd i mewn i'ch cyfesuryn UTM yna'r allwedd nodi yna'r llythyren z ac yna llythyren E yna mynd i mewn ac yn awtomatig rydych chi'n dod o hyd i'ch ardal gydlynu UTM yn awtomatig, gwneud y prawf ac yna dweud wrthyf.

 13. Mae hynny'n iawn Ni all.
  I weithio UTM yn yr ardal lle mae'r parth yn newid, rhaid i chi wneud newid ffug hwn, fel bod eich ardal yn ymestyn.
  Neu gweithio mewn cyfesurynnau daearyddol.

 14. Helo, prynhawn da. Fy nghwestiwn yw hyn: Beth allaf ei wneud os i fynd i mewn i'r cydlynydd utm i'r autocad, ni allwch nodi pa ranbarth rydych chi'n gyrru? Mae gennyf eisoes y cydlynu yn UTM ond nid yw'r autocad yn trin (neu nid wyf wedi dod o hyd i ffordd i'w newid) rhanbarthau. Enghraifft wrth i mi fynd i mewn i gyfesurynnau UTM yn rhanbarth 15, nid oes gennyf broblem, ond pan fyddaf yn mynd i mewn i ranbarth 16, nid wyf yn eu rhoi yn y rhan a ddymunir.
  Ddiolch i mewn ddyrchaf

 15. Rwyf eisoes yn talu am PayPal a does dim byd wedi'i lawrlwytho ... a allwch ei hanfon at fy post?

 16. Diolch am gymdeithasoli gwybodaeth. Addysg, defnyddio a rheoli gwybodaeth yn gywir yw'r arfau gorau yn erbyn gwaharddiad a goruchafiaeth.

 17. Nid wyf yn gwybod y gweddill, ond yr hyn sy'n dod i lawr ataf yw dalen gyda data a'r unig fformiwla yw ychwanegu rhif a bennwyd ymlaen llaw at ddata'r cyfesuryn a gyfrifwyd yn flaenorol. Nid oes ganddo draed na phen, yn fy marn i. Pe gallech edrych arno.

 18. cyfraniad rhagorol diolch diolch friend'm ddyn tân ac mae pobl yn awr yn defnyddio ffonau cell GPS ei angen arnaf ar gyfer pan fydd rhywun yn reorta fel colli ar fy cyfrifiad ffôn ac mewn eiliadau wedi UTM cyfesurynnau ar gyfer y chwiliad gyda porwyr confensiynol ac ar liniadur Gallwch chi adnabod yn syth ym mha sector y mae'r person yn ei gael ac felly cau'r cylch chwilio

 19. Jo, bydd yn rhaid i mi gadw lle yn fy thesis. Diolch i'ch blog yr wyf wedi lleoli gwefan lle i lawrlwytho ffeiliau shp am Honduras, a nawr roedd yn rhaid i mi basio cydlynu i utm i gynhyrchu haen yn Quantum GIS, mae eich taflen wedi bod o gymorth anstimiadwy.

  Fi jyst eisiau nodi y byddaf yn defnyddio Linux ac OpenOffice 3.0, a bod eich trosi ailddechrau gweithio balchder yn Calc. Na Llwyddais i gopïo'r ffeil i basio i fformat csv, ond nid yw hynny o gwbl, gan nad oedd llawer o bwyntiau, felly roeddwn yn ddigon gwnewch hi â llaw, a chylchwch y niferoedd, gan nad yw'r generadur haen yn Quantum yn ymddangos i gefnogi degolion.

  Mewn unrhyw achos, mae eich blog yn help amhrisiadwy i bobl fel fi, sy'n dod o lythyrau, ond sydd â diddordeb mewn mynd i mewn i systemau gwybodaeth ddaearyddol.

  Nid wyf yn rhoi mil o ddiolch ichi, oherwydd gwnaethant hynny i fyny'r grisiau eisoes ...

 20. Cyfarchion cordial a dim ond am y cyfraniadau amrywiol a wnewch yma y gallaf ddiolch ichi; Yn benodol, mae trosi "màs" cyfesurynnau wedi bod yn ddefnyddiol iawn. Un cwestiwn: sut ddylai fod i ddyfynnu eich cyfraniad trosi yn eich dogfen?

 21. Llongyfarchiadau galvarezhn, canfyddais fod eich gwefan yn ddiddorol iawn ac rwyf wedi bod yn ddefnyddiol iawn. Diolch ichi

 22. mil diolch
  ó
  1-gracias 2-gracias 3-gracias 4-gracias 5-gracias 6-gracias 7-gracias 8-gracias 9-gracias 10-gracias 11-gracias 12-gracias 13-gracias 14-gracias 15-gracias 16-gracias 17-gracias 18-gracias 19-gracias 20-gracias 21-gracias 22-gracias 23-gracias 24-gracias 25-gracias 26-gracias 27-gracias 28-gracias 29-gracias 30-gracias 31-gracias 32-gracias 33-gracias 34-gracias 35-gracias 36-gracias 37-gracias 38-gracias 39-gracias 40-gracias 41-gracias 42-gracias 43-gracias 44-gracias 45-gracias 46-gracias 47-gracias 48-gracias 49-gracias 50-gracias 51-gracias 52-gracias 53-gracias 54-gracias 55-gracias 56-gracias 57-gracias 58-gracias 59-gracias 60-gracias 61-gracias 62-gracias 63-gracias 64-gracias 65-gracias 66-gracias 67-gracias 68-gracias 69-gracias 70-gracias 71-gracias 72-gracias 73-gracias 74-gracias 75-gracias 76-gracias 77-gracias 78-gracias 79-gracias 80-gracias 81-gracias 82-gracias 83-gracias 84-gracias 85-gracias 86-gracias 87-gracias 88-gracias 89-gracias 90-gracias 91-gracias 92-gracias 93-gracias 94-gracias 95-gracias 96-gracias 97-gracias 98-gracias 99-gracias 100-gracias 101-gracias 102-gracias 103-gracias 104-gracias 105-gracias 106-gracias 107-gracias 108-gracias 109-gracias 110-gracias 111-gracias 112-gracias 113-gracias 114-gracias 115-gracias 116-gracias 117-gracias 118-gracias 119-gracias 120-gracias 121-gracias 122-gracias 123-gracias 124-gracias 125-gracias 126-gracias 127-gracias 128-gracias 129-gracias 130-gracias 131-gracias 132-gracias 133-gracias 134-gracias 135-gracias 136-gracias 137-gracias 138-gracias 139-gracias 140-gracias 141-gracias 142-gracias 143-gracias 144-gracias 145-gracias 146-gracias 147-gracias 148-gracias 149-gracias 150-gracias 151-gracias 152-gracias 153-gracias 154-gracias 155-gracias 156-gracias 157-gracias 158-gracias 159-gracias 160-gracias 161-gracias 162-gracias 163-gracias 164-gracias 165-gracias 166-gracias 167-gracias 168-gracias 169-gracias 170-gracias 171-gracias 172-gracias 173-gracias 174-gracias 175-gracias 176-gracias 177-gracias 178-gracias 179-gracias 180-gracias 181-gracias 182-gracias 183-gracias 184-gracias 185-gracias 186-gracias 187-gracias 188-gracias 189-gracias 190-gracias 191-gracias 192-gracias 193-gracias 194-gracias 195-gracias 196-gracias 197-gracias 198-gracias 199-gracias 200-gracias 201-gracias 202-gracias 203-gracias 204-gracias 205-gracias 206-gracias 207-gracias 208-gracias 209-gracias 210-gracias 211-gracias 212-gracias 213-gracias 214-gracias 215-gracias 216-gracias 217-gracias 218-gracias 219-gracias 220-gracias 221-gracias 222-gracias 223-gracias 224-gracias 225-gracias 226-gracias 227-gracias 228-gracias 229-gracias 230-gracias 231-gracias 232-gracias 233-gracias 234-gracias 235-gracias 236-gracias 237-gracias 238-gracias 239-gracias 240-gracias 241-gracias 242-gracias 243-gracias 244-gracias 245-gracias 246-gracias 247-gracias 248-gracias 249-gracias 250-gracias 251-gracias 252-gracias 253-gracias 254-gracias 255-gracias 256-gracias 257-gracias 258-gracias 259-gracias 260-gracias 261-gracias 262-gracias 263-gracias 264-gracias 265-gracias 266-gracias 267-gracias 268-gracias 269-gracias 270-gracias 271-gracias 272-gracias 273-gracias 274-gracias 275-gracias 276-gracias 277-gracias 278-gracias 279-gracias 280-gracias 281-gracias 282-gracias 283-gracias 284-gracias 285-gracias 286-gracias 287-gracias 288-gracias 289-gracias 290-gracias 291-gracias 292-gracias 293-gracias 294-gracias 295-gracias 296-gracias 297-gracias 298-gracias 299-gracias 300-gracias 301-gracias 302-gracias 303-gracias 304-gracias 305-gracias 306-gracias 307-gracias 308-gracias 309-gracias 310-gracias 311-gracias 312-gracias 313-gracias 314-gracias 315-gracias 316-gracias 317-gracias 318-gracias 319-gracias 320-gracias 321-gracias 322-gracias 323-gracias 324-gracias 325-gracias 326-gracias 327-gracias 328-gracias 329-gracias 330-gracias 331-gracias 332-gracias 333-gracias 334-gracias 335-gracias 336-gracias 337-gracias 338-gracias 339-gracias 340-gracias 341-gracias 342-gracias 343-gracias 344-gracias 345-gracias 346-gracias 347-gracias 348-gracias 349-gracias 350-gracias 351-gracias 352-gracias 353-gracias 354-gracias 355-gracias 356-gracias 357-gracias 358-gracias 359-gracias 360-gracias 361-gracias 362-gracias 363-gracias 364-gracias 365-gracias 366-gracias 367-gracias 368-gracias 369-gracias 370-gracias 371-gracias 372-gracias 373-gracias 374-gracias 375-gracias 376-gracias 377-gracias 378-gracias 379-gracias 380-gracias 381-gracias 382-gracias 383-gracias 384-gracias 385-gracias 386-gracias 387-gracias 388-gracias 389-gracias 390-gracias 391-gracias 392-gracias 393-gracias 394-gracias 395-gracias 396-gracias 397-gracias 398-gracias 399-gracias 400-gracias 401-gracias 402-gracias 403-gracias 404-gracias 405-gracias 406-gracias 407-gracias 408-gracias 409-gracias 410-gracias 411-gracias 412-gracias 413-gracias 414-gracias 415-gracias 416-gracias 417-gracias 418-gracias 419-gracias 420-gracias 421-gracias 422-gracias 423-gracias 424-gracias 425-gracias 426-gracias 427-gracias 428-gracias 429-gracias 430-gracias 431-gracias 432-gracias 433-gracias 434-gracias 435-gracias 436-gracias 437-gracias 438-gracias 439-gracias 440-gracias 441-gracias 442-gracias 443-gracias 444-gracias 445-gracias 446-gracias 447-gracias 448-gracias 449-gracias 450-gracias 451-gracias 452-gracias 453-gracias 454-gracias 455-gracias 456-gracias 457-gracias 458-gracias 459-gracias 460-gracias 461-gracias 462-gracias 463-gracias 464-gracias 465-gracias 466-gracias 467-gracias 468-gracias 469-gracias 470-gracias 471-gracias 472-gracias 473-gracias 474-gracias 475-gracias 476-gracias 477-gracias 478-gracias 479-gracias 480-gracias 481-gracias 482-gracias 483-gracias 484-gracias 485-gracias 486-gracias 487-gracias 488-gracias 489-gracias 490-gracias 491-gracias 492-gracias 493-gracias 494-gracias 495-gracias 496-gracias 497-gracias 498-gracias 499-gracias 500-gracias 501-gracias 502-gracias 503-gracias 504-gracias 505-gracias 506-gracias 507-gracias 508-gracias 509-gracias 510-gracias 511-gracias 512-gracias 513-gracias 514-gracias 515-gracias 516-gracias 517-gracias 518-gracias 519-gracias 520-gracias 521-gracias 522-gracias 523-gracias 524-gracias 525-gracias 526-gracias 527-gracias 528-gracias 529-gracias 530-gracias 531-gracias 532-gracias 533-gracias 534-gracias 535-gracias 536-gracias 537-gracias 538-gracias 539-gracias 540-gracias 541-gracias 542-gracias 543-gracias 544-gracias 545-gracias 546-gracias 547-gracias 548-gracias 549-gracias 550-gracias 551-gracias 552-gracias 553-gracias 554-gracias 555-gracias 556-gracias 557-gracias 558-gracias 559-gracias 560-gracias 561-gracias 562-gracias 563-gracias 564-gracias 565-gracias 566-gracias 567-gracias 568-gracias 569-gracias 570-gracias 571-gracias 572-gracias 573-gracias 574-gracias 575-gracias 576-gracias 577-gracias 578-gracias 579-gracias 580-gracias 581-gracias 582-gracias 583-gracias 584-gracias 585-gracias 586-gracias 587-gracias 588-gracias 589-gracias 590-gracias 591-gracias 592-gracias 593-gracias 594-gracias 595-gracias 596-gracias 597-gracias 598-gracias 599-gracias 600-gracias 601-gracias 602-gracias 603-gracias 604-gracias 605-gracias 606-gracias 607-gracias 608-gracias 609-gracias 610-gracias 611-gracias 612-gracias 613-gracias 614-gracias 615-gracias 616-gracias 617-gracias 618-gracias 619-gracias 620-gracias 621-gracias 622-gracias 623-gracias 624-gracias 625-gracias 626-gracias 627-gracias 628-gracias 629-gracias 630-gracias 631-gracias 632-gracias 633-gracias 634-gracias 635-gracias 636-gracias 637-gracias 638-gracias 639-gracias 640-gracias 641-gracias 642-gracias 643-gracias 644-gracias 645-gracias 646-gracias 647-gracias 648-gracias 649-gracias 650-gracias 651-gracias 652-gracias 653-gracias 654-gracias 655-gracias 656-gracias 657-gracias 658-gracias 659-gracias 660-gracias 661-gracias 662-gracias 663-gracias 664-gracias 665-gracias 666-gracias 667-gracias 668-gracias 669-gracias 670-gracias 671-gracias 672-gracias 673-gracias 674-gracias 675-gracias 676-gracias 677-gracias 678-gracias 679-gracias 680-gracias 681-gracias 682-gracias 683-gracias 684-gracias 685-gracias 686-gracias 687-gracias 688-gracias 689-gracias 690-gracias 691-gracias 692-gra
  cias 693-gracias 694-gracias 695-gracias 696-gracias 697-gracias 698-gracias 699-gracias 700-gracias 701-gracias 702-gracias 703-gracias 704-gracias 705-gracias 706-gracias 707-gracias 708-gracias 709-gracias 710-gracias 711-gracias 712-gracias 713-gracias 714-gracias 715-gracias 716-gracias 717-gracias 718-gracias 719-gracias 720-gracias 721-gracias 722-gracias 723-gracias 724-gracias 725-gracias 726-gracias 727-gracias 728-gracias 729-gracias 730-gracias 731-gracias 732-gracias 733-gracias 734-gracias 735-gracias 736-gracias 737-gracias 738-gracias 739-gracias 740-gracias 741-gracias 742-gracias 743-gracias 744-gracias 745-gracias 746-gracias 747-gracias 748-gracias 749-gracias 750-gracias 751-gracias 752-gracias 753-gracias 754-gracias 755-gracias 756-gracias 757-gracias 758-gracias 759-gracias 760-gracias 761-gracias 762-gracias 763-gracias 764-gracias 765-gracias 766-gracias 767-gracias 768-gracias 769-gracias 770-gracias 771-gracias 772-gracias 773-gracias 774-gracias 775-gracias 776-gracias 777-gracias 778-gracias 779-gracias 780-gracias 781-gracias 782-gracias 783-gracias 784-gracias 785-gracias 786-gracias 787-gracias 788-gracias 789-gracias 790-gracias 791-gracias 792-gracias 793-gracias 794-gracias 795-gracias 796-gracias 797-gracias 798-gracias 799-gracias 800-gracias 801-gracias 802-gracias 803-gracias 804-gracias 805-gracias 806-gracias 807-gracias 808-gracias 809-gracias 810-gracias 811-gracias 812-gracias 813-gracias 814-gracias 815-gracias 816-gracias 817-gracias 818-gracias 819-gracias 820-gracias 821-gracias 822-gracias 823-gracias 824-gracias 825-gracias 826-gracias 827-gracias 828-gracias 829-gracias 830-gracias 831-gracias 832-gracias 833-gracias 834-gracias 835-gracias 836-gracias 837-gracias 838-gracias 839-gracias 840-gracias 841-gracias 842-gracias 843-gracias 844-gracias 845-gracias 846-gracias 847-gracias 848-gracias 849-gracias 850-gracias 851-gracias 852-gracias 853-gracias 854-gracias 855-gracias 856-gracias 857-gracias 858-gracias 859-gracias 860-gracias 861-gracias 862-gracias 863-gracias 864-gracias 865-gracias 866-gracias 867-gracias 868-gracias 869-gracias 870-gracias 871-gracias 872-gracias 873-gracias 874-gracias 875-gracias 876-gracias 877-gracias 878-gracias 879-gracias 880-gracias 881-gracias 882-gracias 883-gracias 884-gracias 885-gracias 886-gracias 887-gracias 888-gracias 889-gracias 890-gracias 891-gracias 892-gracias 893-gracias 894-gracias 895-gracias 896-gracias 897-gracias 898-gracias 899-gracias 900-gracias 901-gracias 902-gracias 903-gracias 904-gracias 905-gracias 906-gracias 907-gracias 908-gracias 909-gracias 910-gracias 911-gracias 912-gracias 913-gracias 914-gracias 915-gracias 916-gracias 917-gracias 918-gracias 919-gracias 920-gracias 921-gracias 922-gracias 923-gracias 924-gracias 925-gracias 926-gracias 927-gracias 928-gracias 929-gracias 930-gracias 931-gracias 932-gracias 933-gracias 934-gracias 935-gracias 936-gracias 937-gracias 938-gracias 939-gracias 940-gracias 941-gracias 942-gracias 943-gracias 944-gracias 945-gracias 946-gracias 947-gracias 948-gracias 949-gracias 950-gracias 951-gracias 952-gracias 953-gracias 954-gracias 955-gracias 956-gracias 957-gracias 958-gracias 959-gracias 960-gracias 961-gracias 962-gracias 963-gracias 964-gracias 965-gracias 966-gracias 967-gracias 968-gracias 969-gracias 970-gracias 971-gracias 972-gracias 973-gracias 974-gracias 975-gracias 976-gracias 977-gracias 978-gracias 979-gracias 980-gracias 981-gracias 982-gracias 983-gracias 984-gracias 985-gracias 986-gracias 987-gracias 988-gracias 989-gracias 990-gracias 991-gracias 992-gracias 993-gracias 994-gracias 995-gracias 996-gracias 997-gracias 998-gracias 999-gracias 1000-gracias

 23. Hi, mae hyn yn wych, a oes unrhyw un yn gwybod am excel ond i drosi graddau eiliad i raddau degol? diolch ymlaen llaw

 24. Hei ... roeddwn i'n cynnal arolwg gyda GPS ond am resymau "cof technegol" (anghofiais gebl antena) ni allwn gwblhau fy arolwg a gwnes i gyda llywiwr ... a doeddwn i ddim yn gwybod sut i drosi'r cyfesurynnau ... fe wnaethon nhw fynd â fi allan o rhuthr da ... gwych !!!!

 25. rhaid i chi gopïo'r fformiwla gyfan i lawr,

  yn datgloi rhesi a cholofnau nad ydynt yn weladwy ac yn copïo'r rhes ddiwethaf i lawr

 26. Helo,

  da iawn ac ymarferol, diolch! er hynny mae gen i ychydig o broblem, beth i'w wneud pan fydd gen i bron i 8000 o gyfesurynnau i drawsnewid ...? - dim ond 323 y mae'r excel yn caniatáu ... - Rwyf wedi ceisio llusgo'r fformwlâu ond nid yw'n gweithio.

  Unrhyw syniadau?

  diolch

 27. Diolch am y cyswllt o ddaearyddiaeth ddaearyddol, yn y daflen ragorol honno daeth yr hyn sydd ei angen arnaf o raddau.
  Cymorth arall petaech chi'n gallu rhoi i mi yw os oes darn rhagorol o drosi o dme i utm, ac i'r gwrthwyneb. diolch i chi

 28. Hi David y swydd hon Mae ganddo daflen ragorol sy'n gwneud y cefn, o gyfeiriad i ddaearyddol.

  Y peth am wneud dalen sy'n trosi degolion i raddau, munudau ac eiliadau ... efallai un o'r dyddiau hyn y byddaf yn eistedd i lawr i'w wneud

 29. Gwaith da iawn !! Llongyfarchiadau. Rwyf hefyd yn gweithio gyda'r math hwn o drawsnewidiad, o utm i tme, tme i utm a geodesics a'r holl drawsnewidiadau posibl hynny, rwy'n defnyddio'r rhaglen TMCalc, ac mae'n gweithio'n dda i mi, ond weithiau mae gen i ddalen Excel i wneud y newidiadau ac nid y rhaglen, os oes gan rywun o UTM i Geodesics yn rhagori, byddai'n gyfraniad gwych i mi ...
  Fy mhrif amcan oedd dod o hyd i'r dudalen hon. Mae'n ddalen ragori sy'n pasio graddau i mi yw degolion (45.7625 gradd) i raddau munud ac eiliad (45 ′ 45 ′ 45.000 ′), a allwch fy helpu, mae'n ddrwg gennyf os nad fforwm mo hwn .. fy e-bost yw ingdvd1@hotmail.com

  diolch

 30. Jyst i ddiolch iddynt am y wybodaeth, rwyf wedi bod yn ddefnyddiol iawn, mae'r ffeil yn rhagorol.

  Cyfarchion, diolch.

  Yn gywir
  Mary

 31. Rhagorol, diolch yn fawr iawn.

  Yn gywir

  Ulises

 32. RHAGOROL ... NID YW'N RHOI MWY .. DIOLCH YN FAWR ... Y FFEIL HON ...
  DIOLCH YN FAWR… ° XNUMX !!!!!

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.