Adeiladu yn y steil gringo, ton arall

Diwrnod diddorol, prif nod hyn yw gwybod y technegau adeiladol ar gyfer tai yn yr Unol Daleithiau.

Mae'r cyfarwyddyd wedi bod yn dda, a gobeithiaf ysgrifennu ychydig wrth fesur fy amser, yn yr achos hwn rwyf am ganolbwyntio ar fy marn i o'r arddull gringo.

Mae gan Hispanics wahaniaethau diwylliannol mawr gydag Americanwyr, mae achos adeiladu tai yn enghraifft

I ni, mae prynu tŷ yn fwy o angen sylfaenol, yn gysylltiedig â'r teulu, ac mae'n gyffredin y bydd y dyn ifanc a orffennodd ei brifysgol yn priodi ac ynghyd â'i gydymaith byddant yn chwilio am dŷ neu byddant yn ei adeiladu i fod gyda'u plant y gweddill eu bywydau neu o leiaf gymaint â phosibl. (ni, Dwi'n siarad am yr amgylchedd Mesoamerican yn gyffredinol)

Yn achos Americanwyr, mae'r tŷ yn statws, yn hytrach na rheidrwydd. Mae'n well ganddynt rentu i gael tŷ mewn trefoli (isrannu) lle nad yw eu ffordd o fyw yn mynd.

Mae cysylltiad agos rhwng adeiladu ein tai a'r deunyddiau a'r amodau diogelwch cyfagos. Dyna pam ein bod yn defnyddio llawer o agregau, fel bric, bloc concrid, morter a choncrid wedi'i atgyfnerthu. Rydym yn cau ein tir gyda wal gref sy'n ein hamddiffyn rhag troseddwyr, ac rydym yn sicrhau bod y car y tu mewn, os yn bosibl rydym yn defnyddio rhwyll neu drydan serpentine ... a'r mwyaf o arian sydd gennych, po uchaf yw'r wal.

Tŷ mewn maestrefi Dydyn nhw ddim, maen nhw'n defnyddio ffens (ffens) o bren yng nghefn y tir yn unig (iard) ond o flaen llaw mae ganddynt fwy o ddiddordeb mewn gweld ei laswellt gwyrdd. Mae eich car yn ôl troed Garej, ychydig iawn o ddefnydd a wneir ohono ac mae tu mewn yn warws lle maent yn storio popeth nad oes ei angen arnynt.

Tŷ isrannu Ei ddeunyddiau yw golau, pren, sment ffibr a chingle. Mae eu hanghenion yn wallgof i ni, mae'r cyflyru aer yn rhwymedigaeth ac mae ganddyn nhw ar yr oriau 24, mae gan bopeth yswiriant sy'n ei barchu a safonau uchel o gymdogaeth. Peidiwch ag esgeuluso'r lawnt, peidiwch â cheir yn yr iard, os ewch chi gyda'ch ci i lawr y stryd a'r pupú, cymerwch fag arbennig a brynwyd yn Wallmart a'i godi ... rheolau'n dda.

tŷ mecsico Mae wedi bod yn ddiddorol iawn gweld eu bod yn meddwl amdanom ni, dydyn nhw ddim yn hoffi ein harferion rydyn ni'n eu cymryd i'w dinasoedd. Rydym wedi teithio o gwmpas maestrefi a threfolion gwahanol lle mae llawer o Ladosiaid (er eu bod yn galw Mecsico i gyd sy'n siarad Sbaeneg) ac mae'n realiti na allant ei osgoi. Mae Latinos wedi gwneud ffensys yn torri eu traddodiadau, mae gennym geir mewn cyflwr gwael wedi'u parcio o flaen a chan ein bod yn byw llawer mewn tŷ, mae gennym yr iard yn llawn o $ 700. Nid yw hyn yn ddrwg, ond mae'n drueni gweld garbage yn y strydoedd, dillad yn y ffens a system sain y gallwch arteithio hyd yn oed Freddy Krugger.

Rydym wedi bod yn yr ardal o bobl o liw (heb fod yn hiliol, maent yn ddu) a hefyd yr ardal o werth ychwanegol uchel yn Houston. Aethom drwy'r stryd hefyd lle mae Jorge Bush yn byw yn yr ardal a elwir yn Goffa.

IMG_1617

Ychydig o gasgliadau y gallaf eu tynnu, y cyntaf yw bod yr Americanwyr yn wallgof (y mwyafrif). Mae person sy'n adeiladu 3,500 troedfedd sgwâr, y bydd yn talu 950 mil o ddoleri iddo a lle mai dim ond dau o bobl fydd yn byw ... AH, a chi, i gyd am wneud ffordd o fyw, ac unwaith bob deufis gwahodd eu ffrindiau i fwyta selsig y patio, yfed cwrw a dweud jôcs gwael iawn ... mae'n wallgof. Rwy'n siŵr nad oes gennych y syniad lleiaf mai mewn coeden yn America Ganolog mae yna dŷ wedi'i adeiladu gyda phren dros ben, gyda tho teils, dwy ystafell lle mae pobl yn byw 7 ac yn goroesi gyda $ 60 y mis ... neu lai.

Gwir, maent yn ddiwylliannau gwahanol, yn yr achos hwn rwy'n gwneud cymhariaeth â'r ardal Mesoamerican.

Ond ar wahân i'r sioc ddiwylliannol, mae'r hyfforddiant wedi bod yn wych, gan wybod eu technegau adeiladu a sut maent wedi dod i ddiwydiannu eu proses er eu bod bellach mewn cwymp difrifol oherwydd yr argyfwng byd-eang.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.