GPS a Google Earth yn Cydweithredu

mlynedd ar ôl adolygu 4 gvSIG a Chydweithredu, rydym yn falch o ledaenu cyhoeddiad newydd Arnalichm sefydliad o weithwyr proffesiynol a grëwyd i wella effaith actorion dyngarol gyda chymorth technegol, gwasanaethau ymgynghori a hyfforddiant ym maes cyflenwad dŵr yfed a Pheirianneg Amgylcheddol.

gps a chydweithrediadRydym yn cyfeirio at y llyfr newydd:

GPS a Google Earth mewn Cydweithrediad.

Mae'r ddogfen yn cam-drin yn gadarnhaol i lefel o symlrwydd, gan esbonio yn fanwl o ddelweddau, grisiau ac ymarferion cronolegol greu, rhannu a defnydd ar y cyd o wybodaeth ddaearyddol gan ddefnyddio'r adnoddau sydd ar gael ar y we, ymhlith sy'n cynnwys Google Earth, Google Docs, GPS Babel, GPS Visualizer, Dropbox, ymhlith eraill.

Mae'n bendant yn gyfraniad pwysig yn yr amser hwn lle mae gan bron popeth a wnawn gefndir datblygiadol a rhaid inni ddangos mewn ffordd ymarferol. Er nad yw'r ddogfen yn canolbwyntio ar lefel eang, mae'n gadael y clytiau i weld hynny, gydag offer syml yn gallu dangos canlyniadau.

Mae cyfansoddiad y ddogfen wedi'i integreiddio mewn o leiaf pedair rhan ddilyniannol:

Google Earth

Yn y cyntaf rydym yn sôn am Google Earth, gyda haenau elfennol wrth drin a defnyddio egwyddorion offeryn. Mae'n amlwg bod y rhan hon yn cael ei adael dros i ddefnyddwyr o lefel safonol, fodd bynnag, ei bod yn bwysig i'r graddau y gall dogfennau o'r fath gael yng nghyd-destun rhai sy'n gwneud penderfyniadau sydd yn aml yn bobl sydd ag arbenigedd yn uchel ym maes datblygiad cymdeithasol ond gydag ychydig diweddariad o'r hyn y gellir ei wneud gydag offer sylfaenol.

Mae bron i chwarae, mae Google Earth wedi dod yn offeryn amhrisiadwy at ddibenion addysgol y arddangosiol o gymhwyso gwyddorau daear y gallai arbenigwyr eu rheoli unwaith yn unig. O ran hyn, ymddengys fod y ddogfen yn canolbwyntio ei sylw o safbwynt ymarferol gyda phynciau fel:

  • Cymhathu'r cysyniad o haenau gwybodaeth
  • Creu pwyntiau, llinellau a pholygonau
  • Agor ffeiliau kml / kmz
  • Llwythwch luniau

Yn fy marn i, mae'n disgyn byr mewn cyfeirio at sut i wneud ffeil KML allan o Google Earth. Fel arfer mae pobl yn cael siâp haenau math o ffeil, DWG neu DXF arddangos yn aros yn Google Earth, ac yr wyf yn meddwl y gallai hyn gael adran sy'n o leiaf yn sôn hyn y gall rhaglenni wneud trawsnewid hwn.

GPS

Mae'r ail bennod yn canolbwyntio ar y defnydd o GPS, gyda lefel ehangach i'r rhai a allai amcangyfrif y thema y bennod gyntaf. Agweddau sylfaenol, wedi'u hesbonio'n dda iawn, fel y mae mewn dogfennau eraill; ond mae ei werth ychwanegol yn y concatenation o bynciau, oherwydd y tu allan i fod yn gopïo / pastio yn canolbwyntio ar symlrwydd yr un nad yw'n gwybod y pwnc ond sydd heb lawer o amser i'w ddeall.

Ar wahân i themâu sylfaenol o fapio, amcanestyniadau, theori mordwyo, defnydd a chyfluniad GPS, y mwyaf diddorol yw ei gysylltiad â Google Earth yn barhad ar y thema y bennod gyntaf. I ddechrau maes GPS yn yr adran hon yn iawn, ymdrech fawr i grynhoi'r mwyaf pwysig ac yn wag o technegol, ymarferol a damcaniaethol faterion gronolegol.

Dril

Y drydedd bennod yw ymarferion sy'n codi o'r graddau o anhawster, o greu haenau at y defnydd uwch o Excel ar gyfer fformiwlâu thematig mewn mapiau a gyhoeddir ar y rhyngrwyd o ffeiliau csv.

gps a chydweithrediad

Ar y lefel hon, defnyddwyr a oedd yn meddwl eu bod yn gwybod popeth am Google Earth yn gallu bod yn syndod, yna mae'n dangos sut i wneud ffolderi neu chwedl sy'n cael ei gynnwys yn y KMZ ac arddangos i ddangos yr haen yn Google Earth.

Rhannu a chydweithio

Yn olaf, esboniwch sut y gallwch weithio ar y cyd gan ddefnyddio'r Rhyngrwyd.

I gloi: Cyfraniad pwysig y byddwn ni'n siŵr o hyd yn dod o hyd i rywbeth newydd, ond yn anad dim, gallwch ysgogi pobl nad ydynt wedi dechrau yn y maes hwn i fod yn angerddol am ddaearyddiaeth.

Rwy'n argymell edrych arno a'i arbed yn eich ffefrynnau oherwydd nid yw pob dydd yn cyrraedd ac yn aros ar-lein y newyddion hyn.

Yma gallwch brynu'r llyfr http://www.arnalich.com/es/goops.html
Yma, gallwch darllenwch ar-lein

Gall yr ymarferion yn y llyfr fod lawrlwythwch yma

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.