Gall Google eich talu am eich blog yn Cartesiaid

Mae'n amlwg inni ddechrau'r blogiau hyn yn Cartesiaid oherwydd ein bod yn hoffi ysgrifennu ac rydym yn angerddol am y pwnc geo-ofodol, fodd bynnag, gan nad oes neb yn byw ar gerddi yma yw'r cyngor ar gyfer peidiwch â gadael y blog:

1 Sut mae'n gweithio:
I'r gwasanaeth weithio google Mae wedi creu o leiaf dwy system: y cyntaf yw AdWords, lle mae cwmnïau'n talu i'w hysbysebion gael eu cyhoeddi ar y tudalennau neu chwiliadau noddedig. Yr ail yw AdSense, sef y system a wneir ar gyfer perchnogion blogiau neu wefannau, lle gallant osod y cod i'w hysbysebion gael eu harddangos.
Dyma enghraifft ohonyn nhw:

2 Pan gynhyrchir arian:
-Mae tair ffordd: y cyntaf yw ppc (talu fesul clic) lle mae'r hysbysebwr yn talu Google er enghraifft sent 20 am bob clic a wneir ar eu hysbysebion ac mae Google yn talu sent 10 i chi. (Tybir bod y ffigur, mae cliciau o geiniog 1 i sawl doler; mae'r rhai amlaf rhwng sent 10 a 60.
-Y ffordd arall yw taliad fesul argraff, mae'r hysbysebwr yn talu, er enghraifft doler am bob mil o hysbysebion a ddangosir, mae Google bob amser yn cadw'ch comisiwn, ond yn yr achos hwn, mae'n dibynnu ar draffig y dudalen.
-Drydedd ffordd yw'r CPA (taliad fesul cyfran), yn hysbysebion sy'n cynnwys gweithred benodol, nid dim ond y clic, maent fel arfer yn danysgrifiadau am ddim, yn lawrlwytho rhaglenni demo, gwasanaethau Google neu'n bryniannau ar-lein. Mae pris y rhain fel arfer yn mynd o 10 i 90 cents fesul tanysgrifiad, ac mae gwerthiant yn ganran sydd ar 12%.
Dyma enghraifft o'r rheini:

Hefyd os ydych chi'n gosod peiriant chwilio google, gallwch gael enillion a all fod o'r un amodau a grybwyllwyd uchod.

3 Allwch chi dwyllo?
Peidiwch â cheisio, ac roedd yn rhaid i eraill geisio o'r blaen, ar y signal lleiaf y bydd Google yn canslo'ch cyfrif a'ch parth o'ch gwefan felly'r peth mwyaf cywir yw eich bod chi'n ysgrifennu gydag angerdd ac yn defnyddio technegau cyfreithiol i gael eich hun mewn sefyllfa dda mewn peiriannau chwilio. Cadwch mewn cof y dylech chi wybod y telerau a'r polisïau yn dda, gan fod yna lawer o agweddau sy'n cael eu cosbi fel defnyddio cynnwys amhriodol neu arferion maleisus.

4 Pryd maen nhw'n talu?

Mae'r taliad yn cyrraedd pan gyrhaeddwch gant o ddoleri, yn dibynnu ar y wlad y gallwch wneud trosglwyddiad banc neu drwy siec Citybank, gellir adneuo'r rhain mewn banc lleol pryd bynnag y bydd eich cyfrif mewn doleri ac mae'n cymryd oddeutu 14 diwrnod i'w galluogi.

4 Sut mae'n cael ei weithredu?

Yn gyntaf mae'n rhaid i chi agor cyfrif yn AdSense, gofynnir i chi am y data parth a phersonol. Os nad oes gennych gyfrif gallwch ei greu yma:
Yna, yn y panel Cartesaidd, rydych chi'n dewis yr opsiwn ategion, dyma raglen o'r enw «Adsense-delux», rhaid i chi dderbyn ei amodau a'i actifadu, yno byddwch chi'n nodi'r cod cyhoeddwr y mae Adsense yn ei roi i chi.

moethus.JPG

Nawr, i'w roi yn yr hysbysebion, dilynwch y camau hyn:
-Mae un o'r enw «cartesia uchaf», dyna'r hyn a welwch ar frig y blog, i'w newid dewiswch «golygu» a chopïo cod a gynhyrchir yn eich panel AdSense
- I greu hysbysebion eraill, ar y gwaelod mae gennych dair ffenestr, yn y cyntaf rydych chi'n gosod enw'r hysbyseb, yn yr ail y cod adsense ac yn y trydydd un disgrifiad.
- I alw'ch post, mae'n rhaid i chi gael yr opsiwn golygydd yn anabl, ar gyfer hyn ewch i «fy mhroffil» ac analluoga'r ddolen «defnyddio'r golygydd graffig i ysgrifennu» yna recordio proffil.

plugin1.JPG

- Nawr bod botwm wedi'i alluogi, rydych chi wedi'ch lleoli lle rydych chi eisiau'r hysbyseb a dewis yr un rydych chi am ei fewnosod.

Lwc, os oes amheuaeth, anfonwch nhw.

4 Yn ymateb i “Gall Google eich talu am eich blog yn Cartesiaid”

  1. Nid yw yn union fel y mae Galvarezhn yn nodi, gan fod Cartesia yn cyflwyno ei hysbyseb Adsense ar linell uchaf y dudalen, a gall perchennog y blog nodi ei hysbyseb ei hun mewn unrhyw ran o'i swyddi ac mewn unrhyw fformat. Bydd hysbysebu perchennog y blog bob amser yn drech os byddwch chi'n actifadu'ch cyfrif.

    Beth bynnag, nid yw Cartesia.org yn ceisio cyfoethogi ei hun ar draul y bobl sy'n cynnal eu blog eu hunain.

    Ar y llaw arall, dylid ystyried y gwaith, y cyfrifoldeb a'r gost o gynnal platfform fel hwn.

  2. Rwyf wedi gwirio'r hyn y mae Tomas wedi'i ddweud wrthyf, ac mewn gwirionedd dim ond bloc bach o gysylltiadau sydd gan Cartesia ar frig y post. Mae mewnosod hysbyseb yn rhywbeth y mae pob defnyddiwr yn ei wneud.

    Dylid deall hefyd bod bod y tu ôl i blatfform WordPress MU, yn dioddef o sbam, bygiau ategyn a thensiwn o'r fersiynau newydd o wordpress yn dod am bris, rydym yn diolch i Cartesia ... sef o ble mae llawer o'r traffig yn dod o'r blogiau hyn.

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.