Archifau ar gyfer

Google Earth

Fi, Cadastre a Google Earth

Deuthum i ddychwelyd o'm daith, rhwng prydau Creole, pwysau cymwysedigion Cwpan y Byd a boddhad gwaith, dwi'n gadael darn o ymadroddion bythgofiadwy o'r fasnach. Yr ymgynghorwyr: - Apurrense! -dialog glanhau! Y cartwnwyr: -Di! Pryd maen nhw'n talu? Y gwerthuswyr: -Ni'n fy atgoffa ... Y rheolwr: -Print sgrin! Y rhai o ...

... ble wyt ti'n ffrind ...

Nid oes llawer o atebion: Teithio. Rydyn ni'n dewis yr hyn a wnawn, bron popeth, er fy mod yn credu nad yw llawer o bethau'n fwy cymhleth oherwydd diffyg amser. Mae'n foddhaol gweld canlyniadau diddorol mewn bwrdeistrefi y gall eu hoelion a'u hwb bach eu cyflawni o ran rheoli tiriogaethol. Dydyn ni ddim yn dweud bod ifanc ...

Touche Google Maps echdynnu

Ychydig flynyddoedd yn ôl, dechreuodd Google fapio'r busnesau, yn y prosiect hwnnw roedd hyd yn oed yn talu $ 10 ar gyfer pob busnes a gafodd ei georeferenced. Nawr mae gennym sylfaen y gellir ei arddangos yn Google Maps a Google Earth. Nawr, dychmygwch fod yna gais, gan roi lleoliad a radio iddo ...

Rhestr o feddalwedd rwyf wedi ei adolygu

Siaradais yn ddiweddar pa ystadegau sy'n golygu siarad am feddalwedd, rhaglenni 11 yn benodol sy'n cynrychioli 50% yr ymweliadau a ddaw yn ôl allweddair. Mae'n anodd rhoi argymhellion o ba feddalwedd yn well, gan ei fod yn dibynnu ar wahanol amodau cyd-destun (ac arian), y mwyaf y gallaf ei anelu yw ysgrifennu a rhoi fy argraff ...

Faint o feddalwedd sydd werth yn y blog hwn?

dros ddwy flynedd yn ôl i ysgrifennu am faterion technoleg crazy, meddalwedd a cheisiadau fel arfer. Heddiw, rwyf yn eu cymryd i wneud dadansoddiad o'r hyn y mae'n ei olygu i siarad o feddalwedd, gan obeithio i ffurfio barn, i amlygu cryfderau a sut y maent yn ymateb i eiriau incwm a chynhyrchu traffig ...

Mae oddeutu ymadroddion sengl 10 o argyfwng catracha

... ar ôl rhoi dau bync i mi ar y fraich, daeth i ben i fyny yn derbyn nad oeddwn i'n breuddwydio. ... os dywedodd Honduras wrth i'r llythyr OAS gael effaith ar unwaith, a bod yr OAS wedi diddymu Honduras, a yw Zelaya yn gadael yn yr awyr? ... cymaint o Nicaragu a Venezuelans yn y dinasoedd; rhywbeth yn plotio. ... mae rhai yn hanner yn ddarfodedig, buont yn sôn am ...

Sut i wybod faint o bobl sydd mewn marchogaeth

... bu 50,000 o bobl ... Dwi byth yn gweld cynifer o bobl ... rydym yn 300,000 Wel, wel, gadewch i ni roi hyn rhai gwersi sylfaenol, gan ddefnyddio synnwyr cyffredin offer, felly cawsom hwyl wrth fynd heibio yr argyfwng gwleidyddol. Mae hon yn enghraifft lle mae'r plaza canolog yn llawn, ceisio dod o hyd gwell darlun, ond doeddwn i ddim er mwyn i mi ddangos i chi ...