Archifau ar gyfer

Google Earth

Fel y mapiau di-geomatig

Am ychydig canolbwyntio ar y ffordd yr wythnos hon wedi cael ei gyhoeddi yn 20minutos.es erthygl ar y pwnc o amcanestyniadau, gyda'r tonic a fyddai'n esbonio athro yn y radd chweched wrth siarad o fapiau mundi. Mae'n werth edrych ar y sylwadau, trueni - yn eironig - bod gormod, ond yma ...

TatukGIS Gwyliwr ... Viewer mawr

Hyd yma, mae'n un o wylwyr data CAD / GIS orau (os nad y gorau) rwyf wedi gweld, yn rhad ac am ddim ac yn ymarferol. Llinell gynnyrch yw Tatuk a anwyd yng Ngwlad Pwyl, ychydig ddyddiau yn ôl cyhoeddwyd y fersiwn 2 o tatukGIS Viewer. Y gwylwyr eraill Os ydym yn gwerthfawrogi'r rhaglenni am ddim o frandiau eraill, ...

CAD, GIS, yn gwneud y ddau?

... mae gwerthu galluoedd yr hyn y mae meddalwedd am ddim yn ei wneud yn anoddach nag argyhoeddi swyddog i gyflawni trosedd cosb (môr-ladrad) felly nid yw'n gwneud meddalwedd drud. Yn ddiweddar, mae Bentley wedi lansio ymgyrch i hyrwyddo Bentley Map, gan ddefnyddio fel dadl, nad oes angen meddwl ar wahân os yw'r ddau ...

Y gwyliau mewn lluniau 10 +

Yn olaf, daw gweddill y gwyliau i ben, yn falch o fod wedi cael digon o amser gyda fy nheulu. Colled fawr o fy nghamera Benq, y lluniau (y rhan fwyaf) fu'r ymdrech orau yn y cafell ffôn. Mae ansawdd yn ddrwg, y stori y tu ôl iddo, bydd amser i brynu un newydd. Gwirio fferm ...

ArcMap: Mewnforio data o Ddaearyddiaeth Microstation

Ar ryw adeg, buom yn siarad o Geographics y gallwch allforio / mewnforio data gyda ESRI, gan greu ffeiliau shp. Ond os oes gennych ArcGIS wedi'i osod, mae gan yr estyniad rhyngweithredu nodweddion da iawn, gadewch i ni edrych: 1. Gweithredwch yr estyniad. Gwneir hyn gydag offer> estyniadau ac yma mae'r ymgyrch Rhyngweithredu Data yn cael ei weithredu. Mae'r offeryn yn ...

Geofumadas: 48 llinellau du a gwyn

Yn dod i ben eleni, sydd wedi bod o lawer o flasau rhyfedd, rhaid imi ddymuno 2011 da i chi, a bydd gennym lawer i'w wneud. I'r rhai sy'n darllen y blog hon yn gwneud mwy na chofnodion 299, mae'r swydd hon drosodd, i'r rhai nad ydynt, mae bron i linellau 50 yn diffinio celf geofumar gyda phleser. GIS / CAD (8) technolegau: ...

Egeomates: Rhagfynegiadau 2010: GIS Meddalwedd

Ddiwrnod neu ddwy yn ôl, yng ngwres coffi ffon a wnaed gan fy mam-yng-nghyfraith, gwnaethom rai rhithwelediadau am y tueddiadau a osodwyd ar gyfer 2010 yn yr ardal Rhyngrwyd. Yn achos y cyfrwng geosodol, mae'r sefyllfa'n fwy sefydlog (heb sôn am ddiflas), mae llawer ohono eisoes wedi ei ddweud yn y tymor canolig ...

Rhyngweithio ar UTM gyda Google Earth

Plex.mark! yn ddatblygiad a wnaed ar Google Earth ActiveX, sy'n hwyluso'r llawdriniaeth yn uniongyrchol yn UTM, nid yn unig i gael cydlynu ond hefyd i fynd i mewn. Mae'n rhad ac am ddim. Gosod Plex.mark! Rhaid ei lawrlwytho o Plescape, gwneuthurwr cwmni Groeg o offer Plex.Earth; Ar ôl ei osod, caiff y llwybr byr ei greu ar y bwrdd gwaith. I ...