Archifau ar gyfer

Google Earth

Cyfesurynnau UTM mewn mapiau google

Efallai bod Google yn offeryn yr ydym yn byw gydag ef bron yn wythnosol, i beidio â meddwl hynny bob dydd. Er bod y cymhwysiad yn cael ei ddefnyddio'n helaeth i lywio a symud trwy gyfeiriadau, nid yw mor hawdd gweld cyfesurynnau pwynt penodol, nac mewn fformat daearyddol, llawer llai o gyfesurynnau UTM mewn mapiau google. Mae'r erthygl hon, ar wahân i'ch dysgu i ...

Mapiau pwyth, problemau cyffredin

Stitchmaps oedd un o'r cymwysiadau gorau a wnaed i greu orthoffotos o fosaigau a ddaliwyd o Google Earth, sut mae'n gweithio y siaradais i amdano amser maith yn ôl. Y rhai ohonom a wnaeth y broses o'r blaen, ar droed, yn lawrlwytho sgrinluniau o Google ac yna'n eu cysylltu â PhotoShop neu Bentley Descartes, rydym yn gwybod bod Stitchmaps yn gwneud llawer mwy na hynny. ...

Sut i wybod pryd mae Google yn diweddaru delweddau o le

Rydyn ni i gyd eisiau gwybod y foment pan fydd maes o'n diddordeb yn derbyn diweddariad newydd yn Google Earth. Mae bod yn ymwybodol o'r diweddariadau y mae Google yn eu gwneud yn ei sylfaen ddelwedd yn gymhleth, mae'r ffordd y mae'n rhybuddio yn LatLong yn eithaf amwys, ac er yn ddiweddar mae'n cyhoeddi ffeiliau kml gyda geometregau bras ...

Facebook: fideos ar gyfer syrfewyr tir

Erbyn llamu a rhwymo mae Facebook yn dod yn offeryn cyffredin at ddibenion busnes ac addysg. Gan ei fod yn “Rhyngrwyd o bobl”, mae cwmnïau wedi edrych yn ôl ar y llond llaw hwn o bobl sy'n rhyng-gysylltiedig â'i gilydd, sydd wedi rhoi gwerth iddo y tu hwnt i'r rhwydwaith cymdeithasol confensiynol. Un o'r nodweddion gorau yw ...

Sut mae Mapiwr yn Gweithio

Y tro diwethaf i ni siarad am rai meini prawf pam mae MapServer a hanfodion y gosodiad. Nawr, gadewch i ni weld peth o'i weithrediad mewn ymarfer gyda mapiau curadau Chiapas. Ble i mowntio Unwaith y bydd Apache wedi'i osod, y cyfeiriadur cyhoeddi diofyn ar gyfer MapServer yw'r ffolder OSGeo4W yn union uwchben C: / Y tu mewn, mae ...

Penderfynu gan MapServer

Gan fanteisio ar sgwrs ddiweddar â sefydliad Cadastre a oedd yn chwilio am ffordd i gyhoeddi ei fapiau, dyma grynodeb o'r pethau pwysicaf i ddychwelyd achub y pwnc i'r gymuned. Efallai ar y pryd y bydd yn helpu rhywun sydd eisiau gwneud penderfyniad neu ofyn am help geofumado. Pam MapServer Y senario oedd rhywun, a oedd wedi ...

Cyfuchliniau o polylines (Cam 1)

Yn gynharach gwelsom sut i greu llinellau cyfuchlin gan ddechrau o rwydwaith o bwyntiau a gymerwyd yn y maes. Nawr byddwn yn gweld sut i wneud hynny, o'r cromliniau presennol mewn map wedi'i sganio. Fel y gwnaethom gyda dyluniad y ffordd, rydyn ni'n mynd i'w rannu'n risiau, fel nad yw'r postyn yn dod allan yn hirach na fart ...

G! Offer, gan hwyluso'r defnydd o Bentley Map

Ychydig ddyddiau yn ôl, dechreuais ddatblygiad ar .NET Visual Basic for Microstation, yr wyf yn gobeithio datrys y cyfyngiad sydd gan Bentley Map, gyda'i Weinyddwr Geo-ofodol. I wneud hyn, rydw i wedi cipio hen ddisgybl y gwnaethon ni ddechrau geofuming xfm yno pan oedd yn dod allan o'r comal, gyda cappuccino ac amaretto da sydd gyda ni ...