Archifau ar gyfer

Google Earth

Cyfesurynnau UTM mewn mapiau google

Efallai mai Google yw offeryn yr ydym yn byw ynddo bron bob wythnos, am beidio â meddwl bob dydd. Er bod y cais yn cael ei ddefnyddio'n helaeth i lywio a llywio trwy gyfeiriadau, nid yw'n hawdd gweld cymesurynnau o bwynt penodol, nac mewn fformat daearyddol, cyfesurynnau UTM llawer llai mewn mapiau google. Mae'r erthygl hon, ar wahân i'ch dysgu chi ...

Mapiau pwyth, problemau cyffredin

Roedd Stitchmaps yn un o'r cymwysiadau gorau a wnaed i greu orthoffoteg o fosaigau a gasglwyd o Google Earth, o sut mae'n gweithio ac rwy'n siarad amser maith yn ôl. Pwy wnaeth y broses o'r blaen, ar droed, lawrlwytho sgriniau sgrin Google ac yna ymuno â PhotoShop neu Bentley Descartes, gwyddom fod Stitchmaps yn gwneud llawer mwy na hynny. ...

Facebook: fideos ar gyfer syrfewyr tir

Trwy gyflymu a ffiniau mae Facebook yn dod yn offeryn cyffredin at ddibenion masnachol ac addysgol. Mae bod yn gwmnïau "Rhyngrwyd o bobl" wedi troi eu golwg at y dwr hwnnw o bobl sydd wedi'u cydgysylltu â'i gilydd, sydd wedi rhoi gwerth iddi y tu hwnt i rwydwaith cymdeithasol confensiynol. Un o'r nodweddion gorau yw ...

Sut mae Mapiwr yn Gweithio

Yr amser blaenorol, buom yn sôn am rai meini prawf pam fod MapServer a hanfodion y gosodiad. Nawr gadewch i ni weld rhywfaint o'i weithrediad mewn ymarfer gyda mapiau'r Chiapanecans. Ble mae wedi'i osod Siwrnai gorseddedig Apache, cyhoeddi cyfeiriadur am ball MapServer yw'r OSGeo4W uniongyrchol ar C: / Y tu mewn, mae yna ...

Penderfynu gan MapServer

Gan fanteisio ar sgwrs ddiweddar gyda sefydliad Cadastral a oedd yn edrych am beth i'w gyhoeddi, dyma'r crynodeb o'r peth pwysicaf i ddychwelyd achubion y pwnc i'r gymuned. Efallai ar y pryd bydd yn helpu rhywun sydd am wneud penderfyniad neu ofyn am gymorth geofumed. Pam MapServer Roedd y senario yn rhywun, a oedd wedi ...

Cyfuchliniau o polylines (Cam 1)

Cyn i ni weld sut i greu cyfuchlinellau yn seiliedig ar rwydwaith o bwyntiau a gymerwyd yn y maes. Nawr fe welwn sut i'w wneud, o gromlinau sydd eisoes yn bodoli mewn map wedi'i sganio. Fel y gwnaethom gyda dyluniad ffyrdd, rydyn ni'n mynd i'w rannu mewn camau, fel na fydd y swydd yn mynd yn hirach na chwith ...

PlexEarth dod 2.0

Ym mis Tachwedd y llynedd gwnaethp i werthusiad o fersiwn 1 o Offer PlexEarth ar gyfer AutoCAD, sydd ymhlith ei arloesiadau yn cynnwys rhyngweithio AutoCAD gyda Google Earth. Ar y pwnc hwn mae datblygiadau megis Stitchmaps, Kmler, CounturingGE, kml2kml, achos Plex, yn fy marn i, un o'r datblygiadau gorau yr wyf wedi'u gweld ar ...