Archifau ar gyfer

Google Earth

Y Trans 450, Bws Transit Cyflym ar gyfer Tegucigalpa

Mae hwn yn brosiect diddorol sydd bellach yn cael ei ddatblygu yn Honduras, o dan gymedroldeb y Bws Transit Transit (BTR). Er ei bod bellach ar y cam hwnnw o ddealltwriaeth gerbron cludwyr nad oes ganddynt eglurder sut mae dinasoedd yn esblygu, mae'n ymddangos i ni un o'r cerrig milltir sy'n gweithio yn natblygiad yr echel thematig ...

Newyddion 4 o Google Earth 6.3

Rwyf wedi lawrlwytho fersiwn beta Google Earth 6.2.1.6014 ac yn ategu'r hyn yr oedd defnyddiwr wedi'i ddweud wrthyf, mae rhai gwelliannau sy'n ddiddorol. Er bod yna bethau eraill, at ein dibenion ni mae'r 4 newydd-deb hyn yn ymddangos yn ddefnyddiol iawn i mi; Er bod rhywfaint o hyn wedi ymddangos yn fersiwn 6.2, mae'n ymddangos bod ganddyn nhw ...

Plex.Earth lawrlwytho delweddau o Google Earth A yw'n anghyfreithlon?

Rydym wedi gweld o'r blaen rai rhaglenni a oedd yn lawrlwytho delweddau o Google Earth. Georeferenced ai peidio, nid yw rhai yn bodoli mwyach fel StitchMaps a GoogleMaps Downloader. Y diwrnod o'r blaen gofynnodd ffrind imi a yw'r hyn y mae Plex.Earth yn ei wneud o AutoCAD yn torri polisïau Google ai peidio. Beth mae termau Google yn ei ddweud http://earth.google.com/intl/es/license.html (c) la…

Cyrsiau GIS Ar-lein, yn Sbaeneg, rhai am ddim

Mae Geospatial Training yn gwmni sy'n ymroddedig i hyfforddi mewn materion rhaglennu sy'n berthnasol i Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol. Yn ddiweddar, mae wedi dechrau ei allgymorth i'r amgylchedd Sbaeneg ei iaith, gyda chyrsiau tebyg a gyda hyfforddwyr sy'n ganolwr yn yr amgylchedd. Ymhlith manteision Hyfforddiant Geo-ofodol, ar wahân i'r ffaith y gellir derbyn y cyrsiau yn Sbaeneg nawr:

Defnydd ymarferol o ddelweddau hanesyddol o Google Earth

Roedd yn un o'r newidiadau gorau a weithredodd Google Earth yn fersiwn 5, sydd, er ein bod yn caniatáu inni weld pa ddelweddau blwyddyn a gyhoeddwyd, yn ei gwneud hi'n haws i ni ddefnyddio'r un gyda'r datrysiad neu'r perthnasedd gorau at ein dibenion. Mewn sawl achos, oherwydd mae gan y ddelwedd ddiweddaraf gymylau sy'n cuddio gwrthrych ein ...

Sevilla yn 3D, ymysg newyddion Google Maps

Mae Google wedi ychwanegu cynnwys 3D newydd i'w weld ar Google Earth a Google Maps. O'r 18 dinas a ddiweddarwyd, mae 13 yn yr Unol Daleithiau; bron pob un yn y gorllewin a 7 ohonyn nhw yng Nghaliffornia: Foster City Palo Alto Redwood City Riverside San Diego Santa Cruz Sunnyvale Y dinasoedd eraill yw: Honolulu, (Hawaii) Las Vegas ...

Gwybodion Google Street View

Mae 9 Eyes yn safle sydd wedi casglu delweddau o chwilfrydedd o Google Earth, yn benodol golygfeydd stryd (Street View). Rhaid i chi gymryd peth amser i chwilio am bethau fel y rhain, ond bachgen yn gwneud rhai yn denu sylw. Yn gyffredinol pynciau o ddiddordeb y bechgyn hyn yw anifeiliaid o flaen y camera, ferched ...

Geomap a'i gysylltiad â Google Maps

Beth amser yn ôl, fe wnes i adolygiad beta o Geomap, sydd ymhlith ei briodoleddau gorau â'r gallu i gydamseru safbwyntiau data nid yn unig â Google Maps, ond hefyd â Mapiau Bing, Yahoo Maps a Open Street Maps. Yn wahanol i'r hyn y mae rhaglenni eraill yn ei wneud, sydd ddim ond yn mewnforio dalfa georeferenced, mae Geomap wedi ...

GIS Kit, yn olaf rhywbeth da i'r iPad

Yn olaf, gwelaf gymhwysiad deniadol iawn ar gyfer iPad sy'n canolbwyntio ar gipio data GIS yn y maes. Mae gan yr offeryn botensial ar gyfer llawer o bethau, ac mae'n gadael cymwysiadau rydw i wedi rhoi cynnig arnyn nhw fel GaiaGPS, GIS4Mobile, ArcGIS ar gyfer iPad a GISRoam mewn diapers; yr olaf yn bwerus ond ddim yn gyfeillgar iawn i weithio gyda hi ac yn canolbwyntio mwy ar ddadansoddi ...

Georeferencing yn ffeil CAD

Er ei fod yn bwnc sylfaenol i lawer, mae'n ymddangos yn aml mewn rhestrau dosbarthu ac yn ymholiadau Google. Ddim am lai, mae dyluniad gyda chymorth cyfrifiadur wedi bod o dan ddull Peirianneg, Pensaernïaeth ac Adeiladu ers amser maith, tra bod y mater geo-ofodol wedi cael perthynas sy'n canolbwyntio mwy ar ...