Archifau ar gyfer

Google Earth

NAD 27 neu WGS84 ???

Er bod y Sefydliadau Daearyddol yn America Ladin beth amser yn ôl wedi gwneud y newid i wGS84 yn swyddogol fel amcanestyniad safonol, mae'r newid ar lefel y defnydd ychydig yn araf. Mewn gwirionedd, mae'r amcanestyniad bob amser yn silindrog a go brin bod y newid yn awgrymu newid yn Datwm rhwng NAD27 a NAD83, ond y goblygiadau yw ...

Mapiau Georeferencing yn Google Earth

Yr hen fapiau hynny, mae rhai ohonynt yn cynhyrchu ychydig o chwerthin, yn enwedig pan fyddwn yn eu mowntio ar offer cartograffig cyfredol, fodd bynnag, os ydym yn ystyried sut y gwnaed y mapiau hynny ar adegau pan nad oedd unrhyw un hyd yn oed wedi llwyddo i hedfan, rydym yn argyhoeddedig o sut mae cartograffwyr medrus. Dyma'r map o Ganol America, o ...

Sut wnaeth ein byd Google Earth newid?

Cyn bod Google Earth yn bodoli, efallai mai dim ond defnyddwyr systemau GIS neu rai gwyddoniaduron oedd â syniad sfferig iawn o'r byd, newidiodd hyn yn ddiametrig ar ôl i'r cais hwn gyrraedd i'w ddefnyddio gan bron unrhyw ddefnyddiwr Rhyngrwyd (Mae Rhith Ddaear ond nid ar gyfer ysgrifennu ), yn degan gwych o'r Google gwych, wedi'i wneud ...