Archifau ar gyfer

Google Earth

Cysylltu map â Google Earth

Mae yna wahanol raglenni i arddangos a thrin mapiau, gan gynnwys ArcGIS (ArcMap, ArcView), Manifold, Cadcorp, AutoCAD, MicroStation, lefel GIS cyn welodd sut y mae rhai yn cymryd mantais ... Yn yr achos hwn, byddwn yn gweld sut i gysylltu â gwasanaethau delweddu Manifold hefyd, mae hyn yn ffordd i lawrlwytho delwedd ar gyfer storio geogyfeirnod. Mewn swydd arall yr wyf yn siarad ...

Delweddau diweddaru'r Rhith Ddaear (Nov 07)

Gyda boddhad mawr rydym yn gweld y diweddariad o ddelweddau lloeren datrysiad uchel ym mis Tachwedd, yn Virtual Earth, mae'r ddelwedd yn dangos Mataró, lle nad oedd unrhyw ddelwedd o'r ansawdd hwn yn bodoli. Dyma'r lleoliadau diweddaraf yn Sbaeneg: (Bird's Eye) Sbaen: Malaga, Alicante, Almeria, Collado Villalba, Cuenca, El Ejido, Guadalajara, Leon, Molina de Segura, Santiago ...

Cymharwch Google Earth a Virtual Earth

Os oes gennym ddiddordeb mewn gwybod ardal, a chwilio am ddelweddau lloeren neu orthoffoto o well eglurder efallai, dylem edrych ar y ddwy ffynhonnell fwyaf a ddefnyddir: Google Earth a Virtual Earth. Wel yn Jonasson mae cais wedi'i wneud, lle gallwch weld yn yr un sgrîn y ddau wylwyr, yn cydamseru yn awtomatig. Dyma'r ...

Sut i georeference map wedi'i sganio

Yn flaenorol, buom yn sôn am sut i wneud y weithdrefn hon gan ddefnyddio Microstation, ac er ei fod yn ddelwedd isaf o Google Earth, mae'n berthnasol yr un fath â map gyda chyfesurynnau UTM diffiniedig. Nawr gadewch i ni weld sut i wneud yr un weithdrefn gan ddefnyddio Manifold. 1 Cydlynu Pwynt Rheoli Rheoli Mae angen o leiaf pedwar pwynt ar y map gyda chydlynu hysbys ... ...

Lluniwch ac anfonwch i Google Earth

Paent Ddaear yn gais o Earthplotsoftware sy'n lansio gwyliwr i Paint arddull, cydamseru gyda'r bwriad o Google Earth ar y gallwch wneud lluniadau sylfaenol fel Polygonau Polygonau rellenso Lines elipsau anodiadau Yna pa mor ddefnyddiol mae hyn yw ei fod yn creu ffeil gif cynnwys dim ond y dibjuado, mae'r gweddill yn ...