Cromliniau lefel gyda Google Earth - Contouringge neu AutoCAD

Ychydig ddyddiau yn ôl yn ffrind gofyn i mi sut i wneud i weld y cyfuchliniau ar Google Earth yn defnyddio cais o'r enw ContouringGE 1.1 sydd i fod i weithio gydag unrhyw fersiwn 4x, Windows XP neu Vista.

Ac yn olaf gallwn er bod y profiad yn boenus, felly ysgrifennaf fy llwyddiant i weld pobl eraill yn ei gyrraedd ...

1 Lawrlwythwch ContouringGE

image I ddechrau, rhaid ichi lawrlwythwch ffeil wedi'i gywasgu o dudalen "atgas" lle mae gan y crëwr ffenestr naid gyda hysbyseb yn Almaeneg sy'n cwmpasu'r dudalen gyfan, felly i gael gwared ar y "ên ddwbl" dim ond SchlieBen rydych chi'n ei ddewis sy'n golygu cau ac nid yw'n eich poeni mwyach.

Ojo, sydd ond yn hygyrch i'r dudalen hon (http://www.sww.wg.am/) yn ystod dyddiau cyntaf y mis, oherwydd mae ganddo lled band cyfyngedig, ac yna mae'r lled hwnnw wedi'i ddiffodd ac nid yw ar gael.

2. Gosodwch yr ocx

image

Unwaith y caiff y ffeil ei lawrlwytho, caiff ei ddadelfennu a gwelir pum ffeil:

 • A kml a elwir contour.kml Nid oes gen i ddim syniad beth ydyw
 • Dau ffeil ocx sy'n rheolwyr ActiveX
 • Ffeil dll sy'n llwytho i fyny yn y fframwaith Google Earth
 • Ffeil gweithredadwy o ContouringGE

Mae'r ddwy ffeil ocx yn cael eu gosod

C: / WINDOWS / system32 /

Yna i gofrestru'r ocx rydych chi'n mynd i mewn i'r ddewislen orchymyn, sy'n edrych fel DOS gyda "start / run / cmd" ac yno rydych chi'n ysgrifennu'r testun:

regsvr32% Systemroot% ~ \ System32 \ comdlg32.ocx

a mynd i mewn, dylai neges ymddangos bod y rheolaeth wedi'i osod yn gywir, mae'r un peth wedi'i wneud gyda'r llall:

regsvr32% Systemroot% \ System32 \ MSCOMCTL.OCX

image

Os oes gennych chi drafferth i ddod o hyd i'r gwrthgymhleth, fel arfer mae ar y botwm ar y chwith o'r rhif 1 ac yn defnyddio'r allwedd Alt Gr. Mae hefyd yn Alt + 92.

Yn olaf, os nad ydych am dorri'ch pen, byddwch chi'n copïo i'r llinellau sydd uwchlaw, ac yna ar y sgrin du, cliciwch ar y dde a chludwch.

Rhag ofn bod gennych Windows Vista dylai fod yn «Start / Affeithwyr / Rhedeg fel gweinyddwr»

Rwyf wedi gosod y ffeil GGEFramework.dll yn «C: ffeiliau rhaglen GoogleGoogle Earth», yno hefyd y triongl gweithredadwy a'r ffeil kml.

3 Rhedeg ContouringGE yn Google Earth

Yna i'w wneud yn galed, creais llwybr byr o'r triongl ar y bwrdd gwaith.

Nawr mae Google Earth yn rhedeg. Ac unwaith y caiff ei ddefnyddio, caiff y triongliad ei weithredu.

4. Beth ddylai ddigwydd

Yna, yn Google Earth, mae gorchymyn newydd yn ymddangos yn y bar uchaf o'r enw GGE, sy'n cynnwys yr opsiynau i greu cyfuchliniau a ffurfweddu eu golwg neu labelu.

Contouring4

contouringGE google

Ffordd arall o wneud hyn yw o AutoCAD, gan ddefnyddio ategyn.

Cam 1. Dangoswch yr ardal lle rydym am gael model digidol Google Earth.

Cam 2. Mewnforio'r model digidol.

Gan ddefnyddio AutoCAD, gosod yr ychwanegiadau Plex.Earth. Mewn egwyddor, mae'n rhaid i chi ddechrau'r sesiwn.

Yna byddwn yn dewis yn y tab Terrain, yr opsiwn "By GE View", bydd yn gofyn i ni gadarnhau y caiff pwyntiau 1,304 eu mewnforio; yna bydd yn gofyn i ni gadarnhau a ydym am i'r llinellau cyfuchlin gael eu creu. Ac yn barod; Google lefel y cromliniau yn AutoCAD.

Cam 3. Allforio i Google Earth

Ar ôl dewis y gwrthrych, rydym yn dewis yr opsiwn Allforio KML, yna rydym yn nodi bod y model yn cael ei addasu i'r tir ac yn olaf ei fod yn agor yn Google Earth.

Ac yn y fan honno mae gennym y canlyniad.

De yma gallwch lawrlwytho'r ffeil kmz yr ydym wedi ei ddefnyddio yn yr enghraifft hon.

O'r fan hon gallwch lawrlwytho'r Ategyn Plex.Earth ar gyfer AutoCAD.

Ateb 77 i "Cromliniau Lefel gyda Google Earth - Contouringge neu AutoCAD"

 1. yn dda, gall y ffeiliau coll eu cael yn unigol, http://www.anunciadores.net/aplicaciones/RegistrarMSCOMCTL.htm
  http://www.atmos.washington.edu/~carey/wilton/data/contour.kml
  http://activex.microsoft.com/controls/vb6/comdlg32.CAB
  ar ôl iddynt gael popeth, maent yn dilyn y camau, ond mae'r CMD yn ei weithredu fel gweinyddwr i ddarllen yr ocx, dim ond ar y cam hwn regsvr32% Systemroot% ~ \ System32 \ comdlg32.ocx fydd yn tynnu'r ~ i ffwrdd a phan fydd yn cael ei gopïo i lwybr Mae Google Earth yn ymddangos dau ffolder arall a chopïo y tu mewn i'r ffolder cleient dilynwch y gweddill a dylent weithio iddynt.
  Unrhyw amheuaeth yw fy post leo87seve@gmail.com, nid yw fy ngolwg yn gweithio ac nid yw fy 3d sifil yn bwysig i ddelwedd o google, ond rwy'n derbyn cymhorthion, DIOLCH

 2. Mae'r ddogfen rwy'n ei lwytho i lawr yn anghyflawn Fi, dim ond ffeiliau 2 sydd gennyf ... os gwelwch yn dda, anfonwch y gosodiad cyflawn i mi os gwelwch yn dda !!! mae'n frys! fy post yw maidelin11@gmail.com
  diolch i chi! Duw bendithiwch chi!

 3. os gwelwch yn dda ar y pwynt hwn, mae'n rhaid bod rhywun sydd wedi datrys problem camgymeriad 5 sy'n ymddangos wrth redeg yn ôl, helpwch fy post nancy1205@hotmail.es

 4. Hi, mae angen i mi ddefnyddio'r offeryn hwn, gan roi gwall 5, rwy'n ei fformatio ac rwy'n defnyddio ffenestri xp, mae'n dangos gwall 339 yn y safle a awgrymir. Dyma gyda ffeiliau anghyflawn. Byddai gan rywun y gosodydd cyflawn.

 5. Hi ffrindiau sigeros, mae gen i ffeiliau 5, gwneuthum yr holl weithdrefnau gosod ond mae gwall yn
  regsvr32% Systemroot% ~ \ Rhaid i System32 \ comdlg32.ocx ddileu'r ~ ac felly ei dderbyn. Wel, er gwaethaf popeth, mae'r ddewislen gge yn ymddangos, ond wrth gynhyrchu'r cromliniau, mae'r gwall yn ymddangos: gwall amser rhedeg 5
  galw neu ddadl gweithdrefn annilys
  Os oes gan rywun yr ateb, bydd llawer yn ei werthfawrogi.

  gosodiad cyfochrog

 6. Hi ... Rwy'n gweld bod llawer o ddiffygion ar y ffeil contour.kml dyna pam mae ganddo'r gwall 5 ....... mi ddigwyddodd i mi hefyd .... mae gan rywun y ffeil honno ...
  yn ogystal â'r ddau ffeil arall nad ydynt yn y dolenni a ddarperir ganddynt, eu rhoi mewn sylwadau eraill ....

  Cyfarchion ...

 7. Pob bore da.
  Pa un ohonoch sydd â fersiwn 1.1 o ContouringGE allwch chi ei hanfon at y post isod?
  rmdna@bol.com.br
  Y rheswm am fy mod wedi llwytho i lawr y fersiwn 1.2 ac mae'n hollol wahanol i'r disgrifiad blaenorol.
  Beth yw'r ffeil contour.kml?
  Diolch yn fawr.
  Yn gywir,
  Rogerio.

 8. Nid y dudalen honno http://www.sww.wg.am i lawr Yr hyn sy'n digwydd yw nad oes ganddo lawer o led band, felly dim ond yn ystod dyddiau cyntaf y mis y gellir ei gyrraedd, pan fydd y lled yn cael ei ddefnyddio mae'n pasio anhygyrch weddill y mis.

 9. Hi, sut ydyw, mae'r gwall 5 yn parhau i ddod i fyny, nid wyf yn deall unrhyw beth am gyfrifiaduron a'r google golau sydd gennyf, dwi ddim yn gwybod beth ydyw, ble ydw i'n edrych? a newid rhywbeth? Os gall rhywun anfon y cyfrif cywir i mi a'r google golau i'w ddefnyddio, rwy'n gwerthfawrogi hynny, gan fod angen hyn arnaf ar gyfer gwaith brys.

  Cyfarchion a diolch yn fawr iawn
  Juan Asuaga

  juanasuaga@hotmail.com

 10. Gallaf gynhyrchu'r cyfuchliniau ar fersiwn Google Earth 4.2.0205.5730, ond nid yw'n dweud wrthyf gwerth y gyfuchlin, gan mai dyma'r gwerth sy'n gysylltiedig â gromlin a gellir eu hallforio i fformat SHP, gyda'i bwrdd priodoledd, os rhywun sydd eisoes yn ei gwneud yn, rhowch y rysáit i mi, oherwydd yr wyf wedi bron i hanner y flwyddyn, yn ceisio at chyfrif i maes y camgymeriad 5, a dim mwy dim byd.

 11. heno ffrindiau
  Wel y gwir, prin nad wyf yn gwybod am yr offeryn gwych hwn
  a phenderfynais ei lawrlwytho yn unol â'r cyfarwyddiadau hyn ac mae gennyf yr un broblem â'r gwall 5 neu rywbeth felly ... mae'n cael ei ddechrau
  eisoes wedi datrys yr hyn y ton, q os ydw i'n annog yr offeryn hwn ...
  helpwch ...

 12. Rwyf wedi gwneud nifer o brofion a gallaf sylweddoli bod y fersiwn o ContourGE 1.2 yn cyfateb i fersiwn Demostrative rhywun yn gwybod lle gallwch chi lawrlwytho'r fersiwn gyflawn o ConturGE 1.2

 13. yn bendant os bydd rhywun a reolir yn barod i redeg y rhaglen heb unrhyw broblem yn dweud wrthym sut, ac i archwilio pob conbinaciones posibl a bob amser y gwall enwog 5 a pro ddaear google ymddangos bod rhaid i mi agor y rhaglen ac yr wyf wedi agor

 14. Annwyl ffrindiau, ymunaf â'r gwahanol ymgynghoriadau ar hyn.
  Rydw i'n ceisio gosod cymhorthdal ​​GE ar GE Plus 5.1.3533.1731. Y ffaith yw, am ragor o ymdrechion yr wyf yn eu gwneud, yn dilyn yr holl gamau a nodir yn llwyr, dydw i ddim hyd yn oed yn cael y botwm CGE yn y bar offer GE.
  Efallai y bydd rhywfaint o enaid hael yn gallu rhoi llaw i mi gyda hyn, nid oes angen i ni nodi'r ateb enfawr y byddwn am wneud y gwaith hwn.
  Cyfarchion i bawb o'r ochr hon

 15. Ricardo, contour.kml chi anfon y ffeil i'ch swydd, fodd bynnag, ni allwn hyd yn oed yn datrys rhai o'r labeli ar y cyfuchliniau travez y cais os unrhyw un o'r cyfeillion a datrys hynny, os gwelwch yn dda pasio'r data neu ei chyhoeddi yn y fforwm hwn.

  Rwyf eto'n gwerthfawrogi'r lle hwn, lle mae technoleg yn newid yn gyson ac ar gael i bawb sydd â diddordeb.
  cyfarchion o San Luis Potosi, Mecsico

 16. Helo, bore da, esgusodwch fi, hoffwn wybod pwy yw perchennog y dudalen, hehehe, yr wyf yn apeneas heddiw, yr wyf yn dod o hyd i'w luniau ac rwy'n credu ei fod gyda ni ... ;-)

 17. Gwnaeth yr holl gamau y dywedasant eu bod yn gallu ei osod a does dim byd yn ymddangos yn y gwall enwog 5, mae gen i fersiwn google earth gyda'r opsiwn rhyddhad wedi'i weithredu a dim byd ......

  Rhoddodd rhywun ddatrys y broblem !!!! anfonwch yr ateb i'r broblem i mi yn fy post tatoozaa@yahoo.es Byddaf yn ddiolchgar iawn o flaen llaw!

 18. DIOLCH AM GYFLEUSTER Y DEFNYDD O FEDDALWEDD PWYSIG SYLFAENOL.

  I BAWB SYDD WEDI CAEL DIM DRWG LUCK i osod y RHAGLEN GE COUNTOURNING, A DARGANFOD HYSBYSU CHI FOD Fi ANGEN, BETH YW'R BROBLEM gosodiad.

  RHAID I CHI'R FERSIWN HWN
  Google Earth
  4.3.7284.3916 (beta)

  RHAID Y FERSIWN HWN YN FEITHIOL I WEDI'I DDEFNYDDIO'R FFORDD AR GYFER CRAFFU, GOFOD I MARCH. MARCH SY'N GOFOD O'R YMWNEUD, YN CAEL EU FFYWEL, NEU EI GAN EI WNEUD YN UNED.

  Y PWYSIG YW YDYCH CHI WEDI FERSIWN LLE Y GALLWCH DETHOL: «CREFYDD», A DILYN Y CYFARWYDDIADAU SYDD WEDI EU RHOI YN Y FFORWM HON.

  ING. MAURICIO RODRIGUEZ
  (EL SALVADOR)

 19. DEFNYDDIO GOOGLE DDAEAR ​​YN CYNNWYS Y GOSTYNGIAD ac yn dewis OPSIWN, GALLWCH CYNNYRCH AR GYFER Contours.

 20. Rwyf yn un arall sydd â phroblem tragwyddol gwall 5. Rwyf wedi ceisio llwytho i lawr y fersiwn 4.3 o Gearth, ond yn y ffenestr o ddechrau'r GE, dywedaf wrthyf fod yn rhaid imi ddiweddaru'r rhaglen i'r fersiwn 5.2, yr esgyrn nad yw'r countour yn rhedeg ohono .... Jorge_SLP: os gallwch chi anfon gosodwr eich fersiwn o GEarth a chyfuchlin i'm post richi225@hotmail.com ac yr wyf yn addo llwytho popeth i fyny a gadael cyswllt yma i roi ateb pendant i bawb i'r mater hwn. Os oes gan fwy o bobl y rhaglen yn gweithio, credaf y bydd yn haws inni ganfod yr ateb i'r broblem cwota.
  Cyfarchion i bawb.

 21. fforwm Cymrawd, Rwy'n newydd i hyn ac wyf yn poeni y cais i gynhyrchu'r cyfuchliniau ar google ddaear, a chyflawni cael y fersiwn cais 1.2, yr wyf yn darllen yr holl adolygiadau ac rwy'n credu nid yw'r rhan fwyaf yn gweithio i chi, oherwydd cais hwn ond yn gweithio ar google Ddaear Fersiwn 4.3, a chododd contour.kml iddo ffeilio trwy google a dod o hyd i'r ffolder zip, mae'r rhaglen a wnaeth yr holl gamau a oedd yn gweithio, dim ond fi mae angen i mi ychwanegu gwerth uchder ym mhob un o'r llinellau gyfuchlin, os oes unrhyw un yn gwybod sut, anfonwch sylwadau ataf neu ei bostio ar y fforwm a fyddai'n gwerthfawrogi.
  fforwm diddorol, help.
  lwc i bawb

 22. , Os ydych yn llwyddo i gael y rhwyll a lliw llun mewn AutoCAD, ac tambiem sifil, ac oherwydd fy mod yn innexperto ar sut i greu cyfuchliniau o rhwyll rhithwir (pa faint o google ddaear) cyfaill diolch, byddaf yn aros Diolch g! eich atebion.

 23. Fy ffrindiau, rhowch y dudalen (http://www.sww.wg.am/downloads.html) Ac yn lawrlwytho'r fersiwn (***** 1.2), yna descomprido y ffeil a dim ond dwy ffeil yn ymddangos yn un gydag estyniad * exe a * .dll eraill, ond ffeiliau eraill unrhyw beth, defnyddiwch y 5.2 ddaear google os gwelwch yn dda, os gallai rhywun basio 'm' r ffeiliau 5 drwy fan hyn i mi adael fy bost
  (jhq_30@hotmail.com) o hyn yn awr diolch i ffrindiau

 24. ffrindiau sut alla i allforio y cromliniau hyn neu bwyntiau google ddaear, i raglen fel yr autocad neu'r 3d sifil, os gwelwch yn dda ffrindiau mae arnaf ei angen, diolch am eich atebion ...

 25. Saludos Amigos edrych gen i'r un broblem Lacho y edrych contour.kml ac yn edrych ac yn methu dod o hyd porfa pe gallai rhywun ddweud lle yr wyf yn dod o hyd i ffeil hon neu gallwn dreulio ffeiliau 5 angen.
  GRACIAAAAAS.

 26. Da .. Cefais y ContourningGE v 1.2 ond mae ar goll y ffeil contour.kml, sef cynhyrchu'r cuvas lefel, pan fyddaf yn cynhyrchu cromliniau mae'n rhoi gwall “galwad neu ddadl gweithdrefn annilys 5 amser rhedeg” rwy'n edrych amdani mewn miloedd o postio ac ni allaf gael ateb. os gwelwch yn dda mae angen yr ateb a'r ffeil neu'r rhaglen gyflawn arnaf

  miguelcapote@gmail.com

 27. Yn ôl y dudalen swyddogol, mae'r fersiwn 1.5 ond ni ellir ei lawrlwytho ,,, ac fel chi, mae gen i broblemau ,,,,, rhywun sydd â hi'n gweithio ar 100%?

  diolch

 28. Helo ... Dim ond os yw'n cydio ynof y byddaf yn cael y ContourningGE v 1.2 ond pan geisiaf gyffredinolu'r cromliniau mae'n dal i roi'r gwall i mi "galwad neu ddadl gweithdrefn annilys 5 amser" darllenodd mewn miloedd o bost a does gan neb ateb .. os yw rhywun yn rheoli ei ddatrys anfonwch yr ateb ataf 🙂

  iDarkOscarS@hotmail.com

  ymlaen llaw DIOLCH

 29. gall helo rhywun fy helpu i gael ffenestr gyda'r neges ¨google earth yn dechrau'r mecanwaith amddiffyn. mae angen ichi ailgychwyn google earth¨ Rwy'n derbyn, ac yna fe gefais y gwall enwog 5.
  Rwy'n gobeithio ateb os gallwch chi fy helpu

 30. Roeddwn wedi llwytho i lawr y fersiwn ContouringGE_v1.2 ac roedd yn gweithio'n berffaith ... ers rhai misoedd nid oeddwn i'n ei ddefnyddio ...
  Nawr fy mod ei angen ar frys, cefais y gwall enwog 5 ...
  Rwyf wedi ceisio gosod y ffeil yn c: ffenestri / system 32
  ond nid yw'n gweithio naill ai ...
  unrhyw syniadau ??

 31. diolch am i'r rhaglen ei osod i ennill copi 7 a gludo'r GGEFramework.dll ac: ffenestri / system 32

  dim problem wrth redeg

  mae rhai rhifau nad ydynt yn dod allan ddim yn gwybod
  wrth fewnforio i 3d sifil, mae'r ddelwedd yn cynnwys y cromliniau

  fel allado y pwyntiau yn 3d sifil diolch

 32. mae pawb sydd â'r gyfres yn dweud wrthyf beth yw'r ffeiliau sydd ganddynt ac o'r lle y maen nhw wedi'u llwytho i lawr ac yn uchel ein bod yn datrys y broblem
  Cyfeillion peidiwch â chael gormod o drafferth yr unig beth y mae angen i mi ei wybod yw a fydd yn gyflawn neu beidio â'u datrys.
  Fe'i llwythwyd o'r dudalen hon sydd ar y brig ac mae'n gweithio, y broblem fawr yw nad yw'r label wedi'i weithredu i roi'r dimensiynau. dim ond dyna'r diffyg.
  felly nawr rydym ni yma i helpu a rhannu gwybodaeth.

  mae'r cromliniau lefel yn cyrraedd yn iawn y gellir eu hallforio i arcgis neu awtocad ac felly'n ei gwneud yn well cyflwyniad digidol.
  Mae arnaf angen y gosodwr cyflawn os ydw i'n ei drosglwyddo i'm post geovilc_yuri@hotmail.com ac yr wyf yn anfon tiwtoriaid sut i ddelio â'r rhaglen hon yn cael ei chydymffurfio.

 33. Helo bawb ... Rwyf wedi clywed a darllen llawer am y rhaglen COUNTOURINGGE hon ... y broblem yw fy mod yn edrych amdani ym mhobman ac ni allaf ddod o hyd iddi i'w lawrlwytho pe gallai rhywun roi gwybodaeth i mi o ble i ddod o hyd iddi neu os oes ganddyn nhw, GALLAF PASIO EI .. IAWN YN BRYS ... DIOLCH YN FAWR ... mae fy e-bost freddygonza83@hotmail.com

 34. wel mae gen i fersiwn 1.2 o'r cyfrif, ond wrth ei osod mae'n gofyn i mi'r google earth.msi a yw rhywun yn gwybod sut i wneud hynny oherwydd nad oes dim yn dod allan

 35. RWY'N WEDI'R GWLEDIG AC NID YW'N GWEITHIO, RWYF YN DALU SN OCX AC YN Y TREIAL O GOSOD YDW I'N DOD ALLAN GYDA I AM EI FFEIL MSI GOOGLE; HEFYD YN GWEITHREDU EI A'N CAEL BRONZE Y GWALL 5

  NID YDW I'N GWELD UNRHYW GORFFENNAU LEFEL OS YW RHAI SY'N GWYBOD RHYWBETH PLS DAN ARIAN YN GORCHMYN

  mac_flav@hotmail.com

 36. i osod countourinGE.
  EYE yn gyntaf mae'n rhaid i chi fod wedi gosod y google go iawn ok, rydych hefyd yn gwybod yn dda iawn wrth greu ffolder yn yr ymgyrch C.
  nawr yr holl ffeiliau rydych chi wedi'u llwytho i lawr o countouringGE yn ei gopi i'r ffolder google eath sydd ar yrru C.
  Yna, cliciwch ar yr eicon triongl sy'n un o'r ffeiliau cyfrifol a mwynhewch.

 37. nid yw'n angenrheidiol bod gennych yr ocx y rhai sydd eisoes yn eich system yn mynd i mewn i yriant c eich pc ac y tu mewn i'r ffolder systen 32 yno nid oes angen.
  Ar gyfer y llall, os ydych chi'n cael gwall 5 ar amser rhedeg, dim ond oherwydd bod eich delwedd yn rhy fawr ar eich sgrin Google Earth, mae'n rhaid i chi ddod â hi ychydig yn agosach ac mae'r rhagenw drosodd.

 38. os oes gan unrhyw un y cyfrifiad 1.1 neu 1.2 erfyniaf arnoch i'w anfon at fy e-bost, diolch ichi yn anfeidrol, y peth pwysicaf i roi eich dimensiynau ar y llinellau cyfuchlin yw fy e-bost geovilc_yuri@hotmail.com.
  Rwy'n trin y pwnc hwn yn dda iawn a hefyd yn gwneud pethau eraill os cewch eich penodi hefyd, byddaf yn anfon fy holl diwtoriaid fideos i mi sut y caiff ei drin ac estyniadau eraill.
  y broblem sydd gen i un sy'n disgyn mae'n ymddangos bod hyn yn anghyflawn yn gwneud yr holl rhyfeddod ond nid yw'r label wedi'i weithredu i roi'r cwota
  diolch i chi ond yn frys os gwelwch yn dda.

 39. helo porfa a all fy nhrosglwyddo i raglen y rhaglen. Mae gen i un ond peidiwch â gosod y labeli ar y gromlin.

 40. os gwelwch yn dda i rywun rhoi'r rhaglen i mi. pan fyddaf yn isel
  Dwi'n dod heb yr ocx. ==> ivan_24v@hotmail.com.ar

 41. I mi nid yw wedi gweithio ... Rwyf wedi bod yn ei geisio am ychydig ddyddiau eisoes ac yn dal i ddarllen y trafodaethau niferus a gynhaliwyd yn y fforwm Gabriel Ortiz, nid oes unrhyw ffordd ers yr unig ddefnyddiwr sydd wedi cael yr un broblem gyda'r fersiwn 1.2 nad wyf wedi ei gael wedi cael ei hateb o hyd
  Fy camgymeriad yw 'Gwall 5 ar amser rhedeg: galw i weithdrefn annilys neu ddadl'. Pan na chyflwynir hyn (am ryw reswm rhyfedd) mae'r canlynol yn ymddangos: 'Mae Google Earth yn dechrau'r mecanwaith amddiffyn. Mae angen ichi ailgychwyn Google Earth. ' Ydych chi'n meddwl y gallai fod oherwydd nad oes gennych Google Earth Pro? Fy fersiwn o'r rhaglen uchod yw: Google Earth 5.1.3533.1731

  Diolch yn fawr iawn.

 42. Cyfraniad da iawn.
  Mae gennyf broblem, yn hytrach yn amheuaeth: Fe wnes i lawrlwytho'r ContouringGE ac fe weithiodd yn iawn heblaw nad wyf yn cael y rhifau ar y cyfuchliniau. Pam mae hynny'n digwydd I chi A ydyn nhw'n cael y niferoedd?

  Diolch, ciao.

 43. Exelente ... roedd yn gweithio'n berffaith ....

  Llygaid sy'n Gweithio .... efallai nad yw'n eglur iawn am y gosodiad.
  Mae gen i ddaear arferol google, nid yw'r PRo yn gweithio.

  Un cwmpas, yr ategion ar gyfer Google Earth, rwy'n golygu'r ContouringGE 1.2. Mae'n fersiwn prawf ... nid ydych chi'n gwybod ble y gallai'r un llawn hwnnw fy nghael i? ? ??? os gwelwch yn dda pwy sydd â mynediad i'w anfon i'r post ... os gwelwch yn dda ...
  jorgefscape@gmail.com

 44. Y gwir yw bod yr offeryn yn eithaf defnyddiol pan nad oes gennym gyfuchlin gyfuchlin; fodd bynnag, dylid cymryd i ystyriaeth bod dwysedd y cromliniau'n cyfateb i ryngosod yn unig; Rwy'n cael yr argraff bod rhywfaint o fodel rhyddhad. Fe wnes i'r ymarfer corff ac mae hyd yn oed equidistance i fesuryddion 50 yn gweithio fwy neu lai yn dda, yna nid ydym yn "ennill" unrhyw beth. Ahh !!!!!!, diweddarwyd y fersiwn ac nid oes angen llawer o gamau.

  BLOG, BLAEN ENTRETENIDO GWYRDD GEOFUMADAS.

  P. Sanhueza

 45. Mae'n ymddangos nad yw'n gostwng, ond mae'r lled band sy'n talu eisoes wedi cael ei oresgyn gan draffig mawr.
  Oni bai bod perchennog y we yn talu mwy i gael lled band uwch, bydd yn rhaid i ni aros am y mis i orffen gan fod hyn yn cael ei dalu bob mis.
  Y diwrnod cyntaf o Ebrill, dylai'r dudalen fod ar gael eto ... a bydd yn ystod y mis, nes bod eich cyfyngiad traffig yn fwy na'r hyn rydych chi'n ei dalu.

 46. Amcangyfrif:
  Ydych chi'n gwybod beth ddigwyddodd i'r dudalen o ble mae'r gyfuchlin yn cael ei lawrlwytho? Mae'ch Blog yn dda iawn

 47. Y gwir yw bod y broses osod yn eithaf cymhleth fel nad yw ei weithrediad yn ddiogel yn y pen draw ...
  Nid wyf yn cofio os ydw i erioed wedi crybwyll yn y blog, ond mae yna gais defnyddiol iawn o Valery Horosunov (Valery35 yn y Gymuned Google Earth), y mae - ymhlith llawer o bethau, gallwch greu cyfuchliniau. Cyn belled ag y maent yn y cwestiwn, y cais yn y gallu i reoli nifer o lefelau i gynrychioli ei lliwiau, graddiant a llyfnu.
  Gelwir y cais hwn yn KML2KML, ei URL yw:
  http://kml2kml.geoblogspot.com/
  Mae'r fersiwn fwyaf economaidd yn costio $ 50.- ddoleri. Nid wyf yn siŵr bod nodweddion y fersiynau 3 ar gael.
  Y pethau eraill maen nhw'n eu cynnig yw:
  - Dethol data tirwedd a chynhyrchu ei gyfuchliniau, pwyntiau, gridiau.
  - Mewnforio ffeiliau shp, gpx, nmea, txt a log
  - Agor KML a chynhyrchu rhanbarthau yn awtomatig
  - Cynhyrchu "teils" o ddelweddau sylfaen Google Maps.
  - Rhowch luniau (fel tudalennau lle neu dros-ddelweddau gan ddefnyddio GeoExif).
  - Cydosod a gorchymyn KML o sawl KML
  - Gwneud cais am swyddogaethau mathemategol wrth gynhyrchu lleiniau wyneb.

  Yn fyr, mae'n dda iawn arbed amser a chael mwy o sudd gan GE.

  Diolch a Regards!
  Gerardo

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.