Archifau ar gyfer

Glaswellt

Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol: 30 fideo addysgol

systemau gwybodaeth ddaearyddol Fideos
Mae'r geolocation cynhenid ​​ym mron popeth a wnawn, gan ddefnyddio dyfeisiau electronig, wedi gwneud mater GIS yn fwy brys i'w gymhwyso bob dydd. 30 mlynedd yn ôl, roedd siarad am gyfesuryn, llwybr neu fap yn fater amgylchiadol. Yn cael ei ddefnyddio gan arbenigwyr cartograffeg neu dwristiaid yn unig na allent wneud heb ...

A yw Java yn werth ei ddysgu?

Y tu hwnt i OpenOffice, Vuze, Woopra, neu'r applets sy'n cael eu harddangos ar rai tudalennau gwe, mae mewn lleoliad uchel mewn systemau ar gyfer ffonau symudol, teledu, GPS, peiriannau ATM, rhaglenni busnes ac mae llawer o'r tudalennau rydyn ni'n eu llywio bob dydd yn rhedeg ar Java . Mae'r graffig canlynol yn dangos sut mae gan dechnoleg Java barth amlwg o ...

Egeomates: Rhagfynegiadau 2010: GIS Meddalwedd

Ychydig ddyddiau yn ôl, yng ngwres caffi de palo y mae fy mam-yng-nghyfraith yn ei wneud, roeddem yn gwneud rhai rhithwelediadau ynghylch y tueddiadau a osodwyd ar gyfer 2010 yn ardal y Rhyngrwyd. Yn achos y cyfrwng geo-ofodol, mae'r sefyllfa'n fwy sefydlog (heb ddweud yn ddiflas), mae llawer yn hyn eisoes wedi'i ddweud yn y tymor canolig ...

SEXTANTE, + 220 ar gyfer gvSIG

Yn yr un modd ag y mae GRASS yn ategu Quantum GIS, mae SEXTANTE yn ei wneud gyda gvSIG, gan gynnal yr arbenigedd. Maent ymhlith y gorau o'r ymdrechion cydweithredol rhwng dewisiadau amgen ffynhonnell agored yn yr amgylchedd geo-ofodol, gan geisio osgoi dyblygu. Yr ymdrech gan gvSIG i aros mewn rheolaeth fector gyda llawer o alluoedd CAD oedd…

gvSIG, a fydd yn yr 5tas. dyddiau

Cyhoeddwyd fersiwn ragarweiniol o'r hyn a allai fod yn y bumed gynhadledd gvSIG sydd i'w chynnal yng nghanolfan digwyddiadau Valencia, rhwng Rhagfyr 2 a 4, 2009. Daw llawer o'r gwaith i'w gyflwyno o Sbaen, er bod rhai profiadau o Yr Almaen, yr Eidal a throsodd. Maen nhw hefyd yn galw'r ...

Cyrsiau GvSIG yn Valencia

Gan ddechrau yn chwarter cyntaf 2010, bydd Canolfan Hyfforddi Prifysgol Florida yn gwasanaethu cyrsiau gvSIG, sydd hyd yma wedi cael eu haddysgu fel cyd-fynd â'r Diploma Arbenigol Twristiaeth Mewnol. Mae'r un sy'n para 20 awr am bythefnos, wedi'i anelu at weithwyr proffesiynol, technegwyr a gweision sifil sy'n dymuno ymuno â'r ...

GvSIG: Elw o hyn a chrefftau eraill

Mae'r ffordd y mae offer rhad ac am ddim wedi aeddfedu yn ddiddorol, rai blynyddoedd yn ôl, wrth siarad am GIS am ddim, roedd yn swnio fel UNIX, yn llais Geek ac ar lefel o ddrwgdybiaeth rhag ofn yr anhysbys. Mae hynny i gyd wedi newid llawer gyda'r amrywiaeth o atebion sydd wedi aeddfedu nid yn unig wrth adeiladu ...

Pwy sy'n symud fy ngws?

  Rwy'n hoff iawn o Geoinformatics, ar wahân i fod yn gylchgrawn gyda chwaeth fawr o ran ei gynllun, mae'r cynnwys yn dda iawn mewn materion geo-ofodol. Heddiw, cyhoeddwyd fersiwn mis Ebrill, ac rwyf wedi cymryd rhai testunau a amlygwyd mewn coch ohonynt i'ch cymell i'r darlleniad suddlon. Mewn fersiynau blaenorol fe wnes i adolygiad, heddiw rydw i…

Meini prawf ar gyfer dewis atebion GIS / CAD

Heddiw fu'r diwrnod y bûm yn gyfrifol am ei gyflwyno yn ystod cadastre eiddo tiriog Bolivia. Mae'r pwnc wedi bod yn ganolog i'r adlewyrchiad o sut i ddewis teclyn cyfrifiadurol ar gyfer datblygiad geomig. Dyma'r graff rydw i wedi'i ddefnyddio, a fy ffocws fu'r dadansoddiad o'r cyd-destun lle rydyn ni'n aros ...