Archifau ar gyfer

Glaswellt

Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol: 30 fideos addysgol

systemau gwybodaeth ddaearyddol Fideos
Mae'r geolocation cynhenid ​​mewn bron popeth a wnawn, gan ddefnyddio dyfeisiau electronig, wedi gwneud y mater GIS yn fwyfwy brys i ymgeisio. Roedd 30 o flynyddoedd yn ôl, yn sôn am gydlynydd, llwybr neu fap yn fater anghyson. Wedi'i ddefnyddio yn unig gan arbenigwyr cartograffeg neu dwristiaid na allent wneud heb ...

Ydy hi'n werth dysgu Java?

Y tu hwnt i OpenOffice, Vuze, Woopra, neu rhaglennig sy'n agorwch ar rai gwefannau, mae'n cael ei leoli iawn mewn systemau ar gyfer ffôn symudol, teledu, GPS, ATM, rhaglenni busnes a llawer o'r tudalennau sy'n hwylio dyddiol yn rhedeg ar Java . Mae'r siart canlynol yn dangos sut mae technoleg Java Mae parth cryf ...

UDig, argraff gyntaf

Rydym eisoes wedi edrych ar offer ffynhonnell agored eraill yn yr ardal GIS, gan gynnwys Qgis a gvSIG, ar wahān i raglenni nad ydynt yn rhad ac am ddim yr ydym wedi'u ceisio o'r blaen. Yn yr achos hwn, fe wnawn ni gyda GIS Internet Desktop GIS (uDig), un o'r rhai sy'n dod i mewn PortableGIS. Lle mae UDig yn dod, mae'n adeiladu ...

Egeomates: Rhagfynegiadau 2010: GIS Meddalwedd

Ddiwrnod neu ddwy yn ôl, yng ngwres coffi ffon a wnaed gan fy mam-yng-nghyfraith, gwnaethom rai rhithwelediadau am y tueddiadau a osodwyd ar gyfer 2010 yn yr ardal Rhyngrwyd. Yn achos y cyfrwng geosodol, mae'r sefyllfa'n fwy sefydlog (heb sôn am ddiflas), mae llawer ohono eisoes wedi ei ddweud yn y tymor canolig ...

SEXTANTE, + 220 ar gyfer gvSIG

Wrth i GRASS ategu Quantum GIS, mae SEXTANTE yn ei wneud gyda gvSIG, gan gynnal yr arbenigedd. Dyma'r gorau o ymdrechion cydweithredol rhwng dewisiadau amgen ffynhonnell agored yn yr amgylchedd geosodol, er mwyn osgoi dyblygu. Yr ymdrech gan gvSIG i aros mewn rheoli fector gyda nifer o alluoedd CAD ...

GvSIG, a fydd yn y 5tas. Dyddiau

Mae eisoes wedi cyhoeddi fersiwn rhagarweiniol o'r hyn a allai fod yn y pumed diwrnod gvSIG i'w ddatblygu yng nghanolfan digwyddiadau Valencia, o'r 2 i 4 o Ragfyr 2009. Mae llawer o'r gwaith i'w gyflwyno yn dod o Sbaen, er bod rhai profiadau o'r Almaen, yr Eidal ac yno. Maent hefyd yn galw'r ...

Cyrsiau GvSIG yn Valencia

O chwarter cyntaf 2010, bydd Canolfan Hyfforddi y Brifysgol Florida yn gwasanaethu cyrsiau gvSIG, sydd hyd yn hyn wedi cael ei addysgu fel un sy'n ategu Diploma mewn Arbenigwr Twristiaeth Mewnol. Mae hyd 20 oriau am bythefnos wedi'i anelu at weithwyr proffesiynol, technegwyr a swyddogion sy'n dymuno mynd i mewn i'r ...

GvSIG: Elw o hyn a chrefftau eraill

Mae'r ffordd y mae offer am ddim wedi aeddfedu yn ddiddorol, ychydig flynyddoedd yn ôl, yn sôn am GIS am ddim, mae'n swnio fel UNIX, yn llais Geek ac ar lefel o ddiffyg ymddiriedaeth oherwydd ofn yr anhysbys. Y cyfan sydd wedi newid llawer gyda'r amrywiaeth o atebion sydd wedi aeddfedu nid yn unig wrth adeiladu ...

Pwy sy'n symud fy ngws?

Rwy'n hoffi Geoinformatics, ac eithrio bod yn gylchgrawn gyda blas da o gynllun, mae'r cynnwys yn dda iawn mewn materion geo-ofodol. Heddiw cyhoeddwyd fersiwn Ebrill, o ble rydw i wedi cymryd rhai testunau a amlygwyd mewn coch i'w cymell i'r darllen blasus. Mewn fersiynau blaenorol, fe wnes i adolygiad, heddiw rwy'n ...

Meini prawf ar gyfer dewis atebion GIS / CAD

Heddiw, bu'r diwrnod yr wyf wedi'i gohebu i'w ddatgelu yn ystod gwastad eiddo tiriog o Bolivia. Mae'r pwnc wedi'i ganoli i adlewyrchu sut i ddewis offeryn cyfrifiadurol ar gyfer datblygiad geomatig. Dyma'r graffig yr wyf wedi'i ddefnyddio, a fy ffocws fu'r dadansoddiad o'r cyd-destun y gobeithiwn ...