Archifau ar gyfer

GIS manifold

Mae Manifold yn ddewis arall economegol ar gyfer GIS

Sut i wneud IMS gyda GIS Manifold

1. Activate y Gweinyddwyr Gwybodaeth Rhyngrwyd IIS IIS, ar gyfer y rhai a anwyd ar ôl y 90, yw'r hyn a ddaeth yn flaenorol ym Mhecyn Opsiwn Windows NT, mae Windows XP Professional eisoes yn ei integreiddio, er yn gyffredinol mae'n rhaid i chi ei weithredu. I wneud hyn, caiff ei wneud: "cychwyn / rheoli panel / ychwanegu neu ddileu rhaglenni / ...

Stitch Maps, i lawrlwytho delweddau o fosaig Google Earth

Mae Mapiau Stitch yn gais sy'n cael ei ddefnyddio'n wirioneddol i gydosod mosaigau o ddelweddau, fel mapiau pedrant wedi'u sganio, ond mae hefyd yn caniatáu i chi lawrlwytho delweddau o Google Earth a'u cydosod mewn mosäig y gellir ei gadw fel un ddelwedd ... mwg da gan ei fod yn weithredadwy Nid yw'n cymryd y gosodiad. Rwy'n cofio bod ychydig yn ôl ...

Lawrlwythwch grid UTM o daflenni 1: 50,000 o'ch gwlad

Mae'r taflenni 1: 50,000 yn adnabyddus yn y cartograffeg o lawer o wledydd, ar y dechrau cawsant eu hadeiladu gyda Datum NAD27 ar gyfer America. Yn yr achos hwn, rwyf wedi eu cynhyrchu yn WGS84; Mae'n anghywir credu eich bod chi'n gallu newid rhagamcaniad trwy symud fector fel y mae rhai pobl yn ei wneud ar gyfer rhanbarthau bach. Os ydych chi'n cofio, cyn iddo fynd i fyny ...

Negeseuon Subliminal Dynodol

Wyf yn onest ddim yn deall chi hysbysebu manifold ar y dudalen lawrlwytho yn ymddangos yma: Rydym yn cymryd yn ganiataol bod Manifold casáu Linux oherwydd dim ond yn gallu cael eu gosod ar weinydd gyda IIS, ond nid yw hysbysebu'n amlygu fod mor hapus gyda Microsoft: Hyd yn oed cyn y gwelsom yn gwneud logo llipryn ar gyfer y fersiwn 7 ...

Ebrill 2008, crynodeb o'r mis

Roedd Ebrill yn fis cymhleth, llawer o deithiau ond canlyniadau da. Heddiw, mae diwrnod gydag eironi yn cael ei ddathlu ar ddiwrnod y gwaith, rwy'n gobeithio ei fod yn gorffwys yn ddigon. Dyma grynodeb o'r hyn yr oedd yr haf trofannol yn ei adael yn 45, pump yn fwy na'r hyn y mae'r sgript yn ei ddweud. Google Earth, newyddion a chymariaethau â ...

Sut mae Manifold i aros yn rhad

Dyma rai casgliadau yr wyf wedi eu cyrraedd ynglŷn â'r strategaeth a ddefnyddir gan Maniffold i gadw am bris rhad, heb sôn am ei botensial. Y gwir yw nad yw busnes y technolegau yn rhoi llawlyfr printiedig, mae'r llawlyfr yn ddigidol ... maen nhw'n dadlau hynny oherwydd y byd sy'n newid ...

Mapio'r dyfodol

Dyma'r enw a neilltuwyd i gynhadledd Manifold 2008 a gynhelir ym Mhrifysgol Salisbury yn Maryland. Cyfle da i gwrdd â defnyddwyr Manifold Systems o wahanol rannau o'r Undeb Americanaidd, a mynd bod y thema yn flaengar wrth chwilio am archwilio ffiniau ...

Creu'r Grid Cydlynu

Cyn i ni weld sut mae grid o quadrantiaid cadastig yn cael ei gynhyrchu, nawr gadewch i ni weld sut i wneud y grid o gydlynu â chais CAD ... ie, mae ArcView a Manifold yn ei gwneud hi'n hawdd. Hefyd gyda AutoCAD gellir ei wneud gan ddefnyddio CivilCAD. Yn yr achos hwn, fe welwn sut i wneud hynny gyda Microstation Geographics, rhywbeth nad yw llawer o ddefnyddwyr yn gwybod hynny ...

The Best of the Manifold Conference

Yng nghanol mis mis Ionawr fydd y gynhadledd yn nwyrain yr Unol Daleithiau i ddefnyddwyr System Manifold yn Phoenix, a elwir yn WUSMUC (Cynhadledd Defnyddwyr Manifold y Gorllewin Unol Daleithiau) Beth sy'n dda amdano? Y defnydd o geisiadau Manifold Systems in Real Estate (John Norman o Taurean Group) Gweithredu Maniffold yn ...