Archifau ar gyfer

geo-ofodol - GIS

Newyddion ac arloesi ym maes Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol

5 chwedl a 5 realiti BIM - integreiddio GIS

Mae Chris Andrews wedi ysgrifennu erthygl werthfawr ar foment ddiddorol, pan mae ESRI ac AutoDesk yn chwilio am ffyrdd i ddod â symlrwydd GIS i wead dylunio sy'n ei chael hi'n anodd gwireddu BIM fel safon mewn prosesau peirianneg, pensaernïaeth ac adeiladu. Er bod yr erthygl yn cymryd persbectif y rhain ...

3 Newyddion a 21 digwyddiad pwysig yng nghyd-destun GEO - Gan ddechrau 2019

Mae Bentley, Leica a PlexEarth ymhlith y newyddion mwyaf diddorol sy'n cychwyn ym mis Chwefror 2019. Yn ogystal, rydym yn dangos ein bod wedi llunio 21 o ddigwyddiadau diddorol sydd ar ddod, lle gall y gymuned gyfan o weithwyr proffesiynol geo-beirianneg gymryd rhan. Dyma rai o'r pynciau sy'n cael sylw yn y digwyddiadau hyn: BIM, GIS, PDI, Geostatistics, ...

Geotech + Dronetech: ni ddylech ei golli

Ar Ebrill 3 a 4 eleni 2019, mae Fairoftechnology - cwmni o Sbaen, sydd wedi'i leoli ym Malaga, yn trefnu pob math o ddigwyddiadau sy'n gysylltiedig â thechnoleg - yn gwahodd pob cydweithiwr geo-beirianneg i gymryd rhan mewn digwyddiad gwych, lle maen nhw byddant yn dangos llawer o ddatblygiadau arloesol yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Fairoftechnology, wedi lluosog ...

FFORWM BYD UNIGIS, Cali 2018: Profiadau GIS sy'n cyfleu ac yn trawsnewid eich sefydliad

Mae gan UNIGIS America Ladin, yr Universität Salzburg a Phrifysgol ICESI, y moethusrwydd aruthrol o ddatblygu eleni, diwrnod newydd o ddigwyddiad FFORWM BYD UNIGIS, Cali 2018: Profiadau GIS sy'n cyfleu ac yn trawsnewid eu sefydliad, ddydd Gwener, Tachwedd 16 yn Prifysgol ICESI - Awditoriwm Cementos Argos, Cali, Colombia. Mae mynediad am ddim. Felly…

Mae Bentley Systems yn gwneud bet cryf i'r GIS wrth ennill Asiantaeth9

Ers yn ôl yn 2004, pan ymgorfforodd Bentley XFM yn ei ddatblygiadau V8i newydd, roedd Bentley wedi bod yn integreiddio swyddogaethau gofodol a basiodd o'r etifeddiaeth Daearyddiaeth i Bentley Cadastre, PowerMap a BentleyMap. Fodd bynnag, technoleg ar gyfer peirianneg oedd hi erioed, a oedd hefyd yn geo gyda'r lefel uchel o gywirdeb CAD y mae peirianwyr, syrfewyr a phenseiri yn mynnu.…

A ddylem ni ddisodli'r gair "Geomatics"?

Gan ystyried canlyniadau arolwg diweddar, a gynhaliwyd gan Fwrdd Grŵp Gweithwyr Proffesiynol RICS (GPGB), mae Brian Coutts yn olrhain esblygiad y gair "Geomatics" ac yn dadlau bod yr amser wedi dod i ystyried a newid. Mae'r gair hwn wedi magu ei ben "hyll" eto. Mae'r…

Technoleg geo-ofodol, ei rôl a'i phwysigrwydd yn y strwythur TG mewn Adrannau Trafnidiaeth.

Technoleg geo-ofodol. Wedi'i genhedlu fel yr holl dechnoleg a ddefnyddir i gaffael, rheoli, dadansoddi, delweddu a lledaenu data a gwybodaeth sy'n gysylltiedig â lleoliad gwrthrych, mae wedi mynd y tu hwnt i'w syniad cychwynnol o driad sy'n cynnwys yn y bôn GIS, GPS a Canfyddiad Anghysbell (RS yn Saesneg) yn ymgorffori technolegau sy'n dod i'r amlwg sy'n defnyddio cydran ...