Archifau ar gyfer

geo-ofodol - GIS

Newyddion ac arloesi ym maes Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol

Ychwanegu ffeil kml i fap

I ychwanegu map at bost blog, dim ond o fapiau google y mae'n rhaid i chi ei addasu, ond er mwyn ychwanegu map kml wedi'i fewnosod mae'n bosibl, mae'n rhaid i chi ei ychwanegu o fewn y gadwyn & kml = yna url y ffeil kml, a all hefyd fod yn a map wedi'i greu mewn mymaps googlemaps. Os nad ydych chi eisiau…

Her i geofumadores, mapiau o gasineb :)

I'r rhai sy'n hoff o heriau geo-ofodol, dyma ysbrydoliaeth Louis S. Pereiro, bardd o Sbaen sydd yn ei foment iselder yn argymell y dylai fod yn bosibl gwneud mapiau o gasineb. Wel, gadewch i ni weld a yw rhywun yn bloeddio :) CARTOGRAFFIAETH Fel sydd eisoes wedi marw neu wedi trechu, rwy'n siarad hebof i ac rwy'n cysgu mewn trychineb. Dylai fod…

Amcanestyniad di-ffrâm

Ychydig flynyddoedd yn ôl, yn y gyngres flynyddol "Cyrchu a Mapio" yn yr Unol Daleithiau, rwy'n cofio bod yn dyst i un o'r pwffs hynny sy'n eich gadael yn agored, ac nid yn unig am nad yw ein Saesneg academaidd yn addasu i'r gringo caliche. Roedd yn arddangosfa gan Kevin Sahr, Jon Kimerling a Denis ...

Cwrs ArcMap cyflawn yn Sbaeneg

Mae hwn yn gwrs ArcMap eithaf cynhwysfawr, gydag enghreifftiau a fideos wedi'u cynnwys. Mae'r deunydd yn gynnyrch Rodrigo Nórbega a Luis Hernán Retamal Muñoz a gychwynnodd ar y fenter hon, i ddechrau roedd ym Mhortiwgaleg ac er bod yr ymarferion yn fersiwn 8, nid yw eu rhesymeg gweithredu wedi newid llawer. Yn y cyntaf…

Cwblhau tiwtorial Google Maps

Ar ôl i google ryddhau'r API i allu gweithredu mapiau, gyda chartograffeg a swyddogaethau googlemaps, mae sesiynau tiwtorial amrywiol wedi dod i'r amlwg. Dyma un o'r rhai mwyaf cyflawn; Dyma dudalen Mike Williams sy'n cychwyn o'r pethau sylfaenol, yna rhai technegau datblygedig ac yn olaf addasu mapiau, gan gynnwys estyniadau a ...

Stori gariad ar gyfer geomatig

Yma mae stori a gymerwyd o'r blogsphere, nad yw'n addas ar gyfer technoffobeg, efallai'n meddiannu mwy na dychymyg Alex Ubago. O'r golwg. Roedd yn brynhawn llwyd, yn annheilwng ar gyfer taith fusnes lwyddiannus i Montelimar, yn Nicaragua; gorchuddiodd awel y môr y croen yn gynnes mewn gronynnau o halen a ddaeth yn bicsel ...