Archifau ar gyfer

geosodol - GIS

Newyddion ac arloesi ym maes Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol

Delweddau diweddaru'r Rhith Ddaear (Nov 07)

Gyda boddhad mawr rydym yn gweld y diweddariad o ddelweddau lloeren datrysiad uchel ym mis Tachwedd, yn Virtual Earth, mae'r ddelwedd yn dangos Mataró, lle nad oedd unrhyw ddelwedd o'r ansawdd hwn yn bodoli. Dyma'r lleoliadau diweddaraf yn Sbaeneg: (Bird's Eye) Sbaen: Malaga, Alicante, Almeria, Collado Villalba, Cuenca, El Ejido, Guadalajara, Leon, Molina de Segura, Santiago ...

Llwyfannau GIS, sy'n manteisio arno?

Mae'n anodd gadael cymaint o blatfformau sy'n bodoli, fodd bynnag, ar gyfer yr adolygiad hwn, byddwn yn defnyddio'r rhai y mae Microsoft yn ystyried eu cynghreiriaid yn ddiweddar wrth gydnaws â SQL Server 2008. Mae'n bwysig sôn am agoriad Microsoft SQL Server i bartneriaid newydd, yna mae'n caniatáu ymdrin â data gofodol mewn ffordd frodorol; hyn cyn dim ond ...

Ychwanegu ffeil kml i fap

I ychwanegu map i blog yn rhaid i addasu o fapiau google, fodd bynnag, i ychwanegu map KML wreiddio yn bosibl, os oes gen ti i ychwanegu yn y gadwyn & KML = yna bydd y url y ffeil KML, a all hefyd fod yn Map wedi'i greu mewn mympiau o googlemaps. Os nad ydych chi eisiau ...

Her i geofumadores, mapiau o gasineb :)

I'r rheiny sy'n hoffi heriau geosofatïol dyma ysbrydoliaeth Louis S. Pereiro, bardd Sbaen sydd, yn ei amser difrifol, yn argymell y dylai fod yn bosibl gwneud mapiau casineb. Wel, i weld a yw rhywun yn cael ei annog :) CARTOGRAFFIAETH Wrth i mi farw neu fy marwolaeth fy mod yn siarad heb mi ac rwy'n cysgu mewn trychineb. Dylai fod ...

Amcanestyniad di-ffrâm

Mae cwpl o flynyddoedd yn ôl, yn y cyfarfod blynyddol o "Sourveying a Mapio" Unol Daleithiau yn cofio fod wedi gweld pwff o'r rhai sydd yn gadael i chi eich ceg agored, nid yn unig oherwydd nad yw ein Saesneg academaidd yn addas ar gyfer y Caliche gringo. Roedd yn arddangosfa gan Kevin Sahr, Jon Kimerling a Denis ...

Cwrs ArcMap cyflawn yn Sbaeneg

Mae hwn yn gwrs eithaf cyflawn o ArcMap, gydag enghreifftiau a fideos wedi'u cynnwys. Mae'r deunydd yn gynnyrch Hernan Rodrigo Retamal Norbega a Luis Muñoz a dechrau ar y fenter hon yr oedd i ddechrau yn Portiwgaleg, ac er bod ymarferion fersiynau 8, nid yw ei rhesymeg gweithredu wedi newid llawer. Yn y cyntaf ...

Stori gariad ar gyfer geomatig

Yma, mae stori a gymerwyd o'r blogosphere, nad yw'n addas ar gyfer technoffobau, efallai yn meddiannu mwy na dychymyg Alex Ubago. Llygaid nad ydynt yn gweld. Roedd yn brynhawn llwyd, yn annheg am daith waith lwyddiannus i Montelimar, yn Nicaragua; roedd y awel môr yn gwarchod y croen yn gynnes mewn gronynnau halen a oedd yn cael eu picio ...