Archifau ar gyfer

geo-ofodol - GIS

Newyddion ac arloesi ym maes Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol

Geofumadas ar y hedfan, Chwefror 2007

Dyma rai swyddi diddorol, yr hoffwn eu rhannu ond nad ydyn nhw'n gydnaws â'r daith nesaf a fydd yn cymryd o leiaf pythefnos i mi, rwy'n addo dod â fy llun gorau i chi. Yn ystod yr amser hwnnw rwy'n eu gadael yng nghwmni Live Writter. Ynglŷn â Geomateg - Cyfarfod â phersonoliaeth blogwyr Cartesaidd -Microsoft yn lansio'r gystadleuaeth i Google ...

Egwyddorion 7 y model multilayer

Er ei bod yn haws dweud na gwneud, hoffwn ddechrau'r wythnos hon yn geofuming ar y pwnc hwn, er bod llyfrau cyflawn ar y pwnc hwn, byddwn yn defnyddio 7 egwyddor Web 2.0 i grynhoi cynllun y model amlhaenog a'i gymhwyso i'r maes geomig. Mae'r cysyniad a elwir yn amlhaenog, yn codi ar ôl i gymwysiadau cleient-gweinydd gymryd ffyniant, ...

Atebion na allaf eu rhoi

Rwy'n aml yn gweld Google Analytics i ddarganfod pa eiriau allweddol y mae pobl yn dod i'r blog, felly gallwch chi wybod ar ba bynciau y mae defnyddwyr yn treulio mwy o amser a hefyd yr eithafol, y mae defnyddwyr yn cyrraedd geiriau yn unig ond yn treulio sero munud. Mae'n her dda gwybod pa bynciau i ysgrifennu amdanynt, cyhyd â ...

Estyniadau ArcGIS

Mewn swydd flaenorol roeddem wedi dadansoddi llwyfannau sylfaenol ArcGIS Desktop, yn yr achos hwn byddwn yn adolygu'r estyniadau mwyaf cyffredin yn y diwydiant ESRI. yn gyffredinol mae'r pris fesul estyniad yn amrywio o $ 1,300 i $ 1,800 y pc. Dadansoddwr GPS Trimble ar gyfer ArcGIS Mae'r estyniad hwn yn symleiddio'r broses honno o nôl data o'r maes ...

Mapiau Google, yn y pedwerydd dimensiwn

Mae Time Space Map yn gymhwysiad a ddatblygwyd ar API mapiau Google sy'n ychwanegu'r gydran honno o'r enw pedwerydd dimensiwn at fapiau. Rwy'n golygu amser. Beth sy'n digwydd mewn arddangosfa o'r côn deheuol, dewisaf fy mod am weld y digwyddiadau a ddigwyddodd rhwng 1400 a 1500. Wel, yr ateb yw'r map hwn, sy'n dangos i mi ...

Cymhariaeth Cynnyrch AutoDesk Vs. Bentley

Dyma restr o gynhyrchion AutoDesk a Bentley Systems, sy'n ceisio dod o hyd i debygrwydd rhyngddynt, er ei bod wedi bod yn anodd oherwydd bod gan rai cymwysiadau yr un cyfeiriadedd, ond nid yw eu dull gweithredu yr un peth bob amser. Cyn i ni weld peth o esblygiad AutoCAD a Microstation. I grynhoi, gallwn ddod i'r casgliadau canlynol: Llwyfannau ...

Mae Sun yn prynu MySQL am $ 1 triliwn

--- biliwn --- dywedais wrth ffrind amdano ar y sgwrs a dangosodd wyneb arswyd imi, yna soniodd am rai geiriau nad oeddent yn addas ar gyfer y we. Mae'r hysbyseb ar frig y ddwy dudalen. Mae hynny'n iawn, y cwmni Sun a chwyldroadodd y we gyda'i iaith Java, ac yn ddiweddar ...

Sut i roi hysbysebion ar fapiau

Mae wedi bod yn amser hir ers i hysbysebu ar-lein allu lleoli ei hun, yn bennaf trwy werthu dolenni neu drwy hysbysebion cyd-destunol y mae Google Adsense yn arwain arnynt. I'r graddau nad yw llawer o bobl bellach yn troseddu trwy weld hysbysebion ar y tudalennau maen nhw'n eu mynych, yn enwedig os ydyn nhw'n ychwanegu gwerth defnyddiol ...

Diffinio, Deall y delweddau

Trwy GISUser, rwyf wedi dysgu am Definiens, cysyniad diddorol gyda'r nod o ddatrys problemau nodweddiadol rheoli delwedd cydraniad uchel i'w dadansoddi mewn llifoedd rheoledig. Yn diffinio honiadau ei fod yn un o'r arfau mwyaf datblygedig mewn dadansoddi delweddau, sydd ar gael i weithwyr proffesiynol GIS yn ...

Geofumadas ar y daith Ionawr 2007

Ymhlith y blogiau y mae'n well gen i eu darllen, dyma rai o'r pynciau diweddar i'r rhai sy'n hoffi cael eu diweddaru. Trafodaeth Ffi Cartograffeg a Geo-ofodol James ar bwnc cynnal vrs. Gwasanaethau Systemau a Map Tecnomaps Newsmap, hybrid o beiriant chwilio Yahoo a Defnyddiwr GIS Googlemaps Enillwch gopi o'r llyfr "Getting Started with ArcGIS Desktop" Google.dirson Las…