Geofumadas, gobeithion tymhorol

Mae fy mywyd wedi bod yn gasgliad o eiliadau bach fel sgriptiau i roi diwedd ar i fyny rhedeg y dilyniant cyfan sy'n fwy na 35 yn ôl cyfrif syml y gragen yn cael eu defnyddio. Ar hyn o bryd, fel unrhyw dynol rwyf wedi cael angerdd ar gyfer rhai agweddau ar fywyd, egeomates yn union un o'r rhai hyd yn oed os nad wyf cof fu'r unig ac fel pob risg colli blaenoriaeth diwrnod neu droi yn newydd ffordd i wario gwallt llwyd gydag arddull.

Nawr fy mod yn un mis yn gosod egeomates dwy flynedd, yr wyf yn sylweddoli ei fod wedi bod yn angerdd eang, am nawr fwynhau, efallai oherwydd yn wahanol i eraill, yn hyrwyddo rhyngweithio â gwahanol ddarllenwyr, y mater yn cynnwys arloesi, amgylchedd yn rhad ac am ddim, ac felly hefyd yn dylanwadu Rwy'n credu ei fod yn gwmni da yn fy trefn bresennol o deithio pump allan o bob pedair wythnos.

Ond cyn Geofumadas roedd gen i ddiddordebau eraill:

Un diwrnod rwy'n peintio olew

peintiad pysgotwr Roedd amser pan gymerais y dosbarth paentio yn y brifysgol, yr oeddwn yn ddigon angerddol i ymsefydlu fy hun am gyfnod. Doeddwn i ddim yn hoffi acrylig, yn fwy am y pris uchel o ddeunyddiau ar gyfer hwylustod sychu cyflym (sy'n fwy fel fy nwydau dros dro); felly yr wyf yn paentio mewn olew am amser hir, yn lleihau fy nheithiau, alergedd fy merch (dim angerdd dros dro) i gwirod gwyn rhad ac anghysur fy ngwraig staeniau ar ddillad.

Ond roeddwn i'n ei hoffi, un o'r dyddiau hyn, fe wnaf wneud hynny eto, gan newid y costumbrismo ar gyfer srerealiaeth yr oeddwn yn teimlo'n well nid at ddibenion masnachol. Efallai y byddaf hefyd yn ei gymryd oherwydd bod gan fy mab (nid angerdd dros dro) y dawn a'r blas hwnnw, y rhan honno o'm bywyd yr hoffwn, os oeddwn wedi bodoli Ebay, byddwn wedi hoffi mwy.

paentiadau olew

Cymerais wersi piano

paentiadau olew Hehe, a oedd yn ôl yn fy mlynyddoedd ysgol a choleg, aeth Americanaidd i mi trwy dair lefel John Thompson tra'r wyf yn colli'r gêm bêl-droed gyda ffrindiau. O hynny, dim ond y straeon O'r profiad hwnnw a ysgrifennais ... Roedd gen i gyngor tragwyddol yr hen wraig a oedd hefyd yn rhannu rhai cwcis sy'n prynu dim ond yn ei dref fechan yn ôl yn Oregon.

Rhoddais ddosbarthiadau exorcism CAD

paentiadau olew Hehe, yr wyf yn cofio a ddysgodd chinógrafo AutoCAD i gartwnyddion, a elwir yn exorcism oherwydd na fyddai'r rhan fwyaf ohonynt yn newid ei bwrdd darlunio, LEROY, canecho, penglog a mwy am ddim ond dau fotwm y llygoden; Fel arfer, roedd yn rhaid i mi wneud cymdeithas o bob gorchymyn gydag offeryn lluniadu technegol confensiynol a chymharu manteision.

Daeth rhan o'r cam hwnnw o fy mywyd i'r blog, ond nid yn awr yn drefnus, mwy ar lefel yr awgrymiadau rhydd a beth rwyf wedi datgelu y llawlyfr daeth i ben ar y CD fideos i ddysgu AutoCAD; Rwyf hefyd yn dysgu hyfforddiadau eraill gydag offerynnau eraill y gystadleuaeth ond fy angerdd yn hyn o beth oedd AutoCAD, mae'n meddiannu sesiynau llawer llai o seiciatrydd yn yr amgylchedd Sbaenaidd.

Ysgrifennais straeon

paentiadau olew Roedd y cyfnod hwnnw'n fyr, efallai flwyddyn i gyflawni'r freuddwyd o ffrindiau plentyndod a rhyddhau'r darniau hynny oedd yn fy hen lyfr nodiadau multifinal. Gadawodd straeon 25 i mi fodlon, cyhoeddais lyfr printiedig ac roedd y gweddill aeth i Lulu o bryd i'w gilydd mae'n anfon neges ataf i mi. Weithiau hiraeth yn fy codi i ysgrifennu un arall ond nad ydych am iddynt llac, os wyf yn gwneud y bydd i gymryd 25 eraill o ergyd ac mae'n meddiannu taith o leiaf dair wythnos lle nad oes di-wifr, llyfr newydd a dioddefaint i fynd yn ôl i weld fy post gyda negeseuon heb eu darllen 2,500 neu sylwadau 300 i gymedroli.

O'r straeon yn unig blog a wneir yn unig ar gyfer darllenwyr yn y cyd-destun hwnnw, oherwydd ei fod yn llawn geiriau nad yw'n cydnaws â'r SAR, a dylid galw'r ffordd y daeth i ben (dros dro) "y blog hen a bendant sydd wedi'i adael o awdur Geofumadas" Y rhan honno o'm mywyd, mae'n dod o bryd i'w gilydd a rhywfaint o swydd maen nhw'n gadael o'r geosodol ac yn gwneud i mi golli cefnogwyr ysmygu ... hefyd y ferch Dawns Siocled mae'n ymddangos eu bod yn eu mwynhau.

_______________________________________

Heblaw am hynny, nid oes unrhyw angerdd nad ydynt ym mynd cyd-destun, tynnu lluniau, cartwnau, posau gyda fy merch, yn chwarae warrock gyda fy mab, gwyddbwyll gyda fy mrawd a mynd am dro gyda'r ferch sy'n goleuo fy llygaid ... maent yn rhinweddau topolegol gyda'r nefoedd yn gywir.

_______________________________________

Dyma fywyd, dynion, cyfres o drefniadau bach nad yw Pyton yn unig yn gwybod lle maent yn ffit, y rhan fwyaf ohonynt yn cofnodi momentyn angenrheidiol ac yn rhoi'r gorau i gael eu defnyddio i rythm perthnasedd ... ac angerdd. Y peth gorau yw eu bod wedi eu mwynhau i'r eithaf ar y pryd, yn fy achos i, gan chwarae piano, ysgrifennu straeon, cymryd ffotograffau, paentio mewn olew neu addysgu yn ddiddorol angenrheidiol ar gyfer y drefn hon i wneud synnwyr. Mwynhewch nhw i'r eithaf oedd y gorau tra'u bod yn para.paentiadau olew

Mae gen i blog nawr

Ymatebion 4 i "Geofumadas, Passions Temporal"

 1. Diolch o ffrind, mae'n dda ei ddarllen yn eich tôn.

  Y peth ArcGIS ... Rwy'n siŵr y byddaf yn dod o hyd i'r ffordd.

 2. Annwyl @ Nid wyf yn credu bod eich ymadrodd "Mae'r rhan honno o fy mywyd, yn dod o bryd i'w gilydd ac mae rhai swyddi'n gadael y thema geo-ofodol ac yn gwneud i mi golli cefnogwyr mwg ..." mor wir ... rydw i wir yn credu eich bod chi'n ychwanegu ymlynwyr, oherwydd P'un a ydym yn ei hoffi ai peidio gyda bwrdd darlunio, p'un a ydym ei eisiau ai peidio, p'un ai o reidrwydd, trwy angerdd, rydym wedi bod trwy lawer o anturiaethau a chamadweithiau. Felly mae cael nwydau nad ydyn nhw'n geofumadas, yn gwneud i chi fod yn fwy empathig ag amgylchedd mor amhersonol ag y gall Blog fod. Y gwir yw nad wyf hyd yn oed yn gwybod eich enw, ond rwy'n falch bod yr un sy'n rheoli'r blog hwn yn byw ei fywyd mor llawn ac yn cael cyfle i rannu ei orau ... hynny yw bron i gael paradwys ddaearol.

  Mae fy mam yn artist wedi ymddeol, ffrind i stribedi, normografos, ysgrifbinnau inc, Scales Pwyso a beth bynnag arall yno ... mae ganddo fab (I) mapiwr, nad yw'n bell o hyn a wnaeth hi, mae'r ddau ohonom yn hoffi ysgrifennu, tynnu a myfyrio (atgyweiria y byd oddefol), felly os sy'n cael ei ysmygu ... Rwy'n dod o deulu ysmygu.

  Hug yn yr 2010 hwn, i chi a'ch teulu.

  Rwy'n gobeithio bod y berthynas EXCEL-ARCGIS mor dryloyw ag y mae yn Mainfold !!! hehehe

 3. hehe, rwy'n gwybod eich bod chi'n hoffi'r ochr hon ... ond doeddwn i ddim yn disgwyl ymateb mor gyflym.

 4. Wel, os ... Rwy'n hoffi eich straeon, a nawr fy mod wedi canfod y blog arall, byddaf yn mynd i ddarllen mwy o bethau, ni chewch eich annog i ysgrifennu mwy?

  Rwy'n gweld eich bod wedi cael nifer o ddiddordebau ac nid wyf yn gwybod sut i chwarae piano, ond o leiaf rwy'n hoffi eich straeon a phaentiadau ... mae'n rhaid manteisio ar y gwythienn artistig hon yn fwy, na? hehehehe

  O gwmpas yma, byddaf yn parhau, Merch y Dawns Siocled, yn darllen ac yn rhoi sylwadau ar y straeon hynny sydd weithiau'n mynd yn sownd ac yn mynd allan o'r geosoffa ac rwy'n hoffi ...

  Peis!

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.