Geofumadas, 2011 Etifeddiaeth

Mae'r flwyddyn bron i ben, yr hyn yr wyf am ei gael yw gorwedd mewn magau, cysgu tri diwrnod yn olynol ac adfer y cysgu cronedig; dewch draw i gymryd y cawl bwyd môr y mae fy nghyfraith-wraig yn ei wneud, y cnau mewn mêl a'r twrci a adawyd yn y nos ... uf! dim ond ychydig ddyddiau mwy.

ystadegau rhyngrwyd geofumedFel bob blwyddyn, mae'r dyfodiad fel arfer yn anobeithiol oherwydd bod blinder yn rhagdueddol o gyflym. Mae technegwyr 14 eleni wedi dangos i mi ddicter, drueni bod yn rhaid i chi ei ddifetha yn 2011, ac mae gennyf broblemau difrifol i ddewis ohonynt yn unig 6; er bod yswiriant ar y cyfan yn barod i gymryd cyfarwyddiadau newydd ar eu pennau eu hunain. Dwi wedi dysgu llawer oddi wrthyn nhw, ac maen nhw oddi wrthyf, er ei fod yn stan arall gyda'r un corws:

A fyddech chi'n dwyn cyfrifiadur? yna peidiwch â gwneud môr-ladrad oherwydd ei fod hefyd yn dwyn.

O ran technolegau, mae'r flwyddyn wedi mynd gyda phynciau deniadol fel CivilCAD, Civil3D, Woopra, iPad, Plex.Earth, GIS Kit ... bydd amser o'r hammock i adolygu gyda mwy o dino y rhagfynegiadau a gyflawnwyd a beth y gallem ei ddisgwyl gan 2012.

Ond wrth fynd yn ôl i etifeddiaeth 2011, fel teulu, llawer o newidiadau, mae'r baban yn parhau gyda'i breuddwydion plentyndod ac am y tro cyntaf bydd ganddi ei blog ei hun, tra bod y bachgen wedi dysgu cymaint o bethau yr oeddwn eisoes wedi'u colli rheolaeth: Enillodd gystadleuaeth y Gwyddorau NaturiolEf ddatgloi y Wii i ddefnyddio disgiau llosgi, yn absenoldeb CD gyrrwr y tu allan i'r netbook dysgu i losgi delweddau ISO gyda 120 Alcohol, dysgu sut i ddod yn enwog yn Taringa a Emudigital ... Beth bynnag, crazy arall.

y boy2

Ha, hoffwn y llun hwn, mae blynyddoedd 12 wedi newid y dyn hwn mewn gwirionedd ...

Ac fel ar gyfer Geofumadas, mae blwyddyn gyntaf y mudo i Geofumadas.com wedi'i chwblhau o'r is-barth blaenorol yn Cartesianos. Mae'r graff yn dangos y safle blaenorol, mewn lliw brown o'r 2008 i 2010 mlynedd.

ystadegau rhyngrwyd geofumed

  • Blwyddyn 2008. Ni ddechreuodd Geofumadas yn ystod y mis hwnnw o Ionawr, roedd chwe mis cyn hynny nad oedd yn ei adlewyrchu oherwydd ei fod yn colli perthynas y gymhariaeth, ond yn y rhaglith honno prin yr oedd yr ystadegau'n cymryd o ddim ymweliadau â 7,500 bob mis. Roedd wiggle o'r erthygl yn arwyddocaol y flwyddyn honno «Sut i ladd traeth». Cyfanswm o ymweliadau 183,000 a golygfeydd tudalen 442,000 yn 2008.
  • Blwyddyn 2009, cyrhaeddodd cyfanswm yr ymweliadau bob blwyddyn â golygfeydd tudalen 330,000 a 850,000.
  • Blwyddyn 2010, roedd yn aros yn debyg, gyda'r gwahaniaeth bod y cwymp ar ddiwedd y flwyddyn yn amlwg oherwydd bod y mudo i'r parth newydd yn y broses. Cyfanswm ymweliadau 316,000 a golygfeydd tudalen 615,000. Ar ddiwrnod olaf mis Rhagfyr, caewyd y safle hwnnw, a dim ond ail-gyfeiriad a adawyd ar gyfer yr ymweliadau a gyrhaeddodd yn uniongyrchol.

Eleni, dechreuodd 2011, Geofumadas.com yn ymarferol o'r dechrau, mynegeio newydd o Google, porthiant newydd, adeilad cyswllt newydd. Fel y gwelwch, tan fis Mawrth roedd y traffig yn llai na'r flwyddyn 2010 yn is-barth Cartesianos.com. O hynny ymlaen, dechreuodd twf diddorol, ym mis Mai llwyddodd i oresgyn y traffig uwch blaenorol, a oedd yn ymwelwyr misol 33,000 (heb gyfrif y wiggle) ac yna o fis Awst hyd yn hyn mae wedi codi llawer mwy na'r ymwelwyr misol 40,000. Mae llawer o hyn oherwydd newidiadau Google yn yr algorithm na ddylai achosi ofn i ni os nad ydym wedi gwneud trapiau firaol, er fy mod yn cyfrif ar gefnogaeth inforSEO a wnaeth swydd amhriodol yn y mudo a'r misoedd 4 cyntaf.

Efallai y bydd y flwyddyn yn cau gydag ymweliadau 330,000, tebyg i 2009 yn y Cartesiaid.

Hefyd eleni dechreuais y fersiwn wedi'i gyfieithu (egeomate.com), gyda chefnogaeth Nancy, bod cyfieithydd Periw eisoes yn cyrraedd bron i hanner y cynnwys. Bu'n flwyddyn anodd i iechyd y fenyw ddewr hon, ac eithrio pa mor anodd yw hi i ddeall rhai brawddegau o'm cyd-destun, mae darllenwyr cyffredin yn anwybyddu ac yn parhau i ddarllen; na all ei wneud.

Un arall o heriau eleni oedd 2011 i fynd i mewn i'r rhwydweithiau cymdeithasol am y tro cyntaf, gan ddefnyddio Geofumadas.com fel safle, ac nid defnyddiwr personol fel yr oedd wedi ceisio o'r blaen.

O ganlyniad:

  • Cyrhaeddodd Twitter bron y dilynwyr 1,000. Yn effeithiol iawn os oes gennych gynnwys i'w gynnig, er mai ychydig iawn o ddefnyddiol sydd ar gael at ddibenion cymdeithasol.
  • Mae Facebook bron â chyrraedd cefnogwyr 10,000, er yma mae'r cyd-destun yn wahanol oherwydd bod y botwm "Rwy'n hoffi" yn fwy camarweiniol ond ar nosweithiau segur rydych chi'n dod o hyd i gyfeillgarwch da.
  • Mae LinkedIn yn gweithio mewn ffordd arall, ac mae'n fwy o le i sefydlu cysylltiadau proffesiynol ystyrlon.

A oedd yn werth chweil?

Wel, ydy, mae wedi bod yn ddilys. Er bod y newid wedi cynnwys materion ymladd a oedd yn flaenorol yn eiddo i Tomás (gweinyddwr Cartesia), maent yn faterion a drafodwyd gennym cyn gadael yr is-barth hwnnw, ac roedd symud Cartesiaid i fersiwn newydd o WordPress braidd yn gymhleth. Ond rydych chi'n dysgu llawer yn hyn, gyda'ch gwesteiwr ei hun mae'n haws rheoli ymddangosiad, trefn y cynnwys, rydych chi hyd yn oed yn gwybod ffyrdd newydd o gymhlethu eich bywyd yn SEO.

Mae 2011 wedi gadael imi ffrindiau newydd, cysylltiadau newydd, breuddwydion newydd, rydw i ar hyn o bryd yn meddwl ...

Beth os oedd yn werth chweil?

Gorweddwch ar y glaswellt parc, y ci a ddarperir gyda offline symudol, gyda'r ferch sy'n goleuo fy llygaid yn gwenu arnaf gyda'i ael chwith ... ac mae'r bechgyn yn tynnu fi i fyny ac i fy ngorfodi i wneud cam Camel ...

Ie, mae 2011 wedi bod yn werth chweil.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.