Geo Web Publisher, mae'n ymddangos yn haws

Wrth adolygu'r hyn sydd bellach yn Geoweb Publisher V8i, mae'n enwog am y cynnyrch hwn muuuucha esblygiad, er bod y rhesymeg yn cael ei chynnal, mae yna newid mawr rhwng yr hyn a oedd yn arf cyntefig i geo-beirianwyr gyhoeddi eu data mewn fectorau a'r hyn sydd bellach yn gynnig ar gyfer dibenion geo-ofodol.

Mae'r fersiwn V8i wedi dod ataf, rwy'n bwriadu gwneud adolygiad ond o'r blaen, rydw i'n cymryd y cyfle i siarad am yr hyn roedd y fersiynau blaenorol fel nad oedd yn gwneud yr erthygl gymhariaeth mor drwm ac i gofio'r gwendidau oedd yno.

Cyhoeddwr - Cyhoeddwr GeoWeb

Yn wreiddiol, roedd Cyhoeddwr yn geofundada anodd ei weithredu, gan ei fod yn cynnwys llawer o wybod am lafur gweithfan Microstation Daearyddiaeth etifeddiaeth. cyhoeddwr geowebDoedd gen i ddim dewin, dim eiconau templed, roedd rhaid adeiladu popeth ar droed. Ar gyfer 2004 rhyddhawyd Geoweb Publisher a oedd eisoes yn cynnwys hanner dewin ar gyfer creu tudalennau gyda fframiau sylfaenol ac ar gyfer popeth a oedd wedi bod yn cibstryudi gyda'r Cyhoeddwr (gyda'r ewinedd) yn drosedd na wnaeth wneud iawn am y gwelliannau. Ar wahân i hynny, bu'n rhaid i ni fuddsoddi i addasu'r newidiadau.

Y VPR

cyhoeddwr geoweb 3 Pan gyrhaeddodd Cyhoeddwr Geoweb, stopiodd Bentley yn ystyfnig gyda'r rhaglennig Java, a gyrhaeddodd gyda Microstation J. Daeth ActiveX o'r enw Bentley, VX, i acronym ar gyfer yr hyn y gellid ei wneud gyda: golwg, print ac ail-linell.

Nid oedd y gwasanaeth ar ffurf delweddau yn broblem, y broblem bob amser oedd gwyliwr data'r fector, hyd yn oed os cafodd y data ei weini trwy IIS, pe bai'r fersiwn gychwynnol yn gofyn am osod injan Java (JRE) yn fwy hynafol na phenodol, yn y gweithrediad Cafodd AcitveX ei gau i weithio gydag Internet Explorer yn unig, ac roedd yn llusgo i'w redeg am y tro cyntaf, os oedd gennych gysylltiad araf ac ychydig o amynedd (neu wybodaeth am yr hyn oedd yn digwydd yn afu anfon y data)

cyhoeddwr geoweb 2 Roedd popeth a wnaeth y vpr yn ddefnydd syml o'r dgn, ond roedd yn bosibl gwasanaethu bron unrhyw beth a wnaeth Geographics, oherwydd yn ymarferol roedd Geoweb Publisher yn Geographics ei hun yn gweithio o'r gweinydd. Felly roedd yr hud yn y rhyfeddodau a wnaed ar Ddaearyddiaeth, gallai wasanaethu dadansoddiad thematig, topolegol, hyd yn oed lled-fectorize ar-lein ac ychwanegwyd hwn fel ffeil goch sy'n gysylltiedig â'r DNG gwreiddiol. Yn sicr, gyda'r gwendidau cyn XM, ni allech chi wneud tryloywderau oni bai eu bod wedi'u geulo â Scenes PictureScript (PSS), nid oedd unrhyw symbolau deinamig, ac roedd yn gyfrwng wedi gostwng trin graddfeydd, yn ymarferol nid oedd yr amcanestyniad mewn ffordd gonfensiynol a phan gynhyrchwyd thema ar ffeil hadau newydd, collwyd hi mewn gofod am reswm rhyfedd.

Roedd yn gofyn am adnodd marwol gan y gweinyddwr, am fod bod yn Gyhoeddwr yn gweini arferion sy'n rhedeg ar Geographics ar gais y defnyddiwr yn cael ei ddeall. Er fy mod yn cyfaddef ei bod yn glodwiw, os ystyriwn fod 25,000 wedi codi parseli o ffurf fector mewn eiliadau, ac ar ôl iddynt syrthio, nid oedd angen yr adnewyddu ar lefel chwyddo, yn union o padell allan o ba raddau y. Hefyd, roedd integreiddio i Project Wise yn caniatáu rheoli llif gwaith a chysylltiad â dogfennau allanol drwy'r Web Explorer Lite.

cyhoeddwr geoweb Gwnaed popeth yn dilyn canllawiau'r prosiect Daearyddiaeth, a allai fod yn Oracle, SQL neu Access. Mae'r ffenestr arddangos yn darllen pedair cornel y gwyliwr, ac yn gwneud dadansoddiad gofodol ar y ffeil Mynegai ac yna wedi llwytho'r cyfeirnod sydd wedi'i gofrestru yn yr olygfa honno (neu drwy'r rheolwr map). Nid oedd yr arddangosfa hon yn ddelwedd gyffredin, gan i'r dolenni ddod yn hypergysylltiadau o'r gwrthrychau a oedd â dolenni i'r gronfa ddata ac yn y modd hwn gellid arddangos y tabl cysylltiedig.

cyhoeddwr geoweb Yna, caniataodd ffurfweddu'r categorïau a'r priodoleddau mewn coeden ochrol i'w troi ymlaen neu i ffwrdd. Y cyfyngedig allweddi ymholiadau botymau wedi'u cuddio sy'n cyflawni tasgau Microstation cyffredin: diffoddwch neu trowch ar haenau (lefelau), atodiad mapiau cyfeirio, delweddau, diffodd, rhedeg rheoliadau'r mdl, ceisiadau macros neu vba.

Dim safonau

Ond nid oedd unrhyw safonau OGC, roedd popeth yn fwg Bentley ei hun, yr arddull ohonynt. Yn yr unig ddwy swydd bosibl: yr ymddiswyddiad bod yn rhaid i'r parti â diddordeb lapio ei lewys crys neu'r llonyddwch sy'n barf gwlanog GNU, a fu'n gweithio yn NASA o'r blaen ac sydd bellach yn ymroddedig i wneud GIS.

_________________________________________

cyhoeddwr geoweb 3

Rwyf wedi edrych ar Geoweb Publisher v8i, a'm canmoliaeth. Yn fy marn i, mae Bentley yn gwella ei safbwynt am y defnyddiwr cyffredin, nad oes ganddo Walter Mercado nesaf sy'n esbonio ei lythyr dyddiol. Ei gwneud yn haws, gallai fod, y gwir yw bod ganddi bellach resymeg fwy dealladwy yn llif y gwrthrych adeiledig i'r gwasanaeth.

Ond yn fwy nag aros i'r gweithredu fod yn hawdd, mae grym yr hyn y mae'n edrych yn ddiddorol, gan fod esblygiad y dag cyntefig, sydd bellach yn idpr yn ymddangos yn wych i mi mewn cysyniad o gronfa ddata ofodol (o'r map), lle mae'n bosibl integreiddio dwg, dgn, xfm a hyd yn oed ffeiliau siâp hynafol sy'n cael eu gweini o gronfa ddata ofodol.

Ac yna cefnogaeth safonau OGC.

Byddwn yn ei weld yn y dyddiau nesaf.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.