Geo Web Publisher, mae'n ymddangos yn haws

Wrth adolygu'r hyn sydd bellach yn Geoweb Publisher V8i, mae'n enwog am y cynnyrch hwn muuuucha esblygiad, er bod y rhesymeg yn cael ei chynnal, mae yna newid mawr rhwng yr hyn a oedd yn arf cyntefig i geo-beirianwyr gyhoeddi eu data mewn fectorau a'r hyn sydd bellach yn gynnig ar gyfer dibenion geo-ofodol.

Mae'r fersiwn V8i wedi dod ataf, rwy'n bwriadu gwneud adolygiad ond o'r blaen, rydw i'n cymryd y cyfle i siarad am yr hyn roedd y fersiynau blaenorol fel nad oedd yn gwneud yr erthygl gymhariaeth mor drwm ac i gofio'r gwendidau oedd yno.

Cyhoeddwr - Cyhoeddwr GeoWeb

Yn wreiddiol, roedd Cyhoeddwr yn geofundada anodd ei weithredu, gan ei fod yn cynnwys llawer o wybod am lafur gweithfan Microstation Daearyddiaeth etifeddiaethcyhoeddwr geowebNid oedd ganddo ddewin, dim eiconau templed, roedd yn rhaid adeiladu popeth ar droed. Ar gyfer 2004 rhyddhawyd Geoweb Publisher, a oedd eisoes yn cynnwys dewin ar gyfer creu tudalennau gyda fframiau sylfaenol ac ar gyfer popeth a oedd wedi bod yn cibstryudi gyda'r Cyhoeddwr (gyda'r ewinedd) roedd yn drosedd nad oedd y gwelliannau yn gwneud iawn amdani. Ar ben hynny, roedd yn rhaid i chi fuddsoddi mewn addasu'r newidiadau.

Y VPR

cyhoeddwr geoweb 3 Pan gyrhaeddodd Geoweb Publisher, rhoddodd Bentley y gorau i fod yn ystyfnig ynglŷn â rhaglennig Java, yr oedd wedi cyrraedd gyda Microstation J. Daeth ActiveX Bentley ei hun o'r enw vpr i'r amlwg, fel acronym ar gyfer yr hyn y gellid ei wneud gyda: gweld, argraffu ac ail-leinio.

Nid oedd y gwasanaeth ar ffurf delweddau yn broblem, y broblem bob amser oedd gwyliwr data'r fector, hyd yn oed os cafodd y data ei weini trwy IIS, pe bai'r fersiwn gychwynnol yn gofyn am osod injan Java (JRE) yn fwy hynafol na phenodol, yn y gweithrediad Cafodd AcitveX ei gau i weithio gydag Internet Explorer yn unig, ac roedd yn llusgo i'w redeg am y tro cyntaf, os oedd gennych gysylltiad araf ac ychydig o amynedd (neu wybodaeth am yr hyn oedd yn digwydd yn afu anfon y data)

cyhoeddwr geoweb 2 Roedd popeth a wnaeth y vpr yn arddangosfa dgn syml, ond roedd yn bosibl gwasanaethu bron unrhyw beth a wnaeth Daearyddiaeth, oherwydd yn ymarferol roedd Geoweb Publisher ei hun yn Ddaearyddiaeth yn gweithio o'r gweinydd. Felly roedd yr hud yn y rhyfeddodau a wnaed ar Ddaearyddiaeth, gallai wasanaethu dadansoddiad thematig, topolegol, hyd yn oed lled-fectoreiddio ar-lein ac ychwanegwyd hwn fel ffeil llinell goch sy'n gysylltiedig â'r dgn gwreiddiol. Cadarn, gyda'r gwendidau cyn XM, ni allech wneud tryloywderau oni bai eu bod yn geofumed â PictureScript Scenes (PSS), nid oedd symbolau deinamig, ac roedd yn ganolig. wedi gostwng trin graddfeydd, yn ymarferol nid oedd yr amcanestyniad mewn ffordd gonfensiynol a phan gynhyrchwyd thema ar ffeil hadau newydd, collwyd hi mewn gofod am reswm rhyfedd.

Roedd angen adnodd marwol gan y gweinydd, gan fod Cyhoeddwr yn gwasanaethu arferion a oedd yn cael eu rhedeg mewn Daearyddiaeth ar alw defnyddwyr yn ddealladwy. Er fy mod yn cyfaddef ei fod yn rhagorol, os ydym o'r farn iddo godi 25,000 o leiniau mewn ffordd fectorial mewn eiliadau, ac unwaith i'r lluniaeth ddisgyn nid oedd yn angenrheidiol ar lefel chwyddo, yn union o padell allan o ba raddau y. Hefyd roedd yr integreiddio â Project Wise yn caniatáu rheoli llif gwaith a chysylltiad â dogfennau allanol trwy'r Web Explorer Lite.

cyhoeddwr geoweb Gwnaethpwyd popeth yn unol â chanllawiau'r prosiect Daearyddiaeth, a allai fod yn Oracle, SQL neu Access. Darllenodd y ffenestr arddangos bedair cornel y gwyliwr, a gwnaeth ddadansoddiad gofodol ar y ffeil Mynegai ac yna cyfeiriodd at y dgn a gofrestrwyd yn yr olygfa honno (neu trwy'r rheolwr map). Nid oedd yr arddangosfa hon yn ddelwedd gyffredin, gan fod y msliks wedi dod yn hypergysylltiadau o'r gwrthrychau a oedd wedi'u cysylltu â'r gronfa ddata ac fel hyn gellid arddangos y tabl cysylltiedig.

cyhoeddwr geoweb Yna, caniataodd ffurfweddu'r categorïau a'r priodoleddau mewn coeden ochrol i'w troi ymlaen neu i ffwrdd. Y cyfyngedig allweddi ymholiadau botymau wedi'u cuddio sy'n cyflawni tasgau Microstation cyffredin: diffoddwch neu trowch ar haenau (lefelau), atodiad mapiau cyfeirio, delweddau, diffodd, rhedeg rheoliadau'r mdl, ceisiadau macros neu vba.

Dim safonau

Ond nid oedd unrhyw safonau OGC, roedd y cyfan yn fwg Bentley, yn eu harddull. Yn yr unig ddwy swydd bosibl: yr ymddiswyddiad bod yn rhaid i'r parti â diddordeb roi llewys ar ei grys neu'r llonyddwch ei fod yn ddyn blewog barfog GNU, a arferai weithio yn NASA ac sydd bellach yn ymroddedig i wneud GIS.

_________________________________________

cyhoeddwr geoweb 3

Rwyf wedi cael golwg ar Geoweb Publisher v8i, a'm parch. Credaf fod y Bentley hwn yn gwella safbwynt y defnyddiwr cyffredin, nad oes ganddo Walter Mercado wrth ei ochr i egluro ei lythyr dyddiol. Ei gwneud yn haws, gallai fod, y gwir yw bod ganddo resymeg fwy dealladwy yn y llif o'r gwrthrych adeiledig i'r gwasanaeth.

Ond yn fwy nag aros i'r gweithredu fod yn hawdd, mae grym yr hyn y mae'n edrych yn ddiddorol, gan fod esblygiad y dag cyntefig, sydd bellach yn idpr yn ymddangos yn wych i mi mewn cysyniad o gronfa ddata ofodol (o'r map), lle mae'n bosibl integreiddio dwg, dgn, xfm a hyd yn oed ffeiliau siâp hynafol sy'n cael eu gweini o gronfa ddata ofodol.

Ac yna cefnogaeth safonau OGC.

Byddwn yn ei weld yn y dyddiau nesaf.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.