Dianc o'r Chapo Guzmán, gwaith peirianneg uchel

Mae'r rheini ohonom sydd wedi cyfarwyddo gwaith topograffi ar gyfer twneli, rydym yn ymwybodol o gymhlethdod y ddisgyblaeth hon, y farwolaeth sy'n cynrychioli ail o ddiffyg cywirdeb mewn metrau 1,500 a'r holl fesurau diogelwch y mae'n rhaid eu cymryd.

Rhwng y carchar o El Altiplano a'r eiddo lle mae'r adeilad wedi'i leoli mewn gwaith du, lle mae'r twnnel y llwyddodd Joaquín Guzmán Loera i ddianc ohono, mae drych dŵr a orfododd yr adeiladwyr i gloddio hyd at y 30 metr yn ddwfn.

Esboniodd ffynonellau sy'n agos at yr ymchwiliadau nad yw'r twnnel a adeiladwyd ar gyfer dianc arweinydd y Cartel Môr Tawel yn "linell syth", rhwng y carchar a'r eiddo gyda'r bwlch ymadael, ond mae'n cyflwyno diferiadau a oedd yn caniatáu i'r adeiladwyr ryddhau rhai anghysondebau yn y maes.

Chapo Guzman

Yn ogystal â pheirianwyr, wrth adeiladu'r gwaith tanddaearol, cymerodd arbenigwyr eraill ran fel syrfewyr a daearegwyr i wybod nodweddion y tir ac nid wynebu risgiau mawr.

Mae'r ymchwiliadau a gynhaliwyd gan arbenigwyr yr Asiantaeth Ymchwiliadau Troseddol (AIC) wedi ei gwneud yn bosibl gwybod bod tir yr ardal yn cynnwys tepetate yn bennaf.

Yn ogystal, adeiladwyd y rhan fwyaf o'r twnnel gan ddefnyddio'r dechneg o “gromen” sy'n caniatáu mwy o gryfder, a dim ond mewn ychydig iawn o adrannau yr oedd angen gosod gwaith fformiwla i gefnogi'r waliau.

Chapo Guzman

Y manylion eraill a ddatgelwyd oedd bod yr ergyd twnnel mynediad, o gell El Chapo, rhif 20 o goridor 2 y Ganolfan Triniaeth Arbennig, tua deg metr o ddyfnder ac mae ganddo risiau pren i gyrraedd y cefndir.

Ar y llaw arall, y bwlch ymadael i'r eiddo yn y gymdogaeth Santa Juanita yw saith metr, lle mae grisiau hefyd i adael.

Ond ar yr ochr hon o'r twnnel, gosodir y pwli mecanyddol sydd, gyda chefnogaeth modur trydan, yn credu bod y ddaear wedi cael ei symud ar gyfer adeiladu'r dramwyfa ac y byddai'r un mecanwaith wedi cael ei ddefnyddio i fynd â'r capo i ryddid.

Mae'r gwaith mesur a wnaed gan arbenigwyr y PGR wedi sefydlu bod y twnnel, ar hyd y cilometrau 1.5, mewn rhai mannau, yn cyrraedd dyfnderoedd o ddeg, 15 a 30 metr ar y mwyaf, o dan gorff dŵr.

----------------------------

Mae'n drueni bod gwaith peirianyddol o'r fath yn rhan o strategaeth gyfan o lygredd a chymhlethdod, hebddo ni allai fod wedi mynd heb sylw.

Ar yr olwg gyntaf, nid oes unrhyw beth i amau ​​bod yr adeilad gwaith concrid a du hwn wedi dod yn ganolbwynt i'r llawdriniaeth fanwl hon a oedd yn caniatáu i arweinydd cartel Sinaloa ddianc o'i gell yn y carchar Altiplano I, ym mwrdeistref Almoloya del Downtown State of Mexico.
Mae'r adeiladwaith yn cynnwys tŷ gyda rhai ystafelloedd gwely a math o warws (warws), lle rydych chi'n mynd i mewn i'r twnnel hwn sy'n cyrraedd mwy na deg metr o ddyfnder a mae'n ymestyn 1,5 cilomedr nes cyrraedd, gyda pherffeithrwydd milimedr, i gawod (cawod) y gell lle cafodd y capo ei garcharu ar ôl ei arestio ym mis Chwefror 2014.
Yn y sied fregus hon, gyda tho alwminiwm y caiff dŵr ei hidlo ohono, mae twll yn un o'r waliau sy'n pwyntio'n uniongyrchol i'r carchar.
Nid yw'n anodd dychmygu bod hen gŵr y cap yn gwylio unrhyw symudiad yn y carchar ac, yn ei dro, uchelgais yn dod i ben yn llwyddiannus ar ôl y gwaith peirianneg hwn, Oherwydd ei gymhlethdod, rhaid iddo gynnwys penseiri, daearegwyr a pheirianwyr.
Er bod tua hanner cant o ymchwilwyr o Swyddfa'r Erlynydd Mecsicanaidd yn gweithio yn yr ardal ar hyn o bryd yn chwilio am unrhyw gliwiau ychwanegol, mae ymweliad â'r safle yn caniatáu ychydig iawn o fanylion trawiadol o'r gweithrediad dianc wedi'i drefnu.
Yn y gwindy ac wrth ymyl y twnnel, mae berfa gyda phridd a rheiddiol, yr unig gyfeiriadau gweladwy at y miloedd o fetrau ciwbig o ddeunydd y bu'n rhaid eu symud yn ystod y misoedd hyn.

Chapo Guzman
Mae dirgelwch, yr un a ddigwyddodd gyda'r tunnell o bridd a gymerwyd allan o'r twnnel a bod y cymdogion yn dweud nad ydynt wedi gweld, bod cymaint o bobl eraill yn yr achos hwn wedi digalonni barn y cyhoedd i'w datrys o hyd.
Mae'r cart, ynghyd â nifer o ddiodydd hanner-gorffenedig, yn awgrymu, tan y funud olaf, bod y capo yn dianc, a gynhaliwyd yn 20.52 lleol (01.52 GMT) o'r 11 ym mis Gorffennaf a dyma'r ail dro Mae Guzman yn dianc rhag diogelwch mwyaf troseddol Mecsico.
Yn ogystal, mae'r warws yn gartref i sawl polyn pren (bariau), a ddefnyddiwyd fwy na thebyg i gefnogi drilio, yn ogystal â thwll yn y ddaear a ddefnyddiwyd ar gyfer awyru.
Eisoes o dan y ddaear, mae yna ofod cyntaf tua dau fetr o ddyfnder, tua phymtheg metr sgwâr, a wasanaethodd fel cyn-dŷ i'r twnnel cul a adeiladwyd ac mae'n llawn bariau pren a generadur golau mawr, gyda'r gallu i oleuo'r gwaith helaeth.
Yn ogystal, mae pwli trydan sydd, yn ôl Efe aelodau o'r erlyniad sy'n bresennol yn y gwaith yn ystod yr ymweliad hwn a drefnwyd i'r cyfryngau, wedi cael ei ddefnyddio i symud y pridd a gloddiwyd o'r twnnel sy'n dechrau dwsin metr isod.
Ar ôl disgyn sgôr o risiau pren o risiau cul, mae'r twnnel hwn yn dechrau, yn ddiau, eisoes yn rhan o ddychymyg cyfunol y wlad.
Mae gan tua metr saith deg o uchder a bron i un metr o led, bibellau awyru a gosod trydanol ac mae'n dangos y bylbiau golau a oedd yn goleuo tywyllwch y sianel hon.
Er syndod i'r gosodiad, oherwydd er ei fod o dan y ddaear, o leiaf yn y metrau cyntaf a agorodd yr ymweliad, mae'r aer yn anadlu'n ffres unwaith y caiff y system awyru ei throi ymlaen.

Chapo Guzman
Ar ddechrau'r twnnel, y mae ei waliau o ddaear yn crymu rhwng y bysedd ac yn rhybuddio breuder y gwaith, gallwn weld y beic modur enwog a ddefnyddiai'r capo, yn ôl pob tebyg, ffoi yn gyflym ar ôl dianc drwy'r orchudd 50 gan 50 centimeters agor yn ei gell.
I'r un cerbyd hwn, Italika brand, gyda thanc ychwanegol o hanner gasoline wedi'i lwytho ar y brig, roedd dau gart wedi'u hatodi a ddefnyddiwyd i dynnu'r ddaear yn haws, ac mewn cornel o'r gofod bach hwn gwelir hefyd yn fach Fforch godi yn dal i fod gyda nifer o fatris symudol.
Yn ogystal â rhoi manylion am y gweithrediad dianc milimetr hwn, mae ymweliad y twnnel hefyd yn rhoi hanesion.
Ee am yr oriau hir y mae cyflogeion y gwaith hwn yn eu hachosi - amcangyfrifir na allai maint y sianel fod yn fwy na dau gloddio a dau'n cefnogi o'r fynedfa danddaearol a basiwyd.
Ar waelod y grisiau sy'n arwain i mewn i'r twnnel, ar ddarn o wal, dau lun ac ysgrifen, mewn glas, a sawl sgriblo mewn syndod coch.
Croes gyda'r acronym INRI, gwawdlun dyn gyda sbectol haul a mwstas hir a'r ymadrodd "Lo Berde yw Bida, bastardiau mota pur (marihuana)».
Er ei bod yn debyg o ganlyniad i ddiflastod, gall y darluniau hyn gaffael dimensiwn arall yn y stori fawr hon gan gyfrolau sy'n hedfan o «El Chapo«.
Digwyddiad sydd wedi gwirio Llywodraeth bresennol Enrique Peña Nieto, sy'n dangos llygredd y system ac yn niweidio ei ddelwedd ryngwladol. Ac mae hynny eisoes wedi marcio'r wlad am byth.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.