Argraffiad cyntaf y cylchgrawn Arbenigol ar Dastad

image

Gyda llwyddiant da rydym yn croesawu rhifyn cyntaf cylchgrawn Arbenigwyr America Ladin yn Cadastre, a ddaw i lenwi bwlch mawr yn yr amgylchedd Sbaeneg ei iaith ar y thema stentaidd, y tu hwnt i'r sgwrs, y dadansoddiad a'r dull tuag at y systematization

Ganwyd y cylchgrawn hwn o dan fenter Uwchgynhadledd yr America yn 1988, lle mae mwyafrif y mentrau ar gyfer dileu tlodi yn cael eu geni a'u cefnogi gan y cynnig FIG yn 1996 gyda'r model o Cadarnre 2014, sy'n gweld y dylid cael seilwaith cynaliadwy ar gyfer rheoli stentiau ar gyfer eleni. Credwn fod bodolaeth y cylchgrawn hwn yn werthfawr, ac o'r gofod y cafodd ei eni ynddo fel ffordd o gyfnewid gwybodaeth a chydweithio rhwng y gwahanol sefydliadau preifat neu ddatganoledig sy'n gweithio yn y maes hwn; ar yr un pryd gallai roi mwy o amlygrwydd i Bwyllgor Cadastre Parhaol yn America Ladin CPCI.

Beth sy'n dod â'r rhifyn hwn eto?

Barn

image Cyfweliad â Chyfarwyddwr Cyffredinol Cadastre o SbaenEr y dylai'r cyfweliad fod wedi bod yn helaeth, roedd y tyniad o bosibl wedi'i gyfyngu gan yr hyn y byddai rhai symlwyr yn ei ddweud "yn dweud ychydig neu ddim" ynglŷn â'r agweddau penodol ar sut yr eir ati i gydweithredu ond nid yn ddrwg i fod yn weledigaeth gwlad sy'n Mae'n gyfeiriad at America Ladin.

Ignacio Durán Mae'n siarad am bwysigrwydd cydgysylltu sefydliadau stentaidd yn America Ladin, y casgliadau y daethpwyd iddynt yw:

 • 1 Gwaethygir problemau Cadastre llawer o wledydd America Ladin gan wasgariad cymwyseddau ymhlith sefydliadau.
 • 2 Mae gwasgaru cymwyseddau yn gofyn am fentro i wella cydgysylltu rhwng sefydliadau.
 • 3 Mae mentrau newydd a ddatblygwyd yn ddiweddar yn arddangos
  y gellir sicrhau cynnydd sylweddol mewn cydgysylltu, pan fydd cyfathrebu da.

Profiadau Llwyddiannus

imageimage Credwn fod y fenter i ddogfennu profiadau yn dda iawn, yn eu plith rydym yn y rhifyn hwn:

 • Hanes ac esblygiad Cadastre Ecwador, sy'n dangos ychydig o hanes cryno a'r prif gyflawniadau mewn rhaglenni a phrosiectau sydd hyd yma yn ceisio rhoi mwy na datrysiad cyllidol a chyfreithiol, diwylliant rheoli.
 • Gweithredu technolegau lleoli (GPS) ar gyfer y cadastre gwledig Periw.

Canlyniadau'r Fforwm

image Ar ôl i CEDDET weithredu rhai lleoedd, mae'r cylchgrawn yn tynnu prif ganlyniadau rhai fforymau a osodwyd yn ddiweddar.

 • Cyfeiriad stentaidd Real Estate, erthygl ddiddorol sy'n cnoi heb lyncu o'r diwedd ar bwnc cymhleth enwau ar gyfer cofnodion cofrestru eiddo tiriog. Mae'n werthfawr bod tystiolaeth o'r angen am safoni o dan batrymau sy'n addasu i gymhlethdod bywyd go iawn ond, yn anad dim, y brys i wledydd ffurfioli safonau y gellir eu parchu.
 • Cyfranogiad y cwmni preifat yn y cadastre, yn gryno ond yn gryno ar brif broblem gontract allanol gwasanaethau stentiau neu gyfranogiad syml y sector preifat mewn rheoli stentiau.

Yn olaf, cynhelir adolygiad byr o rifyn cyntaf cwrs Rhith Swyddfeydd Cadastre gyda rhai barnau a disgwyliadau.

 • Rhyngrwyd yng ngwasanaeth rheolaeth gyhoeddus, e-weinyddiaeth ac e-ddinesydd.
 • Y Swyddfa Rhithwir Cadastre fel offeryn lledaenu aml-sianel ar gyfer gwybodaeth stentaidd.
 • Gwasanaethau gwe Gweinyddion Map Gwe a rhyngweithredu.
 • Gofynion technegol OVC. Gweithredu
 • Gofynion cyfreithiol. Deddfau diogelu data.
 • Gofynion cyfreithiol. Deddfau diogelu data. Defnyddwyr Cofrestredig Yr ID electronig. Y rhaniad digidol a'r Pwyntiau Gwybodaeth Cadastral.

Trwy: MundoGEO

Mwy o wybodaeth:

www.ceddet.org
www.catastrolatino.org

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.