Fideos i ddysgu AutoCAD, rhad ac am ddim !!

Mae hwn yn adnodd gwerthfawr i ddysgu AutoCAD gyda fideos, sydd bellach yn rhad ac am ddim, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cofrestru. Heb os, bydd yn help mawr i'r rhai sydd eisiau dysgu sut i ddefnyddio AutoCAD o'r dechrau diolch i LearnCADFast.com.

Mae'n cael ei wahanu i mewn i rannau 5 o leiaf, yr agweddau rhagarweiniol cyntaf, y ddau nesaf i adeiladu data a'r olaf i adeiladu ymarferion sydd hyd yn oed yn cael y llun ar ffurf pdf i'w lawrlwytho:

A. Tiwtorialau Fideo o AutoCAD, egwyddorion sylfaenol

1 Cyflwyniad i AutoCAD
Mae'r adran hon yn gyflwyniad cyffredinol i AutoCAD, yn ogystal â'r rhai sy'n dechrau o'r dechrau. Mae'n cynnwys esboniadau megis rheoli bwydlenni, cydlynu, bariau offer a phynciau sylfaenol eraill.

2 Creu llun newydd
Mae'r adran hon yn esbonio sut i greu lluniadu, cyfluniad uned ac ardal waith newydd. Ar ffurf creu uwch, eglurir unedau, manwldeb ac onglau gyda'u gwahanol amrywiadau o gyfarwyddiadau.

3 Unedau mesur
Mae'r fideo hon yn esbonio sut mae AutoCAD yn trin unedau mesur llinellol ac onglog.

4 Cydlynu system yn AutoCAD
Dyma sut i osod pwyntiau o darddiad gan ddefnyddio ongl benodol.

5 Rheoli Snap
Mae'r fideo hwn yn cynnwys yr esboniad o sut i osod yr eiddo cipio pwrpasol i dynnu'n gywir yn yr hyn a elwir yn snap.

6. dulliau Dethol
Yma gallwch weld y gwahanol ffyrdd o ddewis gwrthrychau yn unigol neu'n lluosog.

7 Dewis yn ôl nodweddion
Dyma'r esboniad o sut i ddewis gwrthrychau yn seiliedig ar nodweddion megis lliw, haen, math gwrthrych, ac ati.

8 Defnyddio templedi
Mae'r fideo hon yn cynnwys y dewis o dempledi i addasu unedau gwaith, mathau o linell, ffynonellau, ac ati.

B. Adeiladu gwrthrychau

Mae'r adran hon yn cynnwys y gorchmynion a ddefnyddir amlaf ar gyfer tynnu gydag AutoCAD.

Llinell
Cylch
Polygon
Ellipse
Rectangle
Achurado

C. Gorchmynion i'w haddasu

Mae'r trydydd adran hon yn cynnwys fideos o rai gorchmynion a ddefnyddir i addasu gwrthrychau.

</ tr>

Torrwch
Llinell eiddo
Ymestyn
Gynigydd
Copi
Offset (cyfochrog)
Graddfa
Mirror
Array
Sizing
cloriau
Rhannwch a mesurwch
Chamfer (Chamfer)
Stretch a symud

D. Ymarferion AutoCAD

Yn y pedwerydd adran hon, cynhwysir cyfres o ymarferion trwy gymhwyso'r gwahanol orchmynion a eglurwyd yn flaenorol.

Lleoliad hollol
Lleoliad cymharol
Lleoliad polar
Tynnwch glust llygoden
Tynnwch Jig
Tynnwch skullcap
Tynnwch fachyn yn C
Lluniadu cap 3D
Cyflwyniad i gynlluniau

F. Tiwtorialau fideo Uwch o AutoCAD

Dyma ffigurau mwy cymhleth yn 3D

Allwthio o strôc
Solid o un
proffil
Solview, gwerthwr, môr

Ymatebion 22 i "Fideos i ddysgu AutoCAD, rhad ac am ddim !!"

 1. Hey, byddai'ch fideos tiwtorial yn ddiddorol iawn pe bai gennych fideos o sut i dynnu gwrthryfel gyda llinellau torri

 2. Annwyl Luis.
  Mae angen ymdrechion ar y bywyd hwn, yn union fel yr ydych yn gwneud yr ymdrech i dalu am eich gyrfa yn y coleg, mae ffyrdd o ddysgu defnyddio rhaglenni ond mae angen ymdrech o hyd:
  - Un yw, os ydych chi'n hunan-ddysgu, mae digon o videogutorials AutoCAD am ddim ar y Rhyngrwyd y gallwch chi ddysgu gyda nhw.
  - Ffordd arall yw talu cwrs gyda ffrind, sy'n dominyddu'r rhaglen ac yn gallu dysgu yswiriant i chi, ond yn yr un modd bydd yn rhaid i chi fuddsoddi amser a sicrwydd yn gydnabyddiaeth economaidd wrth roi i chi.
  -An arall mae cymryd cwrs yn eich dinas.

  Boed hynny fel y bo, mae buddsoddiad mewn addysg yn gynhyrchiol. Mae dysgu cyn graddio yn fantais fawr wrth ddod o hyd i swydd; oherwydd bod yr ychydig ddosbarthiadau a roddir yn y brifysgol yn gyffredinol yn ein gadael â gwybodaeth sylfaenol prin.

 3. yn gyntaf diolch am eich sylw; yna gofynnwch iddyn nhw fy helpu i ddysgu AUTOCAD Rwy'n astudio Pensaernïaeth ac nid oes gen i gyfle i dalu rhai biliau. Diolch yn fawr iawn ichi os byddwch chi'n fy helpu

 4. Ni allaf lawrlwytho'r fideos ac ni allaf ddod o hyd i'r ddolen i gofrestru yn y fforwm .. sut ydw i'n ei wneud?

 5. Rwy'n fyfyriwr peirianneg ac rwyf am ddysgu'r cwrs awtomataidd oherwydd ei fod yn bwysig yn fy ngyrfa broffesiynol ac rwy'n diolch i chi am rannu'r cwrs gwerthfawr hwn gyda mi a fy nghyd-fyfyrwyr.

 6. mae'n ymddangos yn dda iawn, a hoffwn anfon fideo atom o sut i drosi ffeil exel i mewn i dynnu autocad

  diolch

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.